سوره الزمر (39) آیه 38

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 38

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 39
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 37

عربی

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

بدون حرکات عربی

و لئن سألتهم من خلق السّماوات و الأرض ليقولنّ اللّه قل أ فرأيتم ما تدعون من دون اللّه إن أرادني اللّه بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي اللّه عليه يتوكّل المتوكّلون

خوانش

Wala-in saaltahum man khalaqa alssamawati waal-arda layaqoolunna Allahu qul afaraaytum ma tadAAoona min dooni Allahi in aradaniya Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradanee birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiya Allahu AAalayhi yatawakkalu almutawakkiloona

آیتی

اگر از آنها بپرسي : چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ؟ خواهند گفت ، : خداي يکتا بگو : پس اينهايي را که سواي او مي پرستيد چگونه مي بينيد ؟ اگر خداي يکتا بخواهد به من رنجي برساند آيا اينان مي توانند آن رنج را دفع کنند ؟ يا اگر بخواهد به من رحمتي ارزاني دارد ، مي توانند آن رحمت را از من باز دارند ؟ بگو : خدا براي من بس است توکل کنندگان به او توکل مي کنند

خرمشاهی

و اگر از ايشان بپرسى كه چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است، بيشك گويند خداوند، بگو ملاحظه كنيد كه آنچه به جاى خداوند مى پرستيد، اگر خداوند در حق من بلايى خواسته باشد، آيا آنان بلاگردانش هستند؟ يا اگر در حق من خيرى خواسته باشد، آيا آنان بازدارنده رحمت او

کاویانپور

و اگر از مشركان بپرسى، آفريننده آسمانها و زمين كيست؟ به يقين خواهند گفت: خداست. بگو، آيا متوجه هستيد بجاى پرستش خدا چه چيزهايى را مى‏پرستيد؟ و از آنها يارى ميطلبيد؟ هر گاه خدا، ضرر و زيانى براى من بخواهد، آيا معبودان شما ميتوانند از من دفع كنند؟ يا اگر خدا رحمتى به من عنايت فرمايد، قادرند آن رحمت را از من باز دارند؟ بگو، خدا مرا كافيست و توكل كنندگان جهان تنها به او توكل ميكنند.

انصاریان

اگر از آنان بپرسی: چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید؟ بی تردید می گویند: خدا. بگو: پس مرا درباره معبودانی که به جای خدا می پرستید خبر دهید، که اگر خدا آسیبی را برای من بخواهد، آیا آنها می توانند آسیب او را از من برطرف کنند؟ یا اگر رحمتی را برای من بخواهد، آیا می توانند رحمتش را باز دارند؟ بگو: خدا مرا کافی است. توکل کنندگان فقط بر او توکل می کنند.

سراج

و بعزتم سوگند اگر بپرسى از ايشان كيست كه آفريد آسمانها و زمين را بيگمان خواهند گفت خدا بگو آيا مى‏بينيد آن معبودان را كه مى‏خوانيد (و مى‏پرستيد) جز خدا اگر خواهد به من خدا رنجى (بيمارى و سختى) آيا هستند بتان دفع كننده رنج او را يا بخواهد خدا به من رحمتى آيا هستند آن بتان باز دارنده رحمت خداى را بگو بس است مرا خداى تنها بر او توكل مى‏كنند توكل كنندگان

فولادوند

و اگر از آنها بپرسى: «چه كسى آسمانها و زمين را خلق كرده؟» قطعاً خواهند گفت: «خدا.» بگو: «[هان‏] چه تصور مى‏كنيد، اگر خدا بخواهد صدمه‏اى به من برساند؛ آيا آنچه را به جاى خدا مى‏خوانيد، مى‏توانند صدمه او را برطرف كنند؛ يا اگر او رحمتى براى من اراده كند آيا آنها مى‏توانند رحمتش را بازدارند؟» بگو: «خدا مرا بس است. اهل توكّل تنها بر او توكّل مى‏كنند.»

پورجوادی

اگر از آنها بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است خواهند گفت: خدا. بگو: «هيچ فكر كرده‏ايد كه اگر خدا خواستار رنجى براى من باشد آيا آنها كه جز خدا مورد پرستش شما هستند مى‏توانند آن را برطرف سازند؟ يا اگر رحمتى براى من اراده كند مى‏توانند آن را از من بازدارند؟» بگو: «براى من خدا كافى است، كه توكل كنندگان بر او توكل مى‏كنند.»

حلبی

و اگر از ايشان پرسى كه آسمانها و زمين را كه آفريده؟ البتّه گويند: خدا.- بگو چه بينيد- آنچه را كه جز خدا مى‏پرستيد- اگر خدا گزندى بر من بخواهد، آيا آنها گزند او را دفع توانند كرد؟ يا اگر [خدا] خواهد كه مرا ببخشايد آيا آنها توانند كه رحمت او را باز دارند؟ بگو خدا مرا بسنده است [و] توكّل كنندگان بر او توكّل كنند.

