سوره العنكبوت (29) آیه 58

قرآن، سوره العنكبوت (29) آیه 58

آیه پسین: سوره العنكبوت (29) آیه 59
آیه پیشین: سوره العنكبوت (29) آیه 57

عربی

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ

بدون حرکات عربی

و الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات لنبوّئنّهم من الجنّة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين

خوانش

Waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati lanubawwi-annahum mina aljannati ghurafan tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha niAAma ajru alAAamileena

آیتی

کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند در غرفه هاي بهشت جاي دهيم از زير آن جويهاي آب روان است در آنجا جاودانه بمانند عمل کنندگان را چه نيکو مزدي است

خرمشاهی

و كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، در غرفه هايى از بهشت كه جويباران از فرودست آنها جارى است، جايشان مى دهيم [و] در آنجا جاويدانند، چه نيكوست پاداش اهل عمل.

کاویانپور

و كسانى كه ايمان آورده‏اند و اعمال صالح انجام دادند آنان را بغرفه‏هاى بهشتى در مى‏آوريم كه در آن نهرها جاريست و جاودانه در آن خواهند ماند. بهشت براى عاملين بهترين پاداش است.

انصاریان

و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند حتماً آنان را در قصرهایی رفیع و با ارزش از بهشت که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، جای خواهیم داد، در آنجا جاودانه اند؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان.

سراج

و آنانكه ايمان آورده‏اند و كردند كارهاى شايسته بعزتم سوگند كه جاى دهيم ايشان را در بهشت در قصرهاى بلند كه مى‏رود از زير آن جويهاى آب در حاليكه جاويد باشند در آن نيكو پاداش عمل كنندگانست آن غرفه‏ها

فولادوند

و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، قطعاً آنان را در غرفه‏هايى از بهشت جاى مى‏دهيم كه از زير آنها جويها روان است، جاودان در آنجا خواهند بود؛ چه نيكوست پاداش عمل‏كنندگان!

پورجوادی

كسانى را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند در غرفه‏هاى بهشت جاى مى‏دهيم كه زير آن جويها روان است و جاودانه در آن خواهند ماند» پاداش عمل كنندگان چه خوبست،

حلبی

و آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، البته آنها را از بهشت در غرفه‏هايى در آوريم كه از زير آنها نهرها جارى است، و در آن ماندگارند، نيكوست پاداش [اين‏] عاملان.

اشرفی

و آنان كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته هر آينه جاى ميدهيم ايشانرا از بهشت غرفه هائى كه ميرود از زير آنها نهرهائى جاودانيان در آن خوبست پاداش عمل كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته كرده‏اند، قطعا آنان را از بهشت به غرفه‏هايى فرود آوريم كه از فرو دستش جويباران روان است، حال آنكه در آنجا جاودان خواهند بود. چه نيك است پاداش عمل كنندگان

مکارم

و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، آنان را در غرفه‌هایی از بهشت جای می‌دهیم که نهرها در زیر آن جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه خوب است پاداش عمل‌کنندگان!

مجتبوی

و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى نيك و شايسته كردند هر آينه ايشان را در كوشكهايى از بهشت جاى دهيم كه از زير آنها جويها روان است، در آنجا جاويدان باشند نيكو مزدى است مزد عمل‏كنندگان

مصباح زاده

و آنان كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته هر آينه جاى ميدهيم ايشان را از بهشت غرفه‏هائى كه ميرود از زير آنها نهرهائى جاودانيان در آن خوبست پاداش عمل كنندگان

معزی

و آنان كه ايمان آرند و كردار شايسته كنند هر آينه جايگاه گردانيمشان از بهشت غرفه هائى كه روان است زير آنها جويها جاودانان در آن چه خوب است پاداش عمل كنندگان

قمشه ای

و آنان که ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند البته آنها را به عمارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم که در آن زندگانی ابدی کنند، آنجا پاداش نیکویی برای نیکوکاران عالم است.

رشاد خليفه

كساني كه ايمان مي ‌آورند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي ‌گيرند، ما مطمئناً آنها را با قصرها و نهرهاي روان در بهشت مستقر خواهيم كرد. آنها در آنجا جاودان بمانند. چه پاداش زيبايي براي عمل كنندگان.

Literal

And those who believed and made/did the correct/righteous deeds, We (will) reside/assign them (E) from the Paradise/treed garden chambers/elevated (stages/places), the rivers/waterways run/flow from below/beneath it, immorally/eternally in it, blessed/praised (is) the makers’/doers› reward/fee .

Al-Hilali Khan

And those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to them We shall surely give lofty dwellings in Paradise, underneath which rivers flow, to live therein forever. Excellent is the reward of the workers.

