سوره غافر (40) آیه 43

قرآن، سوره غافر (40) آیه 43

آیه پسین: سوره غافر (40) آیه 44
آیه پیشین: سوره غافر (40) آیه 42

عربی

لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَ لا فِي الآْخِرَةِ وَ أَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللَّهِ وَ أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ

بدون حرکات عربی

لا جرم أنّما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدّنيا و لا في الآخرة و أنّ مردّنا إلى اللّه و أنّ المسرفين هم أصحاب النّار

خوانش

La jarama annama tadAAoonanee ilayhi laysa lahu daAAwatun fee alddunya wala fee al-akhirati waanna maraddana ila Allahi waanna almusrifeena hum ashabu alnnari

آیتی

بي شک آنچه شما مرا به آن دعوت مي کنيد ياراي آنش نيست که در دنيا، وآخرت کسي را به سوي خود خواند ، حال آنکه بازگشت ما به سوي خداي يکتاست ، و گزافکاران در جهنم باشند

خرمشاهی

حقا كه آنچه مرا به آن مى خوانيد، در دنيا و آخرت صاحب دعوتى نيست، و سرانجام بازگشتمان به سوى خداوند است و گزافكاران دوزخى اند.

کاویانپور

آنچه مرا به پرستش او ميخوانيد بى‏ترديد قادر نيست در دنيا و آخرت كسى را به پرستش خود دعوت كند و بدانيد كه بازگشت همه ما بسوى خداست و اينكه تجاوزكاران همه اهل آتش دوزخند.

انصاریان

ثابت و یقینی است اینکه آنچه مرا به سویش می خوانید برای او در دنیا و آخرت حقّ ادعا [ی الوهیت و ربوبیت] نیست، و اینکه بازگشت ما به سوی خداست، و اینکه اسراف کاران اهل آتش اند.

سراج

حقا كه آن معبودى كه ميخوانيد مرا به پرستش آن نيست آنرا هيچ دعوتى در دنيا و نه در سراى ديگر و بيگمان بازگشت ما به سوى خداست و آنكه تنها اسراف كنندگان ملازم آتشند

فولادوند

آنچه مرا به سوى آن دعوت مى‏كنيد، به ناچار نه در دنيا و نه در آخرت [درخور] خواندن نيست، و در حقيقت، برگشت ما به سوى خداست، و افراطگران همدمان آتشند.

پورجوادی

قطعا آنچه مرا به آن مى‏خوانيد دعوتش نه قابليت دنيايى دارد و نه اخروى و حال آن كه بازگشت ما به سوى خداست و اسرافكاران از اهل آتش هستند،

حلبی

هر آينه آنچه مرا به سوى او مى‏خوانيد، او را در دنيا و آخرت دعوت [سودمندى‏] نيست، و بازگشت ما به سوى خداست، و گزاف كاران دوزخى هستند.

اشرفی

ناچار كه آنچه ميخوانيد مرا بسوى آن نيست او را دعوتى در دنيا و نه در آخرت و آنكه بازگشت ما بسوى خداست و اينكه اسراف كنندگان آنانند اهل آتش

خوشابر مسعود انصاري

بى گمان چيزى كه شما مرا به سوى آن فرا مى‏خوانيد، آن در دنيا و نه در آخرت [اختيار پذيرش‏] دعايى ندارد و به يقين باز گشت ما به سوى خداست و اسراف كارانند كه دوزخى‏اند

مکارم

قطعاً آنچه مرا بسوی آن می‌خوانید، نه دعوت (و حاکمیّتی) در دنیا دارد و نه در آخرت؛ و تنها بازگشت ما در قیامت بسوی خداست؛ و مسرفان اهل آتشند!

مجتبوی

بى‏گمان آنچه مرا به [پرستش‏] آن مى‏خوانيد نه در اين جهان و نه در آن جهان دعوتى ندارند- كسى را به سوى خود نمى‏خوانند-، و بازگشت ما به خداست، و گزافكاران همان دوزخيانند.

مصباح زاده

ناچار كه آنچه ميخوانيد مرا بسوى آن نيست او را دعوتى در دنيا و نه در آخرت و آنكه بازگشت ما بسوى خداست و اينكه اسراف كنندگان آنانند اهل آتش

معزی

ناگزير آنچه مرا بسويش خوانيد نيستش دعوتى در دنيا و نه در آخرت و آنكه بازگشت ما بسوى خدا است و آنكه فزونى خواهانند ياران آتش

قمشه ای

بی‌شک آنچه شما مرا به سوی او می‌خوانید (از بتها و فراعنه و معبودان باطل) آن هیچ دعوتی (و اثر سودمندی) در دنیا و آخرت ندارد و محققا (بدانید که در قیامت) بازگشت ما به سوی خداست و البته مسرفان (ستمکاران فاسق در آنجا) همه اهل آتش دوزخند.

رشاد خليفه

شكي نيست كه آنچه شما مرا به انجام آن دعوت مي كنيد، نه در اين دنيا پايه و اساسي دارد و نه در آخرت، و اينكه بازگشت نهايي ما به سوي خداست و كساني كه از حد تجاوز مي كنند، سزاوار آتش دوزخ شده اند.

Literal

Undoutably/certainly that what you call me (E) to it, a call/request/prayer is not for him/it in the present world and nor in the end (other life), and that (E) our return (is) to God, and that (E) the wasters/extravagators , they are the fire’s friends/company .

