سوره الزمر (39) آیه 45

قرآن، سوره الزمر (39) آیه 45

آیه پسین: سوره الزمر (39) آیه 46
آیه پیشین: سوره الزمر (39) آیه 44

عربی

وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

بدون حرکات عربی

و إذا ذكر اللّه وحده اشمأزّت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة و إذا ذكر الّذين من دونه إذا هم يستبشرون

خوانش

Wa-itha thukira Allahu wahdahu ishmaazzat quloobu allatheena la yu/minoona bial-akhirati wa-itha thukira allatheena min doonihi itha hum yastabshiroona

آیتی

چون تنها خدا را ياد کنند دلهاي آن کسان که به قيامت ايمان نياورده ، اندنفرت گيرد ، و چون نام ديگري جز او برده شود شادمان شوند

خرمشاهی

و چون خداوند به تنهايى ياد شود، دلهاى نامؤمنان به آخرت تنگ شود، و چون كسانى كه در برابر او به پرستش گرفته شده اند، ياد شوند، آنگاه است كه آنان شادمانى مى كنند.

کاویانپور

و چون پيش كسانى كه به آخرت ايمان و عقيده‏اى ندارند خدا را به وحدانيت ياد كنند، قلبشان منزجر و سخت دلتنگ ميشوند و هنگامى كه معبودان آنها را نام ببرند، آن گاه خوشحال و مسرور ميشوند.

انصاریان

و هنگامی که خدا به یگانگی یاد می شود [و نامی از معبودانشان به میان نمی آید] دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند، نفرت پیدا می کند و چون یادی از معبودان دیگر به میان می آید، ناگاه مسرور و شاد می شوند!!

سراج

و آنگه كه نام خدا برده شود در حاليكه يكتاست نفرت گيرد دلهاى آنانكه ايمان نمى‏آورند بسراى آخرت و هرگاه برده شود نام معبودان (و بتان كه مى‏پرستند) بجز خداى ناگاه ايشان فرحناك شوند

فولادوند

و چون خدا به تنهايى ياد شود، دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، منزجر مى‏گردد، و چون كسانى غير از او ياد شوند، بناگاه آنان شادمانى مى‏كنند.

پورجوادی

و چون خدا به يگانگى ياد شود دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان نياورده‏اند بيزار شود و چون از معبودهاى ديگر ياد شود شادمان مى‏شوند.

حلبی

و چون نام خداى يگانه را ياد كنند، دلهاى كسانى كه بقيامت ايمان نمى‏آورند تنگ گردد، و چون [نام‏] كسانى را كه جز او هستند ياد كنند، آن گاه آنها شادمان گردند.

اشرفی

و چون ذكر كرده شود خدا تنها در هم شود دلهاى آنان كه ايمان ندارند بآخرت و چون ذكر كرده شود آنان كه از غير اوست آنگاه ايشان شاد مى‏شوند

خوشابر مسعود انصاري

و چون خداوند به تنهايى ياد شود، دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان نمى‏آورند متنفّر مى‏شود و چون كسانى جز او ياد شوند، آن گاه است كه آنان شاد مى‏شوند

مکارم

هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمئزّ (و متنفّر) می‌گردد؛ امّا هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می‌شود، آنان خوشحال می‌شوند.

مجتبوی

و چون خداوند به يگانگى ياد شود دلهاى كسانى كه به آن جهان ايمان ندارند برمد، و چون آنان كه جز او هستند- معبودهاشان- ياد كرده شوند ناگاه شادمان گردند.

مصباح زاده

و چون ذكر كرده شود خدا تنها در هم شود دلهاى آنان كه ايمان ندارند باخرت و چون ذكر كرده شود آنان كه از غير اوست آنگاه ايشان شاد مى‏شوند

معزی

و گاهى كه نام خدا برده شود به تنهائى برنجد دلهاى آنان كه ايمان ندارند به آخرت و هر گاه ياد شوند آنان كه جز اويند ناگاه ايشانند شادمانان

قمشه ای

و چون نزد مردم بی‌ایمان به آخرت، خدا را به یکتایی یاد کنند (آنها از ذکر حق) سخت ملول و دلتنگ می‌شوند و هرگاه ذکر غیر خدا (از بتها و امور مادی) کنند خرّم و دلشاد می‌گردند.

رشاد خليفه

هنگامي كه فقط نام خدا برده شود، قلب هاي كساني كه به آخرت ايمان ندارند، با بيزاري مي گيرد. اما هنگامي كه نام ديگران در كنار او برده شود، راضي مي شوند.

Literal

And if God was mentioned/remembered alone (the) hearts/minds (of) those who do not believe with the end (other life) became uptight/repulsed , and if those from other than Him were mentioned/remembered then they are announcing good news/rejoicing .

Al-Hilali Khan

And when Allah Alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the Hereafter are filled with disgust (from the Oneness of Allah () and when those (whom they obey or worship) besides Him (like all false deities other than Allah, it may be a Messenger like Iesa (Jesus) son of Maryam (Mary), Uzair (Ezra), an angel, a pious man, a jinn, or any other creature even idols, graves of religious people, saints, priests, monks, etc.) are mentioned, behold, they rejoice!

