سوره القصص (28) آیه 80

قرآن، سوره القصص (28) آیه 80

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 81
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 79

عربی

وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ

بدون حرکات عربی

و قال الّذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اللّه خير لمن آمن و عمل صالحا و لا يلقّاها إلاّ الصّابرون

خوانش

Waqala allatheena ootoo alAAilma waylakum thawabu Allahi khayrun liman amana waAAamila salihan wala yulaqqaha illa alssabiroona

آیتی

اما دانشمندان گفتند : واي بر شما براي آنها که ايمان مي آورند و، کارهاي شايسته مي کنند ثواب خدا بهتر است و بدين ثواب جز صابران نرسند

خرمشاهی

و دانش يافتگان گفتند واى بر شما، ثواب الهى براى كسى كه ايمان آورد و نيكوكارى كند بهتر است، و جز شكيبايان آن را فرا نگيرند.

کاویانپور

و آنان كه داراى علم و دانش بودند گفتند: واى بر شما، اجر و ثواب خدا (و پاداش آخرت) براى كسى كه بخدا ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهد بسيار بهتر (از مال دنيا و گنج قارون) است و كسى جز صابران بدان نخواهند رسيد.

انصاریان

و کسانی که معرفت و دانش به آنان عطا شده بود، گفتند: وای بر شما پاداش خدا برای کسانی که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده اند بهتر است. و [این حقیقت الهیه را] جز شکیبایان در نمی یابند.

سراج

و گفتند آنانكه دانش (در دين) داشتند واى بر شما پاداش خدا بهتر است براى كسى كه ايمان آورد و بكند كار شايسته و تلقى بقبول نكند اين كلمه را مگر شكيبايان

فولادوند

و كسانى كه دانش [واقعى‏] يافته بودند، گفتند: «واى بر شما! براى كسى كه گرويده و كار شايسته كرده پاداش خدا بهتر است، و جز شكيبايان آن را نيابند.»

پورجوادی

عالمان گفتند: «واى بر شما! ثواب الهى براى ايمان آوردگان و نيكوكاران بهتر است، اما جز صابران بدان نخواهند رسيد.»

حلبی

و گفتند: آن كسان كه دانش يافتند: واى بر شما پاداش خدا بهتر است براى كسى كه ايمان آورد و كار شايسته كرد و جز شكيبايان بدان نمى‏رسند.

اشرفی

و گفتند آنان كه داده شده بودند علم واى بر شما ثواب خدا بهتر است براى كسى كه ايمان آورد و بكند كار شايسته و داده نشوند آنرا مگر شكيبايان

خوشابر مسعود انصاري

و دانش يافتگان گفتند: واى بر شما. پاداش خداوند براى كسى كه ايمان آورد و كار شايسته كند، بهتر است و آن [سخن را كسانى‏] جز بردباران نپذيرند

مکارم

اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند: «وای بر شما ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام می‌دهند بهتر است، اما جز صابران آن را دریافت نمی‌کنند.»

مجتبوی

و كسانى كه به آنان دانش داده شده گفتند: واى بر شما، پاداش خدا براى كسى كه ايمان آورده و كار نيك و شايسته كرده بهتر است، و اين را فرا نمى‏گيرند مگر شكيبايان.

مصباح زاده

و گفتند آنان كه داده شده بودند علم واى بر شما ثواب خدا بهتر است براى كسى كه ايمان آورد و بكند كار شايسته و داده نشوند آنرا مگر شكيبايان

معزی

و گفتند آنان كه داده شدند دانش را واى بر شما پاداش خدا بهتر است براى آنكه ايمان آرد و كردار شايسته كند و داده نشوند آن را مگر شكيبايان

قمشه ای

و اما صاحبان مقام علم و معرفت (به آن دنیا پرستان) گفتند: وای بر شما (و همت پست شما) ثواب خدا برای آن کس که به خدا ایمان آورده و نیکوکار گردیده بسی بهتر (و بالاتر از این دارایی دو روزه قارون) است، ولی هیچ کس جز آنان که صبر پیشه کنند بدان ثواب و مقام نخواهد رسید.

رشاد خليفه

و اما كساني كه دانش به آنها عطا شده بود، گفتند: واي بر شما، پاداش خدا براي كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي ‌گيرند، به مراتب بهتر است. هيچ كس به اين مرحله نمي ‌رسد، مگر كسي كه ثابت قدم بماند.

Literal

And those who were given the knowledge said: «Your calamity , God’s reward/compensation (is) best to who believed, and made/did correct/righteous deeds, and none receives/meets/finds it except the patient.»

Al-Hilali Khan

But those who had been given (religious) knowledge said: «Woe to you! The Reward of Allah (in the Hereafter) is better for those who believe and do righteous good deeds, and this none shall attain except those who are patient (in following the truth).»