اشرفی

و هرگاه بپرسى از ايشان كه كه آفريد آسمانها و زمين را هر آينه گويند خدا بگو پس خبر دهيد آنچه ميخوانيد از غير خدا اگر بخواهد بر من خدا ضررى آيا آنها برطرف كنند ضرر او را يا بخواهد بمن رحمتى آيا ايشان نگاهدارند رحمتش را بگو بس است مرا خداوند بر او توكل كنند توكل كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

و اگر از آنان بپرسى آسمانها و زمين را چه كسى آفريده است؟ به يقين گويند: خدا. بگو: بنگريد آنچه را كه به جاى خداوند مى‏پرستيد- اگر خداوند در [حقّ‏] من زيانى بخواهد- آيا آنها (بتان) خواهند توانست زيان او را دفع كنند؟ يا [اگر] درباره من بخشايشى بخواهد، آيا آنها خواهند توانست رحمتش را بازدارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توكّل كنندگان [تنها] بر او توكّل مى‏كنند

مکارم

و اگر از آنها بپرسی: «چه کسی آسمانها و زمین را آفریده؟» حتماً می‌گویند:«خدا!» بگو: «آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا می‌خوانید اندیشه می‌کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد، آیا آنها می‌توانند گزند او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتی برای من بخواهد، آیا آنها می‌توانند جلو رحمت او را بگیرند؟!» بگو: «خدا مرا کافی است؛ و همه متوکّلان تنها بر او توکّل می‌کنند!»

مجتبوی

و اگر از آنان بپرسى: چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ هر آينه گويند: خدا. بگو: چه گوييد در باره آنچه جز خدا مى‏خوانند؟ اگر خداى خواهد كه به من گزندى رسد آيا آنها بازبرنده گزند او هستند؟ يا [اگر] به من نيكويى و بخشايشى خواهد آيا آنها بازدارنده بخشايش او هستند؟ بگو: خدا مرا بس است توكّل كنندگان تنها بر او توكّل مى‏كنند.

مصباح زاده

و هر گاه بپرسى از ايشان كه كه آفريد آسمانها و زمين را هر آينه گويند خدا بگو پس خبر دهيد آنچه ميخوانيد از غير خدا اگر بخواهد بر من خدا ضررى آيا آنها برطرف كنند ضرر او را يا بخواهد بمن رحمتى آيا ايشان نگاهدارند رحمتش را بگو بس است مرا خداوند بر او توكل كنند توكل كنندگان

معزی

و اگر پرسيشان كه آفريده است آسمانها و زمين را هر آينه گويند خدا بگو آيا ديديد آنچه را مى خوانيد جز خدا اگر خواهدم خدا به رنجى آيا هستند آنان گشاينده رنج او و اگر خواهدم به رحمتى آيا هستند آنان بازدارنده رحمتش بگو بس است مرا خدا بر او توكّل كنند توكّل كنان

قمشه ای

و اگر از این مشرکان بپرسی که زمین و آسمانها را که آفریده است؟البته جواب دهند: خدا آفریده. پس به آنها بگو: چه تصور می‌کنید، آیا همه بتهایی که جز خدا می‌خوانید اگر خدا بخواهد مرا رنجی رسد آن بتان می‌توانند آن را رفع کنند؟یا اگر خدا بخواهد مرا به رحمتی رساند بتان می‌توانند آن رحمت را از من باز دارند؟بگو: خدا مرا کافی است، که متوکلان عالم بر او توکل می‌کنند.

رشاد خليفه

اگر از آنها سئوال كني: چه كسي آسمان ها و زمين را آفريد؟ آنها خواهند گفت: خدا، بگو: پس چرا معبوداني در كنار خدا قرار مي دهيد؟ اگر خدا هر مصيبتي براي من بخواهد، آيا آنها مي توانند مرا از آن مصيبت رهايي دهند؟ و اگر او رحمتي براي من بخواهد، آيا آنها مي توانند از چنين رحمتي جلوگيري كنند؟ بگو: خدا براي من كافي است. توكل كنندگان بايد به او اعتماد كنند.

Literal

And if (E) you asked/questioned them: «Who created the skies/space and the earth/Planet Earth?» They will say (E): «God.» Say: «Did you see/understand what you call from other than God, if God wanted/intended me with harm, are they (F) removers/uncoverers (relievers) (of) His harm? Or He wanted/intended me with mercy, are they (F) withholders/seizers (of) His mercy?» Say: «Enough for me God, on Him rely/depend the reliant/dependent .»