Arthur John Arberry

When God is mentioned alone, then shudder the hearts of those who believe not in the Hereafter, but when those apart from Him are mentioned behold, they rejoice.

Asad

And yet, whenever God alone is mentioned, the hearts of those who will not believe in the life to come contract with bitter aversion – whereas, when those [imaginary powers] are mentioned side by side with Him, lo, they rejoice! [Since cognition of God must have a sense of moral responsibility as its correlate, the godless shrink from it, and joyfully turn to the «worship» – real or metaphoric – of imaginary powers which make no such moral demand.]

Dr. Salomo Keyzer

Als de eenige God wordt vermeld, krimpt het hart van spijt ineen van hen, die niet in het volgende leven gelooven; maar als de valsche goden, die naast hem vereerd worden, vermeld worden, ziet, dan zijn zij met vreugde vervuld.

Free Minds

And when God Alone is mentioned, the hearts of those who do not believe in the Hereafter are filled with aversion; and when others are mentioned beside Him, they rejoice!

Hamza Roberto Piccardo

Quando viene menzionato il Nome di Allah l’Unico, si crucciano i cuori di coloro che non credono nell’altra vita; quando invece vengono menzionati quelli

Hilali Khan

And when Allah Alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the Hereafter are filled with disgust (from the Oneness of Allah () and when those (whom they obey or worship) besides Him (like all false deities other than Allah, it may be a Messenger like Iesa (Jesus) son of Maryam (Mary), Uzair (Ezra), an angel, a pious man, a jinn, or any other creature even idols, graves of religious people, saints, priests, monks, etc.) are mentioned, behold, they rejoice!

Kuliev E.

Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в Последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже Него, они радуются.

M.-N.O. Osmanov

Когда произносят [имя] [Аллаха], сжимаются [от отвращения] сердца тех, которые не веруют в будущую жизнь. А когда произносят имена других богов помимо Него,
о они ликуют.

Mohammad Habib Shakir

And when Allah alone is mentioned, the hearts of those who do not believe in the hereafter shrink, and when those besides Him are mentioned, lo! they are joyful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when Allah alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the Hereafter are repelled, and when those (whom they worship) beside Him are mentioned, behold! they are glad.

Palmer

And when God alone is mentioned the hearts of those who believe not in the hereafter quake, and when those beside Him are mentioned, lo, they are joyful!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah yalnız başına anıldığında, âhirete inanmayanların kalpleri nefretle ürperir; O’nun berisindeki, ilahlaştırılmış kişilerle birlikte anıldığında ise hemen müjdelenmiş gibi sevinirler.

Qaribullah

When Allah is mentioned alone, the hearts of those who do not believe in the Everlasting Life shrink in aversion. But when those, other than Him, are mentioned, see, they are filled with glad tidings.

QXP

And yet, when Allah alone is mentioned, the hearts of those who believe not in the life to come, shrink with aversion. But, when others (such as their ‹holy men›) are mentioned besides Him, behold, they rejoice. (Belief in the Hereafter essentially involves belief in the unwavering Law of Recompense where all actions have their repercussions).

Reshad Khalifa

When GOD ALONE is mentioned, the hearts of those who do not believe in the Hereafter shrink with aversion. But when others are mentioned beside Him, they become satisfied.

Rodwell

But when the One God is named, the hearts of those who believe not in the life to come, shrivel up: but when the deities who are adored beside Him are named, lo! they are filled with joy.

Sale

When the one sole God is mentioned, the hearts of those who believe not in the life to come, shrink with horror: But when the false gods, which are worshipped besides Him, are mentioned, behold, they are filled with joy.

Sher Ali

And when ALLAH alone is mentioned, the hearts of those, who believe not in the Hereafter, shrink with aversion; but when those beside HIM are mentioned, behold ! they begin to rejoice.

Unknown German

Wenn Allah, der Einzige, genannt wird, dann krampfen sich die Herzen derer, die nicht ans Jenseits glauben, in Widerwillen zusammen; werden aber die genannt, die statt Ihn (verehrt werden), siehe, dann beginnen sie zu frohlocken.

V. Porokhova

Когда напоминают (им), что Бог Един, ■ Сжимаются (от ужаса) сердца всех тех, ■ Кто во вторую жизнь не верит. ■ Когда ж напоминают о других, кроме Него, ■ Увы, их радость наполняет.

Yakub Ibn Nugman

Әгәр Аллаһуның бер генә икәнлеге зекер ителсә, ахирәт көненә ышанмаган кешеләрнең күңелләре нәфрәтләнер вә тетрәр. Әгәр Аллаһудан башка нәрсәнең исеме зекер ителсә, ул вакытта алар шатланырлар.

جالندہری

اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہوجاتے ہیں۔ اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوجاتے ہیں

طاہرالقادری

اور جب تنہا اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُن لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا اُن بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے (جنہیں وہ پوجتے ہیں) تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.