سوره ص (38) آیه 26

قرآن، سوره ص (38) آیه 26

آیه پسین: سوره ص (38) آیه 27
آیه پیشین: سوره ص (38) آیه 25

عربی

يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ

بدون حرکات عربی

يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ و لا تتّبع الهوى فيضلّك عن سبيل اللّه إنّ الّذين يضلّون عن سبيل اللّه لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

خوانش

Ya dawoodu inna jaAAalnaka khaleefatan fee al-ardi faohkum bayna alnnasi bialhaqqi wala tattabiAAi alhawa fayudillaka AAan sabeeli Allahi inna allatheena yadilloona AAan sabeeli Allahi lahum AAathabun shadeedun bima nasoo yawma alhisabi

آیتی

اي داود ، ما تو را خليفه روي زمين گردانيديم در ميان مردم به حق داوري کن و از پي هواي نفس مرو که تو را از راه خدا منحرف سازد آنان که از راه خدا منحرف شوند ، بدان سبب که روز حساب را از ياد برده اند ، به عذابي شديد گرفتار مي شوند

خرمشاهی

اى داود ما تو را در روى زمين خليفه [خود] برگماشته ايم، پس در ميان مردم به حق داورى كن، و از هوى و هوس پيروى مكن، كه تو را از راه خدا گمراه كند، بيگمان كسانى كه از راه خدا گمراه مى شوند عذاب سخت و سنگينى [در پيش] دارند، چرا كه روز حساب را فراموش كرده اند.

کاویانپور

(گفتيم) يا داود ما تو را روى زمين خلافت بخشيديم. پس در ميان مردم بعدالت رفتار كن و هرگز از خواهش نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا گمراه ميسازد. مسلما كسانى كه از راه خدا بيراه شوند، چون روز حساب را فراموش ميكنند، بعذابى سخت دچار خواهند شد.

انصاریان

[و گفتیم:] ای داود! همانا تو را در زمین جانشین [و نماینده خود] قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می کند. بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می شوند، چون روز حساب را فراموش کرده اند، عذابی سخت دارند.

سراج

اى داود البته ما گردانيديم ترا جانشين در زمين پس داورى كن ميان مردم براستى و درستى و پيروى مكن هواى نفس را پس گمراه گرداند ترا از راه خدا زيرا آنانكه گمراه مى‏شوند از راه خدا براى ايشان شكنجه‏اى سخت است بواسطه آنكه فراموش كردند روز حساب را

فولادوند

اى داوود، ما تو را در زمين خليفه [و جانشين‏] گردانيديم؛ پس ميان مردم به حق داورى كن، و زنهار از هوس پيروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند. در حقيقت كسانى كه از راه خدا به در مى‏روند، به [سزاى‏] آنكه روز حساب را فراموش كرده‏اند عذابى سخت خواهند داشت!

پورجوادی

– اى داوود! ما تو را در زمين جانشين قرار داديم. در ميان مردم با انصاف داورى كن و از هواى نفس پيروى نكن كه تو را از راه خدا منحرف مى‏كند. كسانى كه از راه خدا گمراه شدند، چون روز حساب را فراموش كردند عذاب سختى در پيش دارند.

حلبی

اى داوود بيگمان ما تو را در زمين خليفه كرديم، پس ميان مردم بحقّ حكم كن و پيروى هواى نفس مكن كه تو را از راه خدا گمراه كند، بيگمان كسانى كه از راه خدا گم شوند، آنان را عذابى است سخت [زيرا] كه روز حساب را فراموش كردند.

اشرفی

اى داود بدرستيكه ما قرار داديم ترا خليفه در زمين پس حكم كن ميان مردم به حق و پيروى مكن خواهش نفس را كه گمراهت كند از راه خدا بدرستيكه آنان كه گمراه شوند از راه خدا ايشانراست عذابى سخت بسبب آنكه فراموش كردند روز حساب را

خوشابر مسعود انصاري

[فرموديم:] اى داود، ما تو را در زمين فرمانروا ساختيم، پس به حقّ در ميان مردم حكم كن و از خواهش [نفس‏] پيروى مكن كه [آن‏] تو را از راه خدا گمراه مى‏كند. بى گمان آنان كه از راه خدا گمراه مى‏شوند، به [سزاى‏] آنكه روز حساب را فراموش كردند، كيفرى سخت [در پيش‏] دارند

مکارم

ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم بحق داوری کن، و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی بخاطر فراموش کردن روز حساب دارند!

