سوره الأحزاب (33) آیه 49

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 49

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 50
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 48

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها فمتّعوهنّ و سرّحوهنّ سراحا جميلا

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo itha nakahtumu almu/minati thumma tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna fama lakum AAalayhinna min AAiddatin taAAtaddoonaha famattiAAoohunna wasarrihoohunna sarahan jameelan

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، چون زنان مؤمن را نکاح کرديد و پيش از، آنکه با آنها نزديکي کنيد طلاقشان گفتيد ، شما را بر آنها عده اي نيست که به سر آرند پس آنان را برخوردار کنيد و به نيکوترين وجه رهايشان کنيد

خرمشاهی

اى مؤمنان چون با زنان مؤمن ازدواج كرديد، سپس پيش از آنكه با آنان هماغوشى كنيد، طلاقشان داديد، براى شما به عهده آنان عده اى كه حسابش را نگه داريد نيست; پس آنان را [به نيمه مهر، يا هديه اى] برخوردار سازيد و به خير و خوشى رهايشان كنيد.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هنگامى كه زنان مؤمنه را به نكاح خود در مى آوريد و پيش از تماس و آميزش با آنها طلاقشان ميدهيد، نگهداشتن عده طلاق براى آنها لازم نيست (و اگر قبلا مهريه تعيين نشده) آنها را بهره‏مند سازيد و راضى كنيد و بوجه نيكو رهايشان سازيد.

انصاریان

ای اهل ایمان! هنگامی که زنان مؤمن را به همسری خود درآوردید، آن گاه پیش از آنکه با آنان آمیزش کنید طلاقشان دادید، برای شما بر عهده آنان عدّه ای نیست که آن را بشمارید، پس آنان را [به پرداخت نصف مهریه] بهره مندشان کنید و به صورت پسندیده ای رهایشان سازید.

سراج

اى آنانكه گرويده‏ايد هرگاه ازدواج كرديد با آنان مؤمنه سپس طلاقشان داديد پيش از آنكه دست بزنيد بايشان (و نزديكى كنيد) نيست براى شما بعهده آنان رها شده هيچ عده‏اى كه بشماريدش و بهره‏مندشان كنيد (اگر كابين قرار نداديد) و رهاشان كنيد رها كردنى نيكو (رنجى برايشان روا مداريد)

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اگر زنان مؤمن را به نكاح خود درآورديد، آنگاه پيش از آنكه با آنان همخوابگى كنيد، طلاقشان داديد، ديگر بر عهده آنها عده‏اى كه آن را بشماريد، نيست؛ پس مَهْرشان را بدهيد و خوش و خرّم آنها را رها كنيد.

پورجوادی

– اى مؤمنان! هنگامى كه با زنان با ايمان ازدواج كرديد و قبل از همبستر شدن طلاقشان داديد شما را بر آنها عدّه‏اى نيست كه به سرآورند، متاعى به آنها بدهيد و به نيكى رهايشان كنيد.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد هر گاه كه زنان مؤمن را به عقد خود در آورديد، سپس آنها را طلاق داديد پيش از نزديكى به آنها، شما را بر آنها [عده‏] يى نيست كه آن را بسر آريد پس آنها را برخوردار كنيد [از مال‏]، و رهايشان كنيد رها كردنى نيكو.

اشرفی

اى آنان كه ايمان آورديد چون نكاح كنيد زنان با ايمان را سپس طلاق دهيد آنها را پيش از آنكه مس كنيد ايشانرا پس نيست شما را برايشان هيچ عده كه بشمار آريد آنرا پس متاعشان دهيد و رهاشان كنيد رها كردنى نيكو

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، چون با زنان مؤمن ازدواج كنيد، آن گاه پيش از آنكه با آنان در آميزيد طلاقشان دهيد، ديگر شما بر [عهده‏] آنان هيچ عده‏اى نداريد كه آن را بشماريد. پس به آنان متعه دهيد و به رها كردنى نيك رهايشان كنيد

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و قبل از همبستر شدن طلاق دادید، عدّه‌ای برای شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید؛ آنها را با هدیه مناسبی بهره‌مند سازید و بطرز شایسته‌ای رهایشان کنید.

