سوره السجدة (32) آیه 13

قرآن، سوره السجدة (32) آیه 13

آیه پسین: سوره السجدة (32) آیه 14
آیه پیشین: سوره السجدة (32) آیه 12

عربی

وَ لَوْ شِئْنا لآَتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ

بدون حرکات عربی

و لو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها و لكن حقّ القول منّي لأملأنّ جهنّم من الجنّة و النّاس أجمعين

خوانش

Walaw shi-na laatayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minnee laamlaanna jahannama mina aljinnati waalnnasi ajmaAAeena

آیتی

اگر مي خواستيم ، هدايت هر کس را به او ارزاني مي داشتيم ولي وعده من که جهنم را از همه جنيان و آدميان پر مي کنم ، حق است

خرمشاهی

و اگر خواهيم به هر انسانى هدايتش را ارزانى مى داريم، ولى وعده من تحقق يافته است كه جهنم را از جن و انس، همگان، آكنده سازم.

کاویانپور

و اگر ما ميخواستيم همه مردم را (الزاما) هدايت ميكرديم، ولى قدر مسلم اينكه دوزخ را از تمام جنيان و آدميان (مجرم و گنهكار) پر خواهم ساخت.

انصاریان

و اگر می خواستیم، هدایت هرکسی را [از روی اجبار] به او عطا می کردیم، [اما همه را آزاد و مختار آفریدیم تا راه هدایت یا گمراهی را خود انتخاب کنند] ولی فرمان من بر عذاب لازم و حتم شده است که بی تردید دوزخ را از همه جنّیان و آدمیان [که آیات من را تکذیب کردند] پر خواهم کرد.

سراج

و اگر (باراده تكوينى) مى‏خواستيم مى‏داديم بهر كس هدايتش را و ليكن حتمى شد اين حكم از من كه بعزتم سوگند پر سازم دوزخ را از (كفار) پريان و آدمى همگان

فولادوند

و اگر مى‏خواستيم، حتماً به هر كسى [از روى جبر] هدايتش را مى‏داديم، ليكن سخن من محقَقَ گرديده كه: «هر آينه جهنم را از همه جنيان و آدميان خواهم آكند.»

پورجوادی

– اگر اراده مى‏كرديم هدايت هر كس را كه مى‏خواستيم به او ارزانى مى‏داشتيم ولى وعده من حق است كه دوزخ را از جن و انس پر مى‏كنم.

حلبی

و اگر مى‏خواستيم آنچه را كه [موجب‏] هدايت هر نفس است به او مى‏داديم، و ليكن گفتار [عذاب‏] من راست است، كه دوزخ را از همه ديوان و آدميان [گناهكار] پر كنم.

اشرفی

و اگر ميخواستيم هر آينه داده بوديم هر نفسى را هدايتش و ليكن ثابت شد اين سخن از من كه هر آينه پر سازم البته دوزخ را از جنيان و مردمان همه

خوشابر مسعود انصاري

و اگر مى‏خواستيم به هر شخصى هدايتش را مى‏داديم. ولى [اين‏] وعده از جانب من تحقق يافته است كه جهنم را از جنّ‏ها و مردمان، همگى پر كنم

مکارم

و اگر می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را (از روی اجبار بدهیم) می‌دادیم؛ ولی (من آنها را آزاد گذارده‌ام و) سخن و وعده‌ام حق است که دوزخ را (از افراد بی‌ایمان و گنهکار) از جنّ و انس همگی پر کنم!

مجتبوی

و اگر مى‏خواستيم، هر آينه به هر كسى رهنمونى‏اش را مى‏داديم و ليكن اين سخن از من براستى [از پيش‏] رفته است كه همانا دوزخ را از پريان و آدميان همگى پُر كنم- يعنى همه كسانى را كه گمراهى را بر راه راست برگزيدند و سزاوار عذاب شدند-.

مصباح زاده

و اگر ميخواستيم هر آينه داده بوديم هر نفسى را هدايتش و ليكن ثابت شد اين سخن از من كه هر آينه پر سازم البته دوزخ را از جنيان و مردمان همه

معزی

و اگر مى خواستيم هر آينه مى داديم به هر كس رهبريش را و ليكن استوار گشت سخن از من كه همانا پر سازم دوزخ را از پريان و مردم همگى

قمشه ای

و اگر ما (به مشیّت ازلی) می‌خواستیم، هر نفسی را به کمال هدایتش (به جبر و الزام) می‌رسانیدیم و لیکن وعده حقّ و حتمی من است که دوزخ را البته از همه (کافران) جنّ و انس پر سازم.

رشاد خليفه

اگر ما مي خواستيم، مي توانستيم به هر نفسي هدايتش را عطا كنيم، اما از قبل تعيين شده است كه من دوزخ را از جن ها و انسان ها پر خواهم كرد، همگي با هم.

