سوره الشورى (42) آیه 47

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 47

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 48
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 46

عربی

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ

بدون حرکات عربی

استجيبوا لربّكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من اللّه ما لكم من ملجإ يومئذ و ما لكم من نكير

خوانش

Istajeeboo lirabbikum min qabli an ya/tiya yawmun la maradda lahu mina Allahi ma lakum min malja-in yawma-ithin wama lakum min nakeerin

آیتی

پيش از آنکه روزي بيايد که از جانب خدا بازگشتي ندارد ، به پروردگارتان ، پاسخ قبول دهيد در آن روز نه پناهي خواهيد داشت و نه کسي از شما دفاعي تواند کرد

خرمشاهی

نداى پروردگارتان را، پيش از آنكه روزى بيايد كه در برابر امر الهى بازگشتى نداشته باشد، بپذيريد; در چنين روزى شما را پناهگاهى نيست، و شما را مجال انكارى نيست.

کاویانپور

اى مردم، دعوت پروردگارتان را بپذيريد پيش از آنكه روزى برسد كه از جانب خدا آن را بازگشتى نيست. در آن روز هيچ پناهى براى شما نخواهد بود و نميتوانيد چيزى را انكار (يا پنهان) كنيد.

انصاریان

پیش از آنکه روزی فرا رسد که از سوی خدا هیچ بازگشتی برای آن نیست، پروردگارتان را اجابت کنید، آن روز برای شما هیچ پناه گاهی و هیچ راه انکاری [نسبت به اعمالی که مرتکب شده اید] وجود ندارد؛

سراج

اجابت كنيد پروردگار خويش را پيش از آنكه بيايد روزى كه نيست باز گردانيدن آنرا از جانب خدا نيست شما را هيچ پناهى در آن روز و نيست شما را هيچ انكارى (در آنچه كرديد)

فولادوند

پيش از آنكه روزى فرا رسد كه آن را از جانب خدا برگشتى نباشد، پروردگارتان را اجابت كنيد. آن روز نه براى شما پناهى و نه برايتان [مجال‏] انكارى هست.

پورجوادی

پيش از فرا رسيدن روزى كه از جانب خدا راه بازگشتى در آن نيست پروردگارتان را اجابت كنيد. در آن روز نه پناهى خواهيد داشت و نه مدافعى.

حلبی

[دعوت‏] پروردگارتان را اجابت كنيد پيش از آمدن روزى كه آن را از [جانب‏] خدا بازگشتى نيست، در آن روز شما را پناهگاهى نيست، و شما را هيچ انكارى [ممكن‏] نباشد.

اشرفی

اجابت كنيد پروردگارتان را پيش از آنكه بيايد روزى كه بازگشتى نباشد او را از خدا نباشد شما را هيچ پناهى چنين روزى و نباشد شما را هيچ انكارى

خوشابر مسعود انصاري

پيش از آنكه روزى فرارسد كه از [سوى‏] خدا بازگشتى ندارد [دعوت‏] پروردگارتان را بپذيريد. شما آن روز پناهى نداريد و شما را هيچ راه انكارى نيست

مکارم

اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آنکه روزی فرا رسد که بازگشتی برای آن در برابر اراده خدا نیست؛ و در آن روز، نه پناهگاهی دارید و نه مدافعی!

مجتبوی

پروردگارتان را پاسخ دهيد- به پذيرش فرمان او- پيش از آنكه روزى بيايد- روز رستاخيز- كه آن را بازگشتى از سوى خدا نيست- زيرا به آن حكم كرده و آن حكم باطل‏نشدنى است- در آن روز هيچ پناهگاهى نداريد و شما را ياراى هيچ انكارى نيست.

مصباح زاده

اجابت كنيد پروردگارتان را پيش از آنكه بيايد روزى كه بازگشتى نباشد او را از خدا نباشد شما را هيچ پناهى چنين روزى و نباشد شما را هيچ انكارى

معزی

بپذيريد از پروردگار خود پيش از آنكه بيايد روزى كه نيستش بازگشتى از خدا نيست شما را پناهگاهى آن روز و نيستتان برابرى كردن

قمشه ای

(بندگان غافل) دعوت خدای خود را اجابت کنید پیش از آنکه بیاید روزی که نه از (قهر) خدا راه نجاتی یابید و نه ملجأ و پناهی دارید و نه کسی از شما دفاع و انکاری تواند کرد.

رشاد خليفه

شما بايد به پروردگارتان پاسخ دهيد، پيش از آنكه روزي بيايد كه خدا آن را اجتناب ناپذير قرار داده است. در آن روز هيچ پناهي و هيچ پشتيباني براي شما نخواهد بود.

Literal

Answer/reply to your Lord from before that (E) a day/time comes (there be) no return (protection) to (from) it from God, none from a refuge/shelter (is) for you (on) that day, and none from defiance/ignorance (is) for you.

