سوره الأحزاب (33) آیه 36

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 36

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 37
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 35

عربی

وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً

بدون حرکات عربی

و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى اللّه و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص اللّه و رسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا

خوانش

Wama kana limu/minin wala mu/minatin itha qada Allahu warasooluhu amran an yakoona lahumu alkhiyaratu min amrihim waman yaAAsi Allaha warasoolahu faqad dalla dalalan mubeenan

آیتی

هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني را نرسد که چون خدا و پيامبرش در کاري حکمي ، کردند آنها را در آن کارشان اختياري باشد هر که از خدا و پيامبرش نافرماني کند سخت در گمراهي افتاده است

خرمشاهی

و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و پيامبرش امرى را مقرر دارند، آنان را در كارشان اختيار [و چون و چرايى] باشد، و هر كس از [امر] خداوند و پيامبر او سرپيچى كند در گمراهى آشكارى افتاده است.

کاویانپور

هيچ مرد و زن با ايمان حق ندارند (و مجاز نيستند) وقتى كه خدا و پيامبر او درباره كارى حكم ميكنند، اظهار نظر بكنند (بايد بدلخواه خود عمل كنند) هر كس خدا و پيامبر او را نافرمانى كند، مسلما در گمراهى آشكارى افتاده است.

انصاریان

و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش کاری را حکم کنند برای آنان در کار خودشان اختیار باشد؛ و هرکس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند یقیناً به صورتی آشکار گمراه شده است.

سراج

و نرسد هيچ مرد مؤمن و آن مؤمنه‏اى كه هرگاه بگذراند (و حكم كند) خدا و پيغمبرش كارى را آنكه باشد براى ايشان اختيارى از كار خود و هر كه نافرمانى كند خداى و پيغمبرش را حقا كه گمراه شد گمراه شدنى آشكارا

فولادوند

و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد؛ و هر كس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى كند قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است.

پورجوادی

هيچ مرد و زن با ايمانى در كارى كه خدا و رسولش حكم كنند از خود از خود اختيارى ندارد و هر كس فرمانبردار خدا و رسولش نباشد به سختى در گمراهى افتاده است

حلبی

و براى هيچ مؤمن و مؤمنه‏اى اختيارى در كارشان نباشد هر گاه خدا و پيامبرش در كارى حكم كنند و هر كس خدا و پيامبر او را نافرمانى كند بيقين گمراه شده گمراه شدنى آشكار.

اشرفی

و نمى‏باشد مرد مؤمن و نه زن مؤمن را چون حكم كرد خدا و پيغمبرش امرى را اينكه بوده باشد ايشان را اختيارى از امرشان و هر كه نافرمانى كند خدا و رسولش را پس بتحقيق گمراه شده گمراهى آشكار

خوشابر مسعود انصاري

و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و رسولش كارى را مقرر نمايند، آنكه خود در كارشان اختيار داشته باشند. و كسى كه از خداوند و رسول او نافرمانى كند، [بداند كه‏] در گمراهى آشكارى گرفتار آمده است

مکارم

هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است!

مجتبوی

و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداى و پيامبر او كارى را فرمايند آنان را در آن كارشان بگزينى- اختيارى- باشد. و هر كه خداى و پيامبرش را نافرمانى كند براستى گمراه شده گمراهيى آشكار.

مصباح زاده

و نمى‏باشد مرد مؤمن و نه زن مؤمن را چون حكم كرد خدا و پيغمبرش امرى را اينكه بوده باشد ايشان را اختيارى از امرشان و هر كه نافرمانى كند خدا و رسولش را پس بتحقيق گمراه شده گمراهى آشكار

معزی

و نرسد مرد مؤمن و نه زن مؤمنى را كه هر گاه بگذارند خدا و پيمبرش كارى را آنكه باشد براى ايشان اختيارى در كار خويش و آنكه سر از فرمان خدا و پيمبرش برتابد همانا گمراه شده است گمراهى آشكار

قمشه ای

و هیچ مرد و زن مؤمنی را در کاری که خدا و رسول حکم کنند اراده و اختیاری نیست (که رأی خلافی اظهار نمایند) و هر کس نافرمانی خدا و رسول او کند دانسته به گمراهی سختی افتاده است (پیغمبر زینب دختر عمه‌اش را به زید، غلام آزاد کرده خود تزویج کرد و زینب گفت: من از اشراف قریشم غلامی را به شوهری نپذیرم. این آیه نازل شد و پذیرفت).

رشاد خليفه

هيچ مرد باايمان يا زن باايماني، اگر خدا و رسولش فرماني صادر كنند، در برابر آن فرمان چاره اي جز اطاعت ندارد. هر كس از خدا و رسولش نافرماني كند، سخت گمراه شده است.

Literal

And (it) was not to a believer (M) and nor a believer (F), if God and His messenger ordered/passed judgment an order/command/matter/affair that to be for them the choice from their matter/affair, and who disobeys God and His messenger, so he had misguided a clear/evident misguidance.

Al-Hilali Khan

It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in a plain error.

Arthur John Arberry

It is not for any believer, man or woman, when God and His Messenger have decreed a matter, to have the choice in the affair. Whosoever disobeys God and His Messenger has gone astray into manifest error.

