سوره الأحزاب (33) آیه 35

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 35

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 36
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 34

عربی

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

إنّ المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصّادقين و الصّادقات و الصّابرين و الصّابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدّقين و المتصدّقات و الصّائمين و الصّائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذّاكرين اللّه كثيرا و الذّاكرات أعدّ اللّه لهم مغفرة و أجرا عظيما

خوانش

Inna almuslimeena waalmuslimati waalmu/mineena waalmu/minati waalqaniteena waalqanitati waalssadiqeena waalssadiqati waalssabireena waalssabirati waalkhashiAAeena waalkhashiAAati waalmutasaddiqeena waalmutasaddiqati waalssa-imeena waalssa-imati waalhafitheena furoojahum waalhafithati waalththakireena Allaha katheeran waalththakirati aAAadda Allahu lahum maghfiratan waajran AAatheeman

آیتی

خدا براي مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و، مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان راستگوي و زنان راستگوي و مردان شکيبا و زنان شکيبا و مردان خداي ترس و زنان خداي ترس و مردان صدقه دهنده وزنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مرداني که شرمگاه خود را حفظ مي کنند و زناني که شرمگاه خود حفظ مي کنند و مرداني که خدا رافراوان ياد مي کنند و زناني که خدا را فراوان ياد مي کنند ، آمرزش و مزدي بزرگ آماده کرده است

خرمشاهی

بيگمان مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان مؤمن، و مردان و زنان فرمانبر، و مردان و زنان درستكار، و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه بخش، و مردان و زنان روزه دار، و مردان و زنان پاكدامن، و مردان و زنانى كه خداوند را بسيار ياد م

کاویانپور

همانا خدا براى مردان و زنان مسلمان و مؤمن و اهل طاعت و عبادت و راستگو و صديق و صابر و خداترس و خيرخواه و مسكين نواز و روزه‏دار و مردان و زنانى كه عفت و ناموس خود را (از حرام و زنا) محفوظ ميدارند، مردان و زنانى كه خدا را بسيار ياد ميكنند، براى همه آنان آمرزش و اجر و ثوابى بزرگ آماده ساخته است.

انصاریان

مسلماً خدا برای مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان، و مردان و زنان عبادت پیشه، و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه دهنده، و مردان و زنان روزه دار، و مردان و زنان حفظ کننده خود از پلیدی های جنسی، و مردان و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، آمرزش و پاداشی بزرگ آماده کرده است.

سراج

بيگمان مردان تسليم شونده و آنان تسليم شونده و مردان باور دارنده و آنان باور دارنده و مردان مداومت كننده بر فرمانبردارى و آنان مداومت كننده بر طاعت و مردان راستگو و آنان راستگو و مردان شكيبا و آنان شكيبا و مردان فروتن و آنان فروتن و مردان صدقه دهنده و آنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و آنان روزه دار و مردانى كه نگهدارند فرجهاى خود را و آنان نگهدارنده نيز و مردانى كه ياد مى‏كنند خداى را بسيار و زنانى كه ياد كننده‏اند (خداى را بسيار) آماده كرده است خدا براى ايشان آمرزشى و پاداشى بزرگ

فولادوند

مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان عبادت‏پيشه، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه‏دهنده، و مردان و زنان روزه‏دار، و مردان و زنان پاكدامن، و مردان و زنانى كه خدا را فراوان ياد مى‏كنند، خدا براى [همه‏] آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است.

پورجوادی

خداوند براى مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان با ايمان، مردان و زنان فرمانبردار، مردان و زنان راستگو، مردان و زنان شكيبا، مردان و زنان فروتن، مردان و زنان صدقه دهنده، مردان و زنان روزه‏دار، مردان و زنانى كه حافظ شرمگاهشان هستند و مردان و زنانى كه بسيار ياد خدا مى‏كنند، آمرزش و پاداش بزرگى آماده كرده است.

حلبی

بيگمان مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان عابد و زنان عابد و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شكيبا و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه‏دار و زنان روزه‏دار و مردان نگاهدارنده شرمگاههاى خود و زنان نگهدارنده شرمگاههاى خود و مردان بسيار ياد كننده خدا و زنان بسيار ياد كننده خدا براى ايشان آمرزش و پاداشى بزرگ آماده كرده است.