Al-Hilali Khan

And verily, if you ask them: «Who created the heavens and the earth?» Surely, they will say: «Allah (has created them).» Say: «Tell me then, the things that you invoke besides Allah, if Allah intended some harm for me, could they remove His harm, or if He (Allah) intended some mercy for me, could they withhold His Mercy?» Say : «Sufficient for me is Allah; in Him those who trust (i.e. believers) must put their trust.»

Arthur John Arberry

If thou askest them, ‹Who created the heavens and the earth?› they will say, ‹God.› Say: ‹What think you? That you call upon apart from God — if God desires affliction for me, shall they remove His affliction? Or if He desires mercy for me, shall they withhold His mercy?› Say: ‹God is enough for me; in Him all those put their trust who put their trust.›

Asad

And thus it is [with most people]: if [For this rendering of lain, see note on 11:7.] thou ask them, «Who is it that has created the heavens and the earth?» – they will surely answer, «God.» [See note on 31:25.] Say: «Have you, then, ever considered what it is that you invoke instead of God? If God wills that harm should befall me, could those [imaginary powers] remove the harm inflicted by Him? Or, if He wills that grace should alight on me, could they withhold His grace [from me]?» Say: «God is enough for me! In Him [alone] place their trust all who have trust [in His existence].»

Dr. Salomo Keyzer

Indien gij hun vraagt, wie de hemelen en de aarde heeft geschapen, zullen zij zekerlijk antwoorden: God. Zeg: Denkt gij dus, dat de godheden, die gij naast God aanroept, in staat zijn, mij van zijne bezoeking te verlossen, indien het Gode behaagt mij te bezoeken? of dat zij in staat zijn, zijne genade te weerhouden, indien het hem behaagt mij genade te betoonen? Zeg: God is mijn toereikende ondersteuner; laten zij in hem hun vertrouwen stellen, die dat in niemand trachten te plaatsen.

Free Minds

And if you ask them: "Who created the heavens and the Earth?", they will Say: "God." Say: "Do you see what you call on besides God, If God wanted any harm for me, can they alleviate His harm? Or if He wanted a mercy for me, can they hold back his mercy?" Say: "God is sufficient for me; in Him those who trust shall put their trust."

Hamza Roberto Piccardo

Se domandassi loro: «Chi ha creato i cieli e la terra?», certamente risponderebbero: «Allah». Di›: «Considerate allora coloro che invocate all’infuori di Allah. Se Allah volesse un male per me saprebbero dissiparlo? Se volesse per me una misericordia, saprebbero trattenere la Sua misericordia?» Di›: «Allah mi basta: in Lui confidino coloro che confidano».

Hilali Khan

And verily, if you ask them: "Who created the heavens and the earth?" Surely, they will say: "Allah (has created them)." Say: "Tell me then, the things that you invoke besides Allah, if Allah intended some harm for me, could they remove His harm, or if He (Allah) intended some mercy for me, could they withhold His Mercy?" Say : "Sufficient for me is Allah; in Him those who trust (i.e. believers) must put their trust."

Kuliev E.

Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю?» – они непременно скажут: «Аллах». Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?» Скажи: «Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие».

M.-N.O. Osmanov

Если ты спросишь: «Кто создал небеса и землю?» – они ответят: «Аллах». Спроси [, Мухаммад]: «Думали ли вы о тех, которым поклоняетесь помимо Аллаха? Если Аллаху будет угодно причинить мне горе, то могут ли они отвратить его? Или же, если Он захочет одарить меня милостью, неужели они воспрепятствуют ей?» Скажи: «Довольно мне Аллаха. На него уповают уповающие».

Mohammad Habib Shakir

And should you ask them, Who created the heavens and the earth? They would most certainly say: Allah. Say: Have you then considered that what you call upon besides Allah, would they, if Allah desire to afflict me with harm, be the removers of His harm, or (would they), if Allah desire to show me mercy, be the withholders of His mercy? Say: Allah is sufficient for me; on Him do the reliant rely.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And verily, if thou shouldst ask them: Who created the heavens and the earth? they will say: Allah. Say: Bethink you then of those ye worship beside Allah, if Allah willed some hurt for me, could they remove from me His hurt; or if He willed some mercy for me, could they restrain His mercy? Say: Allah is my all. In Him do (all) the trusting put their trust.

Palmer

And if thou shouldst ask them who created the heavens and the earth, they will surely say, ‹God!› Say, ‹Have ye considered what ye call on beside God? If God wished me harm, could they remove His harm? or did He wish me mercy, could they withhold His mercy?› Say, ‹God is enough for me, and on Him rely those who rely.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara, «Gökleri ve yeri kim yarattı?» diye sorsan, yemin olsun «Allah!» diyecekler. De onlara: «Peki, Allah dışındaki yakardıklarınız hakkında ne diyorsunuz? Allah bana bir zarar vermek istese, O’nun vereceği zararı uzaklaştırabilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilese, O’nun rahmetini tutabilirler mi?» De ki: «Bana Allah yeter! Tevekkül edenler O’na dayanıp güvenirler.»