مجتبوی

اى داوود، همانا تو را در زمين خليفه- نماينده خود- ساختيم پس ميان مردم براستى و درستى حكم كن و خواهش نفس را پيروى مكن، كه تو را از راه خدا گمراه مى‏گرداند. همانا كسانى كه از راه خدا گمراه شوند به سزاى آنكه روز حساب را فراموش كردند عذابى سخت دارند.

مصباح زاده

اى داود بدرستى كه ما قرار داديم ترا خليفه در زمين پس حكم كن ميان مردم به حق و پيروى مكن خواهش نفس را كه گمراهت كند از راه خدا بدرستى كه آنان كه گمراه شوند از راه خدا ايشان راست عذابى سخت بسبب آنكه فراموش كردند روز حساب را

معزی

اى داود همانا گردانيديمت جانشينى در زمين پس حكم ران ميان مردم به حقّ و پيروى مكن هوس را كه گمراهت كند از راه خدا همانا آنان كه گم شوند از راه خدا ايشان را است شكنجه اى سخت بدانچه فراموش كردند از روز شمار

قمشه ای

(و او را گفتیم که) ای داود، ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم، پس میان خلق خدا به حق حکم کن و هرگز هوای نفس را پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه سازد و آنان که از راه خدا گمراه شوند چون روز حساب و قیامت را فراموش کرده‌اند به عذاب سخت معذّب خواهند شد.

رشاد خليفه

اي داوود، ما تو را خليفه اي در زمين قرار داده ايم. بنابراين، در ميان مردم منصفانه قضاوت كن و از عقايد شخصي خود پيروي نكن، تا مبادا تو را از راه خدا بازگرداند. مطمئناً، كساني كه از راه خدا منحرف شوند، سزاوار مجازاتي سخت مي شوند، زيرا روز حسابرسي را فراموش كرده اند.

Literal

You David, that We made/put you (as) a caliph/leader in the land/Earth , so judge/rule between the people with the truth/just , and do not follow the self attraction for desire , so it misguides you from God’s way/path , that those who misguide from God’s way/path, for them (is) a strong (severe) torture because (of) what they forgot the Account Day/Resurrection Day.

Al-Hilali Khan

O Dawood (David)! Verily! We have placed you as a successor on earth, so judge you between men in truth (and justice) and follow not your desire for it will mislead you from the Path of Allah. Verily! Those who wander astray from the Path of Allah (shall) have a severe torment, because they forgot the Day of Reckoning.

Arthur John Arberry

‹David, behold, We have appointed thee a viceroy in the earth; therefore judge between men justly, and follow not caprice, lest it lead thee astray from the way of God. Surely those who go astray from the way of God — there awaits them a terrible chastisement, for that they have forgotten the Day of Reckoning.›

Asad

[And We said:] «O David! Behold, We have made thee a [prophet and, thus, Our] vicegerent on earth: judge, then, between men with justice, and do not follow vain desire, lest it lead thee astray from the path of God: verily, for those who go astray from the path of God there is suffering severe in store for having forgotten the Day of Reckoning!»

Dr. Salomo Keyzer

O David! wij hebben u aangewezen, als een uitverkoren vorst op de aarde; oordeel dus tusschen de menschen met waarheid, en volg niet uw eigen hartstocht, opdat hij u niet van Gods weg doe afdwalen; want zij die van Gods weg afdwalen, zullen eene ernstige straf ondergaan, dewijl zij den dag van hulp hebben vergeten.

Free Minds

O David, We have made you a successor on Earth. Therefore, you shall judge among the people with truth, and do not follow desire, lest it diverts you from the path of God. Indeed, those who stray off the
path of God will have a severe retribution for forgetting the Day of Reckoning.

Hamza Roberto Piccardo

«O Davide, abbiamo fatto di te un vicario sulla terra: giudica con equità tra gli uomini e non inclinare alle tue passioni, ché esse ti travieranno dal sentiero di Allah». In verità coloro che si allontanano dal sentiero di Allah subiranno un severo castigo per aver dimenticato il Giorno del Rendiconto.

Hilali Khan

O Dawood (David)! Verily! We have placed you as a successor on earth, so judge you between men in truth (and justice) and follow not your desire for it will mislead you from the Path of Allah. Verily! Those who wander astray from the Path of Allah (shall) have a severe torment, because they forgot the Day of Reckoning.

Kuliev E.

О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению День расчета.

