سوره الروم (30) آیه 9

قرآن، سوره الروم (30) آیه 9

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 10
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 8

عربی

أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ أَثارُوا الأَْرْضَ وَ عَمَرُوها أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوها وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

بدون حرکات عربی

أ و لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوّة و أثاروا الأرض و عمروها أكثر ممّا عمروها و جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كان اللّه ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون

خوانش

Awa lam yaseeroo fee al-ardi fayanthuroo kayfa kana AAaqibatu allatheena min qablihim kanoo ashadda minhum quwwatan waatharoo al-arda waAAamarooha akthara mimma AAamarooha wajaat-hum rusuluhum bialbayyinati fama kana Allahu liyathlimahum walakin kanoo anfusahum yathlimoona

آیتی

آيا در زمين نمي گردند ، تا بنگرند که چگونه بوده است عاقبت کساني که پيش ، از آنها مي زيسته اند ؟ کساني که توانشان بيشتر بوده است و زمين رابه شخم زدن زير و رو کرده و بيشتر از ايشان آبادش ساخته بودند و پيامبراني با معجزه ها بر آنها مبعوث شده بود خدا به ايشان ستم نمي کرد ، آنان خود به خويشتن ستم مي کردند

خرمشاهی

آيا در زمين سير و سفر نكرده اند كه بنگرند چگونه بوده است سرانجام كسانى كه پيش از آنان بودند. آنان از ايشان نيرومندتر بودند و زمين را كندوكاو كردند و بيش از آنچه آنان آن را آباد ساخته بودند، آبادش كردند، و پيامبرانشان برايشان پديده هاى شگرف آوردند، و خداون

کاویانپور

آيا اين مردم در روى زمين سير و سياحت نميكنند تا ببينند سرانجام كسانى كه پيش از ايشان بودند و از نظر قدرت قويتر و از نظر كشاورزى و آبادانى مسكن پيشرفته‏تر از ايشان بودند، چگونه بود؟ پيامبران ما با حجتى روشن براى هدايت آنان آمدند (ولى آنان پيامبران را مورد تكذيب قرار دادند و بكيفر كفرشان همه هلاك شدند) بنا بر اين خدا به آنان ظلم نكرد بلكه آنان به خودشان ظلم روا داشتند.

انصاریان

آیا [به غفلت نانی می خورند و بی خبر به سر می برند و] در زمین گردش نکرده اند تا با تأمل بنگرند سرانجام کسانی که پیش از اینان بودند چگونه بود؟ آنان قوی تر و نیرومندتر از اینان بودند، و زمین را [برای هدف های گوناگون] زیر و رو کردند و آن را بیش از آنچه اینان آبادش کردند، آباد نمودند، و پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند [ولی به سبب تکذیب پیامبرانشان هلاک شدند]؛ پس خدا بر آن نبود که به آنان ستم کند، ولی آنان بودند که به خودشان ستم می کردند.

سراج

آيا كفار مكه نگرديدند در زمين تا بنگرند كه چگونه بود سر انجام آنانكه پيش از ايشان بودند (از امتان پيشين) آنان سختتر بودند از مشركان مكه از نظر نيرو و شيار كردند زمين را (جهت زراعت) و آباد كردند زمين را بيشتر از آنچه مكيان آباد كردند و آوردند بسويشان پيمبرانشان معجزه‏ها را پس نبود عادت خدا كه ستم كند برايشان و ايشان همواره بخويشتن ستم مى‏كردند

فولادوند

آيا در زمين نگرديده‏اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند، چگونه بوده است؟ آنها بس نيرومندتر از ايشان بودند، و زمين را زير و رو كردند و بيش از آنچه آنها آبادش كردند آن را آباد ساختند، و پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند. بنابراين خدا بر آن نبود كه بر ايشان ستم كند، ليكن خودشان بر خود ستم مى‏كردند.

پورجوادی

چرا در زمين نمى‏گردند تا ببينند سرانجام آنان كه قبل از آنها بودند چگونه شد: آنها كه توان بيشترى داشتند و در زمين دگرگونى به وجود آوردند و باعث آبادانيش شدند و رسولان با دلايل روشنگرى بر آنها آمدند، خداوند بر آنها ظلمى نياورد بلكه آنها به خود ستم كردند.

