سوره الأحزاب (33) آیه 6

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 6

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 7
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 5

عربی

النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الأَْرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً

بدون حرکات عربی

النّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين و المهاجرين إلاّ أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا

خوانش

Alnnabiyyu awla bialmu/mineena min anfusihim waazwajuhu ommahatuhum waoloo al-arhami baAAduhum awla bibaAAdin fee kitabi Allahi mina almu/mineena waalmuhajireena illa an tafAAaloo ila awliya-ikum maAAroofan kana thalika fee alkitabi mastooran

آیتی

پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاتر است و زنانش مادران مؤمنان هستند و در کتاب خدا خويشاونداني نسبي از مؤمنان و مهاجران به يکديگر سزاوارترند، مگر آنکه بخواهيد به يکي از دوستان خود نيکي کنيد و اين حکم در کتاب خدا مکتوب است

خرمشاهی

پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديكتر و سزاوارتر است و همسران او در حكم مادران ايشان هستند; و خويشاوندان در [حكم و] كتاب الهى نسبت به همديگر از ساير مؤمنان و مهاجران سزاوارتر [به ارث بردن] هستند، مگر آنكه بخواهيد در حق دوستانتان وصيتى نيك انجام دهيد [كه بى

کاویانپور

پيامبرى براى مؤمنين از جان خودشان برتر و عزيزتر است و زنان پيامبر مادران مؤمنين هستند و در كتاب خدا بعضى از خويشان و بستگان (در ارث و وراثت) به برخى از مؤمنين و مهاجرين حق تقدم دارند مگر اينكه به نيكى و احسان براى دوستان خود از مهاجر و انصار وصيتى كنيد. اين (حق تقدم و ارجحيت) در كتاب خدا مقرر شده است.

انصاریان

پیامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است، و همسرانش [حرمت ازدواج به منزله] مادران آنانند، و بر طبق کتاب خدا دارندگان قرابت نسبی [در میراث بردنِ] از یکدیگر از مؤمنان و مهاجران [که پیش از این بر پایه ایمان و هجرت میراث می بردند] سزاوارترند، مگر اینکه بخواهید [در وصیت کردن به پرداخت ارث] درباره دوستانتان احسان کنید که این امری ثبت شده در کتاب [خدا] ست.

سراج

پيغمبر سزاوارتر است به مؤمنان (در امور دين و دنيا) از خود ايشان و همسر پيغمبر مادران مؤمنانند (از نظر حرمت ازدواج نه از ساير جهات) و خويشاوندان برخى از ايشان سزاوارترند به برخى (از نظر ميراث بردن) در كتاب خدا (در قرآن يا لوح محفوظ) از مؤمنان (انصار) و مهاجران ليكن اگر بكنيد با دوستان خود نيكوئى (وصيت كنيد براى آنها به مقدارى از تركه) هست اين (حكم) در كتاب (خدا) نوشته شده

فولادوند

پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديكتر] است و همسرانش مادران ايشانند، و خويشاوندان [طبق‏] كتاب خدا، بعضى [نسبت‏] به بعضى اولويت دارند [و] بر مؤمنان و مهاجران [مقدّمند]، مگر آنكه بخواهيد به دوستان [مؤمن‏] خود [وصيت يا ]احسانى كنيد، و اين در كتاب [خدا] نگاشته شده است.

پورجوادی

پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران مؤمنان هستند و در كتاب خدا خويشاوندان نسبى از مؤمنان و مهاجران به يكديگر سزاوارترند مگر اين كه به دوستانتان نيكى كنيد، كه اين حكم در كتاب خدا نوشته شده است.

حلبی

پيامبر نزديكتر به مؤمنان است از خودشان، و زنان وى مادران آنها هستند و در كتاب خدا پاره‏اى از خويشاوندان نزديك [نسبت‏] به برخى ديگر سزاوارترند از مؤمنان و مهاجران براى [ميراث بردن‏]، مگر اينكه وصيتى براى ياران [متحد] خود به قصد نيكوكارى كنيد اين حكم در كتاب [خدا] نوشته شده است.

