سوره الزمر (39) آیه 23

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 23

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 24
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 22

عربی

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ

بدون حرکات عربی

اللّه نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعرّ منه جلود الّذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم و قلوبهم إلى ذكر اللّه ذلك هدى اللّه يهدي به من يشاء و من يضلل اللّه فما له من هاد

خوانش

Allahu nazzala ahsana alhadeethi kitaban mutashabihan mathaniya taqshaAAirru minhu juloodu allatheena yakhshawna rabbahum thumma taleenu julooduhum waquloobuhum ila thikri Allahi thalika huda Allahi yahdee bihi man yashao waman yudlili Allahu fama lahu min hadin

آیتی

خدا بهترين سخن را نازل کرده است کتابي متشابه و دوتا دوتا ، که از، تلاوت آن کساني را که از پروردگارشان مي ترسنداز خوف تن بلرزد سپس تن وجانشان به ياد خدا بيارامد اين راه خداست که هر که را بخواهد بدان راهنمايي مي کند ، و هر که را خدا گمراه کند او را هيچ راهنمايي نخواهد بود

خرمشاهی

خداوند بهترين سخن را در هيأت كتابى همگون و مكرر فرو فرستاد، كه پوستهاى كسانى كه از پروردگارشان خشيت دارند از آن به لرزه درآيد، سپس [آرامش يابند و] پوستهايشان و دلهايشان با ياد خدا نرم شود; اين هدايت الهى است كه به آن هر كس را كه بخواهد به راه مى آورد، و ه

کاویانپور

خداست كه بهترين حديث (قرآن) را نازل فرمود. (قرآن) كتابى است كه برخى آيات آن متشابه و تكرارى است كسانى كه از پروردگارشان ميترسند، از تلاوت آن لرزه بر اندامشان مى‏افتد. سپس جان و قلبشان از ذكر رحمت خدا آرام ميگيرد. اين كتاب هدايت خداست. هر كه را بخواهد با آن هدايت ميكند و هر كه را در گمراهى رها سازد، براى او هدايت كننده‏اى نخواهد بود.

انصاریان

خدا نیکوترین سخن را نازل کرد، کتابی که [آیاتش در نظم، زیبایی، فصاحت، بلاغت و عمق محتوا] شبیه یکدیگر است، مشتمل بر داستان های پندآموز [و امر، نهی، وعده، وعید، حلال و حرام] است؛ از شنیدن آیاتش پوست کسانی که از پروردگارشان می هراسند به هم جمع می شود، آن گاه پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می گردد و آرامش می یابد. این هدایت خداست که هر که را بخواهد به آن راهنمایی می کند؛ و هر که را خدا [به کیفر کفر و عنادش] گمراه کند، او را هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود.

سراج

خدا فرو فرستاد نيكوترين سخن را (كه قرآن است) در حاليكه آياتش همانند يكديگر مكرر است كه مى‏لرزد از (استماع تهديدهاى) قرآن پوست (اندام) آنانكه مى‏ترسند از پروردگار خود سپس نرم شود (و آرام گيرد) پوستها و دلهاى ايشان بياد كردن خدا اين كتاب (يا اين حالت) راهنمائى خداست كه راه مى‏نمايند به آن هر كه را مى‏خواهد و هر كه را گمراه كند خدا (بعنوان مجازات) نيست او را هيچ راهنمائى

فولادوند

خدا زيباترين سخن را [به صورت‏] كتابى متشابه، متضمّن وعد و وعيد، نازل كرده است. آنان كه از پروردگارشان مى‏هراسند، پوست بدنشان از آن به لرزه مى‏افتد، سپس پوستشان و دلشان به ياد خدا نرم مى‏گردد. اين است هدايت خدا، هر كه را بخواهد، به آن راه نمايد، و هر كه را خدا گمراه كند او را راهبرى نيست.

پورجوادی

خدا بهترين سخن را نازل كرده است، كتابى كه آيات آن مكرر و همانند است و از تلاوت آن پوست بر تن كسانى كه از پروردگارشان مى‏ترسند به لرزه درآيد و با يادآورى نام خداست كه پوست و دلشان آرام گيرد، اين راه خداست كه هر كس را بخواهد به آن رهنمون مى‏كند و هر كه را خدا گمراه سازد راهنمايى نخواهد داشت.

حلبی

خدا بهترين سخنى را فرو فرستاد كتابى است كه متشابه است [برخى در استوارى به برخى شبيه است‏] دو دو [مكرر] است از [خواندن‏] آن بلرزد پوست كسانى كه از پروردگارشان بترسند، پس پوستهايشان و دلهايشان با ذكر خدا نرم شود، اين هدايت خداست كه هدايت مى‏كند بدان هر كس را بخواهد و آن را كه خدا گمراه كند، او را راهنمايى نباشد.

