سوره العنكبوت (29) آیه 25

قرآن، سوره العنكبوت (29) آیه 25

آیه پسین: سوره العنكبوت (29) آیه 26
آیه پیشین: سوره العنكبوت (29) آیه 24

عربی

وَ قالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ مَأْواكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ

بدون حرکات عربی

و قال إنّما اتّخذتم من دون اللّه أوثانا مودّة بينكم في الحياة الدّنيا ثمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضا و مأواكم النّار و ما لكم من ناصرين

خوانش

Waqala innama ittakhathtum min dooni Allahi awthanan mawaddata baynikum fee alhayati alddunya thumma yawma alqiyamati yakfuru baAAdukum bibaAAdin wayalAAanu baAAdukum baAAdan wama-wakumu alnnaru wama lakum min nasireena

آیتی

گفت : شما بتاني را به جاي خداي يکتا به خدايي گرفته ايد در اين ، زندگاني دنيا ميانتان دوستي است ولي در روز قيامت منکر يکديگر مي شويد و يکديگر را لعنت مي کنيد و جايتان در آتش است و هيچ ياوري نداريد

خرمشاهی

و گفت همانا به جاى خداوند بتانى را مى پرستيد كه در زندگانى دنيا مايه دوستى ورزيدن بين شما باشد، سپس روز قيامت بعضى از شما بعض ديگر را رد و تخطئه مى كند و بعضى از شما بعض ديگر را لعنت مى كند، و سرا و سرانجام شما آتش دوزخ است و ياورانى نداريد.

کاویانپور

ابراهيم گفت: شما در زندگى دنيا بجاى پرستش خدا، بتهايى را براى حفظ دوستى ميان خودتان اتخاذ كرده‏ايد. روز قيامت، شما هر يك، ديگرى را بكفر متهم خواهيد كرد و همديگر را لعن و نفرين خواهيد نمود. جاى همه شما آتش است و براى شما يارى كننده‏اى نخواهد بود.

انصاریان

و [ابراهیم] گفت: جز این نیست که به جای خدا بتهایی را [برای خود به عنوان معبود] گرفته اید [که علت آن] دوستی میان خودتان در زندگی دنیاست، سپس روز قیامت برخی از شما برخی دیگر را انکار می کنند، و بعضی از شما بعضی دیگر را لعنت می نمایند، و جایگاه شما آتش است، و برای شما هیچ یاوری نخواهد بود.

سراج

و ابراهيم گفت فقط گرفتيد جز خدا بتانى را (بخدائى) براى دوستى ميان خود (تا به يكديگر به پيونديد) در زندگانى دنيا پس روز رستاخيز منكر شوند برخى از شما (پيشوايان) برخى ديگر (پيروان) را و لعنت كنند بعضى از شما بعضى را و جايگاه شما آتش است و نيست شما را هيچ يارى دهنده‏اى

فولادوند

و [ابراهيم‏] گفت: «جز خدا، فقط بتهايى را اختيار كرده‏ايد كه آن هم براى دوستى ميان شما در زندگى دنياست، آنگاه روز قيامت بعضى از شما بعضى ديگر را انكار و برخى از شما برخى ديگر را لعنت مى‏كنند و جايتان در آتش است و براى شما ياورانى نخواهد بود.»

پورجوادی

گفت: «شما غير از خدا بتهايى را براى خود برگزيده‏ايد كه در زندگى دنيا ميان شما مايه دوستى و محبت باشد ولى در روز قيامت منكر يكديگر مى‏شويد و يكديگر را لعن مى‏كنيد، جايگاهتان در آتش است و هيچ يار و ياورى نخواهيد داشت.»

حلبی

و [ابراهيم به قوم خويش‏] گفت: جز اين نيست كه [شما] در زندگانى دنيا غير از خدا بتانى را براى دوستى [دنيا] ميان خود [به خدايى‏] گرفته‏ايد سپس روز رستاخيز برخى از شما به بعضى منكر شوند و برخى از شما بعضى را نفرين كند و جايگاه شما دوزخ است و شما را هيچ ياورى نباشد.

اشرفی

و گفت جز اين نيست كه فرا گرفتيد از غير خدا بت هائى را بجهت دوستى ميانتان در زندگانى دنيا سپس روز قيامت انكار كند بعضى از شما بعضى را و لعن كند بعضى از شما بعضى را و جايگاهتان آتشست و نباشد شما را هيچ يارى كننده

خوشابر مسعود انصاري

و [ابراهيم‏] گفت: جز اين نيست كه به جاى خداوند براى دوستى بين خود در زندگانى دنيا بتان را [به پرستش‏] گرفته‏ايد، آن گاه در روز قيامت برخى از شما برخى [ديگر] را انكار مى‏كند و برخى از شما به برخى ديگر لعنت مى‏فرستد و جايگاهتان آتش [جهنّم‏] است و شما ياورانى نداريد

مکارم

(ابراهیم) گفت: «شما غیر از خدا بتهایی برای خود انتخاب کرده‌اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد؛ سپس روز قیامت از یکدیگر بیزاری می‌جویید و یکدیگر را لعن می‌کنید؛ و جایگاه (همه) شما آتش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود!»

