سوره الشورى (42) آیه 18

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 18

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 19
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 17

عربی

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ

بدون حرکات عربی

يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها و الّذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون أنّها الحقّ ألا إنّ الّذين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيد

خوانش

YastaAAjilu biha allatheena la yu/minoona biha waallatheena amanoo mushfiqoona minha wayaAAlamoona annaha alhaqqu ala inna allatheena yumaroona fee alssaAAati lafee dalalin baAAeedin

آیتی

آنان که باورش ندارند آن را به شتاب مي طلبند ، و آنان که ايمان ، آورده اند از آن بيمناکند و مي دانند که حق است آگاه باش ، کساني که در باره قيامت جدال مي کنند سخت در گمراهي هستند

خرمشاهی

كسانى كه آن را باور ندارند در باره آن شتاب مىورزند; و كسانى كه ايمان آورده اند، از آن ترسانند، و مى دانند كه آن حق است، بدانيد كسانى كه در باره قيامت شك و شبهه دارند، در گمراهى دور و درازند.

کاویانپور

آنان كه به روز رستاخيز ايمان ندارند، براى رسيدن بآن شتاب ميورزند و كسانى كه ايمان دارند، از وقوع آن سخت هراسانند و ميدانند كه آن روز بر حق است. آگاه باشيد: آنان كه درباره قيامت مجادله و مناقشه مى‏كنند، در گمراهى دورى قرار گرفته‏اند.

انصاریان

کسانی که به آن ایمان ندارند [از روی ریشخند] به آمدنش شتاب دارند، و کسانی که ایمان دارند از آن بیمناکند و می دانند بی تردید قیامت حق است. آگاه باشید! یقیناً کسانی که درباره قیامت همواره تردید می کنند، در گمراهی دور و درازی هستند.

سراج

(از روى استهزاء) به شتاب مى‏خواهند رستاخيز را آنانكه ايمان نمى‏آورند به آن و آنانكه گرويدند هراسانند از رستاخيز و مى‏دانند كه آمدن آن حق است بدانيد البته آنانكه منازعه مى‏كنند در وقوع رستاخيز بيگمان در گمراهى دور (از حق) اند

فولادوند

كسانى كه به آن ايمان ندارند شتابزده آن را مى‏خواهند، و كسانى كه ايمان آورده‏اند، از آن هراسناكند و مى‏دانند كه آن حقّ است. بدان كه آنان كه در مورد قيامت ترديد مى‏ورزند، قطعاً در گمراهى دور و درازى‏اند.

پورجوادی

آنان كه قيامت را باور ندارند، در رسيدن آن شتاب مى‏كنند و آنان كه ايمان آورده‏اند از آن بيمناكند و مى‏دانند كه حق است، آگاه باش آنان كه در باره قيامت جدال مى‏كنند در گمراهى دور و دراز هستند،

حلبی

كسانى به [آمدن‏] آن شتاب مى‏كنند كه بدان ايمان نمى‏آورند، و كسانى كه ايمان آورده‏اند، از آن ترسان‏اند، و مى‏دانند كه آن بحقّ است. آگاه باش كسانى كه [درباره‏] رستاخيز جدل مى‏كنند در گمراهى دورى هستند.

اشرفی

بشتاب ميخواهند آنرا آنان كه نميگروند بآن و آنان كه گرويدند ترسندگانند از آن و ميدانند كه آن حق است بدانيد بدرستيكه آنان كه شك مى‏كنند در قيامت هر آينه در گمراهى دورى‏اند

خوشابر مسعود انصاري

كسانى كه به آن ايمان نمى‏آورند، آن را به شتاب مى‏خواهند و مؤمنان از آن ترسانند و مى‏دانند كه آن حقّ است. بدان، كسانى كه درباره قيامت جدال مى‏كنند، در گمراهى دور و درازند

مکارم

کسانی که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می‌کنند؛ ولی آنها که ایمان آورده‌اند پیوسته از آن هراسانند، و می‌دانند آن حق است؛ آگاه باشید کسانی که در قیامت تردید می‌کنند، در گمراهی عمیقی هستند.

مجتبوی

كسانى آن را به شتاب مى‏خواهند كه آن را باور ندارند، و كسانى كه ايمان دارند از آن بيمناكند و مى‏دانند كه آن راست است. آگاه باش، كسانى كه در [آمدن‏] قيامت ستيزه و جدل مى‏كنند- اصرار بر انكار آن دارند- هر آينه در گمراهى دورند.

مصباح زاده

بشتاب ميخواهند آنرا آنان كه نميگروند بان و آنان كه گرويدند ترسندگانند از آن و ميدانند كه آن حق است بدانيد بدرستى كه آنان كه شك مى‏كنند در قيامت هر آينه در گمراهى دورى‏اند

معزی

شتاب جويند بدان آنان كه ايمان ندارند بدان و آنان كه ايمان آوردند هراسانند از آن و دانند كه آن حقّ است همانا آنان كه شكّ دارند در ساعت هر آينه در گمراهى هستند دور

قمشه ای

آنان که به ساعت قیامت ایمان نمی‌آورند (به تمسخر) تقاضای تعجیل در ظهور قیامت می‌کنند، امّا اهل ایمان از آن روز سخت ترسانند و می‌دانند که آن روز (و همه وعده‌های آخرت) بر حق است. الا (ای مردم) بدانید آنان که در قیامت جدل و انکار می‌کنند سخت در گمراهی دور (از سعادت) اند.

رشاد خليفه

كساني كه به آن ايمان ندارند، آن را به مبارزه مي طلبند. و اما كساني كه ايمان دارند، درباره آن نگرانند، مي دانند كه آن حقيقت است. مسلماً، كساني كه آن ساعت را تكذيب مي كنند، سخت به گمراهي رفته اند.