اشرفی

بدرستيكه مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شكيبا و زنان شكيبا و مردان با خضوع و زنان با خضوع و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردان نگاهدارنده فرجهاى خود و زنان نگاهدارنده و مردان ياد كننده خدا را بسيار و زنان ياد كننده آماده ساخته خدا ايشانرا آمرزش و مزدى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان بردبار و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه‏دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه خداوند را بسيار ياد مى‏كنند، خداوند براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ فراهم ديده است

مکارم

به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه‌دار و زنان روزه‌دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می‌کنند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.

مجتبوی

همانا مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فروتن فرمانبردار و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن خداترس و مردان و زنان صدقه‏دهنده و مردان و زنان روزه‏دار و مردان و زنانى كه شرمگاه خود [از ناشايست‏] نگاه مى‏دارند و مردان و زنانى كه خداى را بسيار ياد مى كنند، خداوند براى آنان آمرزش و مزدى بزرگ آماده كرده است.

مصباح زاده

بدرستى كه مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شكيبا و زنان شكيبا و مردان با خضوع و زنان با خضوع و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردان نگاهدارنده فرجهاى خود و زنان نگاهدارنده و مردان ياد كننده خدا را بسيار و زنان ياد كننده آماده ساخته خدا ايشان را آمرزش و مزدى بزرگ

معزی

همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شكيبا و زنان شكيبا و مردان نرم دل و زنان نرم دل و مردان بخشنده و زنان بخشنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردانى كه فرجهاى خود را نگه دارند و زنان نگهدارنده و مردانى كه ياد خدا بسيار كنند و زنان يادكننده آماده كرده است خدا براى ايشان آمرزشى و پاداشى بزرگ را

قمشه ای

همانا کلیه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان اهل طاعت و عبادت و مردان و زنان راستگوی و مردان و زنان صابر و مردان و زنان خدا ترس خاشع و مردان و زنان خیر خواه مسکین نواز و مردان و زنان روزه‌دار و مردان و زنان با حفاظ خوددار از تمایلات حرام و مردان و زنانی که یاد خدا بسیار کنند، بر همه آنها خدا مغفرت و پاداشی بزرگ مهیا ساخته است..

رشاد خليفه

مردان تسليم شده، زنان تسليم شده، مردان باايمان، زنان باايمان، مردان فرمانبردار، زنان فرمانبردار، مردان راستگو، زنان راستگو، مردان ثابت قدم، زنان ثابت قدم، مردان حرمتگزار، زنان حرمتگزار، مردان صدقه دهنده، زنان صدقه دهنده، مردان روزه دار، زنان روزه دار، مردان پاکدامن، زنان پاکدامن و مرداني که اغلب ذکر خدا مي گويند و زناني که ذکر مي گويند؛ خدا براي آنان آمرزش و پاداشي بزرگ آماده کرده است.

Literal

That truly the Moslems/submitters (M) , and the Moslems/submitters (F), and the believers (M), and the believers (F), and the obeying humbly (M) , and the obeying humbly (F) , and the truthful (M), and the truthful (F), and the patient (M), and the patient (F), and the humble/submissive (M) , and the humble/submissive (F) , and the charity givers (M), and the charity givers (F), and the fasters (M) ,and the fasters (F) , and the protecting/observing (M) their genital parts between their (M) legs, and the protecting/observing (F) , and the mentioning/remembering God much, and the mentioning/remembering (F) , God prepared for them a forgiveness and a great reward .

Al-Hilali Khan

Verily, the Muslims (those who submit to Allah in Islam) men and women, the believers men and women (who believe in Islamic Monotheism), the men and the women who are obedient (to Allah), the men and women who are truthful (in their speech and deeds), the men and the women who are patient (in performing all the duties which Allah has ordered and in abstaining from all that Allah has forbidden), the men and the women who are humble (before their Lord Allah), the men and the women who give Sadaqat

Arthur John Arberry

Men and women who have surrendered, believing men and believing women, obedient men and obedient women, truthful men and truthful women, enduring men and enduring women, humble men and humble women, men and women who give in charity, men who fast and women who fast, men and women who guard their private parts, men and women who remember God oft — for them God has prepared forgiveness and a mighty wage.