مجتبوی

و [ابراهيم‏] گفت: جز اين نيست كه شما به جاى خداى يكتا بتانى را براى دوستيى كه در زندگانى دنيا ميان شماست [به خدايى‏] گرفته‏ايد، سپس در روز رستاخيز برخى از شما برخى را منكر مى‏شوند و يكديگر را لعنت مى‏كنند، و جايگاهتان آتش است و شما را ياورانى نيست.

مصباح زاده

و گفت جز اين نيست كه فرا گرفتيد از غير خدا بت‏هائى را بجهت دوستى ميانتان در زندگى دنيا سپس روز قيامت انكار كند بعضى از شما بعضى را و لعن كند بعضى از شما بعضى را و جايگاهتان آتشست و نباشد شما را هيچ يارى كننده

معزی

و گفت جز اين نيست كه برگرفتيد جز خدا بتهايى به دوستى ميان خويش در زندگانى دنيا پس روز قيامت كفر ورزد برخى از شما به برخى و لعن كند برخى از شما برخى را و جاى شما آتش است و نيست شما را يارانى

قمشه ای

باز ابراهیم گفت: (ای مردم شما خود می‌دانید که) بتهایی را که به جای خدای یکتا به خدایی بر گرفته‌اید تنها برای حفظ دوستی (و استفاده مادی دو روزه) دنیای خود اتخاذ کرده‌اید و چون روز قیامت شود در آن روز شما از یکدیگر بیزاری جویید و به یکدیگر لعن و نفرین کنید، و جایگاه ابدی تمام شما آتش دوزخ است و هیچ یاوری ابدا ندارید.

رشاد خليفه

او گفت: شما به خاطر فشار اجتماعي معبودان بدون قدرتي را در كنار خدا مي ‌پرستيد، فقط براي آنكه در زندگي اين دنيا رابطه دوستي را ميان خودتان حفظ كنيد. ولي سپس، در روز رستاخيز، يكديگر را طرد و لعنت خواهيد كرد. سرانجام شما دوزخ است، جايي كه نمي توانيد يكديگر را ياري دهيد.

Literal

And he said: «But/truly you took/received from other than God idols/idolized statues, love/affection/friendship between you in the life the present/worldly life, then (on) the Resurrection Day some of you disbelieves with some, and some of you curses/humiliates some, and your shelter/refuge (is) the fire, and (there are) none from victoriors/saviors for you.»

Al-Hilali Khan

And (Ibrahim (Abraham)) said: «You have taken (for worship) idols instead of Allah, and the love between you is only in the life of this world, but on the Day of Resurrection, you shall disown each other, and curse each other, and your abode will be the Fire, and you shall have no helper.»

Arthur John Arberry

And he said, ‹You have only taken to yourselves idols, apart from God, as a mark of mutual love between you in the present life; then upon the Day of Resurrection you will deny one another, and you will curse one another, and your refuge will be the Fire, and you will have no helpers.›

Asad

And [Abraham] said: «You have chosen to worship idols instead of God for no other reason than to have a bond of love in the life of this world, [Lit., «solely out of love».] between yourselves [and your forebears]: [Thus Razi, explaining this idol-worship is a result of a mere blind imitation (taqlid) of attitudes inherited from past generations.] but then, on Resurrection Day, you shall disown one another and curse one another – for the goal of you all will be the fire, and you will have none to succour you.

Dr. Salomo Keyzer

En Abraham zeide: Gij hebt afgoden naast God gekozen, uit gehechtheid aan dit leven, welke bij u bestaat: maar op den dag der opstanding zal de een uwer den ander verloochenen, en de een van u zal den ander vloeken; het hellevuur zal uw verblijf wezen, en er zal niemand zijn om u te bevrijden.

Free Minds

And he said: "You have taken idols besides God in order to preserve some friendship among you in this worldly life. But then, on the Day of Resurrection, you will disown one another, and curse one another. Your destiny is Hell, and you will have no victors."

Hamza Roberto Piccardo

Disse: «Invero non avete adottato gli idoli all’infuori di Allah se non per amore reciproco in questo mondo. Poi, nel Giorno della Resurrezione gli uni disconosceranno gli altri e gli uni malediranno gli altri; vostra dimora sarà il fuoco e non avrete chi vi soccorrerà».