Al-Hilali Khan

Answer the Call of your Lord (i.e. accept the Islamic Monotheism, O mankind, and jinns) before there comes from Allah a Day which cannot be averted. You will have no refuge on that Day nor there will be for you any denying (of your crimes as they are all recorded in the Book of your deeds).

Arthur John Arberry

Answer your Lord, before there comes a day from God that cannot be turned back; upon that day you shall have no shelter, no denial.

Asad

[Hence, O men,] respond to your Sustainer before there comes, at God’s behest, [Lit., «from God».] a Day on which there will be no turning back: [for] on that Day you will have no place of refuge, and neither will you be able to deny aught [of the wrong that you have done].

Dr. Salomo Keyzer

Luister naar uwen Heer alvorens de dag komt, dien God niet zal achterhouden, Gij zult geen toevluchtsoord op dien dag hebben, noch zult gij in staat zijn uwe zonden te loochenen.

Free Minds

Respond to your Lord before a Day comes from God which cannot be averted. You will have no refuge for you on that Day, nor an advocate.

Hamza Roberto Piccardo

Rispondete al vostro Signore, prima che venga un Giorno il cui termine Allah non differirà. In quel Giorno non avrete rifugio e non potrete negare alcunché.

Hilali Khan

Answer the Call of your Lord (i.e. accept the Islamic Monotheism, O mankind, and jinns) before there comes from Allah a Day which cannot be averted. You will have no refuge on that Day nor there will be for you any denying (of your crimes as they are all recorded in the Book of your deeds).

Kuliev E.

Ответьте вашему Господу прежде, чем наступит день от Аллаха, который невозможно отвратить (или день, который Аллах не отвратит). В тот день не будет для вас убежища, и вы не сможете отрицать свои грехи.

M.-N.O. Osmanov

Внемлите [зову] Господа вашего, прежде чем наступит день, который невозможно отвратить вопреки [воле] Аллаха. В тот день нет для вас убежища и нет вам прощения.

Mohammad Habib Shakir

Hearken to your Lord before there comes the day from Allah for which there shall be no averting; you shall have no refuge on that day, nor shall it be yours to make a denial.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Answer the call of your Lord before there cometh unto you from Allah a Day which there is n
o averting. Ye have no refuge on that Day, nor have a ye any (power of) refusal.

Palmer

Assent to your Lord before the day comes of which there is no averting from God; there is no refuge for you on that day; and for you there is no denial.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ertelenmesine Allah’tan izin çıkmayacak gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün, sığınacak yeriniz olmayacak; yaptıklarınızı inkârınız da mümkün olmayacak.

Qaribullah

Answer your Lord before that Day arrives which cannot be turned back from Allah, for you on that Day there shall be neither shelter, nor denial.

QXP

Hence, respond to your Lord before there comes to you from Allah a Day which is not to be averted. There will be no shelter for you on that Day nor will you have any rebuttal to what you did.

Reshad Khalifa

You shall respond to your Lord before a day comes which is decreed inevitable by GOD. There will be no refuge for you on that day, nor an advocate.

Rodwell

Hearken then to your Lord ere the day come, which none can put back when God doth ordain its coming. No place of refuge for you on that day! no denying your own works!

Sale

Hearken unto your Lord, before the day come, which God will not keep back: Ye shall have no place of refuge on that day; neither shall ye be able to deny your sins.

Sher Ali

Hearken ye to your Lord before there comes a day for which there will be no averting contrary to the decree of ALLAH. There will be no refuge for you on that day, nor will there be for you any chance of denial.

Unknown German

Höret auf euren Herrn, bevor ein Tag kommt, den niemand gegen Allah verwehren kann. An jenem Tag wird es für euch keine Zuflucht geben, noch gibt es für euch irgendwelche Möglichkeit des Leugnens.

V. Porokhova

Так отзовитесь вашему Владыке, ■ Пока не наступил тот День, ■ Которому Аллах не даст отсрочки. ■ Вам нет убежища в тот День, ■ И (от грехов своих) вам не отречься.

Yakub Ibn Nugman

Ий кешеләр, кыямәт көне килмәс борын Раббыгызның әмерләрен кабул итегез, ягъни Ул тыйган эшләрдән тыелыгыз, вә Ул кушкан эшләрне эшләгез! Кыямәт көне килсә, аны Аллаһудан башка зат кире җибәрә алмас Ул көндә качып котылырга сезгә бер урын табылмас, вә кылган гөнаһларыгызны да бу гөнаһлар түгел, дия алмассыз.

جالندہری

ان سے کہہ دو کہ) قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو۔ اس دن تمہارے لئے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا

طاہرالقادری

تم لوگ اپنے رب کا حکم قبول کر لو قبل اِس کے کہ وہ دن آجائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے، نہ تمہارے لئے اُس دن کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لئے کوئی جائے انکار،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.