Literal

And if We wanted/willed We would have given/brought every/each self its guidance, and but the expression/word/opinion and belief from Me became truth , I will fill (E) Hell from the Jinns and the people, all/altogether .

Al-Hilali Khan

And if We had willed, surely! We would have given every person his guidance, but the Word from Me took effect (about evildoers), that I will fill Hell with jinn and mankind together.

Arthur John Arberry

‹If We had so willed, We could have given every soul its guidance; but now My Word is realized — » Assuredly I shall fill Gehenna with jinn and men all together.»

Asad

Yet had We so willed, We could indeed have imposed Our guidance upon every human being: [Lit., «We could indeed have given unto every human being (nafs) his guidance», i.e., forcibly: but since this would have deprived man of his ability to choose between right and wrong – and, thus, of all moral responsibility – God does not «impose» His guidance upon anyone (cf. 26:4 and the corresponding note).] but [We have not willed it thus – and so] that word of Mine has come true: «Most certainly will I fill hell with invisible beings as well as with humans, all together!» [See 7:18 as well as the last paragraph of 11:119. As regards the «invisible beings» (jinn), see Appendix III.]

Dr. Salomo Keyzer

Indien het ons zou hebben behaagd, hadden wij zekerlijk iedere ziel hare leiding gegeven; maar het woord dat van mij is uitgegaan, moest noodzakelijk worden vervuld, toen ik namelijk zeide: Waarlijk ik zal de hel met geniussen en menschen te zamen vullen.

Free Minds

And if We had wished, We could have given every soul its guidance, but the word from Me has taken effect, that I will fill Hell with Jinn and humans all together.

Hamza Roberto Piccardo

«Se avessimo voluto, avremmo dato ad ogni anima la sua direzione; si è invece compiuta la mia sentenza: «riempirò l’Inferno di uomini e di dèmoni insieme».

Hilali Khan

And if We had willed, surely! We would have given every person his guidance, but the Word from Me took effect (about evildoers), that I will fill Hell with jinn and mankind together.

Kuliev E.

Если бы Мы пожелали, то наставили бы на прямой путь каждого человека, однако исполнится Слово Мое: «Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе!»

M.-N.O. Osmanov

Если бы Нам было угодно, то Мы наставили бы на прямой путь каждого человека, однако стало истиной Мое слово: «Непременно Я наполню ад джиннами и людьми – всеми вместе!»

Mohammad Habib Shakir

And if We had pleased We would certainly have given to every soul its guidance, but the word (which had gone forth) from Me was just: I will certainly fill hell with the jinn and men together.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And if We had so willed, We could have given every soul its guidance, but the word from Me concerning evildoers took effect: that I will fill hell with the jinn and mankind together.

Palmer

Had we pleased we would have given to everything its guidance; but the sentence was due from me;-I will surely fill hell with the ginns and with men all together:

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: «Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım.»

Qaribullah

Had We Willed, We would have guided every soul. But My Word shall be realized, ‹I will fill Gehenna (Hell) with jinn and people all together. ‹

QXP

Had We so Willed, We could indeed have imposed Our Guidance upon every human being (like other creatures without free will). But the Word from Me will come true – I will fill Hell with people, rural and urban all together. (A great many people will succumb to their desires (15:39-40), (38:84-85)).

Reshad Khalifa

Had we willed, we could have given every soul its guidance, but it is already predetermined that I will fill Hell with jinns and humans, all together.

Rodwell

(Had we pleased we had certainly given to every soul its guidance. But true shall be the word which hath gone forth from me – I will surely fill hell with Djinn and men together.)

Sale

If we had pleased, we had certainly given unto every soul its direction: But the word which hath proceeded from Me must necessarily be fulfilled, when I said, verily I will fill hell with genii and men, altogether.

Sher Ali

And if WE had enforced Our will, WE could have given every soul its appropriate guidance, but the word from ME has come true that I will fill Hell with jinn and men all together.

Unknown German

Und hätten Wir gewollt, Wir hätten jedem seinen Weg zeigen können; jedoch Mein Wort ist wahr geworden: «Füllen will Ich die Hölle mit Dschinn und Menschen allzumal.»

V. Porokhova

И если б Мы того желали, ■ Мы б душу всякую вели прямым путем, ■ Но Мое Слово было неизменно: ■ «Я Ад людьми и джиннами наполню – всеми вместе;

Yakub Ibn Nugman

Әгәр Без теләсәк һәр кешегә иманны вә һидәятне бирер идек, ләкин җен вә кешеләрнең имансызлары белән җәһәннәмне тутырачакмын дигән Минем сүзем хак булды һәм беркетелде.

جالندہری

اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پاچکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھردوں گا

طاہرالقادری

اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت (اَز خود ہی) عطا کر دیتے لیکن میری طرف سے (یہ) فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب (مُنکر) جنّات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.