سوره الأحزاب (33) آیه 7

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 7

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 8
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 6

عربی

وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً

بدون حرکات عربی

و إذ أخذنا من النّبيّين ميثاقهم و منك و من نوح و إبراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و أخذنا منهم ميثاقا غليظا

خوانش

Wa-ith akhathna mina alnnabiyyeena meethaqahum waminka wamin noohin wa-ibraheema wamoosa waAAeesa ibni maryama waakhathna minhum meethaqan ghaleethan

آیتی

و آن هنگام که از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و، موسي و عيسي بن مريم و از همه آنها پيماني سخت گرفتيم ،

خرمشاهی

و چنين بود كه از پيامبران پيمانشان را گرفتيم و نيز از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم، و از ايشان پيمانى استوار گرفتيم.

کاویانپور

و ما از پيامبران تعهد گرفتيم و هم از تو و پيش از تو از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و از همه پيامبران تعهدى محكم گرفتيم (كه با هر زحمتى است، آيات و احكام خدا را به مردم ابلاغ كنند و رسالت خود را بنحو مطلوب بانجام برسانند).

انصاریان

و [یاد کن] زمانی را که از پیامبران [برای ابلاغ وحی] پیمان گرفتیم، و [نیز] از تو و از نوح و از ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم، و از همه آنان پیمانی محکم و استوار گرفتیم،

سراج

و (ياد كن) چون گرفتيم از پيامبران پيمانشان را و (گرفتيم) از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر مريم نيز و گرفتيم از پيامبران پيمانى سخت

فولادوند

و [ياد كن‏] هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم، و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى‏ و عيسى‏ پسر مريم، و از [همه‏] آنان پيمانى استوار گرفتيم.

پورجوادی

چون از پيامبران پيمان گرفتيم و از تو، نوح، ابراهيم، موسى و عيسى پسر مريم و از همه آنها پيمان محكمى گرفتيم.

حلبی

و [ياد كن‏] هنگامى كه از پيامبران پيمانشان را گرفتيم و از تو و از نوح و از ابراهيم و عيسى پسر مريم و از [همه‏] آنها پيمانى سخت [جهت تبليغ رسالت‏] گرفتيم.

اشرفی

و هنگاميكه گرفتيم از پيغمبران پيمانشان را و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر مريم و گرفتيم از ايشان پيمانى سخت

خوشابر مسعود انصاري

و چنين بود كه از پيامبران عهدشان را گرفتيم و [نيز] از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم [عهدتان را]. و از آنان پيمانى استوار گرفتيم

مکارم

(به خاطر آور) هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم، و (همچنین) از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم، و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم (که در ادای مسؤولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند)!

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه از پيامبران پيمان ايشان گرفتيم، و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر مريم و از همه ايشان پيمانى سخت و استوار گرفتيم،

مصباح زاده

و هنگامى كه گرفتيم از پيغمبران پيمانشان را و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر مريم و گرفتيم از ايشان پيمانى سخت

معزی

و هنگامى كه بگرفتيم از پيمبران پيمانشان را و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى ابن مريم و گرفتيم از ايشان پيمانى گران

قمشه ای

و (یادآر) آن گاه که ما از پیغمبران عهد و میثاق گرفتیم و هم از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم از همه پیمان محکم گرفتیم (که با هر مشقّت و زحمتی است رسالت خدا را به خلق ابلاغ کنند).

رشاد خليفه

به ياد آور كه ما با پيامبران ميثاق بستيم، همين طور با تو (اي محمد) با نوح، ابراهيم، موسي و عيسي پسر مريم. ما از آنها پيماني محكم گرفتيم.

Literal

And when We took/received from the prophets their promise/covenant, and from you, and Noah, and from Abraham, and Moses, and Jesus Mary’s son, and We took/received from them a strong promise/covenant.

Al-Hilali Khan

And (remember) when We took from the Prophets their covenant, and from you (O Muhammad SAW), and from Nooh (Noah), Ibrahim (Abraham), Moosa (Moses), and Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary). We took from them a strong covenant.

