سوره الزمر (39) آیه 24

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 24

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 25
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 23

عربی

أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ قِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

بدون حرکات عربی

أ فمن يتّقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة و قيل للظّالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

خوانش

Afaman yattaqee biwajhihi soo-a alAAathabi yawma alqiyamati waqeela lilththalimeena thooqoo ma kuntum taksiboona

آیتی

آيا آن کس که در روز قيامت با چهره خويش عذاب سخت قيامت را از خودباز مي دارد همانند کسي است که بهشتي است ؟ به ستمکاران گفته مي شود :به کيفر کارهايي که مي کرده ايد عذاب را بچشيد

خرمشاهی

آيا كسى كه روز قيامت [با دستان بسته] بخواهد با چهره اش از عذاب سخت جان به در برد [مانند كسى است كه از آن در امان نيست؟]; و به ستمكاران [مشرك] گفته شود [نتيجه] كارى را كه كرده بوديد بچشيد.

کاویانپور

آيا كسى كه صورت خود را از عذاب شديد روز قيامت دور نگه ميدارد (همانند كسى است كه از آن نمى‏هراسد؟) آن روز به ستمكاران گفته ميشود كه اينك كيفر دستاوردتان را بچشيد.

انصاریان

آیا کسی که روز قیامت [به خاطر بسته بودن دست هایش می کوشد که] با صورت خود گزند عذاب را دفع کند [مانند کسی است که ایمن از عذاب است؟] به ستمکاران گویند: آنچه را همواره مرتکب می شدید، بچشید.

سراج

آيا كسى كه دفع مى‏كند به چهره‏اش بدى عذاب را روز رستاخيز (مانند كسى است كه در امان است) و گفته شود به ستمكاران بچشيد كيفر آن كارهائى كه پيوسته مى‏كرديد

فولادوند

پس آيا آن كس كه [به جاى دستها] با چهره خود، گزند عذاب را روز قيامت دفع مى‏كند [مانند كسى است كه از عذاب ايمن است‏]؟ و به ستمگران گفته مى‏شود: «آنچه را كه دستاوردتان بوده است بچشيد.»

پورجوادی

آيا آن كس كه در روز قيامت عذاب دشوار را با چهره خود برطرف مى‏كند (با آسودگان بهشت برابر است؟) به ستمكاران گفته شود: «بچشيد كيفر كارهايتان را.»

حلبی

آيا كسى كه روز قيامت نتواند عذاب بد [شكنجه دوزخ‏] را از روى خود باز دارد، [مانند كسى است كه از آن ايمن باشد؟] و ستمگران را گويند: كه بچشيد [جزاى‏] آنچه را كه مى‏كرديد.

اشرفی

آيا پس كسيكه نگاهدارى كند خود را برويش از بدى عذاب روز قيامت و گفته شود ستمگران را كه بچشيد آنچه را كه بوديد كسب ميكرديد

خوشابر مسعود انصاري

آيا كسى كه با چهره‏اش از سختى عذاب روز قيامت مى‏پرهيزد [چون كسى است كه چنين نيست؟]. و به ستمكاران گفته شود: [طعم تلخ كيفر] عملكردتان را بچشيد

مکارم

آیا کسی که با صورت خود عذاب دردناک (الهی) را در روز قیامت دور می‌سازد (همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به او نمی‌رسد)؟! و به ظالمان گفته می شود: «بچشید آنچه را به دست می‌آوردید (و انجام می‌دادید)!»

مجتبوی

آيا كسى كه به روى خويش از عذاب بد و سخت روز رستاخيز مى‏پرهيزد- زيرا دستهايش به گردن بسته است و به دست از روى دفاع نتواند كرد- [همانند كسى است كه از عذاب ايمن باشد]؟ و ستمكاران را گويند: بچشيد آنچه مى‏كرديد.

مصباح زاده

آيا پس كسى كه نگاهدارى كند خود را برويش از بدى عذاب روز قيامت و گفته شود ستمگران را كه بچشيد آنچه را كه بوديد كسب ميكرديد

معزی

آيا آنكه دور كند بروى خويش بدى عذاب را روز قيامت و گفته شد به ستمگران بچشيد آنچه را بوديد فراهم مى كرديد

قمشه ای

آیا آن کس که روز قیامت برای پرهیز از سختی عذاب دوزخ ناچار است که رخسارش را مقابل آتش سپر گرداند (مانند کسی است که از آن عذاب ایمن و آسوده است) ؟و (آن روز) به ظالمان خطاب شود که اینک کیفر ستمهایی که می‌کردید بچشید.

رشاد خليفه

چه چيزي بهتر از نجات دادن چهره اي از عذاب سخت روز قيامت است؟ به ستمكاران گفته خواهد شد: نتيجه آنچه را كه كسب كرديد، بچشيد.

Literal

Is who fears with his face/front the torture’s bad/evil/harm (on) the Resurrection Day, and was said to the unjust/oppressive taste/experience what you were gaining/acquiring .