حلبی

آيا در زمين سير نكردند تا بنگرند چگونه بود سرانجام آن كسان كه پيش از ايشان بودند [و آنان‏] سخت‏تر از ايشان بودند به نيرو، و زمين را دگرگون ساختند و آن را آباد كردند بيشتر از آنچه [اين كافران‏] آباد كردند، و پيامبران آنان با معجزات به سوى ايشان آمدند. پس خدا [بر آن‏] نبود كه بر آنها ستم كند، و ليكن [آنها] خود بر خودشان ستم مى‏كردند.

اشرفی

آيا نميگردند در زمين تا بنگرند كه چگونه بود انجام كار آنان كه بودند پيش از ايشان بودند سخت تر از ايشان در توانائى و بشكافتند زمين را و آبادش كردند بيشتر از آنچه اينان آباد كردند آنرا و آمد ايشانرا رسولانشان بمعجزات پس نبود خدا كه ستم كند ايشان را بلكه بودند بخودشان ستم ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

آيا در زمين نگشته‏اند، كه بنگرند سرانجام پيشينيانشان چگونه شد؟ از آنان توانمندتر بودند و زمين را كند و كاو كردند و آن را بيشتر از آنچه [اينان‏] آبادش كرده‏اند، آباد كردند و رسولانشان با معجزه‏ها به سوى آنان آمدند. پس خداوند بر آن نبود كه بر آنان ستم كند. بلكه [آنان‏] بر خودشان ستم مى‏كردند

مکارم

آیا در زمین گردش نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟! آنها نیرومندتر از اینان بودند، و زمین را (برای زراعت و آبادی)بیش از اینان دگرگون ساختند و آباد کردند، و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند (امّا آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند)؛ خداوند هرگز به آنان ستم نکرد، آنها به خودشان ستم می‌کردند!

مجتبوی

آيا در زمين نگشتند تا بنگرند كه سرانجام كسانى كه پيش از آنان بودند چگونه شد؟ آنها از اينان نيرومندتر بودند، و زمين را شيار كردند- براى كِشت- و بيش از آنچه اينان آبادش كردند آن را آباد ساختند، و پيامبرانشان با حجت‏هاى روشن- معجزه‏ها- بديشان آمدند پس خدا بر آن نبود كه بر آنان ستم كند بلكه خود بر خويشتن ستم مى‏كردند.

مصباح زاده

آيا نمى‏گردند در زمين تا بنگرند كه چگونه بود انجام كار آنان كه بودند پيش از ايشان بودند سخت‏تر از ايشان در توانائى و بشكافتند زمين را و آبادش كردند بيشتر از آنچه اينان آباد كردند آنرا و آمد ايشان را رسولانشان بمعجزات پس نبود خدا كه ستم كند ايشان را بلكه بودند بخودشان ستم ميكردند

معزی

آيا نمى گردند در زمين تا بنگرند چگونه بود فرجام آنان كه بودند پيش از ايشان بودند سخت تر از ايشان در نيرو و كاويدند زمين را (يا شخم زدند) و آبادان ساختندش بيشتر از آنچه اينان آباد كردندش و بيامدندشان پيمبرانشان به روشنائيها پس نبود خدا ستم كند بر ايشان ليكن بودند خويشتن را ستم مى كردند

قمشه ای

آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند که عاقبت کار پیشینیانشان (چون قوم عاد و ثمود) چه شد؟در صورتی که از اینها بسیار تواناتر بودند و بیش از اینها در زمین کشتزار ساختند و کاخ و عمارت برافراشتند و پیامبرانشان با آیات و معجزات برای (هدایت) آنان آمدند (لیکن چون نپذیرفتند همه به کیفر کفر هلاک شدند) . و خدا درباره آنها هیچ ستم نکرد بلکه آنها خود در حق خویش ستم می‌کردند.

رشاد خليفه

آيا در زمين گردش نكرده‌اند و عاقبت كساني را كه پيش از آنها بودند، نديده‌اند؟ آنها در زمين قدرتمندتر، مرفه‌تر و سازنده‌تر بودند. رسولانشان با نشانه‌هاي روشن نزدشان رفتند. درنتيجه، خدا نبود كه به آنها ستم كرد، اين خود آنها هستند كه به نفس خويش ستم كردند.

