سوره القصص (28) آیه 68

قرآن، سوره القصص (28) آیه 68

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 69
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 67

عربی

وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ

بدون حرکات عربی

و ربّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان اللّه و تعالى عمّا يشركون

خوانش

Warabbuka yakhluqu ma yashao wayakhtaru ma kana lahumu alkhiyaratu subhana Allahi wataAAala AAamma yushrikoona

آیتی

پروردگار تو هر چه را که بخواهد مي آفريند و بر مي گزيند ولي بتان راتوان اختيار نيست منزه است خدا و از هر چه برايش شريک مي سازند برتر است

خرمشاهی

و پروردگارت آنچه بخواهد مى آفريند و برمى گزيند; اختيارى براى آنان نيست; خداوند منزه است از شريكى كه مى آورند، و فراتر است.

کاویانپور

پروردگار تو هر چه بخواهد مى‏آفريند و (هر كه را بخواهد برسالت) انتخاب مينمايد. مردم را (در نظم عالم) هيچ اختيارى نيست. منزه است خدا و برتر و والاست از آنچه شريكش ميسازند.

انصاریان

و پروردگارت آنچه را بخواهد می آفریند و [آنچه را بخواهد] بر می گزیند، برای آنان [در برابر اراده او در قلمرو تکوین و تشریع] اختیاری نیست؛ منزّه است خدا و برتر است از آنچه برای او شریک می گیرند،

سراج

و پروردگار تو مى‏آفريند هر چه را خواهد و برمى‏گزيند آنچه را خواهد نيست مردم را اختيارى منزه است خداى و برتر است از آنچه مشركان شريك او مى‏گيرند

فولادوند

و پروردگار تو هر چه را بخواهد مى‏آفريند و برمى‏گزيند، و آنان اختيارى ندارند. منزه است خدا، و از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند برتر است.

پورجوادی

پروردگار تو هر چه بخواهد مى‏آفريند و انتخاب و اختيار به دست آنها نيست، خداوند منزه و برتر است از شريكهايى كه براى او قرار مى‏دهند.

حلبی

و پروردگار تو مى‏آفريند آنچه را كه بخواهد و [به رسالت‏] بر مى‏گزيند [آن را كه خواهد] ايشان را اختيار نباشد، پاكى خداى راست و برتر است از آنچه [براى او] انباز مى‏گيرند.

اشرفی

و پروردگار تو مى‏آفريند آنچه بخواهد و بر ميگزيند نباشد ايشانرا اختيار منزه است خداوند و برتر است از آنچه شرك مى‏آورند

خوشابر مسعود انصاري

و پروردگار تو هر آنچه را بخواهد مى‏آفريند و [هر كس را بخواهد] بر مى‏گزيند. آنان اختيار ندارند. خداوند پاك و منزه است و برتر از آنچه شرك مى‏آورند

مکارم

پروردگار تو هر چه بخواهد می‌آفریند، و هر چه بخواهد برمی‌گزیند؛ آنان (در برابر او) اختیاری ندارند؛ منزه است خداوند، و برتر است از همتایانی که برای او قائل می‌شوند!

مجتبوی

و پروردگارا تو آنچه خواهد مى‏آفريند و برمى‏گزيند. [اما] آنان را [توان‏] برگزيدن نيست. پاك و منزه است خداى، و از آنچه انباز مى‏گيرند برتر است.

مصباح زاده

و پروردگار تو ميافريند آنچه بخواهد و بر ميگزيند نباشد ايشان را اختيار منزه است خداوند و برتر است از آنچه شرك مياورند

معزی

و پروردگارت مى آفريند هر آنچه خواهد و برگزيند نيستشان اختيارى منزّه و برتر است خدا از آنچه شرك ورزند

قمشه ای

و خدای تو هر چه خواهد بیافریند و (هر کس را صلاح داند) بر گزیند، دیگران را (در نظم عالم) هیچ اختیار و گزینشی نیست، ذات پاک الهی منزه و برتر از آن است که به او شرک آورند.

رشاد خليفه

پروردگار تو يكتايي است كه هرچه بخواهد مي ‌آفريند و انتخاب مي ‌كند؛ هيچ كس ديگري انتخاب نمي ‌كند. تجليل خدا را، بلندمرتبه‌ترين. او بسيار برتر از آن است كه به شركايي نياز داشته باشد.

Literal

And your Lord creates what He wills/wants, and He chooses; the best choice/best is/was not for them, God’s praise/glory and high, mighty, exalted and dignified from/about what they share/make partners (with Him).

Al-Hilali Khan

And your Lord creates whatsoever He wills and chooses, no choice have they (in any matter). Glorified be Allah, and exalted above all that they associate as partners (with Him).

Arthur John Arberry

Thy Lord creates whatsoever He will and He chooses; they have not the choice. Glory be to God! High be He exalted above that they associate!

