سوره الزمر (39) آیه 15

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 15

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 16
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 14

عربی

فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ

بدون حرکات عربی

فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إنّ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين

خوانش

FaoAAbudoo ma shi/tum min doonihi qul inna alkhasireena allatheena khasiroo anfusahum waahleehim yawma alqiyamati ala thalika huwa alkhusranu almubeenu

آیتی

بپرستيد هر چيز ديگري را جز او بگو : زيان کنندگان کساني هستند که درروز قيامت خود و خاندانشان را از دست بدهند بهوش باشيد که اين زياني آشکار است

خرمشاهی

شما هم هر چه مى خواهيد به جاى او بپرستيد; بگو زيانكاران [واقعى] كسانى هستند كه به خويشتن و خانواده شان در روز قيامت زيان رسانده اند; هان اين است زيانمندى آشكار.

کاویانپور

شما هم غير از او هر چه را ميخواهيد پرستش كنيد (كه چيزى جز زيان و حسرت نخواهيد برد) بگو، زيانكاران واقعى كسانى هستند كه روز قيامت بخودشان و خانواده‏شان زيان مى‏رسانند. آگاه باشيد كه زيانكارى آشكار همين است.

انصاریان

پس شما هم آنچه را می خواهید، به جای او بپرستید. بگو: بی تردید زیانکاران [واقعی] کسانی هستند که روز قیامت سرمایه وجودشان و کسانشان را به تباهی داده باشند؛ آگاه باشید! که آن همان زیان آشکار است.

سراج

پس بپرستيد آنچه را خواهيد جز خدا بگو البته زيانكاران آنانند كه زيان كردند بخويشتن و كسان خود روز رستاخيز بدانيد اين زيان، آن زيان آشكار است

فولادوند

پس هر چه را غير از او مى‏خواهيد، بپرستيد «[ولى به آنان‏] بگو:» زيانكاران در حقيقت كسانى‏اند كه به خود و كسانشان در روز قيامت زيان رسانده‏اند؛ آرى، اين همان خسران آشكار است.»

پورجوادی

شما غير از او هر چه را خواستيد بپرستيد.» بگو: «كسانى كه خود و خاندانشان را در روز قيامت مغبون مى‏كنند، زيانكارند». آگاه باش كه اين زيانى آشكار است.

حلبی

پس بپرستيد آنچه را كه جز او مى‏خواهيد. بگو: زيانكاران كسانى هستند كه روز قيامت زيان كنند براى خودشان و كسانشان، آگاه باش كه آن زيانى آشكار است.

اشرفی

پس بپرستيد آنرا كه خواهيد از غير او بگو بدرستيكه زيانكاران آنانند كه زيان كنند در خودشان و كسانشان در روز قيامت بدانيد كه آنست زيانكارى آشكار

خوشابر مسعود انصاري

پس هر چه را كه مى‏خواهيد به جاى او پرستش كنيد. بگو: زيانكاران آنانند كه به خود و خاندانشان در روز قيامت زيان زنند. بدانكه اين است زيان آشكار

مکارم

شما هر چه را جز او می‌خواهید بپرستید!» بگو: «زیانکاران واقعی آنانند که سرمایه وجود خویش و بستگانشان را در روز قیامت از دست داده‌اند! آگاه باشید زیان آشکار همین است!»

مجتبوی

پس شما هم آنچه را خواهيد جز او بپرستيد- كه شما را سودى نخواهد داشت-، بگو: همانا زيانكاران آن كسانند كه خويشتن و خانواده خود را به روز رستاخيز زيان كنند، آگاه باشيد كه اين است آن زيانكارى آشكار.

مصباح زاده

پس بپرستيد آنرا كه خواهيد از غير او بگو بدرستى كه زيانكاران آنانند كه زيان كنند در خودشان و كسانشان در روز قيامت بدانيد كه آنست زيانكارى آشكار

معزی

پس پرستش كنيد هر چه خواهيد جز او بگو همانا زيانكاران آنانند كه زيان كردند خويش و خاندان خويش را روز رستاخيز همانا اين است آن زيان آشكار

قمشه ای

شما هم هر که را می‌خواهید جز خدا بپرستید (که از غیر خدا جز زیان نمی‌بینید) . بگو که زیانکاران آنان هستند که خود و اهل بیت خود را (از کفر و عصیان) در قیامت به خسران جاودان در افکنند، آگاه باشید که این همان زیان است که (در قیامت) بر همه آشکار است.

رشاد خليفه

بنابراين، هرچه مي خواهيد جز او عبادت كنيد. بگو: بازندگان واقعي كساني هستند كه نفس خود و خانواده خود را در روز رستاخيز از دست مي دهند. مسلماً اين باخت واقعي است.

Literal

So worship what you wanted from other that Him, say: «That (E) the losers , those who lost their selves and their families/peoples (on) the Day of the Resurrection , is that not it is the loss , the clear/evident ?»

Al-Hilali Khan

So worship what you like besides Him. Say (O Muhammad SAW): «The losers are those who will lose themselves and their families on the Day of Resurrection. Verily, that will be a manifest loss!»

