سوره السجدة (32) آیه 20

قرآن، سوره السجدة (32) آیه 20

آیه پسین: سوره السجدة (32) آیه 21
آیه پیشین: سوره السجدة (32) آیه 19

عربی

وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَ قِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

بدون حرکات عربی

و أمّا الّذين فسقوا فمأواهم النّار كلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها و قيل لهم ذوقوا عذاب النّار الّذي كنتم به تكذّبون

خوانش

Waamma allatheena fasaqoo fama/wahumu alnnaru kullama aradoo an yakhrujoo minha oAAeedoo feeha waqeela lahum thooqoo AAathaba alnnari allathee kuntum bihi tukaththiboona

آیتی

و اما عصيان پيشگان ، منزلگاهشان آتش است هر گاه که بخواهند از آن بيرون آيند ، بار ديگر آنها را به درون آتش بازگردانند و بگويندشان : بچشيد عذاب آتشي را که دروغش مي پنداشتيد

خرمشاهی

و اما كسانى كه سرپيچى كرده اند سرا و سرانجامشان آتش دوزخ است، هرگاه كه خواهند از آن بيرون روند، به آن بازگردانده شوند، و به ايشان گفته شود، عذاب آتشى را كه منكرش بوديد، بچشيد.

کاویانپور

و اما كسانى كه فاسق و بدكردارند، اقامتگاه آنان آتش دوزخ است و هر گاه بخواهند از آن بيرون آيند، آنها را (با تازيانه) برميگردانند و به آنان ميگويند: بچشيد عذاب آتشى كه منكر آن بوديد.

انصاریان

اما کسانی که نافرمانی کرده اند اقامتگاهشان آتش است، هرگاه بخواهند از آن بیرون آیند در آن بازگردانده می شوند، و به آنان گویند: عذاب آتش را که همواره آن را تکذیب می کردید، بچشید.

سراج

و اما آنانكه از دائره فرمان بيرون رفتند پس جايگاه ايشان آتش است هر گه كه خواهند بيرون آيند از آن باز گردانيده شوند در آتش و گفته شود بديشان بچشيد شكنجه آتش را كه پيوسته آنرا دروغ پنداشتيد

فولادوند

و اما كسانى كه نافرمانى كرده‏اند، پس جايگاهشان آتش است. هر بار كه بخواهند از آن بيرون بيايند، در آن بازگردانيده مى‏شوند و به آنان گفته مى‏شود: «عذاب آن آتشى را كه دروغش مى‏پنداشتيد بچشيد.»

پورجوادی

اما منزلگاه فاسقان آتش است، هر وقت بخواهند از آن خارج شوند به آنجا بازگردانده مى‏شوند و به آنها گفته شود بچشيد عذاب آتشى كه آن را انكار مى‏كرديد.

حلبی

و امّا آن كسان كه فاسق شدند، جايگاه آنها آتش باشد هر گاه بخواهند كه از آن بدر آيند، در آن باز گردانيده مى‏شوند، و به آنها گفته مى‏شود: بچشيد عذاب [آن‏] آتشى را كه تكذيب مى‏كرديد.

اشرفی

و اما آنانكه فسق كردند پس جايگاه ايشان آتش است هرگاه خواهند كه بيرون آيند از آن برگردانده شوند بآن و گفته شود ايشانرا كه بچشيد عذاب آتشى را كه بوديد آنرا تكذيب ميكرديد

خوشابر مسعود انصاري

و امّا فاسقان، جايگاهشان آتش [جهنّم‏] است. هر گاه كه خواهند از آنجا بيرون آيند، به آن باز گردانده شوند و به آنان گفته شود: [طعم تلخ‏] عذاب آتشى را بچشيد كه آن را دروغ مى‏انگاشتيد.

مکارم

و امّا کسانی که فاسق شدند (و از اطاعت خدا سرباز زدند)، جایگاه همیشگی آنها آتش است؛ هر زمان بخواهند از آن خارج شوند، آنها را به آن بازمی‌گردانند و به آنان گفته می‌شود: «بچشید عذاب آتشی را که انکار می‌کردید!»

مجتبوی

و اما آنان كه از فرمان بيرون شدند جايگاهشان آتش- دوزخ- است، هر گاه بخواهند از آن بيرون آيند به آن برگردانده مى‏شوند، و گويندشان: بچشيد عذاب آتشى را كه دروغ مى‏انگاشتيد.

مصباح زاده

و اما آنانكه فسق كردند پس جايگاه ايشان آتش است هر گاه خواهند كه بيرون آيند از آن برگردانده شوند بان و گفته شود ايشان را كه بچشيد عذاب آتشى را كه بوديد آنرا تكذيب ميكرديد

معزی

و اما آنان كه نافرمانى كردند پس جايگاه ايشان است آتش هر گاه خواهند برون آيند از آن بازگردانيده شوند در آن و گفته شود براى ايشان بچشيد عذاب آتشى را كه بوديد بدان تكذيب مى كرديد

قمشه ای

و اما آنان که سر از طاعت حق کشیده و فاسق شدند منزلگاهشان در آتش دوزخ است و هر چه کوشند و خواهند که از آن آتش بیرون آیند باز (فرشتگان عذاب) بدان دوزخ برگردانندشان و گویند: عذاب آتشی را که (در دنیا) تکذیب می‌کردید اینک بچشید.

رشاد خليفه

و اما ستمكاران، سرانجامشان دوزخ است. هرگاه سعي كنند از آن خارج شوند، به زور بازگردانده خواهند شد. به آنها گفته مي شود: بچشيد عذاب دوزخي را كه باور نمي كرديد.