اشرفی

نبى اولى است بمؤمنان از خودشان و جفت هايش مادران ايشانند و صاحبان رحم‏ها بعضيشان اولى باشند ببعضى در كتاب خدا از مؤمنان و مهاجران مگر آنكه بكنيد به دوستانتان خوبى را باشد آن در آنكتاب نوشته شده

خوشابر مسعود انصاري

پيامبر به [تصرف در كارهاى‏] مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. و زنانش مادران آنها هستند. و خويشاوندان در كتاب خداوند، برخى از آنان به برخى [ديگر] از ساير مؤمنان و مهاجران سزاوارترند. مگر آنكه [در حيات خويش‏] در حق دوستانتان نيكى‏اى بكنيد. اين [حكم‏] در كتاب (لوح محفوظ) نوشته شده است

مکارم

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؛ و همسران او مادران آنها [= مؤمنان‌] محسوب می‌شوند؛ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرّر داشته اولی هستند، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید (و سهمی از اموال خود را به آنها بدهید)؛ این حکم در کتاب (الهی) نوشته شده است.

مجتبوی

پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران ايشانند و در كتاب خدا خويشاوندان برخى به برخى [در ميراث‏] سزاوارترند از مؤمنان و مهاجران، مگر آنكه بخواهيد به دوستان همكيش خود نيكى كنيد. اين [حكم‏] در كتاب- لوح محفوظ يا قرآن- نوشته شده است.

مصباح زاده

نبى اولى است بمؤمنان از خودشان و جفت‏هايش مادران ايشانند و صاحبان رحم‏ها بعضيشان اولى باشند ببعضى در كتاب خدا از مؤمنان و مهاجران مگر آنكه بكنيد به دوستانتان خوبى را باشد آن در آنكتاب نوشته شده

معزی

پيمبر سزاوارتر است به مؤمنان از خود ايشان و زنان او مادران ايشانند و خويشاوندان برخيشان سزاوارترند به برخى در كتاب خدا از مؤمنان و مهاجران مگر آنكه كنيد در باره دوستانتان نكوئى بوده است آن در كتاب نوشته

قمشه ای

پیغمبر اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها (یعنی مؤمنان باید حکم و اراده او را مقدم بر اراده خود بدارند و از جان و مال در اطاعتش مضایقه نکنند) و زنان او (در اطاعت و عطوفت و حرمت نکاح، به حکم) مادران مؤمنان هستند و خویشاوندان نسبی شخص (در حکم ارث) بعضی بر بعضی دیگر در کتاب خدا مقدمند از انصار و مهاجرین (که با هم عهد برادری بسته‌اند) مگر آنکه به نیکی و احسان بر دوستان خود (از مهاجر و انصار) وصیتی کنید که این (تقدم وصیت بر ارث خویشان) هم در کتاب حق مسطور گردیده است.

رشاد خليفه

پيامبر به مؤمنان نزديك تر است تا آنها به يكديگر و زنان او مانند مادران آنها هستند. خويشاوندان بايد بر طبق كتاب آسماني خدا از يكديگر مواظبت كنند. بنابراين، مؤمنان بايد به خويشاوندان خود كه نزد آنها مهاجرت مي كنند، رسيدگي نمايند، در صورتي كه اول به خانواده خود رسيدگي كرده باشند. اينها احكام اين كتاب آسماني است.

Literal

The prophet (is) more worthy/deserving with the believers than them selves, and His wives (are) their mothers, and (those) of the relations some of them (are) more worthy/deserving with some in God’s Book/judgment than the believers and the emigrants, except that (E) you make/do to your allies/friends kindness/goodness , that was in The Book written/inscribed .

Al-Hilali Khan

The Prophet is closer to the believers than their ownselves, and his wives are their (believers) mothers (as regards respect and marriage). And blood relations among each other have closer personal ties in the Decree of Allah (regarding inheritance) than (the brotherhood of) the believers and the Muhajiroon (emigrants from Makkah, etc.), except that you do kindness to those brothers (when the Prophet SAW joined them in brotherhood ties). This has been written in the (Allahs Book of Divine) Decre

Arthur John Arberry

The Prophet is nearer to the believers than their selves; his wives are their mothers. Those who are bound by blood are nearer to one another in the Book of God than the believers and the emigrants; nevertheless you should act towards your friends honourably; that stands inscribed in the Book.