Asad

VERILY, for all men and women who have surrendered themselves unto God, and all believing men and believing women, and all truly devout men and truly devout women, and all men and women who are true to their word, and all men and women who are patient in adversity, and all men and women who humble themselves [before God], and all men and women who give in charity, and all self-denying men and self-denying women, [The term saim, usually rendered as «fasting», has here its primary connotation of «one who abstains [from anything]» or «denies to himself [anything]»: cf. 19:26, where the noun sawm denotes «abstinence from speech».] and all men and women who are mindful of their chastity, [Lit., «the men who guard their private parts and the women who guard [them]»: see note on 24:30.] and all men and women who remember God unceasingly: for [all of] them has God readied forgiveness of sins and a mighty reward.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk de Moslems van beiderlei kunne en de ware geloovigen van beide geslachten, en de vrome mannen en de godvruchtige vrouwen, en de mannen van rechtvaardigheid en de vrouwen van rechtvaardigheid en de nederige mannen en vrouwen, en de gevers van aalmoezen van beiderlei kunne, en de mannen en vrouwen die vasten, en de kuische mannen en de kuische vrouwen, en degenen van beiderlei kunnen die God dikwijls gedenken, voor dezen heeft God vergiffenis gereed gemaakt en eene groote belooning.

Free Minds

Surely, the surrendering men, and the surrendering women, the believing men, and the believing women, the obedient men, and the obedient women, the truthful men, and the truthful women, the patient men, and the patient women, the humble men, and the humble women, the charitable men, and the charitable women, the fasting men, and the fasting women, the men who keep covered their private parts, and the women who similarly keep covered, and the men who commemorate God frequently, and the commemorating women; God has prepared for them a forgiveness and a great recompense.

Hamza Roberto Piccardo

In verità i musulmani e le musulmane, i credenti e le credenti, i devoti e le devote, i leali e le leali, i perseveranti e le perseveranti, i timorati e le timorate, quelli che fanno l’elemosina e quelle che fanno l’elemosina, i digiunatori e le digiunatrici, i casti e le caste, quelli che spesso ricordano Allah e quelle che spesso ricordano Allah, sono coloro per i quali Allah ha disposto perdono ed enorme ricompensa.

Hilali Khan

Verily, the Muslims (those who submit to Allah in Islam) men and women, the believers men and women (who believe in Islamic Monotheism), the men and the women who are obedient (to Allah), the men and women who are truthful (in their speech and deeds), the men and the women who are patient (in performing all the duties which Allah has ordered and in abstaining from all that Allah has forbidden), the men and the women who are humble (before their Lord Allah), the men and the women who give Sadaqat (i.e. Zakat, and alms, etc.), the men and the women who observe Saum (fast) (the obligatory fasting during the month of Ramadan, and the optional Nawafil fasting), the men and the women who guard their chastity (from illegal sexual acts) and the men and the women who remember Allah much with their hearts and tongues (while sitting, standing, lying, etc. for more than 300 times extra over the remembrance of Allah during the five compulsory congregational prayers) or praying extra additional Nawafil prayers of night in the last part of night, etc.) Allah has prepared for them forgiveness and a great reward (i.e. Paradise).

Kuliev E.

Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, для обратившихся [в ислам], для верующих, послушных, верных данному слову, терпеливых, смиренных, подающих милостыню, постящихся, хранящих свое целомудрие и поминающих многократно Аллаха уготовил Он прощение и великое вознаграждение.

Mohammad Habib Shakir

Surely the men who submit and the women who submit, and the believing men and the believing women, and the obeying men and the obeying women, and the truthful men and the truthful women, and the patient men and the patient women and the humble men and the humble women, and the almsgiving men and the almsgiving women, and the fasting men and the fasting women, and the men who guard their private parts and the women who guard, and the men who remember Allah much and the women who remember– Allah has prepared for them forgiveness and a mighty reward.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! men who surrender unto Allah, and women who surrender, and men who believe and women who believe, and men who obey and women who obey, and men who speak the truth and women who speak the truth, and men who persevere (in righteousness) and women who persevere, and men who are humble and women who are humble, and men who give alms and women who give alms, and men who fast and women who fast, and men who guard their modesty and women who guard (their modesty), and men who remember Allah much and women who remember – Allah hath prepared for them forgiveness and a vast reward.

Palmer

Verily, men resigned and women resigned, and believing men and believing women, and devout men and devout women, and truthful men and truthful women, and patient men and patient women, and humble men and humble women, and almsgiving men and almsgiving women, and fasting men and fasting women, and men who guard their private parts and women who guard their private parts, and men who remember God much, and women who remember Him,- God has prepared for them forgiveness and a mighty hire.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla ürperen kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırz ve iffetlerini koruyan erkekler, ırz ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler, Allah’ı çok anan kadınlar.

Qaribullah

For men and women who have surrendered believing men and women; obedient men and women; truthful men and women, patient men and women, humble men and women, men and women who give charity, men and women who fast, men and women who guard their privates, men and women who remember Allah in abundance, for them Allah has prepared forgiveness and a mighty wage.

