سوره الجاثية (45) آیه 21

قرآن، سوره الجاثية (45) آیه 21

آیه پسین: سوره الجاثية (45) آیه 22
آیه پیشین: سوره الجاثية (45) آیه 20

عربی

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ

بدون حرکات عربی

أم حسب الّذين اجترحوا السّيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا و عملوا الصّالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون

خوانش

Am hasiba allatheena ijtarahoo alssayyi-ati an najAAalahum kaallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati sawaan mahyahum wamamatuhum saa ma yahkumoona

آیتی

آيا آنان که مرتکب بديها مي شوند مي پندارند که در شمار کساني که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند قرارشان مي دهيم ؟ و آيا زندگي و مرگشان يکسان است ؟ چه بد داوري مي کنند

خرمشاهی

يا كسانى كه مرتكب گناهان شده اند گمان مى دارند كه ايشان را همانند كسانى كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، قرار مى دهيم، كه زندگانى و مرگشان يكسان باشد؟ بد است داورى شان.

کاویانپور

آيا كسانى كه مرتكب اعمال قبيح شدند، چنين مى‏پندارند كه ما آنها را همانند كسانى كه ايمان آورده‏اند و اعمال صالح انجام دادند، قرار مى‏دهيم؟ تا در زندگى و مرگ يكسان باشند؟ (چنان نيست) قضاوت آنان بسيار جاهلانه است.

انصاریان

آیا کسانی که مرتکب گناهان شدند، گمان دارند آنان را مانند کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، قرار می دهیم که زندگی و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند.

سراج

آيا پنداشتند آنانكه بدست آورده‏اند بديها را آنكه قرار مى‏دهيم ايشان را مانند آنانكه ايمان آورده‏اند و كردند كارهاى شايسته در حاليكه يكسان است زندگانى اين دو گروه و مرگشان (در هر دو سراى) بد است حكمى كه ايشان مى‏كنند

فولادوند

آيا كسانى كه مرتكب كارهاى بد شده‏اند پنداشته‏اند كه آنان را مانند كسانى قرار مى‏دهيم كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند [به طورى كه‏] زندگى آنها و مرگشان يكسان باشد؟ چه بد داورى مى‏كنند.

پورجوادی

آيا كسانى كه مرتكب بديها مى‏شوند تصور مى‏كنند كه ما آنها را با كسانى كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند برابر مى‏گذاريم و زندگى و مرگشان يكسان است؟ چه بد داورى مى‏كنند.

حلبی

آيا كسانى كه كارهاى بد را انجام دادند، گمان مى‏كنند كه ما آنان را چون كسانى قرار داديم كه ايمان آوردند، و كارهاى نيك كردند، زندگانى ايشان و مرگ ايشان يكسان است؟ بد است آنچه داورى مى‏كنند.

اشرفی

آيا پنداشتند آنان كه كسب كردند بديها را كه گردانيديم ايشانرا مانند آنها كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته يكسانست زندگيشان و مردگيشان بد است آنچه حكم ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

آيا كسانى كه مرتكب بديها شدند، پنداشتند كه آنان را مانند كسانى قرار مى‏دهيم كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته كرده‏اند؟ كه زندگانى و مردنشان يكسان باشد. چه بد حكم مى‏كنند

مکارم

آیا کسانی که مرتکب بدیها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرارمی‌دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند که حیات و مرگشان یکسان باشد؟! چه بد داوری می‌کنند!

مجتبوی

يا مگر كسانى كه به كارهاى بد دست يازيدند مى‏پندارند كه آنان را همانند كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى نيك و شايسته كردند قرار مى‏دهيم كه زندگانى و مرگشان يكسان و برابر باشد؟ بد داورى مى‏كنند.

مصباح زاده

آيا پنداشتند آنان كه كسب كردند بديها را كه گردانيديم ايشان را مانند آنها كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته يكسانست زندگيشان و مردگيشان بد است آنچه حكم ميكنند

معزی

يا پنداشتند آنان كه فراهم كردند بديها را كه بگردانيمشان مانند آنان كه ايمان آوردند و كردارهاى شايسته كردند يكسان زندگانيشان و مُردنشان چه زشت است آنچه حكم كنند

قمشه ای

آیا آنان که مرتکب اعمال زشت و تبهکاری شدند گمان کردند رتبه آنها را مانند کسانی که ایمان آورده و نیکوکار شدند قرار می‌دهیم تا در مرگ و زندگانی هم با مؤمنان یکسان باشند؟حکم آنها اندیشه بسیار باطل و جاهلانه‌ای است.

رشاد خليفه

آيا كساني كه اعمال پليد انجام مي دهند، انتظار دارند كه با آنها همان رفتاري را داشته باشيم كه با كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، داريم؟ آيا زندگي و مرگ آنها مي تواند يكسان باشد؟ به راستي كه قضاوتشان نادرست است.

Literal

Or (did) those who earned/committed the sins/crimes think/suppose that (E) We make/put them as those who believed and made/did the correct/righteous deeds, equal/alike (in) their life and (in) their death/time of death? It is bad what they judge/rule.