اشرفی

خداوند فرو فرستاده بهترين سخن را كتابى متشابه (همانند) مثانى كه ميلرزد از آن پوستهاى آنان كه ميترسند از پروردگارشان سپس نرم ميشود پوستهاشان و دلهاشان بذكر خدا آنست ارشاد خدا كه هدايت ميكند بآن آنرا كه ميخواهد و هر كه را كه گمراه سازد خدا پس نيست آنرا هيچ هدايت كننده

خوشابر مسعود انصاري

خداوند بهترين سخن را نازل كرده است. كتابى همگون [و] مشتمل مكرّرات. پوستهاى آنان كه از پروردگارشان مى‏ترسند از [شنيدن‏] آن به لرزه مى‏افتد. آن گاه پوستها و دلهايشان با ياد خدا نرم مى‏شود. اين هدايت خداست كه هر كس را بخواهد با آن هدايت مى‏كند و هر كس را كه خدا بيراه بگذارد، او را هدايتگرى ندارد

مکارم

خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش (در لطف و زیبایی و عمق و محتوا) همانند یکدیگر است؛ آیاتی مکرّر دارد (با تکراری شوق‌انگیز) که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند می‌افتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا می‌شود؛ این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راهنمایی می‌کند؛ و هر کس را خداوند گمراه سازد، راهنمایی برای او نخواهد بود!

مجتبوی

خدا نيكوترين سخن- قرآن- را فرو فرستاد كتابى ماننده به يكديگر و دو دو- دوباره و مكرر-، كه از [خواندن و شنيدن‏] آن پوست كسانى كه از پروردگار خويش مى‏ترسند از لرز منقبض- گرفته و فراهم- شود، و سپس پوستها و دلهاشان به ياد خدا آرام و نرم گردد. اين است رهنمونى خدا كه هر كه را خواهد بدان راه مى‏نمايد، و هر كه را خدا گمراه كند پس او را هيچ راهنمايى نيست.

مصباح زاده

خداوند فرو فرستاده بهترين سخن را كتابى متشابه (همانند) مثانى كه ميلرزد از آن پوستهاى آنان كه ميترسند از پروردگارشان سپس نرم ميشود پوستهاشان و دلهاشان بذكر خدا آنست ارشاد خدا كه هدايت ميكند بان آنرا كه ميخواهد و هر كه را كه گمراه سازد خدا پس نيست آنرا هيچ هدايت كننده

معزی

خدا فرستاد نكوترين داستان را نامه اى همانند برگردانهائى كه موى راست شود از آن بر پيكر آنان كه مى ترسند پروردگار خويش را سپس نرم شود پوستها و دلهاى ايشان بسوى ياد خدا اين است رهبرى خدا كه هدايت كند بدان هر كه را خواهد و آن را كه گمراه كند خدا پس نيستش راهنمائى

قمشه ای

خدا قرآن را فرستاد که بهترین حدیث (و نیکوترین سخن آسمانی خدا) است، کتابی که آیاتش همه (در کمال فصاحت و اعجاز) با هم مشابه است و در آن ثنای خدا (و خاصان خدا) مکرر می‌شود، که از تلاوت (آیات قهر) آن خدا ترسان را لرزه بر اندام افتد و (با آیات رحمت) باز آرام و سکونت یابند و دلهایشان به ذکر خدا مشغول گردد. این (کتاب) همان (رحمت و) هدایت خداست که هر که را خواهد به آن رهبری فرماید، و هر کس را خدا به گمراهیش واگذارد دیگر هیچ هدایت کننده‌ای نخواهد داشت.

رشاد خليفه

خدا بهترين حديث را در اين نازل كرده است؛ كتابي هماهنگ و باثبات كه به هر دو راه (بهشت و دوزخ) اشاره مي كند. پوست كساني كه هيبت و حرمت پروردگارشان را ارج مي نهند از آن منقبض مي شود، سپس پوست و قلبشان براي پيام خدا نرم مي شود. چنين است هدايت خدا؛ او آن را به هر كه بخواهد (هدايت شود)، عطا مي كند. و اما كساني را كه خدا به گمراهي فرستد، هيچ چيز نمي تواند آنها را هدايت كند.

Literal

God descended the information’s/speech’s best , a Book looking alike/resembling/ similar doubles of twos Koranic verses , (the) skins (of) those who fear their Lord tremble/shiver from it, then their skins and their hearts/minds soften to God’s remembrance/reminder, that (is) God’s guidance, He guides with it whom He wills/wants, and who God misguides so (there is) none from a guide for him.