QXP

Verily, for: Muslim men and Muslim women. Believing men and believing women. Committed men and committed women (committed to Allah’s Cause). Truthful men and truthful women. Steadfast men and steadfast women. Humble men and humble women. Charitable men and charitable women. Abstaining men and abstaining women (abstaining from all vices). Chaste men and chaste women. Men who remember Allah much and women who remember (Him much). (For them) Allah has readied the protection of forgiveness and an Immense Reward. (3:194), (4:124).

Reshad Khalifa

The submitting men, the submitting women, the believing men, the believing women, the obedient men, the obedient women, the truthful men, the truthful women, the steadfast men, the steadfast women, the reverent men, the reverent women, the charitable men, the charitable women, the fasting men, the fasting women, the chaste men, the chaste women, and the men who commemorate GOD frequently, and the commemorating women; GOD has prepared for them forgiveness and a great recompense.

Rodwell

Truly the men who resign themselves to God (Muslims), and the women who resign themselves, and the believing men and the believing women, and the devout men and the devout women, and the men of truth, and the women of truth, and the patient men and the patient women, and the humble men and the humble women, and the men who give alms and the women who give alms, and the men who fast and the women who fast, and the chaste men and the chaste women, and the men and the women who oft remember God: fo

Sale

Verily the Moslems of either sex, and the true believers of either sex, and the devout men, and the devout women, and the men of veracity, and the women of veracity, and the patient men, and the patient women, and the humble men and the humble women, and the alms-givers of either sex, and the men who fast, and the women who fast, and the chaste men, and the chaste women, and those of either sex who remember God frequently; for them hath God prepared forgiveness, and a great reward.

Sher Ali

Surely, men who submit themselves to GOD and women who submit themselves to HIM, and believing men and believing women, and obedient men and obedient women, and truthful men and truthful women, and men steadfast in their faith and steadfast women, and men who are humble and women who are humble, and men who give alms and women who give alms, and men who fast and women who fast, and men who guard their chastity and women who guard their chastity and men who remember ALLAH much and women who remem

Unknown German

Wahrlich, die muslimischen Männer und die muslimischen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen, die wahrhaftigen Männer und die wahrhaftigen Frauen, die standhaften Männer und die standhaften Frauen, die demütigen Männer und die demütigen Frauen, die Männer, die Almosen geben, und die Frauen, die Almosen geben, die Männer, die fasten, und die Frauen, die fasten, die Männer, die ihre Keuschheit wahren, und die Frauen, die ihre Keuschh

V. Porokhova

Поистине, для мусульман и мусульманок, ■ Уверовавших женщин и мужчин, ■ (Душою всей) предавшихся Аллаху, ■ Для дев благочестивых и мужей, ■ Для терпеливо-стойких в своей вере, ■ Творящих милостыню (из даров Господних), ■ Для женщин и мужчин, что соблюдают пост, ■ Оберегают целомудрие свое ■ И об Аллахе помнят всякую минуту, – ■ Для них Аллах уготовал ■ Прощение и высшую награду.

Yakub Ibn Nugman

Ислам динен риза булып тотучы ирләр вә хатыннар, вә ышану лязем булган нәрсәләрнең һәммәсенә дә ышанучы ирләр һәм хатыннар, вә Аллаһуга итәгать итүче ирләр һәм хатыннар, вә сүздә һәм гамәлдә туры булган ирләр һәм хатыннар, вә гадел яшәп дине дөрес тотар өчен бөтен авырлыкларны күтәрүче сабыр ирләр һәм сабыр хатыннар, вә күңелләре белән Аллаһуга түбәнчелекле булып дин эшләренә мәхәббәт итүче ирләр һәм хатыннар, вә Аллаһ күрсәткән урыннарга зәкят вә башка садакаларын бирүче ирләр һәм хатыннар, вә рузә тотучы ирләр һәм хатыннар, вә зинадан сакланучы ирләр һәм хатыннар, вә Аллаһуны күп зекер итүче ирләр һәм хатыннар, бу әйтелгән эшләрне эшләүчеләргә Аллаһ вак гөнаһларына ярлыкауны хәзерләде вә изге гамәлләренә олугъ әҗерләр хәзерләде.

جالندہری

(جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی) مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لئے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے

طاہرالقادری

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مَرد اور مومن عورتیں، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے اِن سب کے لئے بخشِش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.