Asad

AND [thus it is:] thy Sustainer creates whatever He wills; and He chooses [for mankind] whatever is best for them. [Some of the classical commentators incline to interpret the ma in the phrase ma kana lahum al-khirah as a particle of negation and the noun khirah as «choice» or «freedom of choice», thus giving to this phrase the meaning of «He chooses, [but] they [i.e., human beings) have no freedom of choice». To my mind, however, this interpretation conflicts not only with the immediately preceding passages but with the tenor of the Quran as a whole, which insists throughout on man’s responsibility for (and, hence, on relative freedom in) choosing between right and wrong – and this side by side with its stress on God’s unlimited power to determine the factual course of events. Hence, I prefer to base my rendering on the interpretation advanced and convincingly argued by Tabari, who regards the crucial particle ma not as a negation but as a relative pronoun synonymous with alladhi («that which» or «whatever»), and understands the noun khirah in its primary significance of «that which is chosen» or «preferred», i.e., because it is considered to be the best: in another word, as a synonym of khayr. Zamakhshari refers to this interpretation with evident approval (without, however, mentioning Tabari specifically), and enlarges upon it thus: «God chooses for mankind whatever is best (ma huwa khayr) and most beneficial (aslah) for them, for He knows better than they themselves do what is good for them.»] Limitless is God in His glory, and sub

Dr. Salomo Keyzer

Uw Heer schept naar zijn welbehagen en kiest vrijelijk; maar zij (de valsche goden) hebben geene vrije keuze. Geloofd zij God, en verre zij hij verwijderd van de afgoden welke zij met hem vereenigen.

Free Minds

And your Lord creates what He wills, and He selects; it is not for them to select. Glory be to God, He is far above the partners they set up.

Hamza Roberto Piccardo

Il tuo Signore crea ciò che vuole e sceglie [ciò che vuole]; a loro invece non appartiene la scelta. Gloria ad Allah! Egli è ben più alto di quello che Gli associano!

Hilali Khan

And your Lord creates whatsoever He wills and chooses, no choice have they (in any matter). Glorified be Allah, and exalted above all that they associate as partners (with Him).

Kuliev E.

Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи!

M.-N.O. Osmanov

Твой Господь [, Мухаммад,] создает, что пожелает, и избирает, [кого пожелает], а у них нет выбора. Пречист Аллах, и превыше [Он] тех, кому поклоняются наряду с Ним.

Mohammad Habib Shakir

And your Lord creates and chooses whom He pleases; to choose is not theirs; glory be to Allah, and exalted be He above what they associate (with Him).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thy Lord bringeth to pass what He willeth and chooseth. They have never any choice. Glorified be Allah and Exalted above all that they associate (with Him)!

Palmer

For thy Lord creates what He pleases and chooses; they have not the choice! Celebrated be the praise of God! and exalted be He above what they associate with Him!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onların değil/onların seçme hakkı yok. Allah, onların ortak koştuklarından yücedir, arınmıştır.

Qaribullah

Your Lord creates whosoever He will and He chooses the choice was not theirs (the unbelievers). Exalted is Allah, above that they associate!

QXP

Your Lord does create and choose according to His Laws. No choice do they have (against the Divine Laws). Glorified is Allah and High above all that they associate with Him. (In the ongoing Evolution in the Universe, species and nations advance according to the Law of Natural Selection).

Reshad Khalifa

Your Lord is the One who creates whatever He wills, and chooses; no one else does any choosing. Glory be to GOD, the Most Exalted. He is far above needing partners.

Rodwell

And thy Lord createth what he will and hath a free choice. But they, the false gods, have no power to choose. Glory be to God! and high let him be exalted above those whom they associate with him.

Sale

Thy Lord createth what He pleaseth; and chooseth freely: But they have no free choice. Praise be unto God; and far be He removed from the idols which they associate with Him!

Sher Ali

And thy Lord creates whatever HE pleases, and chooses whomsoever HE pleases. It is not for them to choose. Glorified be ALLAH. HE is far above all that they associate with HIM.

Unknown German

Dein Herr erschafft und erwählt, was Ihm gefällt. Nicht ihnen steht die Wahl zu. Gepriesen sei Allah und hoch erhaben über das, was sie anbeten!

V. Porokhova

Господь твой (мудростью) желанья Своего ■ Творит (во благо) и (на благо) избирает. ■ Нет выбора у тех, ■ (Кто в соучастники Ему навязан ими). ■ Хвала Ему! Превыше Он того, ■ Что в соучастники Ему они придали.

Yakub Ibn Nugman

Раббың теләгене вә ихтыяр иткен нәрсәне халык итәр, югыйсә мөшрикләр өчен бернәрсәне ихтыяр итмәк юктыр, Аллаһу тәгалә пакь һәм бөек булды мөшрикләр Аллаһуга шәрик иткән нәрсәләрдән.

جالندہری

اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) برگزیدہ کرلیتا ہے۔ ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک وبالاتر ہے

طاہرالقادری

اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور (جسے چاہتا ہے نبوت اور حقِ شفاعت سے نوازنے کے لئے) منتخب فرما لیتا ہے، ان (منکر اور مشرک) لوگوں کو (اس امر میں) کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بالاتر ہے ان (باطل معبودوں) سے جنہیں وہ (اللہ کا) شریک گردانتے ہیں۔،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.