سوره الأحزاب (33) آیه 23

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 23

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 24
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 22

عربی

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

بدون حرکات عربی

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلا

خوانش

Mina almu/mineena rijalun sadaqoo ma AAahadoo Allaha AAalayhi faminhum man qada nahbahu waminhum man yantathiru wama baddaloo tabdeelan

آیتی

از مؤمنان مرداني هستند که به پيماني که با خدا بسته بودند وفا کردند، بعضي بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضي چشم به راهند و هيچ پيمان خوددگرگون نکرده اند

خرمشاهی

از ميان مؤمنان مردمى هستند كه در پيمانى كه با خداوند بسته اند، راست و درست رفتار كرده اند; و از ايشان كسى هست كه عهد خويش [تا پايان حيات] به سر برده است، و كسى هست كه [شهادت ر] انتظار مى كشد، و هيچ گونه تغيير و تبديلى در كار نياورده اند.

کاویانپور

گروهى از مؤمنين، بزرگ مردانى هستند كه به عهد و پيمان خويش با خدا كاملا وفادارند. بعضى از آنان بعهد و پيمان خود با خدا وفا كردند (شهيد شدند) و برخى ديگر انتظار ميكشند (تا شهيد شوند) و آنان در عهد و پيمان خود هيچ تغييرى ندادند.

انصاریان

از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا بر آن پیمان بستند [و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان بود] صادقانه وفا کردند، برخی از آنان پیمانشان را به انجام رساندند [و به شرف شهادت نایل شدند] و برخی از آنان [شهادت را] انتظار می برند و هیچ تغییر و تبدیلی [در پیمانشان] نداده اند،

سراج

برخى از مؤمنان مردانى‏اند كه راست گفتند در آن ثبات قدمى كه پيمان بسته بودند با خدا بر آن پس برخى از ايشان كسيست كه وفا كرد نذر خود را و برخى از ايشان كسى است كه انتظار (شهادت) مى‏كشد و تغيير ندادند (پيمان را) تغيير دادنى

فولادوند

از ميان مؤمنان مردانى‏اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند. برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنها در [همين‏] انتظارند و [هرگز عقيده خود را] تبديل نكردند.

پورجوادی

در ميان مؤمنان مردمانى هستند كه بر پيمان با خدا صادقانه وفادار ماندند. بعضى پيمان خود را به آخر رساندند و عده‏اى در انتظارند و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود نداده‏اند

حلبی

از مؤمنان مردانى هستند كه در آنچه با خدا بر آن عهد كردند راست گفتند: و [برخى‏] از آنها به عهد خويش وفا كردند [شهيد شدند]، و برخى از ايشان چشم براهند [كه شهيد شوند] و [عهد خويش‏] را هيچ تغيير ندادند.

اشرفی

از مؤمنان مردانى هستند كه راست گردانيدند آنچه را پيمان بستند با خدا بر آن پس از ايشان كس است كه بسر آورد مدتش را و از ايشان كس است كه انتظار ميكشد و تغيير ندادند تغيير دادنى

خوشابر مسعود انصاري

از مؤمنان كسانى هستند كه آنچه را كه با خداوند بر آن پيمان بسته بودند، تحقّق بخشيدند، و كسى از آنان هست كه قرارش را به انجام رسانده است و از آنان كسى هست كه چشم به راه است و به هيچ وجه تبديلى [در پيمان خود] نياورده‏اند

مکارم

در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

مجتبوی

از مؤمنان مردانى‏اند كه آنچه را با خداى بر آن پيمان بسته بودند- بذل جان- براستى بجاى آوردند، پس برخى از ايشان پيمان خويش گزاردند- به شهادت رسيدند- و برخى از ايشان [كارزار و شهادت را] چشم همى‏دارند و [پيمان خويش را] هيچ دگرگون نساخته‏اند

مصباح زاده

از مؤمنان مردانى هستند كه راست گردانيدند آنچه را پيمان بستند با خدا بر آن پس از ايشان كس است كه بسر آورد مدتش را و از ايشان كس است كه انتظار ميكشد و تغيير ندادند تغيير دادنى

معزی

از مؤمنانند مردانى كه راست گفتند آنچه را با خدا پيمان بر آن بستند پس از ايشان است آنكه گذراند پيمان خويش را و از ايشان است آنان كه انتظار كشند و تبديل نكردند تبديلى

قمشه ای

برخی از آن مؤمنان، بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملا وفا کردند، پس برخی پیمان خویش گزاردند (و بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید شدند مانند عبیده و حمزه و جعفر) و برخی به انتظار (فیض شهادت) مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند (مانند علی علیه السّلام که در کوفه به محراب عبادت شهید گشت).

رشاد خليفه

در ميان مؤمنان افرادي هستند كه به پيمان خود با خدا وفا مي كنند. برخي از آنها مردند، در حالي كه بقيه آماده هستند، آنها هرگز متزلزل نمي شوند.

Literal

From the believers (are) men, they were truthful (on) what they promised God on it, so from them who accomplished/carried out His vow or duty upon himself , and from them who awaits/watches , and they did not change exchange/change .