Qaribullah

If you ask them who created the heavens and the earth, they will reply: ‹Allah. ‹ Say: ‹Do you think that, if Allah wills to afflict me those you call upon, other than Him, could remove His affliction, or, that if He wills to let me have mercy, they could withhold His Mercy? ‹ Say: ‹Allah suffices me. Those who put their trust, put their trust in Him. ‹

QXP

And thus it is – If you ask them, «Who is it that has created the heavens and the earth?» – They will answer, «Allah». (29:61). Say, «Have you, then, ever reflected on what you worship besides him? Can they remove harm from me against the Laws of Allah? Can they withhold His Grace if He wills Grace for me?» Say, «Allah is Sufficient for me! On Him rely the reliant.»

Reshad Khalifa

If you ask them, «Who created the heavens and the earth?» they will say, «GOD.» Say, «Why then do you set up idols beside GOD? If GOD willed any adversity for me, can they relieve such an adversity? And if He willed a blessing for me, can they prevent such a blessing?» Say, «GOD is sufficient for me.» In Him the trusters shall trust.

Rodwell

And if thou ask them who hath created the Heavens and the Earth, they will surely answer, God. SAY: Think ye, then, that they on whom ye call beside God, if God choose to afflict me, could remove his affliction? or if he choose to show me mercy, could they withhold His mercy? SAY: God sufficeth me: in Him let the trusting trust.

Sale

If thou ask them who hath created the heavens and the earth, they will surely answer, God. Say, do ye think therefore that the deities which ye invoke besides God, if God be pleased to afflict me, are able to relieve me from his affliction? Or if he be pleased to shew mercy unto me, that they are able to with-hold his mercy? Say, God is my sufficient support: In him let those put their trust, who seek in whom to confide.

Sher Ali

And if thou ask them, `Who created the heavens and the earth ?› They will, surely, say, `ALLAH.› Say, `What think ye, if ALLAH intends to do me harm, will those whom you call upon beside ALLAH be able to remove the harm HE may intend ? Or, if HE wills to show me mercy, could they withhold HIS mercy ?› Say, `ALLAH is sufficient for me. In HIM trust those who would trust.›

Unknown German

Und wenn du sie fragst: «Wer schuf die Himmel und die Erde?», so werden sie sicherlich antworten: «Allah». Sprich: «Wißt ihr dann, was ihr außer Allah anruft? Wenn Allah für mich Unglück will, können sie dessen Schaden entfernen? Oder wenn Er Barmherzigkeit für mich will, können sie Seine Barmherzigkeit hemmen?» Sprich: «Allah ist meine Genüge. Auf Ihn vertrauen die Vertrauenden.»

V. Porokhova

И если спросишь ты у них: ■ «Кто небеса и землю сотворил?», ■ «Аллах», – они ответят непременно. ■ Скажи: «Вы посмотрите: ■ Те, кого вы призываете, опричь Аллаха, ■ Способны ль будут оградить меня от зла, ■ Если Аллах захочет зло мне причинить? ■ Иль, если милость мне Он я’вит, ■ Способны ль эту милость удержать?» ■ Скажи: «Довольно мне Аллаха, ■ И уповают на Него все те, кто уповает».

Yakub Ibn Nugman

Әгәр син ул мөшрикләрдән сорасаң – җир вә күкләрне кем яратты дип, әлбәттә, Аллаһ яратты, диярләр. Әйт: «Әгәр Аллаһ миңа бер зарар ирештерергә теләсә, сезнең Аллаһудан башка гыйбадәт сынымнарыгыз шул зарарны миннән җибәрә алырлармы, яки Аллаһ миңа рәхмәт итәргә теләсә, ул рәхмәтне миңа җибәрмичә тотып калырга сынымнарыгызның көче җитәрме? Әйт: «Миңа һәр эштә ярдәм бирергә вә мине сакларга Аллаһ җитәдер, хак тәвәккәл итүчеләр, әлбәттә, Аллаһуга тәвәккәл итәрләр».

جالندہری

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ خدا نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کرسکتے ہیں یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے۔ بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں

طاہرالقادری

اور اگر آپ اُن سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کِس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے: اللہ نے، آپ فرما دیجئے: بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ (بُت) اس کی (بھیجی ہوئی) تکلیف کو دُور کرسکتے ہیں یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ (بُت) اس کی (بھیجی ہوئی) رحمت کو روک سکتے ہیں، فرما دیجئے: مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.