Arthur John Arberry

And when We took compact from the Prophets, and from thee, and from Noah, and Abraham, Moses, and Jesus, Mary’s son; We took from them a solemn compact,

Asad

AND LO! We did accept a solemn pledge from all the prophets [This parenthetic passage connects with verses 1-3 above, and relates to every prophet’s «pledge» – i.e., sacred duty – to convey God’s message to man, and thus to act as «a bearer of glad tidings and a warner».] – from thee, [O Muhammad,] as well as from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus the son of Mary -: for We accepted a most weighty, solemn pledge from [all of] them,

Dr. Salomo Keyzer

Gedenkt, toen wij het verbond van de profeten aannamen, en van u, o Mahomet! en van Noach, en Abraham, en Mozes en Jezus den zoon van Maria, en een standvastig verbond van hen ontvingen.

Free Minds

And when We took from the prophets their covenant. And from you, and from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus the son of Mary; We took from them a strong covenant.

Hamza Roberto Piccardo

[Ricorda] quando accettammo il patto dei profeti: il tuo, quello di Noè, di Abramo, di Mosè e di Gesù figlio di Maria; concludemmo con loro un patto solenne,

Hilali Khan

And (remember) when We took from the Prophets their covenant, and from you (O Muhammad SAW), and from Nooh (Noah), Ibrahim (Abraham), Moosa (Moses), and Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary). We took from them a strong covenant.

Kuliev E.

Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраамом), Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом), сыном Марьям (Марии). Мы заключили с ними суровый завет,

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни, Мухаммад,] как Мы заповедали пророкам: тебе, Нуху, Ибрахиму, Мусе и ‹Исе, сыну Марйям, и взяли с них суровую клятву,

Mohammad Habib Shakir

And when We made a covenant with the prophets and with you, and with Nuh and Ibrahim and Musa and Isa, son of Marium, and We made with them a strong covenant

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when We exacted a covenant from the prophets, and from thee (O Muhammad) and from Noah and Abraham and Moses and Jesus son of Mary. We took from them a solemn covenant;

Palmer

And when we took of the prophets their compact, from thee and from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus the son of Mary, and took of them a rigid compact,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz, peygamberlerden mîsaklarını almıştık. Senden de mîsak aldık. Nûh’tan, İbrahim’den, Mûsa’dan, Meryem oğlu İsa’dan, bunların hepsinden kuvvetli bir sözleşmeyle mîsak aldık;

Qaribullah

We took from the Prophets their covenant and from you (Prophet Muhammad), from Noah and Abraham, from Moses and Jesus the son of Mary. We took a solemn covenant from them,

QXP

And, behold, We did take a pledge from all the Prophets – from you (O Prophet) as well as from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus son of Mary – We took a very solemn pledge from all of them.

Reshad Khalifa

Recall that we took from the prophets their covenant, including you (O Muhammad), Noah, Abraham, Moses, and Jesus the son of Mary. We took from them a solemn pledge.

Rodwell

And remember that we have entered into covenant with the Prophets, and with thee, and with Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus, Son of Mary: and we formed with them a strict covenant,

Sale

Remember when we accepted their covenant from the prophets, and from thee, O Mohammed, and from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus the son of Mary, and received from them a firm covenant;

Sher Ali

And call to mind when WE took from the Prophets their covenant, and from thee, and from Noah and Abraham, and Moses and Jesus, son of Mary, and WE indeed, took from them a solemn covenant;

Unknown German

Und (gedenke der Zeit) da Wir mit den Propheten den Bund eingingen, und mit dir, und mit Noah und Abraham und Moses und mit Jesus, dem Sohn der Maria. Wir gingen mit ihnen einen feierlichen Bund ein;

V. Porokhova

И взяли Мы Завет с пророков: ■ С тебя, и с Нуха, с Ибрахима, ■ И с Мусы, с Исы, сына Марйам, – ■ И взяли с них Завет суровый,

Yakub Ibn Nugman

Без пәйгамбәрләрдән өммәтләрегезгә шәригать хөкемнәрене ирештерегез, аларны хак юлга Ислам диненә өндәгез дип ґәһед алдык, шулай ук синнән, Нух, Ибраһим, Муса вә Мәрьям угълы Гыйсадан ґәһед алдык, вә Без ул пәйгамбәрләрдән йөкләтелгән бурычларыгызны үтәүләре өчен каты антларын алдык.

جالندہری

اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔ اور عہد بھی اُن سے پکّا لیا

طاہرالقادری

اور (اے حبیب! یاد کیجئے) جب ہم نے انبیاء سے اُن (کی تبلیغِ رسالت) کا عہد لیا اور (خصوصاً) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسٰی ابن مریم (علیھم السلام) سے اور ہم نے اُن سے نہایت پختہ عہد لیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.