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هر گاه زنان مؤمنى را كه به همسرى گرفته‏ايد پيش از آنكه بديشان برسيد- آميزش كنيد- طلاق دهيد شما را بر آنها هيچ عده‏اى كه آن را بشماريد- تا به سر آرند- نيست. پس ايشان را برخوردار كنيد و به شيوه نيكو رهاشان سازيد.

مصباح زاده

اى آنان كه ايمان آورديد چون نكاح كنيد زنان با ايمان را سپس طلاق دهيد آنها را پيش از آنكه مس كنيد ايشان را پس نيست شما را بر ايشان هيچ عده كه بشمار آريد آنرا پس متاعشان دهيد و رهاشان كنيد رها كردنى نيكو

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد هر گاه كابين بستيد بر زنان مؤمنه پس رهاشان ساختيد پيش از آنكه بديشان نزديكى كنيد پس نيست شما را بر ايشان سرآمدى كه در انتظارش نشينيد پس بهره بديشان دهيد و رهاشان كنيد رهائيى نكو

قمشه ای

ای مردان با ایمان، هر گاه زنان مؤمنه را به عقد خود در آورده و پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طلاقشان دادید در این صورت از شما نگه داشتن عدّه بر آنها نیست، پس آنها را به چیزی بهره‌مند و به نیکی رها سازید.

رشاد خليفه

اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر با زنان مؤمن ازدواج كرديد، سپس پيش از روابط جنسي طلاقشان داديد، آنها تعهدي به شما ندارند (پيش از ازدواج با مرد ديگر براي عده صبر کنند). شما بايد براي آنها منصفانه جبران كنيد و بگذاريد دوستانه بروند.

Literal

You, you those who believed, if you married the believers (F) then you divorced/freed them (F) from before that you touch them (F), so (there is) no term/counting (no waiting period) you count it, so give them alimony, and divorce/release them (F) beautifully divorce/release .

Al-Hilali Khan

O you who believe! When you marry believing women, and then divorce them before you have sexual intercourse with them, no Iddah (divorce prescribed period, see (V.:)) have you to count in respect of them. So give them a present, and set them free i.e. divorce, in a handsome manner.

Arthur John Arberry

O believers, when you marry believing women and then divorce them before you touch them, you have no period to reckon against them; so make provision for them, and set them free with kindliness.

Asad

O YOU who have attained to faith! If you marry believing women and then divorce them ere you have touched them, you have no reason to expect, and to calculate, any waiting period on their part: [Lit., «you have no waiting-period whatever upon them which you should count» – i.e., «which either of you should take into account as an obligation»: cf. the first part of 2:228, and the corresponding note. Since the question of pregnancy does not arise if the marriage has not been consummated, a waiting-period on the part of the divorced wife would be meaningless and of no benefit either to her or to her former husband.] hence, make [at once] provision for them, and release them in a becoming manner. [This injunction, relating to certain marital problems which affect the believers in general, forms an introduction, as it were, to resumption, in the next verse, of the discourse on the marital laws applying exclusively to the Prophet: thus, it connects with the passage beginning with the words, «O wives of the Prophet! You are not like any of the [other] women» (verse 32), as well as with the subsequent reference to his marriage with Zaynab (verses 37 f.).]

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! indien gij vrouwen huwt, die geloovig zijn en haar daar na verstoot zonder haar te hebben aangeraakt, dan is u niets voorgeschreven, wat gij na hare echtscheiding, omtrent haar hebt te vervullen; maar geeft haar een geschenk en ontslaat haar vrijelijk met een eervol ontslag.

Free Minds

O you who believe, if you marry the believing women, then divorced them before having intercourse with them, then there is no interim required of them. You shall compensate them, and let them go in an amicable manner.