Al-Hilali Khan

«No doubt you call me to (worship) one who cannot grant (me) my request (or respond to my invocation) in this world or in the Hereafter. And our return will be to Allah, and Al-Musrifoon (i.e. polytheists and arrogants, those who commit great sins, the transgressors of Allahs set limits)! They shall be the dwellers of the Fire!

Arthur John Arberry

No doubt that what you call me to has no call heard, in this world or in the world to come, that to God we return, and that the prodigal are the inhabitants of the Fire.

Asad

«There is no doubt that what you summon me to is something that has no claim to being invoked either in this world or in the life to come – as [there is no doubt] that unto God is our return, and that they who have wasted their own selves shall find themselves in the fire:

Dr. Salomo Keyzer

Het is ontwijfelbaar, dat de valsche goden, waartoe gij mij uitnoodigt, niet verdienen aangeroepen te worden noch in deze, noch in de volgende wereld: dat wij tot God moeten terugkeeren, en dat de zondaren de bewoners van het hellevuur zullen wezen.

Free Minds

"There is no doubt that what you invite me to has no basis in this world, nor in the Hereafter. And our ultimate return will be to God, and that the transgressors will be the dwellers if the Fire."

Hamza Roberto Piccardo

Non c’è dubbio che mi chiamate a chi non può essere invocato né in questa vita né nell’altra. Il nostro ritorno è verso Allah, e gli iniqui sono loro i compagni del Fuoco.

Hilali Khan

"No doubt you call me to (worship) one who cannot grant (me) my request (or respond to my invocation) in this world or in the Hereafter. And our return will be to Allah, and Al-Musrifoon (i.e. polytheists and arrogants, those who commit great sins, the transgressors of Allahs set limits)! They shall be the dwellers of the Fire!

Kuliev E.

Нет сомнения в том, что то, к чему вы меня призываете, не заслуживает молитв ни в этом мире, ни в Последней жизни, и что нам предстоит вернуться к Аллаху, и что преступающие границы дозволенного окажутся обитателями Огня.

M.-N.O. Osmanov

Вне всякого сомнения, то, к чему вы меня призываете, недостойно [поклонения] ни в этой, ни в будущей жизни, вне сомнения, мы вернемся к Аллаху, а преступающие дозволенное – обитатели огня.

Mohammad Habib Shakir

No doubt that what you call me to has no title to be called to in this world, nor in the hereafter, and that our turning back is to Allah, and that the extravagant are the inmates of the fire;

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Assuredly that whereunto ye call me hath no claim in the world or in the Hereafter, and our return will be unto Allah, and the prodigals will be owners of the Fire.

Palmer

no doubt that what ye call me to, ought not to be called on in this world or in the hereafter, and that we shall be sent back to God, and that the extravagant, they are the fellows of the Fire!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Sizin beni çağırdığınız şeye, ne dünyada ne de âhirette asla ve asla dua edilemez/onun dünyada ve âhirette çağrı hakkı yoktur. Dönüşümüz-varışımız Allah’adır. Aşırılığa sapanlarsa ateş halkının ta kendileridir.»

Qaribullah

There is no doubt that what you call me to has neither a call in this world, nor in the Everlasting Life. To Allah we shall return, and the excessive sinners are the inhabitants of the Fire.

QXP

No doubt you invite me to that calling upon which is an exercise in futility in this world and in the Hereafter. In fact unto Allah is our return and they who waste their human potential shall be companions of the Fire.

Reshad Khalifa

«There is no doubt that what you invite me to do has no basis in this world, nor in the Hereafter, that our ultimate return is to GOD, and that the transgressors have incurred the hellfire.

Rodwell

No doubt is there that they to whom ye invite me are not to be invoked either in this world or in the world to come: and that unto God is our return, and that the transgressors shall be the inmates of the fire.

Sale

There is no doubt but that the false gods to which ye invite me, deserve not to be invoked, either in this world or in the next; and that we must return unto God; and that the transgressors shall be the inhabitants of hell fire:

Sher Ali

`Surely, that to which you call me has no title to be called upon in this world or in the Hereafter; and that our return is certainly to ALLAH and that the transgressors will be the inmates of the Fire;

Unknown German

Kein Zweifel, das, wozu ihr mich ruft, hat keinen Anspruch in dieser Welt oder im Jenseits; und unsere Heimkehr ist zu Allah, und die Übertreter werden Bewohner des Feuers sein.

V. Porokhova

И нет сомнения, что тех, ■ К которым вы меня зовете, ■ Не подобает призывать ни в этом мире, ни в другом, – ■ Ведь все мы к Богу возвратимся, ■ А преступившим – быть обитателями Ада.

Yakub Ibn Nugman

Шик шөбеһә юк, сез гыйбадәт кылган сынымнарыгыз дөньяда да, ахирәттә дә әйткәннәре юк безгә гыйбадәт кылыгыз, дип. Сез җаһиллар генә, аларга сукыр заныгыз белән гыйбадәт кыласыз, вә безне дә ахмаклыгыгыз белән сынымнарга гыйбадәт кылырга чакырасыз. Без, Аллаһуга гына гыйбадәт итүче мөэминнәр, Аллаһуның рәхмәтенә кайтучыларбыз, әмма Аллаһудан башкага гыйбадәт кылып азган, адашкан кешеләр, әлбәттә, җәһәннәм утына кайтачаклар.

جالندہری

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے (یعنی دعا قبول کرنے) کا مقدور نہیں اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں

طاہرالقادری

سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ (ہی) آخرت میں اور بے شک ہمارا واپس لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.