Asad

Now whenever God and His Apostle have decided a matter, [I.e., whenever a specific law has been formulated as such in the Quran or in an injunction promulgated by the Prophet.] it is not for a believing man or a believing woman to claim freedom of choice insofar as they themselves are concerned: [Lit., «to have a choice in their concern (min amrihim)» – i.e., to let their attitude or course of action be determined, not by the relevant law, but by their personal interests or predilections.] for he who [thus] rebels against God and His Apostle has already, most obviously, gone astray.

Dr. Salomo Keyzer

Het is niet gepast voor een waar geloovige, onverschillig van welke kunne, als God en zijn gezant eene zaak hebben besloten, dat zij de vrijheid nemen hunne eigene keuze te volgen. Wie aan God ongehoorzaam is en aan zijn gezant, dwaalt waarlijk met eene duidelijke dwaling.

Free Minds

It is not for a believing man or believing woman, if God and His messenger issue any command, that they have any choice in their decision. And anyone who disobeys God and His messenger, he has gone far astray.

Hamza Roberto Piccardo

Quando Allah e il Suo Inviato hanno decretato qualcosa, non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro. Chi disobbedisce ad Allah e al Suo Inviato palesemente si travia.

Hilali Khan

It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in a plain error.

Kuliev E.

Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение.

M.-N.O. Osmanov

Для верующего мужчины или женщины нет выбора в каком-либо деле, если Аллах и Его Посланник приняли решение. А тот, кто ослушался Аллаха и Его Посланника, – в явном заблуждении.

Mohammad Habib Shakir

And it behoves not a believing man and a believing woman that they should have any choice in their matter when Allah and His Messenger have decided a matter; and whoever disobeys Allah and His Messenger, he surely strays off a manifest straying.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And it becometh not a believing man or a believing woman, when Allah and His messenger have decided an affair (for them), that they should (after that) claim any say in their affair; and whoso is rebellious to Allah and His messenger, he verily goeth astray in error manifest.

Palmer

It is not for a believing man or for a believing woman, when God and His Apostle have decided an affair, to have the choice in that affair; and whoso rebels against God and His Apostle has erred with an obvious error.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah ve resulü bir işte hüküm verdiklerinde, inanmış bir erkekle inanmış bir kadının, işlerini kendi isteklerine göre belirleme hakları yoktur. Allah’a ve resulüne isyan eden, açık bir sapıklığa batıp gitmiş demektir.

Qaribullah

It is not for any believer man or woman to have the choice in the affair when a matter is decreed by Allah and His Prophet. Whosoever disobeys Allah and His Messenger strays into clear error.

QXP

It is not fitting for a believing man or a believing woman, when a matter has been decided by Allah and His Messenger, to claim freedom of choice concerning themselves. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed, gone astray in error manifest.

Reshad Khalifa

No believing man or believing woman, if GOD and His messenger issue any command, has any choice regarding that command. Anyone who disobeys GOD and His messenger has gone far astray.

Rodwell

And it is not for a believer, man or woman, to have any choice in their affairs, when God and His Apostle have decreed a matter: and whoever disobeyeth God and His Apostle, erreth with palpable error.

Sale

It is not fit for a true believer of either sex, when God and his Apostle have decreed a thing, that they should have the liberty of choosing a different matter of their own: And whoever is disobedient unto God and his Apostle, surely erreth with a manifest error.

Sher Ali

And it behoves not a believing man or a believing woman, when ALLAH and HIS Messenger have decided a matter, that they should exercise their own choice in the matter concerning them. And whoso disobeys ALLAH and HIS Messenger, surely, strays away in manifest error.

Unknown German

Und es ziemt sich nicht für einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau, wenn Allah und Sein Gesandter eine Sache entschieden haben, daß sie in ihrer Angelegenheit eine Wahl haben sollten. Und wer Allah und Seinem Gesandten nicht gehorcht, der geht wahrlich irre in offenkundigem Irrtum.

V. Porokhova

Не подобает верующим женам и мужам, ■ Когда решен вопрос Аллахом и посланником Его, ■ Свое решенье делу (выдвигать), – ■ Ведь тот, кто непослушен Аллаху и посланнику Его, – ■ Тот заблудился явным заблужденьем.

Yakub Ibn Nugman

Бернинди мөэмин иргә вә мөэминә хатынга лаек булмас, һәркайчан Аллаһ вә Аның расүле бер нәрсә хакында хөкем итсәләр, бу хөкемне читкә куеп үзләре теләгәнне ихтыяр итәргә, бәлки Аллаһ вә рәсүлнең әмерләрен тоту фарыз буладыр. Әгәр берәү Аллаһ вә рәсүлнең әмерен тотмыйча нәфесе теләгәнчә эш кылса, яки динсез кешеләргә ияреп эш кылса, тәхкыйк ул кеше ачыктан-ачык адашты.

جالندہری

اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کردیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہوگیا

طاہرالقادری

اور نہ کسی مومن مرد کو (یہ) حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کسی کام کا فیصلہ (یا حکم) فرما دیں تو ان کے لئے اپنے (اس) کام میں (کرنے یا نہ کرنے کا) کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.