Al-Hilali Khan

Is he then, who will confront with his face the awful torment on the Day of Resurrection (as he who enters peacefully in Paradise)? And it will be said to the Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.): «Taste what you used to earn!»

Arthur John Arberry

Is he who guards himself with his face against the evil of the chastisement on the Day of Resurrection . . .? And it is said to the evildoers, ‹Taste now that you were earning!›

Asad

Could, then, one who shall have nothing but is [bare] face to protect him from the awful suffering [that will befall him] on Resurrection Day [be likened to the God-conscious]? [Lit., «who will protect himself with his face»: an idiomatic phrase implying that the person concerned has nothing whatever with which to protect himself.] [On that Day,] the evildoers will be told: «Taste [now] what you have earned [in life]!»

Dr. Salomo Keyzer

Zal dus hij, die op den dag der opstanding verplicht zal wezen, zich met zijn aangezicht te beschutten tegen de gestrengheid der straf, gelijk zijn aan hem, die daarvoor veilig is? Den goddeloozen zal gezegd worden: Proeft wat gij hebt verdiend.

Free Minds

As for he who saves his face from the terrible retribution on the Day of Resurrection; and it will be said to the transgressors: "Taste for what you have earned."

Hamza Roberto Piccardo

Forse colui che nel Giorno della Resurrezione tenterà invano di preservare il suo volto dal peggiore dei castighi…? E sarà detto agli ingiusti: «Gustate quel che avete meritato!».

Hilali Khan

Is he then, who will confront with his face the awful torment on the Day of Resurrection (as he who enters peacefully in Paradise)? And it will be said to the Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.): "Taste what you used to earn!"

Kuliev E.

Разве тот, кто в День воскресения будет лицом защищаться от ужасных мучений, равен верующему? Беззаконникам скажут: «Вкусите то, что вы приобретали!»

M.-N.O. Osmanov

Разве тот, кто в День воскресения, [упав вниз] лицом, защищается от наихудшего наказания, [равен тому, кто уверовал] ? А нечестивцам скажут: «Вкусите то, что вы вершили!»

Mohammad Habib Shakir

Is he then who has to guard himself with his own person against the evil chastisement on the resurrection day? And it will be said to the unjust: Taste what you earned.

Mohammed Marmaduke William Pi
ckthall

Is he then, who will strike his face against the awful doom upon the Day of Resurrection (as he who doeth right)? And it will be said unto the wrong-doers: Taste what ye used to earn.

Palmer

Shall he who must screen himself with his own face from the evil torment on the resurrection day? And it shall be said of those who do wrong, taste what ye have earned.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Zalimlere, «Kazanmış olduğunuzu tadın!» denildiğinde, kıyamet günü o kötü azaptan yüzünü kim koruyabilir?

Qaribullah

Is he whose face is cautious of the evil of the punishment on the Day of Resurrection (to be compared to the unbeliever)! To the evildoers it shall be said: ‹Now taste that which you have been earning. ‹

QXP

Oh, he who defends himself against the suffering on the Resurrection Day only with his face! And it will be said to the violators of Divine Values, «Taste now what you had sown!»

Reshad Khalifa

What is better than saving one’s face from the terrible retribution on the Day of Resurrection? The transgressors will be told, «Taste the consequences of what you earned.»

Rodwell

Shall he who shall have nought but his own face to shelter him with from the torment of the punishment on the day of the resurrection . . .? Aye, to the evil doers it shall be said, «Taste what ye have earned.»

Sale

Shall he therefore who shall be obliged to screen himself with his face from the severity of the punishment on the day of resurrection, be as he who is secure therefrom? And it shall be said unto the ungodly, taste that which ye have deserved.

Sher Ali

Is he, then, who has only his own face to shield from the evil punishment on the Day of Resurrection, like him who is secure ? And it will be said to the wrongdoers, `Taste ye the recompense of what you used to earn.›

Unknown German

Ist denn der, der mit seinem Angesicht Schutz sucht vor der schrecklichen Strafe am Tage der Auferstehung (dem gleich, der sicher ist)? Zu den Frevlern wird gesprochen werden: «Kostet nun, was ihr verdientet.»

V. Porokhova

Ужели тот, кому всем ликом ■ Придется защищать себя ■ От злейшей кары в День Суда, ■ (Подобен тем, кто уберег себя от кары)? ■ И скажут преступившим: ■ «Вкусите то, что вы приобрели!»

Yakub Ibn Nugman

Кыямәт көнне куллары богауланып каты ґәзабка йөзтүбән салынган кеше, җәннәткә кереп имин булган кеше белән бертигез булырмы? Коръән белән гамәл кылмаучы залимнәргә кәсеп иткән золымыгызның ґәзабын татыгыз, диелер.

جالندہری

بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو (کیا وہ ویسا ہوسکتا ہے جو چین میں ہو) اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو

طاہرالقادری

بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن (آگ کے) برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا (کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہونگے، اس کا کیا حال ہوگا؟) اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا: اُن بداعمالیوں کا مزہ چکھو جو تم انجام دیا کرتے تھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.