M.-N.O. Osmanov

[Мы провозгласили:] «О Давуд! Воистину, Мы назначили тебя [Своим] наместником на земле. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам, ибо они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сходит с пути Аллаха, уготовано суровое наказание за то, что запамятовали о дне расплаты».

Mohammad Habib Shakir

o Dawood ! surely We have made you a ruler in the land; so judge between men with justice and do not follow desire, lest it should lead you astray from the path of Allah; (as for) those who go astray from the path of Allah, they shall surely have a severe punishment because they forgot the day of reckoning.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

(And it was said unto him): O David! Lo! We have set thee as a viceroy in the earth; therefor judge aright between mankind, and follow not desire that it beguile thee from the way of Allah. Lo! those who wander from the way of Allah have an awful doom, forasmuch as they forgot the Day of Reckoning.

Palmer

O David! verily, we have made thee a vicegerent, judge then between men with truth and follow not lust, for it will lead thee astray from the path of god. Verily, those who go astray from the path of God, for them is keen torment, for that they did forget the day of reckoning!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey Davûd, seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasında hakla hükmet; geçici hevese uyma ki, seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlar için, hesap gününü unutmuş olmaları yüzünden şiddetli bir azap vardır.

Qaribullah

(We said): ‹David, We have made you a caliph in the earth. Judge with justice among people and do not yield to your own preference in case it should lead you from the Path of Allah. Surely, a terrible punishment awaits those who stray from the Path of Allah, because they forget the Day of Reckoning. ‹

QXP

(We said to him), «O David! We have made you a ruler in the earth, therefore, establish the System of justice and equity for people. Never let your judgment be swayed by personal whims causing you to deviate from the Path of Allah. For those who wander from the Path of Allah, is a strict retribution for having forgotten the Day of Account.»

Reshad Khalifa

O David, we have made you a ruler on earth. Therefore, you shall judge among the people equitably, and do not follow your personal opinion, lest it diverts you from the way of GOD. Surely, those who stray off the way of GOD incur severe retribution for forgetting the Day of Reckoning.

Rodwell

O David! verily we have made thee our vicegerent upon earth. Judge therefore between men with truth, and follow not thy passions, lest they cause thee to err from the way of God. For they who err from the way of God shall meet with a grievous chastisement, for that they have forgotten the day of reckoning.

Sale

O David, verily We have appointed thee a sovereign prince in the earth: Judge therefore between men with truth; and follow not thy own lust, lest it cause thee to err from the way of God: For those who err from the way of God, shall suffer a severe punishment, because they have forgotten the day of account.

Sher Ali

Then WE said to him, `O David, WE have made thee a viceregent in the earth; so judge between men with justice, and follow not vain desire, lest it should lead thee astray from the way of ALLAH.› Surely, those, who go astray from the way of ALLAH, will have a severe punishment, because they forgot the Day of Reckoning.

Unknown German

«O David, Wir haben dich zu einem Stellvertreter auf Erden gemacht; richte darum zwischen den Menschen in Gerechtigkeit, und folge nicht dem Gelüst, daß es dich nicht abseits führe vom Wege Allahs.» Jenen, die von Allahs Weg abirren, wird strenge Strafe, weil sie den Tag der Abrechnung vergaßen.

V. Porokhova

О Дауд! Поистине, назначили тебя ■ Наместником (Своим Мы) на земле. ■ А потому между людьми по истине суди, ■ Страстям (своей души) не следуй, ■ Не то сведут они тебя с Господнего пути. ■ А тех, кто с Божьего пути собьется, ■ Мучительная кара ждет, ■ Ибо (в неверии своем) забыли они День Расчета.

Yakub Ibn Nugman

Ий Дауд, Без сине җир өстендә хәлифә кылдык, кешеләр арасында хаклык илә хөкем ит, нәфес һаваңа иярмә, әгәр иярсәң ул нәфес сине Аллаһ юлыннан адаштырыр. Бит Аллаһ юлыннан адашканнаргадыр каты ґәзаб, кыямәт көнне булачак хисапны онытып, фарыз, ваҗеб гамәлләрне калдырып, хәрам эшләрне эшләгәннәре өчен.

جالندہری

اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب (تیار) ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا

طاہرالقادری

اے داؤد! بے شک ہم نے آپ کو زمین میں (اپنا) نائب بنایا سو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے (یا حکومت) کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ (یہ پیروی) تمہیں راہِ خدا سے بھٹکا دے گی، بے شک جو لوگ اﷲ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں اُن کے لئے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ یومِ حساب کو بھول گئے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.