Al-Hilali Khan

Or do those who earn evil deeds think that We shall hold them equal with those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, in their present life and after their death? Worst is the judgement that they make.

Arthur John Arberry

Or do those who commit evil deeds think that We shall make them as those who believe and do righteous deeds, equal their living and their dying? How ill they judge!

Asad

Now as for those who indulge in sinful doings – do they think that We place them, both in their life and their death, on an equal footing with those who have attained to faith and do righteous deeds? Bad, indeed, is their judgment: [The meaning is twofold: «that We consider them to be equal with those who…», etc., and «that We shall deal with them in the same manner as We deal with those who…», etc. The reference to the intrinsic difference between these two categories with regard to «their life and their death» points not merely to the moral quality of their worldly existence, but also, on the one hand, to the inner peace and tranquility with which a true believer faces life’s tribulations and the moment of death, and on the other, to the nagging anxiety which so often accompanies spiritual nihilism, and the «fear of the unknown» at the time of dying.]

Dr. Salomo Keyzer

Verbeelden de bedrijvers van onrechtvaardigheid zich, dat wij met hen zullen handelen, zooals met degenen, die gelooven en goede werken doen; zoodat hun leven en hun dood gelijk zullen wezen? Zij oordeelen slecht.

Free Minds

Or do those who work evil expect that We would treat them the same as those who believe and do good works, in their present life and their death? Miserable is how they judge.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che commettono il male credono che Noi li tratteremo alla stessa stregua di coloro che credono e compiono il bene, come se fossero uguali nella loro vita e nella loro morte? Come giudicano male!

Hilali Khan

Or do those who earn evil deeds think that We shall hold them equal with those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, in their present life and after their death? Worst is the judgement that they make.

Kuliev E.

Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!

M.-N.O. Osmanov

Неужели те, которые вершили злые деяния, полагали, что Мы приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные дела, что их жизнь [на земле] и [после] смерти будет одинакова? Скверны же их суждения!

Mohammad Habib Shakir

Nay! do those who have wrought evil deeds think that We will make them like those who believe and do good– that their life and their death shall be equal? Evil it is that they judge.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or do those who commit ill-deeds suppose that We shall make them as those who believe and do good works, the same in life and death? Bad is their judgment!

Palmer

Do those who commit evil deeds count that we will make them like those who, believe and work righteous deeds, equal in their life and their death?- ill it is they judge.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kötülüklere cesaretle dalanlar sanıyorlar mı ki, biz kendilerini, iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlarla aynı tutacağız? Hayatları ve ölümleri onlarla aynı mı olacak?! Ne kötü hüküm veriyorlar bunlar!

Qaribullah

Do those who commit evil deeds think that We will make them (equal) to the believers who do good works, so that in life and death they shall be alike? How evil they judge!

QXP

What! Do those who disrupt others› lives think that We will treat them, in life and death, like believers and helpers of humanity? Off balance, indeed, is their judgment!

Reshad Khalifa

Do those who work evil expect that we will treat them in the same manner as those who believe and lead a righteous life? Can their life and their death be the same? Wrong indeed is their judgment.

Rodwell

Deem they whose gettings are only evil, that we will deal with them as with those who believe and work righteousness, so that their lives and deaths shall be alike? Ill do they judge.

Sale

Do the workers of iniquity imagine that We will deal with them as with those who believe and do good works; so that their life and their death shall be equal? An ill judgement do they make.

Sher Ali

Do those who commit evil deeds imagine that WE shall make them like those who believe and do righteous deeds, so that their life and their death shall be equal ? Evil, indeed, is what they judge.

Unknown German

Wähnen die, die Böses verüben, etwa, daß Wir sie denen gleich behandeln werden, die glauben und gute Werke tun, so daß ihr Leben und ihr Tod gleich sein wird? Schlimm ist, wie sie urteilen!

V. Porokhova

Ужель считают те, ■ Которые творят дурное, ■ Что наравне Мы их поставим с теми, ■ Кто верует и доброе творит? ■ Ужель сравни их жизнь и смерть? ■ Как же неверно они мыслят!

Yakub Ibn Nugman

Әйә бозык эшләрне вә имансызлыкны кәсеп итүчеләр зан кылалармы, Без аларны иман китереп изге гамәлләр кылган мөэминнәр белән бертигез хөкем итәрбез дип, вә иманлылар белән имансызларның яшәве дә үлүләре дә бертигез булыр дип уйлыйлармы? Аларның Аллаһ дуслары белән Аллаһ дошманнары бертигез дип хөкем итүләре нинди яман хөкемдер. «Коръән белән гамәл кылучылар җәннәтле, әмма Коръән белән гамәл кылмаучылар җәһәннәмледер. Шул ике җәмәгать мәңге бертигез булмаслар».

جالندہری

جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کردیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں

طاہرالقادری

کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اُن لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے (کہ) اُن کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے۔ جو دعوٰی (یہ کفّار) کر رہے ہیں نہایت برا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.