Arthur John Arberry

But those to whom knowledge had been given said, ‹Woe upon you! The reward of God is better for him who believes, and works righteousness; and none shall receive it except the steadfast.›

Asad

But those who had been granted true knowledge said: «Woe unto you! Merit in the sight of God [Lit., «God’s reward» sc., «of spiritual merit».] is by far the best for any who attains to faith and does what is right: but none save the patient in adversity can ever achieve this [blessing].»

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij, aan welke verstand werd geschonken, antwoordden: Ongelukkigen die gij zijt! de belooning van God in het volgende leven zal beter wezen voor hem, die gelooven en goede werken doen zal; maar niemand zal die erlangen dan zij, die met vastberadenheid volharden.

Free Minds

And those who were blessed with knowledge said: "Woe to you! The reward from God is far better for those who believe and do good works. And none attains it except the steadfast."

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che invece avevano avuto la scienza dissero: «Guai a voi! La ricompensa di Allah è la migliore, per chi crede e compie il bene». Ma essa viene data solo a quelli che perserverano.

Hilali Khan

But those who had been given (religious) knowledge said: "Woe to you! The Reward of Allah (in the Hereafter) is better for those who believe and do righteous good deeds, and this none shall attain except those who are patient (in following the truth)."

Kuliev E.

А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно. Но не обретет этого никто, кроме терпеливых».

M.-N.O. Osmanov

А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Аллах лучше вознаграждает тех, кто уверовал и творил праведное дело. И обретут награду только терпеливые».

Mohammad Habib Shakir

And those who were given the knowledge said: Woe to you! Allah’s reward is better for him who believes and does good, and none is made to receive this except the patient.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But those who had been given knowledge said: Woe unto you! The reward of Allah for him who believeth and doeth right is better, and only the steadfast will obtain it.

Palmer

But those who had been given knowledge said, ‹Woe to you! the reward of God is better for him who believes and does right; but none shall meet with it except the patient.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendilerine ilim verilmiş olanlar şöyle demişti: «Yazıklar olsun size! İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapan kişi için Allah’ın vereceği karşılık daha üstündür. Ama buna, sadece sabredenler ulaştırılır.»

Qaribullah

But those to whom knowledge had been given said: ‹Alas for you! Better is the reward of Allah for him who believes and does good works; but none shall receive it except the patient. ‹

QXP

But those who knew better said, «Woe unto you! Merit in the Sight of Allah is far better for anyone who believes and works for equity among people. (The real wealthy is one who believes in Divine Laws, helps the needy, and creates balance in the society). This reward is reserved for those who do not fall for instant gains, and work hard steadfastly.»

Reshad Khalifa

As for those who were blessed with knowledge, they said, «Woe to you, GOD’s recompense is far better for those who believe and lead a righteous life.» None attains this except the steadfast.

Rodwell

But they to whom knowledge had been given said, «Woe to you! the reward of God is better for him who believeth and worketh righteousness, and none shall win it but those who have patiently endured.»

Sale

But those on whom knowledge had been bestowed, answered, alas for you! The reward of God in the next life, will be better unto him who shall believe and do good works: But none shall attain the same, except those who persevere with constancy.

Sher Ali

But those who had been given knowledge said, `Woe unto you, ALLAH’s reward is best for those who believe and do good works; and it shall be granted to no one except those who are steadfast.›

Unknown German

Die aber, denen Wissen zuteil geworden war, sprachen: «Wehe euch, Allahs Lohn ist besser für den, der glaubt und gute Werke übt; und keiner wird ihn erlangen außer den Standhaften.»

V. Porokhova

Но те, кто наделен был знанием, сказали: ■ «О, горе вам! Награда Господа ведь лучше ■ Для тех, кто верует и делает добро. ■ Но возымеют ее те, ■ Кто терпелив и стоек (в своей вере)».

Yakub Ibn Nugman

Белем бирелмеш кешеләр дөньяны сөючеләргә әйттеләр: «Үкенеч булсын сезгә, иман китереп изге гамәлләр кылган кешеләргә Аллаһ вәгъдә иткән җәннәт нигъмәтләре Карунга бирелгән малдан хәерлерәктер, ул җәннәткә ирешмәс һичкем, мәгәр сабыр итеп Аллаһ юлында яшәгән хак мөэминнәр ирешерләр», – дип.

جالندہری

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس۔ مومنوں اور نیکوکاروں کے لئے (جو) ثواب خدا (کے ہاں تیار ہے وہ) کہیں بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا

طاہرالقادری

اور (دوسری طرف) وہ لوگ جنہیں علمِ (حق) دیا گیا تھا بول اٹھے: تم پر افسوس ہے اللہ کا ثواب اس شخص کے لئے (اس دولت و زینت سے کہیں زیادہ) بہتر ہے جو ایمان لایا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، مگر یہ (اجر و ثواب) صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.