Literal

Do they not walk/move/ride in the earth/Planet Earth, so they look/wonder about how was those from before them’s end/turn (result)? They were stronger than them (in) strength/power, and they erupted and spread/plowed the earth/Planet Earth and they inhabited/built it more than what they inhabited/built it , and their messengers came to them with the evidences, so God was not to cause injustice to/oppress them, and but they were themselves causing injustice/oppression.

Al-Hilali Khan

Do they not travel in the land, and see what was the end of those before them? They were superior to them in strength, and they tilled the earth and populated it in greater numbers than these (pagans) have done, and there came to them their Messengers with clear proofs. Surely, Allah wronged them not, but they used to wrong themselves.

Arthur John Arberry

What, have they not journeyed in the land and beheld how was the end of those before them? They were stronger than themselves in might, and they ploughed up the earth and cultivated it more than they themselves have cultivated it; and their Messengers came to them with the clear signs; and God would never wrong them, but themselves they wronged.

Asad

Have they, then, never journeyed about the earth and beheld what happened in the end to those [deniers of the truth] who lived before their time? Greater were they in power than they are; and they left a stronger impact on the earth, and built it up even better [Lit., «more». The phrase can also be rendered as «peopled it [or «dwelt in it»] in great numbers».] than these [are doing]; and to them [too] came their apostles with all evidence of the truth: and so, [when they rejected the truth and thereupon perished,] it was not God who wronged them, but it was they who had wronged themselves.

Dr. Salomo Keyzer

Gaan zij niet over de aarde, en zien zij niet wat het einde was van degenen die hen voorafgingen? Deze overtroffen de bewoners van Mekka in kracht, braken de aarde open en woonden daar in grooteren overvloed en voorspoed dan zij; en hunne gezanten kwamen met duidelijke wonderen tot hen, en God was niet geneigd, hen onrechtvaardig te behandelen; maar zij mishandelden hunne eigene zielen door hun hardnekkig ongeloof.

Free Minds

Did they not roam the Earth and see how it ended for those before them? They were more powerful than them, and they cultivated the land and they built in it far more than these have built, and their messengers came to them with the proofs. God was not to wrong them, but it was they who wronged themselves.

Hamza Roberto Piccardo

Non hanno forse viaggiato sulla terra, e visto quel che è accaduto a coloro chi li hanno preceduti? Erano più forti di loro e avevano coltivato e popolato la terra più di quanto essi non l’abbiano fatto. Giunsero con prove evidenti Messaggeri della loro gente: non fu Allah a far loro torto, furono essi a far torto a se stessi.

Hilali Khan

Do they not travel in the land, and see what was the end of those before them? They were superior to them in strength, and they tilled the earth and populated it in greater numbers than these (pagans) have done, and there came to them their Messengers with clear proofs. Surely, Allah wronged them not, but they used to wrong themselves.

Kuliev E.

Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они (мекканские язычники). Их посланники приносили им ясные знамения. Аллах не был несправедлив к ним – они сами поступили несправедливо по отношению к себе.

M.-N.O. Osmanov

Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был исход тех, кто жил до них? Они превосходили их мощью, они пахали землю и возделывали ее лучше, чем это делали [мекканские многобожники]. К ним явились посланники с ясными знамениями. Аллах не собирался поступать с ними несправедливо, это сами они несправедливы по отношению к себе.

Mohammad Habib Shakir

Have they not travelled in the earth and seen how was the end of those before them? They were stronger than these in prowess, and dug up the earth, and built on it in greater abundance than these have built on it, and there came to them their messengers with clear arguments; so it was not beseeming for Allah that He should deal with them unjustly, but they dealt unjustly with their own souls.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Have they not travelled in the land and seen the nature of the consequence for those who were before them? They were stronger than these in power, and they dug the earth and built upon it more than these have built. Messengers of their own came unto them with clear proofs (of Allah’s Sovereignty). Surely Allah wronged them not, but they did wrong themselves.

Palmer

Have they not journeyed on in the land and seen how was the end of those before them who were stronger than they, and who turned up the ground and cultivated it more than they do cultivate it? and there came to them their apostles with manifest signs; for God would never wrong them: it was themselves they wronged!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeryüzünde dolaşıp bir bakmıyorlar mı ki, nasıl oldu kendilerinden öncekilerin sonu? Onlar kuvvet yönünden bunlardan daha ağır ve baskındılar. Toprağı eşip deşip didik didik etmişlerdi. Ve yeryüzünü, bunların imar ettiklerinden çok daha fazla imar etmişlerdi. Ve resulleri onlara açık-seçik deliller getirmişti. O halde, Allah onlara zulmediyor değildi. Doğrusu, onlardı öz benliklerine zulmedip duranlar.