Asad

The Prophet has a higher claim on the believers than [they have on] their own selves, [seeing that he is as a father to them] and his wives are their mothers: [Thus, connecting with the preceding mention of voluntary, elective relationships (as contrasted with those by blood), this verse points to the highest manifestation of an elective, spiritual relationship: that of the God-inspired Prophet and the person who freely chooses to follow him. The Prophet himself is reported to have said: «None of you has real faith unless I am dearer unto him than his father, and his child, and all mankind» (Bukhari and Muslim, on the authority of Anas, with several almost identical versions in other compilations). The Companions invariably regarded the Prophet as the spiritual father of his community. Some of them – e.g., Ibn Masud (as quoted by Zamakhshari) or Ubayy ibn Kab, Ibn Abbas and Muawiyah (as quoted by Ibn Kathir) – hardly ever recited the above verse without adding, by way of explanation, «seeing that he is [as] a father to them»; and many of the tabi in — including Mujahid, Qatadah, lkrimah and Al-Hasan (cf. Tabari and Ibn Kathir) – did the same: hence my interpolation, between brackets, of this phrase. (However, see also verse 40 of this surah and the corresponding note.) As regards the status of the Prophet’s wives as the «mothers of the believers», this arises primarily from the fact of their having shared the life of God’s Apostle in its most intimate aspect. Consequently, they could not remarry after his death (see verse 53 below), since all the believers were, spiritually, their «children».] and they who are [thus] closely related have, in accordance with God’s decree, a higher claim upon one another than [was even the case between] the believers [of Yathrib] and those who had migrated [there for the sake of God]. [See note on the last but one sentence of 8:75. As explained in that note, neither of these two passages (8:75 and 33:6) can be satisfactorily interpreted as bearing on the laws of inheritance: all endeavours to interpret them in that sense only do violence to the logical build-up and inner cohesion of the Quranic discourse. On the other hand, it is obvious that both passages have basically a similar (namely, spiritual) import – with the difference only that whereas the concluding sentences of Al-Anfal refer to the brotherhood of all believers in general, the present passage lays stress on the yet deeper, special relationship between every true believer and God’s Apostle.] None the less, you are to act with utmost goodness towards your [other] close friends as well: [I.e., towards all other believers, as stressed so often in the Quran, and particularly in 8:75 (see preceding note): in other words, a believer’s exalted love for the Prophet should not blind him to the fact that «all believers are brethren» 49:10. The extremely complex term maruf rendered by me in this context as «innermost goodness», may be defined as «any act [or attitude] the goodness whereof is evident to reason» (Raghib).] this [too] is written down in God’s decree.

Dr. Salomo Keyzer

De profeet is den waren geloovigen nader dan hunne eigene zielen en zijne vrouwen zijn hunne moeders. Zij die door bloedverwantschap zijn verbonden, zijn, overeenkomstig het boek van God, elkander nader verwant dan de andere ware geloovigen en de Moharejun; maar doet wat voegzaam en redelijk is omtrent uwe verwanten in het algemeen. Dit wordt in Gods boek opgeschreven.

Free Minds

The prophet is closer to the believers than themselves, and his wives are mothers to them. And God’s decree to the believers and the emigrants is that before they help their relatives, they have taken care of their own families first. Such has been decreed in the Scripture.

Hamza Roberto Piccardo

Il Profeta è più vicino ai credenti di loro stessi e le sue spose sono le loro madri. Secondo il Libro di Allah, [nella successione] i legami parentali hanno priorità su quelli tra i credenti e tra gli immigrati, a meno che non vogliate lasciare un legato a favore dei vostri fratelli nella religione. Questo è scritto nel Libro [di Allah].

Hilali Khan

The Prophet is closer to the believers than their ownselves, and his wives are their (believers) mothers (as regards respect and marriage). And blood relations among each other have closer personal ties in the Decree of Allah (regarding inheritance) than (the brotherhood of) the believers and the Muhajiroon (emigrants from Makkah, etc.), except that you do kindness to those brothers (when the Prophet SAW joined them in brotherhood ties). This has been written in the (Allahs Book of Divine) Decrees (AlLauh AlMahfooz)."

Kuliev E.

Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены – их матери. В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие и мухаджиры, если только вы не сделаете добро своим друзьям. Так было записано в Писании (Хранимой скрижали).

M.-N.O. Osmanov

Пророк ближе к верующим, чем они сами [друг к другу], а его жены – их матери. Согласно Писанию Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие [мединцы] и мухаджиры [по праву наследования], если только вы не завещаете [часть имущества] своим друзьям. Все это начертано в Писании.

Mohammad Habib Shakir

The Prophet has a greater claim on the faithful than they have on themselves, and his wives are (as) their mothers; and the possessors of relationship have the better claim in the ordinance of Allah to inheritance, one with respect to another, than (other) believers, and (than) those who have fled (their homes), except that you do some good to your friends; this is written in the Book.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The Prophet is closer to the believers than their selves, and his wives are (as) their mothers. And the owners of kinship are closer one to another in the ordinance of Allah than (other) believers and the fugitives (who fled from Mecca), except that ye should do kindness to your friends. This is written in the Book (of nature).