Hamza Roberto Piccardo

O credenti! Quando sposate le credenti e poi divorziate da esse senza averle toccate, non saranno obbligate a rispettare un periodo d’attesa. Date loro qualcosa e date loro grazioso congedo.

Hilali Khan

O you who believe! When you marry believing women, and then divorce them before you have sexual intercourse with them, no Iddah (divorce prescribed period, see (V.65:4)) have you to count in respect of them. So give them a present, and set them free i.e. divorce, in a handsome manner.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Если вы берете в жены верующих женщин, а потом даете им развод, до того как вы разделили с ними ложе, то они не обязаны перед вами выдерживать срок [до нового замужества]. Обеспечьте их и отпустите с добром.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! when you marry the believing women, then divorce them before you touch them, you have in their case no term which you should reckon; so make some provision for them and send them forth a goodly sending forth.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! If ye wed believing women and divorce them before ye have touched them, then there is no period that ye should reckon. But content them and release them handsomely.

Palmer

O ye who believe! when ye wed believing women, and then divorce them before ye have touched them, ye have no term that ye need observe; so make them some provision, and let them go handsomely at large.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp da kendilerini, onlara dokunmadan boşarsanız, sizin belirleyeceğiniz bir iddet boyunca onları bekletme hakkınız yoktur. O halde, böyle durumlarda onları nimetlendirin ve kendilerini güzelce serbest bırakın.

Qaribullah

Believers, if you marry believing women and divorce them before the marriage is consummated, you have no period to count against them. Provide for them and release them kindly.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! When you wed believing women, and divorce them before you have touched them, then there is no waiting period for them (to marry another man). Make decent provision for them and let them go in a becoming manner. (2:228-241), (4:3), (4:19), (4:35), (4:128), (33:49), (58:1) (65:1-4).

Reshad Khalifa

O you who believe, if you married believing women, then divorced them before having intercourse with them, they do not owe you any waiting interim (before marrying another man). You shall compensate them equitably, and let them go amicably.

Rodwell

O Believers! when ye marry believing women, and then divorce them before ye have consummated the marriage, ye have no term prescribed you, which ye must fulfil towards them: provide for them, and dismiss them with a reputable dismissal.

Sale

O true believers, when ye marry women who are believers, and afterwards put them away, before ye have touched them, there is no term prescribed you to fulfil towards them after their divorce: But make them a present, and dismiss them freely, with an honourable dismission.

Sher Ali

O ye who believe ! when you marry believing women and then divorce them before you have touched them, then you have no right to reckon the period of waiting with regard to them. So make some provision for them and send them away in a handsome manner.

Unknown German

O die ihr glaubt! wenn ihr gläubige Frauen heiratet und euch dann von ihnen scheidet, ehe ihr sie berührt habt, so besteht für euch ihnen gegenüber keine Wartefrist, die ihr rechnet. Drum beschenkt sie und entlaßt sie auf geziemende Weise.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Когда вы женитесь на верующих женах ■ И, не вступив еще в супружескую связь, ■ Вы пожелаете развода с ними, ■ Вам нет нужды отсчитывать для них иддат – ■ Вы предоставьте им дары ■ И их благопристойно отпустите.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр, мөэминә хатыннарга никахлангач, якынлык кылмыйча аларны талак итсәгез, сезнең өчен алар өстенә гыйддәт уздыру юктыр, аны тәмам итәрләр иде, әгәр аларга мәһер атамаган булсагыз, бер кат кием бирегез, вә аларга зарар итмичә яхшылык белән җибәрегез.

جالندہری

مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرکے ان کو ہاتھ لگانے (یعنی ان کے پاس جانے) سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچھ فائدہ (یعنی خرچ) دے کر اچھی طرح سے رخصت کردو

طاہرالقادری

اے ایمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں مَس کرو (یعنی خلوتِ صحیحہ کرو) تو تمہارے لئے ان پر کوئی عدّت (واجب) نہیں ہے کہ تم اسے شمار کرنے لگو، پس انہیں کچھ مال و متاع دو اور انہیں اچھی طرح حُسنِ سلوک کے ساتھ رخصت کرو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.