Literal

Those who do not believe with (in) it hasten/urge with it, and those who believed (are) afraid/cautious from it, and they know that it (E) (is) the truth , is (it) not that truly those who argue/discuss in the Hour/Resurrection (are) in (E) far/distant misguidance?

Al-Hilali Khan

Those who believe not therein seek to hasten it, while those who believe are fearful of it, and know that it is the very truth. Verily, those who dispute concerning the Hour are certainly in error far away.

Arthur John Arberry

Those that believe not therein seek to hasten it; but those who believe in it go in fear of it, knowing that it is the truth. Why, surely those who are in doubt concerning the Hour are indeed in far error.

Asad

Those who do not believe in it [mockingly] ask for its speedy advent [This is not merely a reference to the sarcastic demand of Muhammad’s opponents (mentioned several times in the Quran) to bring about their «speedy chastisement» in proof of his being God’s message-bearer, but also an oblique allusion to unbelievers of all times who, without having any «proof» either way, categorically reject the idea of resurrection and judgment.] – wwhereas those who have attained to faith stand in awe of it, and know it to be the truth. Oh, verily, they who call the Last Hour in question have indeed gone far astray!

Dr. Salomo Keyzer

Zij, die daaraan niet gelooven, wenschen het langs den weg der spotternij te verhaasten; maar zij die gelooven, beven daarvoor en weten dat het de waarheid is. Verkeeren niet zij, die omtrent het jongste uur twisten, in eene dwaling?

Free Minds

Those who do not believe in it seek to hasten it, while those who believe are concerned about it, and they know that it is the truth. Certainly, those who dispute the Hour have gone far astray.

Hamza Roberto Piccardo

Vogliono affrettarne la venuta coloro che non credono in essa, mentre i credenti sono intimoriti, sapendo che è verità. Coloro che polemizzano sull’Ora sono in evidente errore.

Hilali Khan

Those who believe not therein seek to hasten it, while those who believe are fearful of it, and know that it is the very truth. Verily, those who dispute concerning the Hour are certainly in error far away.

Kuliev E.

Торопят с ним те, которые не веруют в него. А верую
ие трепещут перед ним и знают, что он является истиной. Воистину, те, которые спорят о Часе, находятся в далеком заблуждении.

M.-N.O. Osmanov

Те, которые не веруют в [Судный] час, хотят приблизить его приход. А те, которые веруют в него, страшатся его – ведь они знают, что он истинно [настанет]. О да! Воистину, те, которые сомневаются в [Судном] часе, погрязли в глубоком заблуждении.

Mohammad Habib Shakir

Those who do not believe in it would hasten it on, and those who believe are in fear from it, and they know that it is the truth. Now most surely those who dispute obstinately concerning the hour are in a great error.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who believe not therein seek to hasten it, while those who believe are fearful of it and know that it is the Truth. Are not they who dispute, in doubt concerning the Hour, far astray?

Palmer

Those who believe not would hurry it on; and those who believe shrink with terror at it and know that it is true. Ay, verily, those who dispute concerning the Hour are in remote error!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ona inanmayanlar onun çabucak gelmesini isterler. İman edenlerse ondan ürperirler ve bilirler ki o haktır. Dikkat edin, kıyamet saati hakkında tartışıp duranlar, geri dönüşü olmayan bir sapıklığın tam içindedirler.

Qaribullah

Those who disbelieve in it seek to hasten it, but the believers are in fear of it, knowing it to be the truth. Indeed, those who doubt the Hour have strayed far away.

QXP

Only those who deny it seek to hasten it. But the believers remain conscious of the Law of Requital knowing that it is the Truth. Oh, verily, those who call the Hour in question have indeed gone far astray. (‹As you sow so shall you reap› is all that free will and the Law of requital are about).

Reshad Khalifa

Challenging it are those who do not believe in it. As for those who believe, they are concerned about it, and they know that it is the truth. Absolutely, those who deny the Hour have gone far astray.

Rodwell

They who believe not in it, challenge its speedy coming: but they who believe are afraid because of it, and know it to be a truth. Are not they who dispute of the Hour, in a vast error?

Sale

They who believe not therein, wish it to be hastened by way of mockery: But they who believe dread the same, and know it to be the truth. Are not those who dispute concerning the last hour in a wide error?

Sher Ali

Those who believe not therein seek to hasten it; but those who believe are fearful of it, and know that it is bound to come. Beware ! those who dispute concerning the Hour are in error, far gone.

Unknown German

Diejenigen, die nicht an sie glauben, wünschen sie zu beschleunigen; die aber, die glauben, sind in Furcht vor ihr und wissen, daß es die Wahrheit ist. Höret! diejenigen, die an der «Stunde» zweifeln, sind weit in der Irre.

V. Porokhova

И только те торопят с ним, ■ Которые в него не верят. ■ А те, кто верует, его страшатся ■ И знают: он есть Истина сама. ■ Ведь те, кто сомневается о Часе, ■ Находятся в глубоком заблужденье.

Yakub Ibn Nugman

Кыямәткә ышанмаган кешеләр, ул кыямәт тизрәк килсен, диләр. Әмма хак мөэминнәр, кыямәттән куркалар, һәм кыямәтнең булачагын хак дип беләләр. Әгаһ булыгыз кыямәт булмый дип низагълашучы кешеләр, хактан бик ерак адашмакталар.

جالندہری

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لئے جلدی کر رہے ہیں۔ اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں

طاہرالقادری

اِس (قیامت) میں وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اِس پر ایمان (ہی) نہیں رکھتے اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اِس کا آنا حق ہے، جان لو! جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ پرلے درجہ کی گمراہی میں ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.