Al-Hilali Khan

Allah has sent down the best statement, a Book (this Quran), its parts resembling each other in goodness and truth, oft-repeated. The skins of those who fear their Lord shiver from it (when they recite it or hear it). Then their skin and their heart soften to the remembrance of Allah. That is the guidance of Allah. He Guides therewith whom He pleases and whomever Allah sends astray, for him there is no guide.

Arthur John Arberry

God has sent down the fairest discourse as a Book, consimilar in its oft-repeated, whereat shiver the skins of those who fear their Lord; then their skins and their hearts soften to the remembrance of God. That is God’s guidance, whereby. He guides whomsoever He will; and whomsoever God leads astray, no guide has he.

Asad

God bestows from on high [Lit., «has been bestowing from on high», i.e., step by step. The verbal form nazzala indicates both gradualness and continuity in the process of divine revelation and may, therefore, be appropriately rendered by the use of the present tense.] the best of all teachings in the shape of a divine writ fully consistent within itself, repeating each statement [of the truth] in manifold forms [This is the most acceptable meaning, in this context, of the term mathani (p1. of mathna), as explained by Zamakhshari in his commentary on the above verse. Another possible meaning, preferred by Razi, is «pairing its statements», i.e., referring to the polarity stressed in all Quranic teachings (e.g., command and prohibition, duties and rights, reward and punishment, paradise and hell, light and darkness, the general and the specific, and so forth). As regards the inner consistency of the Quran, see also 4:82 and 25:32, as well as the corresponding notes.] – [a divine writ] whereat shiver the skins of all who of their Sustainer stand in awe: [but] in the end their skins and their hearts do soften at the remembrance of [the grace of] God. Such is God’s guidance: He guides therewith him that wills [to be guided] [Or: «He guides therewith whomever He wills», either of these two formulations being syntactically correct.] – whereas he whom God lets go astray can never find any guide [See note on 14:4.]

Dr. Salomo Keyzer

God heeft een uitnemend woord geopenbaard; een boek, dat overeenkomstig zichzelven is, en herhaalde vermaningen bevat. De huid van hen die hunnen Heer vreezen, krimpt uit vrees daarvoor ineen, daarna worden, bij de herdenking van hunnen Heer, hunne huiden en ook hunne harten zacht. Dit is de leiding van God; hij wil daardoor leiden wien hem behaagt, en hij, dien God zal doen dwalen, zal geen leider hebben.

Free Minds

God has sent down the best narration, a Scripture that is similar with two paths. The skins of those who reverence their Lord shiver from it, then their skins and their hearts soften up to the remembrance of God. Such is God’s guidance; He guides with it whoever He wills. And for whomever God misguides, then none can guide him.

Hamza Roberto Piccardo

Allah ha fatto scendere il più bello dei racconti, un Libro coerente e reiterante, [alla lettura del quale] rabbrividisce la pelle di coloro che temono il loro Signore e poi si distende la pelle insieme coi cuori al Ricordo di Allah. Questa è la Guida di Allah con cui Egli guida chi vuole. E coloro che Allah svia, non avranno direzione.

Hilali Khan

Allah has sent down the best statement, a Book (this Quran), its parts resembling each other in goodness and truth, oft-repeated. The skins of those who fear their Lord shiver from it (when they recite it or hear it). Then their skin and their heart soften to the remembrance of Allah. That is the guidance of Allah. He Guides therewith whom He pleases and whomever Allah sends astray, for him there is no guide.

Kuliev E.

Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, аяты которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это – верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника.

M.-N.O. Osmanov

Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, [части которого] сходны [по мыслям и форме] и повторяются. При чтении его содрогаются те, кто страшится Господа своего. А потом при поминании Аллаха дрожь проходит и сердца их смягчаются. Это и есть прямой путь [, указанный] Аллахом. Он ведет по нему того, кого пожелает. А того, кто заблудился по воле Аллаха, никто не наставит на прямой путь.

Mohammad Habib Shakir

Allah has revealed the best announcement, a book conformable in its various parts, repeating, whereat do shudder the skins of those who fear their Lord, then their skins and their hearts become pliant to the remembrance of Allah; this is Allah’s guidance, He guides with it whom He pleases; and (as for) him whom Allah makes err, there is no guide for him.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah hath (now) revealed the fairest of statements, a Scripture consistent, (wherein promises of reward are) paired (with threats of punishment), whereat doth creep the flesh of those who fear their Lord, so that their flesh and their hearts soften to Allah’s reminder. Such is Allah’s guidance, wherewith He guideth whom He will. And him whom Allah sendeth astray, for him there is no guide.

Palmer

God has sent down the best of legends, a book uniform and repeating; whereat the skins of those who fear their Lord do creep! then their skins and their hearts soften at the remembrance of God. That is the guidance of God! He guides therewith whom He will. But he whom God leads astray there is no guide for him.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, sözün/hadisin en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili mânalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah’ın zikri/Kur’an’ı karşısında yumuşar. Bu, Allah’ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah’ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.