Literal

As to those who debauched , so their shelter/refuge (is) the fire , whenever they wanted that they get out/emerge from it, they were returned in it, and (it) was said to them: «Taste experience the fire’s torture which you were with it denying .»

Al-Hilali Khan

And as for those who are Fasiqoon (disbelievers and disobedient to Allah), their abode will be the Fire, every time they wish to get away therefrom, they will be put back thereto, and it will be said to them: «Taste you the torment of the Fire which you used to deny.»

Arthur John Arberry

But as for the ungodly, their refuge shall be the Fire; as often as they desire to come forth from it, they shall be restored into it, and it shall be said to them, ‹Taste the chastisement of the Fire, which you cried lies to.›

Asad

but as for those who are lost in iniquity – their goal is the fire: as oft as they will try to come out of it, they will be thrown back into it; and they will be told, «Taste [now] this suffering through fire which you were wont to call a lie!»

Dr. Salomo Keyzer

Maar wat hen betreft, die goddeloos zondigen, hun verblijf zal het hellevuur wezen. Zoo dikwijls zij zullen trachten daaruit te gaan, zullen zij daarin teruggesleept worden, en men zal tot hen zeggen: Proeft de marteling van het hellevuur, welke gij als eene logen verwerpt.

Free Minds

And as for those who were wicked, their abode is the Fire. Every time they try to leave it, they will be put back in it, and it will be said to them: "Taste the retribution of the Fire in which you used to deny."

Hamza Roberto Piccardo

mentre coloro che saranno stati empi avranno per rifugio il fuoco. Ogni volta che vorranno uscirne vi saranno ricondotti e sarà detto loro: «Provate il castigo del fuoco che tacciavate di menzogna!».

Hilali Khan

And as for those who are Fasiqoon (disbelievers and disobedient to Allah), their abode will be the Fire, every time they wish to get away therefrom, they will be put back thereto, and it will be said to them: "Taste you the torment of the Fire which you used to deny."

Kuliev E.

А пристанищем нечестивцев будет Огонь. Всякий раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: «Вкусите мучения в Огне, которые вы считали ложью!»

M.-N.O. Osmanov

Для тех же, которые творили нечестие, пристанищем будет адский огонь. Каждый раз, когда они попытаются выйти оттуда, их вернут туда со словами: «Вкусите наказание огнем, которое вы отрицали».

Mohammad Habib Shakir

And as for those who transgress, their abode is the fire; whenever they desire to go forth from it they shall be brought back into it, and it will be said to them: Taste the chastisement of the fire which you called a lie.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And as for those who do evil, their retreat is the Fire. Whenever they desire to issue forth from thence, they are brought back thither. Unto them it is said: Taste the torment of the Fire which ye used to deny.

Palmer

But as for those who commit abomination their resort is the Fire. Every time that they desire to go forth therefrom, we will send them back therein, and it will be said to them, ‹Taste ye the torment of the fire which ye did call a lie!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sapmış olanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri çevrilirler. Ve şöyle denir onlara: «Yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadıverin!»

Qaribullah

But those who do evil their refuge is the Fire. As often as they desire to come out of it they shall be driven back, and it will be said to them: ‹Taste the punishment of the Fire, which you have belied. ‹

QXP

But as for those who drifted away from the Truth, their Retreat will be the Fire. As often as they try to come out of it, they will be brought back into it. It will be said to them, «Taste the torment of the Fire that you used to deny.»

Reshad Khalifa

As for the wicked, their destiny is Hell. Every time they try to leave it, they will be forced back. They will be told, «Taste the agony of Hell which you used to disbelieve in.»

Rodwell

But as for those who grossly sin, their abode shall be the fire: so oft as they shall desire to escape out of it, back shall they be turned into it. And it shall be said to them, Taste ye the torment of the fire, which ye treated as a lie.

Sale

But as for those who impiously transgress, their abode shall be hell fire; so often as they shall endeavour to get thereout, they shall be dragged back into the same, and it shall be said unto them, taste ye the torment of hell fire, which ye rejected as a falsehood.

Sher Ali

And as for those who are disobedient, their abode will be the Fire. Every time they desire to come out of it, they will be turned back into it, and it will be said to them, `Taste ye the punishment of the Fire which you used to deny.›

Unknown German

Jene aber, die ungehorsam sind – ihre Wohnstatt wird das Feuer sein. Sooft sie daraus entfliehen möchten, werden sie wieder dahin zurückgetrieben werden, und es wird zu ihnen gesprochen werden: «Kostet nun die Strafe des Feuers, die ihr zu leugnen pflegtet!»

V. Porokhova

Пристанищем же тем, кто был распутен, ■ Станет огонь (пылающего Ада), ■ И всякий раз, как захотят они его покинуть, ■ Туда их возвратят опять и скажут: ■ «Вкусите наказание Огнем, ■ Который вы считали ложью!»

Yakub Ibn Nugman

Әмма имансыз фасыйкларның торачак урыннары уттыр, һәркайчан алар ул уттан чыгарга теләсәләр, алар ул утка эчкәрәк кайтарылырлар вә аларга әйтелер: үзегез ялганга тоткан ут ґәзабын татыгыз, – дип.

جالندہری

اور جنہوں نے نافرمانی کی اُن کے رہنے کے لئے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیئے جائیں گے۔ اور اُن سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو

طاہرالقادری

اور جو لوگ نافرمان ہوئے سو ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ وہ جب بھی اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اِس آتشِ دوزخ کا عذاب چکھتے رہو جِسے تم جھٹلایا کرتے تھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.