Palmer

The prophet is nearer of kin to the believers than themselves, and his wives are their mothers. And blood relations are nearer in kin to each other by the Book of God than the believers and those who fled; only your doing kindness to your kindred, that is traced in the Book.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O peygamber, müminlere öz benliklerinden daha dost, daha yakındır. Onun eşleri de o müminlerin anneleridir. Anne tarafından akraba olanlar da Allah’ın Kitabı’nda, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak yakın dostlarınız için örfe uygun bir vasiyette bulunmanız müstesnadır. Bu, Kitap’ta satırlara geçirilmiştir.

Qaribullah

The Prophet has a greater right on the believers than their own selves, his wives are their mothers. Kinsmen are closer to one another in the Book of Allah than to other believers and the emigrants; although you should act honorably towards those you sponsor, that is written in the Book

QXP

The Prophet is closer to the believers than their own selves and their own people. (Seeing that he is as a father to them), his wives are their mothers. In accordance with Allah’s decree the relatives have a higher claim (in matters of inheritance) than other believers and the immigrants. Nevertheless, you are to deal with your friends in kindness. All this is recorded in this well-written and well-scored Book. (2:180,) (4:11), (9:111), (33:53), (48:10).

Reshad Khalifa

The prophet is closer to the believers than they are to each other, and his wives are like mothers to them. The relatives ought to take care of one another in accordance with GOD’s scripture. Thus, the believers shall take care of their relatives who immigrate to them, provided they have taken care of their own families first. These are commandments of this scripture.

Rodwell

Nearer of kin to the faithful is the Prophet, than they are to their own selves. His wives are their mothers. According to the Book of God, they who are related by blood, are nearer the one to the other than other believers, and than those who have fled their country for the cause of God: but whatever kindness ye shew to your kindred, shall be noted down in the Book.

Sale

The prophet is nigher unto the true believers than their own souls; and his wives are their mothers. Those who are related by consanguinity are nigher of kin the one of them unto the others, according to the book of God, than the other true believers, and the Mohâھ¥r?nless that ye do what is fitting and reasonable to your relations in general. This is written in the book of God.

Sher Ali

The Prophet is nearer to the believers than their own selves, and his wives are as mothers to them. And blood-relations are nearer to one another, according to the Book of ALLAH, than other believers from among the Helpers and the Emigrants except that you show kindness to your friends. This is also written down in the Book.

Unknown German

Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber, und seine Frauen sind ihre Mütter. Und Blutsverwandte sind einander näher, gemäß dem Buche Allahs, als die (übrigen) Gläubigen und die Ausgewanderten, es sei denn, daß ihr euren Freunden Güte erweist. Das ist in dem Buche niedergeschrieben.

V. Porokhova

Пророк же к верующим ближе, ■ Чем узы их семейного родства, ■ А жены его – матери для них. ■ Но узы кровного родства ■ Одних из них к другим ■ По Книге Бога ближе, ■ Чем близость уз, которые (сложились) ■ Меж верующими (из Медины) ■ И мухаджирами (из Мекки), ■ За исключением того, ■ Когда творите вы добро вашим друзьям (по вере), – ■ Ведь это значится в Писании (Аллаха).

Yakub Ibn Nugman

Пәйгамбәр файда йөзеннән мөэминнәр өчен үзләреннән дә артыктыр, чөнки мөэминнәрнең нәфесләре бәгъзе вакыт гөнаһка боерганда, пәйгамбәр исә һәрвакыт файдага гына боерадыр, вә ул Мухәммәд г-мнең хатыннары, никахлары хәрам булуда мөэминнәрнең аналарыдыр. Мирас малын алуда чит мөэминнәрдән вә дин өчен күчеп килгән мөэминнәрдән, якын кардәш булган мөэминнәр берсенән-берсе артыграктыр Аллаһ китабында, ягъни мирас малы кардәш булмаган мөселманга бирелми, мәгәр якын кардәш булмаган мөселман дусларыгызга мирас малыннан васыять әйтсәгез дөрестер. Ошбу әйтелгән нәрсәләр Аллаһ китабында язылмыштыр.

جالندہری

پیغمبر مومنوں پر اُن کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں۔ اور رشتہ دار آپس میں کتاب الله کے رُو سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے (کے ترکے) کے زیادہ حقدار ہیں۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ (تو اور بات ہے)۔ یہ حکم کتاب یعنی (قرآن) میں لکھ دیا گیا ہے

طاہرالقادری

یہ نبیِ (مکرّم) مومنوں کے ساتھ اُن کی جانوں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں اور آپ کی اَزواجِ (مطہّرات) اُن کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں (دیگر) مومنین اور مہاجرین کی نسبت (تقسیمِ وراثت میں) ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتابِ (الٰہی) میں لکھا ہوا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.