Qaribullah

Allah has sent down the best discourse, a Book, consimilar in its oftrepeated (verses) that the skins of those who fear their Lord tremble; and thereafter their skins and hearts soften to the Remembrance of Allah. Such is the Guidance of Allah, whereby He guides whosoever He will; and whosoever Allah leads astray, he has no guide.

QXP

Allah has now revealed the best HADITH, a Book fully consistent within itself. It marks out both ways (to success and failure) repeating its Messages in diverse forms. Herewith shiver the skins of those who have some idea of the Glory of their Lord, and then, their skins and their hearts soften at Allah’s Reminder. This is the Guidance of Allah, and with it He guides him who seeks guidance. Whereas he who follows a path that Allah has declared to be wrong, goes astray and he cannot find a guide. (4:88), (15:87).

Reshad Khalifa

GOD has revealed herein the best Hadith; a book that is consistent, and points out both ways (to Heaven and Hell). The skins of those who reverence their Lord cringe therefrom, then their skins and their hearts soften up for GOD’s message. Such is GOD’s guidance; He bestows it upon whoever wills (to be guided). As for those sent astray by GOD, nothing can guide them.

Rodwell

The best of recitals hath God sent down a book in unison with itself, and teaching by iteration. The very skins of those who fear their Lord do creep at it! Then do their skins and their hearts soften at the remembrance of their Lord! This is God’s guidance: by it will He guide whom He pleaseth; and, whom God shall mislead, no guide shall there be for him.

Sale

God hath revealed a most excellent discourse; a book conformable to itself, and containing repeated admonitions. The skins of those who fear their Lord shrink for fear thereat: Afterwards their skins grow soft, and their hearts also, at the remembrance of their Lord. This is the direction of God: He will direct thereby whom He pleaseth; and whomsoever God shall cause to err, he shall have no director.

Sher Ali

ALLAH has sent down the Best Discourse – a Book, whose verses are mutually supporting and repeated in diverse forms. The skins of those, who fear their Lord, do creep at its recital, then their skins and their hearts soften to the remembrance of ALLAH. Such is the guidance of ALLAH. HE guides therewith whom HE pleases. And he whom ALLAH adjudges astray – he shall have no guide.

Unknown German

Allah hat die schönste Botschaft, ein Buch, hinabgesandt, ein im Einklang (mit andern Schriften) stehendes, oft wiederholtes, vor dem denen, die ihren Herrn fürchten, die Haut erschauert, dann erweicht sich ihre Haut und ihr Herz zum Gedenken, Allahs. Das ist die Führung Allahs; Er leitet damit, wen Er will. Und wen Allah zum Irrenden erklärt, der soll keinen Führer haben.

V. Porokhova

Аллах (вам) ниспослал ■ Прекраснейшее Слово в виде Книги, ■ (Смысл которого в айатах разных) ■ Иносказательно, но сходно повторяем. ■ И тех, кто гнева Господа страшится, ■ Охватывает дрожь при чтении ее, ■ И кожа их сжимается на теле. ■ Потом же в прославлении Аллаха ■ Смягчаются их кожа и сердца. ■ Таков Господень путь, ■ И им Он направляет тех, ■ Кого сочтет Себе угодным. ■ Но те, кого Аллах собьет с пути, ■ Вожатого обресть не смогут.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ сүзләрнең күркәмрәген иңдерде, ул сүзләр аятьләре бер-берсенә охшаган китаптыр, анда хөкеми аятьләр икешәр мәртәбә зекер ителмештер, ґәзабларны сөйләгән аятьләрне укыганда, Аллаһудан курыккан кешеләрнең тиреләре тетрәр, соңра күңелләре вә тиреләре Аллаһ зекере белән карарланыр. Ошбу Коръән Аллаһ һидәятедер, аның белән үзе теләгән кешене туры юлга күндерер. Вә берәүне Аллаһ адаштырса, аңа туры юлны бирүче булмас.

جالندہری

خدا نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں (یعنی) کتاب (جس کی آیتیں باہم) ملتی جلتی (ہیں) اور دہرائی جاتی (ہیں) جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے (اس سے) رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم (ہو کر) خدا کی یاد کی طرف (متوجہ) ہوجاتے ہیں۔ یہی خدا کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں

طاہرالقادری

اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں (نظم اور معانی میں) ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں (جس کی آیتیں) بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے اُن لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر اُن کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں (اور رِقّت کے ساتھ) اللہ کے ذکر کی طرف (محو ہو جاتے ہیں)۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا (یعنی گمراہ چھوڑ دیتا) ہے تو اُس کے لئے کوئی ہادی نہیں ہوتا،

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.