Qaribullah

What, have they never journeyed in the land and seen what was the end of those before them? They were stronger in might than themselves, and they plowed the land and cultivated it more than they themselves have cultivated it. And to them, their Messengers came with clear signs, and Allah did not wrong them, but they wronged themselves.

QXP

(Reflecting on your own existence, the Universe, and on history can show you the Truth.) Have they not, then, traveled in the land and seen what happened in the end to those who lived before them? They were more powerful than these are, and they left a stronger impact on the earth, and built it up better than these are doing. And to them came their Messengers with all evidence of the Truth. It was not Allah Who wronged them, but it was they who used to wrong their own «Self». (35:44), (40:21)

Reshad Khalifa

Have they not roamed the earth and noted the consequences for those who preceded them? They used to be more powerful, more prosperous, and more productive on earth. Their messengers went to them with clear signs. Consequently, GOD was not the One who wronged them; they are the ones who wronged their own souls.

Rodwell

Have they never journeyed through the land, and seen what hath been the end of those who were before them? Mightier were they than these in strength; and they broke up the land, and dwelt in it in greater numbers than they who dwell there now; and their apostles came to them with proofs of their mission: and it was not God who would wrong them, but they wronged themselves.

Sale

Do they not pass through the earth, and see what hath been the end of those who were before them? They excelled the Meccans in strength, and broke up the earth, and inhabited it in greater affluence and prosperity than they inhabit the same: And their Apostles came unto them with evident miracles; and God was not disposed to treat them unjustly, but they injured their own souls by their obstinate infidelity;

Sher Ali

Have they not traveled in the earth so that they might see how evil was the end of those who were before them ? They were stronger than these in power, and they tilled the soil and populated it more and better than these have populated it. And their Messengers came to them with manifest Signs. And ALLAH would not wrong them, but they wronged their own souls.

Unknown German

Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so daß sie sehen konnten, wie das Ende derer war, die vor ihnen waren? Jene waren stärker als sie an Kraft, und sie bebauten das Land und bevölkerten es mehr, als diese es bevölkert haben. Und ihre Gesandten kamen zu ihnen mit offenkundigen Zeichen. Und Allah wollte ihnen kein Unrecht antun, sondern sich selbst haben sie Unrecht getan.

V. Porokhova

Неужто не пришлось им по земле пройти ■ И посмотреть, каков конец был тех, ■ Которые до них (грешили)? ■ Они превосходили их своею силой, ■ Избороздили землю (вширь и вглубь ■ Дорогами, плотинами, дворцами) ■ И заселили ее больше, нежели они. ■ К ним приходили с ясными знаменьями ■ Посланники (от Нас), ■ И не Аллах жестоко обошелся с ними – ■ Они самим себе обиды нанесли ■ (Греховностью своих деяний).

Yakub Ibn Nugman

Әйә алар җир өстендә йөрмиләрме, вә үзләреннән элек һәлак булган кәферләрнең хәленә карамыйлармы, алар куәттә болардан артык иделәр, җирне сөрделәр вә биналарны мәхкәм итеп күп төзеделәр боларныкыннан артык итеп, вә аларга пәйгамбәрләре могҗизалар вә ачык аңлатмалар белән килделәр, Аллаһ аларны золым итмәде, ләкин алар Аллаһуга каршы барып үзләренә золым иттеләр.

جالندہری

کیا اُن لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی (سیر کرتے )تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ اُن سے پہلے تھے ان کا انجام کیسے ہوا۔ وہ اُن سے زورو قوت میں کہیں زیادہ تھے اور اُنہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو اُنہوں نے آباد کیا۔ اور اُن کے پاس اُن کے پیغمبر نشانیاں لےکر آتے رہے تو خدا ایسا نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرتا۔ بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے

طاہرالقادری

کیا ان لوگوں نے زمین میں سَیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ اِن سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے زمین میں زراعت کی تھی اور اسے آباد کیا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر جس قدر اِنہوں نے زمین کو آباد کیا ہے، پھر ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، سو اﷲ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.