Arthur John Arberry

And those who believe, and do righteous deeds, We shall surely lodge them in lofty chambers of paradise, underneath which rivers flow, therein dwelling forever; and excellent is the wage of those who labour,

Asad

whereupon unto those who have attained to faith and wrought good works We shall most certainly assign mansions in that paradise through which running waters flow, therein to abide: how excellent a reward for those who labour –

Dr. Salomo Keyzer

En wat hen betreft die geloofd en rechtvaardigheid uitgeoefend zullen hebben, wij zullen hen zekerlijk in de hoogere gedeelten van het paradijs huisvesten; rivieren zullen onder hen stroomen, en eeuwig zullen zij daar verblijven. Hoe heerlijk zal de belooning zijn van hen, die rechtvaardigheid hebben uitgeoefend!

Free Minds

And those who believe and do good work, We will settle them in mansions in Paradise, with rivers flowing beneath. Eternally they abide therein. Excellent is the reward for the workers.

Hamza Roberto Piccardo

Quanto a coloro che credono e operano il bene, li porremo in alti luoghi del Paradiso sotto i quali scorrono i ruscelli e vi rimarranno in perpetuo. Quanto è meraviglioso il premio di chi opera [il bene],

Hilali Khan

And those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to them We shall surely give lofty dwellings in Paradise, underneath which rivers flow, to live therein forever. Excellent is the reward of the workers.

Kuliev E.

Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы непременно поселим в горницах в Раю, в котором текут реки. Они пребудут там вечно. Как же прекрасно вознаграждение тружеников,

M.-N.O. Osmanov

А тем, которые уверовали и творили добро, Мы дадим приют в райских садах, где текут ручьи. Вечно пребудут они там. Как прекрасно воздаяние тем, кто творит [добро],

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who believe and do good, We will certainly give them abode in the high places in gardens beneath which rivers flow, abiding therein; how good the reward of the workers:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who believe and do good works, them verily We shall house in lofty dwellings of the Garden underneath which rivers flow. There they will dwell secure. How sweet the guerdon of the toilers,

Palmer

and those who believe and act aright, we will surely inform them of upper chambers in Paradise, beneath which rivers flow; to dwell therein for aye – pleasant is the hire of those who work!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetin görkemli odalarına yerleştireceğiz. Sürekli kalacaklardır orada. Ne güzeldir iş yapıp değer üretenlerin ödülü!

Qaribullah

Those who believe and do good deeds We shall lodge them in the rooms of Paradise underneath which rivers flow, therein living for ever, an excellent wage for those who labor,

QXP

Whereupon to all those who have attained belief, and worked for the betterment of humanity We shall certainly assign mansions in the Garden underneath which rivers flow, therein to abide. How excellent a reward for the workers! (25:75).

Reshad Khalifa

Those who believe and lead a righteous life, we will surely settle them in Paradise, with mansions and flowing streams. Eternally they abide therein. What a beautiful reward for the workers.

Rodwell

But those who shall have believed and wrought righteousness will we lodge in gardens with palaces, beneath which the rivers flow. For ever shall they abide therein. How goodly the reward of those who labour,

Sale

and as for those who shall have believed, and wrought righteousness, We will surely lodge them in the higher apartments of paradise; rivers shall flow beneath them, and they shall continue therein for ever. How excellent will be the reward of the workers of righteousness;

Sher Ali

And those who believe and do righteous deeds – them shall WE, surely, house in lofty mansions of Paradise, beneath which streams flow. They will abide therein. Excellent is the reward of those who labour for good,

Unknown German

Und jene, die glauben und gute Werke tun, sie beherbergen Wir in den oberen Gemächern des Paradieses, durch das Ströme fließen. Darin werden sie weilen immerdar. Herrlich ist der Lohn der (Gutes) Wirkenden,

V. Porokhova

И тем, кто верует и делает добро, ■ Дадим обитель Мы в садах Эдема: ■ Чертоги горные, реками омовенны, ■ И вечно пребывать им там, – ■ Прекрасная награда для творящих благо,

Yakub Ibn Nugman

Иман китереп Коръән юлы белән изге гамәлләр кылган мөэминнәрне, җәннәт чардакларына иңдерәчәкбез, ул җәннәтнең астыннан елгалар агадыр анда мәңге калырлар, хак мөэминнәрнең урыны һәм нигъмәтләре ни хуш яхшыдыр.

جالندہری

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اُن کو ہم بہشت کے اُونچے اُونچے محلوں میں جگہ دیں گے۔ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ (نیک )عمل کرنے والوں کا (یہ) خوب بدلہ ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم انہیں ضرور جنت کے بالائی محلّات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عملِ (صالح) کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.