Al-Hilali Khan

Among the believers are men who have been true to their covenant with Allah (i.e. they have gone out for Jihad (holy fighting), and showed not their backs to the disbelievers), of them some have fulfilled their obligations (i.e. have been martyred), and some of them are still waiting, but they have never changed (i.e.they never proved treacherous to their covenant which they concluded with Allah) in the least.

Arthur John Arberry

Among the believers are men who were true to their covenant with God; some of them have fulfilled their vow by death, and some are still awaiting, and they have not changed in the least;

Asad

Among the believers are men who have [always] been true to what they have vowed before God; [Specifically, this verse is said to apply to certain of the Companions who vowed, at the time of the early campaigns, that they would fight until death at the Prophet’s side (Zamakhshari); in its wider sense, however, it relates to all efforts involving a supreme sacrifice in God’s cause.] and among them are such as have [already] redeemed their pledge by death, and such as yet await [its fulfillment] without having changed [their resolve] in the least.

Dr. Salomo Keyzer

Van de ware geloovigen vervullen sommigen rechtschapen wat zij God hebben beloofd; sommigen van hen hebben hunne loopbaan geindigd , en sommigen van hen verwachten hetzelfde voordeel, en zij veranderen hunne belofte niet, door daarvan in het minst af te wijken.

Free Minds

From among the believers are men who fulfilled their pledge to God. Thus, some of them died, while some are still waiting; but they never altered in the least.

Hamza Roberto Piccardo

Tra i credenti ci sono uomini che sono stati fedeli al patto che avevano stretto con Allah. Alcuni di loro hanno raggiunto il termine della vita, altri ancora attendono; ma il loro atteggiamento non cambia,

Hilali Khan

Among the believers are men who have been true to their covenant with Allah (i.e. they have gone out for Jihad (holy fighting), and showed not their backs to the disbelievers), of them some have fulfilled their obligations (i.e. have been martyred), and some of them are still waiting, but they have never changed (i.e.they never proved treacherous to their covenant which they concluded with Allah) in the least.

Kuliev E.

Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету.

M.-N.O. Osmanov

Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху. Среди них есть и такие, которые исполнили свой обет, есть и такие, для которых срок его исполнения еще не наступил, но они ни в коей мере не изменили [завету],

Mohammad Habib Shakir

Of the believers are men who are true to the covenant which they made with Allah: so of them is he who accomplished his vow, and of them is he who yet waits, and they have not changed in the least

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Of the believers are men who are true to that which they covenanted with Allah. Some of them have paid their vow by death (in battle), and some of them still are waiting; and they have not altered in the least;

Palmer

Amongst the believers are men who have been true to their covenant with God, and there are some who have fulfilled their vow, and some who wait and have not changed with fickleness.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnananlardan öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri sözde sadakatle dururlar. Onlardan bazısı adadığını yerine getirdi, bazısı da bekliyor. Sözlerini asla değişmediler.

Qaribullah

Among the believers there are men who have been true to their covenant with Allah. Some have fulfilled their vow dying, and others await, unyielding to change,

QXP

Of the believers are men who have been true in what they pledged with Allah. Some of them have fulfilled their vow by laying their lives, and some of them stand ready, unwavering. (9:111).

Reshad Khalifa

Among the believers there are people who fulfill their pledges with GOD. Some of them died, while others stand ready, never wavering.

Rodwell

Some were there among the faithful who made good what they had promised to God. Some have fulfilled their course, and others await its fulfilment, and have not been changelings who change –

Sale

Of the true believers some men justly performed what they had promised unto God; and some of them have finished their course, and some of them wait the same advantage; and they changed not their promise, by deviating therefrom in the least:

Sher Ali

Among the believers are men who have been true to the covenant they had made with ALLAH. Some of them have fulfilled their vow, and there are others who wait, and they have not changed in the least.

Unknown German

Unter den Gläubigen sind Leute, die dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen, die Treue hielten. Es sind welche unter ihnen, die ihr Gelübde erfüllt haben, und welche, die noch warten, und sie haben sich nicht im geringsten verändert;

V. Porokhova

Средь преданных Аллаху есть такие, ■ Кто верен Договору с Ним, ■ И среди них такие есть, ■ Что свой предел (во славу) завершили, ■ Как есть и те, что ожидают (часа своего). ■ Они не изменили (своей веры),

Yakub Ibn Nugman

Мөэмин ирләрдән Аллаһуга биргән ґәһедләрен-вәгъдәләрен үтәүчеләре бар, ул вәгъдә расүл яныннан һич китмичә кәферләр белән сугышудыр: Аларның кайберләре бурычларын үтәүдә таза тордылар, хәтта шәһид булдылар, вә алардан кайберләре Аллаһ юлында шәһид булуны көтәрләр, алар ґәһедләрен һич тә үзгәртмәделәр.

جالندہری

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار اُنہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نذر سے فارغ ہوگئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور اُنہوں نے (اپنے قول کو) ذرا بھی نہیں بدلا

طاہرالقادری

مومنوں میں سے (بہت سے) مَردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اﷲ سے عہد کیا تھا، پس ان میں سے کوئی (تو شہادت پا کر) اپنی نذر پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی (اپنی باری کا) انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے (اپنے عہد میں) ذرا بھی تبدیلی نہیں کی،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.