Arthur John Arberry

so serve what you will apart from Him.› Say: ‹Surely the losers are they who lose themselves and their families on the Day of Resurrection; is not that the manifest loss?

Asad

and [it is up to you, O sinners, to] worship whatever you please instead of Him!» Say: «Behold, the [true] losers will be they who shall have lost their own selves and their kith and kin on Resurrection Day: for is not this, this, the [most] obvious loss? [Implying that on Resurrection Day they will be irretrievably separated from all whom they had loved, and all who had been close to them in this world. The «loss of one’s own self» signifies, I think, the destruction of one’s true identity and uniqueness as a human being, which is described in the next clause as «the most obvious loss» that man may be made to suffer in the life to come.]

Dr. Salomo Keyzer

Maar gij aanbidt, buiten hem, wat gij wilt. Zeg: Waarlijk, zij zullen de verliezers zijn, die op den dag der opstanding hunne eigene zielen en hunne gezinnen zullen verliezen; is dit geen duidelijk verlies?

Free Minds

"Therefore, serve whatever you wish besides Him." Say: "The losers are those who lose their souls, and their families, on the Day of Resurrection. Indeed, such is the real loss."

Hamza Roberto Piccardo

Adorate [pure] ciò che volete all’infuori di Lui!». Di›: «Coloro che nel Giorno della Resurrezione

Hilali Khan

So worship what you like besides Him. Say (O Muhammad SAW): "The losers are those who will lose themselves and their families on the Day of Resurrection. Verily, that will be a manifest loss!"

Kuliev E.

Поклоняйтесь же, помимо Него, чему пожелаете». Скажи: «Воистину, потерпят убыток те, которые потеряют себя и свои семьи в День воскресения. Воистину, это и есть явный убыток!

M.-N.O. Osmanov

Вы же поклоняйтесь помимо Него, кому пожелаете». Скажи: «Те, кто нанес убыток себе и своим семьям, понесут урон в День воскресения. О да! Именно это и есть явный убыток!

Mohammad Habib Shakir

Serve then what you like besides Him. Say: The losers surely are those who shall have lost themselves and their families on the day of resurrection; now surely that is the clear loss.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then worship what ye will beside Him. Say: The losers will be those who lose themselves and their housefolk on the Day of Resurrection. Ah, that will be the manifest loss!

Palmer

serve then what ye will beside Him!› Say, ‹Verily, the losers are those who lose themselves and their families on the resurrection day. Aye, that is the obvious loss.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Siz O’nun dışında dilediğinize kulluk/ibadet edin.» De ki: «Hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana atanlardır. Dikkat edin! Apaçık hüsranın ta kendisi işte budur.»

Qaribullah

(As for yourselves) worship what you will, other than Him. ‹ Say: ‹The losers are surely those who lose themselves and their families on the Day of Resurrection. Is that not a clear loss? ‹

QXP

You may worship whatever you wish besides Him.» Say, «The real losers are those who lose their «Selves» and their families on the Day of Resurrection. Ah, that is without doubt the obvious loss.» (‹Mubin› = Obvious without any doubt).

Reshad Khalifa

«Therefore, worship whatever you wish beside Him.» Say, «The real losers are those who lose their souls, and their families, on the Day of Resurrection.» Most certainly, this is the real loss.

Rodwell

And serve ye what ye choose beside Him. SAY: The losers truly will they be who shall lose their own souls and their families on the day of resurrection: Is not this the clear ruin?

Sale

But do ye worship that which ye will, besides Him. Say verily they will be the losers, who shall lose their own souls, and their families, on the day of resurrection: Is not this manifest loss?

Sher Ali

`As to you, worship what you like beside HIM.› Say, `Surely, the real losers are they who ruin their souls and their families on the day of Resurrection.› Beware ! that is, surely, the manifest loss.

Unknown German

Verehret nur, was ihr wollt, statt Ihn.» Sprich: «Fürwahr, die Verlierenden werden jene sein, die sich selbst und die Ihren verlieren am Tage der Auferstehung.» Hütet euch! das ist ein offenkundiger Verlust.

V. Porokhova

Служите вы, опричь Него, кому хотите». ■ Скажи: «В убытке будут те, ■ Кто и себе, и своим семьям ■ В День Воскресенья нанесёт урон. ■ Увы, сие – убыток явный!»

Yakub Ibn Nugman

Сез мөшрикләр, Аллаһудан башка теләгән нәрсәгезгә гыйбадәт кылыгыз. Янә әйт: «Алар мөшриклек белән һәлак булучылардыр, кыямәт көнне үзләрен һәм өй җәмәгатьләрен утка керү белән хәсрәткә салдылар, әгаһ булыгыз, мәңгегә утка керү мәгълүм булган олугъ хәсрәт түгелме?»

جالندہری

تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی صریح نقصان ہے

طاہرالقادری

سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو، فرما دیجئے: بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارہ میں ڈالا۔ یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.