Hilali Khan

And (Ibrahim (Abraham)) said: "You have taken (for worship) idols instead of Allah, and the love between you is only in the life of this world, but on the Day of Resurrection, you shall disown each other, and curse each other, and your abode will be the Fire, and you shall have no helper."

Kuliev E.

Он сказал: «Вы стали поклоняться идолам вместо Аллаха только из-за любви (или ради любви) друг к другу в мирской жизни. Но потом, в День воскресения, одни из вас станут отвергать и проклинать других. Вашим пристанищем будет Огонь, и не будет у вас защитников».

M.-N.O. Osmanov

[Ибрахим] сказал: «Вы стали поклоняться вместо Аллаха идолам только из-за взаимной привязанности, которую питаете Друг к другу в этом мире. Но потом, в День воскресения, одни из вас станут отрекаться от других, одни будут проклинать других. И пристанище для вас – адский огонь, и не будет у вас защитников».

Mohammad Habib Shakir

And he said: You have only taken for yourselves idols besides Allah by way of friendship between you in this world’s life, then on the resurrection day some of you shall deny others, and some of you shall curse others, and your abode is the fire, and you shall not have any helpers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: Ye have chosen only idols instead of Allah. The love between you is only in the life of the world. Then on the Day of Resurrection ye will deny each other and curse each other, and your abode will be the Fire, and ye will have no helpers.

Palmer

He said, ‹Verily, ye take beside God idols, through mutual friendship in the life of this world; then on the day of judgment ye shall deny each other, and shall curse each other, and your resort shall be the fire, and ye shall have none to help.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İbrahim dedi: «Şu bir gerçek ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşturmak için Allah’ın berisinden putlar edindiniz. Sonra, kıyamet gününde birbirinizi tanımaz olacaksınız, bazınız bazınıza lanet edecek. Hepinizin varacağı yer cehennemdir; hiçbir yardımcınız da olmayacaktır.»

Qaribullah

He said: ‹Other than Allah, you have taken to yourselves idols as an affection between yourselves in the present life. Then, on the Day of Resurrection, you shall deny one another and curse one another, and your refuge will be the Fire, and none shall help you. ‹

QXP

And Abraham said, «You have chosen idols (and their priests) instead of Allah, out of regard for your social bonds, good enough only in this worldly life. But then, on the Resurrection Day you shall reject one another and curse one another. And the Fire will be your destination, and there shall be no helpers for you.

Reshad Khalifa

He said, «You worship beside GOD powerless idols due to peer pressure, just to preserve some friendship among you in this worldly life. But then, on the Day of Resurrection, you will disown one another, and curse one another. Your destiny is Hell, wherein you cannot help one another.»

Rodwell

And Abraham said, «Of a truth ye have taken idols along with God as your bond of union in this life present; But on the day of resurrection some of you shall deny the others, and some of you shall curse the others; and your abode shall be the fire, and ye shall have none to help.»

Sale

And Abraham said, ye have taken idols, besides God, to cement affection between you in this life: But on the day of resurrection, the one of you shall deny the other, and the one of you shall curse the other; and your abode shall be hell fire, and there shall be none to deliver you.

Sher Ali

And Abraham said, `Verily, you have taken for yourselves idols beside ALLAH, out of love for each other in the present life. Then on the Day of Resurrection you will deny each other, and curse each other. And your abode will be the Fire; and you will have no helpers.›

Unknown German

Und er sprach: «Ihr habt euch nur Götzen angenommen statt Allah, aus Liebe zueinander in diesem irdischen Leben. Dann aber, am Tage der Auferstehung, werdet ihr einander verleugnen und einander verfluchen. Euer Aufenthalt wird das Feuer sein; und ihr werdet keine Helfer finden.»

V. Porokhova

И он сказал: ■ «Вы идолов себе призвали ■ Для почитания с Аллахом наравне ■ Из проявления земной приязни. ■ Потом, в День Воскресения (на Суд), ■ Вы отречетесь друг от друга ■ И станете друг друга проклинать. ■ Огонь убежищем вам станет, ■ И не окажет помощь вам никто».

Yakub Ibn Nugman

Сез Аллаһудан башка сынымнарны Илаһә тоттыгыз, дөнья тереклегендә бер-берегез белән сынымнарыгыз исеме белән сөйләштегез, соңра кыямәт көнендә бер-берегезгә ләгънәт әйтерсез, вә ул көндә бер-берегезне инкяр итәрсез, сезнең барачак җирегез утдыр, сезгә анда ярдәмче булмас.

جالندہری

اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لئے (مگر) پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے (کی دوستی) سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا

طاہرالقادری

اور ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: بس تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے محض دنیوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر پھر روزِ قیامت تم میں سے (ہر) ایک دوسرے (کی دوستی) کا انکار کر دے گا اور تم میں سے (ہر) ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، تو تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہارے لئے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.