سوره الجاثية (45) آیه 23

قرآن، سوره الجاثية (45) آیه 23

آیه پسین: سوره الجاثية (45) آیه 24
آیه پیشین: سوره الجاثية (45) آیه 22

عربی

أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

أ فرأيت من اتّخذ إلهه هواه و أضلّه اللّه على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللّه أ فلا تذكّرون

خوانش

Afaraayta mani ittakhatha ilahahu hawahu waadallahu Allahu AAala AAilmin wakhatama AAala samAAihi waqalbihi wajaAAala AAala basarihi ghishawatan faman yahdeehi min baAAdi Allahi afala tathakkaroona

آیتی

آيا آن کس را که هوسش را چون خداي خود گرفت و خدا از روي علم گمراهش کرد، و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر ديدگانش پرده افکند ، ديده اي ؟ اگر خدا هدايت نکند چه کسي او را هدايت خواهد کرد ؟ چرا پند نمي گيريد ؟

خرمشاهی

آيا ديده اى آن كس را كه هواى نفسش را [همچون] خداى خود گرفت و خداوند او را با وجود آگاهى اش، بيراه گذارد، و بر گوش و دل او مهر نهاد و بر چشمش پرده كشيد، پس چه كسى پس از خداوند او را هدايت مى كند، آيا پند نمى گيريد؟

کاویانپور

يا پيامبر، آيا ديدى آن كس را كه نفس خود را خداى خود قرار داده بود و خدا عالما او را در گمراهى رها ساخت؟ و بر گوش و قلب او مهر شقاوت نهاد و بر چشمش پرده ظلمت قرار داد؟ پس او را بعد از خدا چه كسى هدايت تواند كرد؟ آيا متذكر اين حقيقت نميشويد؟

انصاریان

پس آیا کسی که معبودش را هوای نفسش قرار داده دیدی؟ و خدا او را از روی علم و آگاهی خود [بر اینکه شایسته هدایت نیست] گمراه کرد، و بر گوش و دلش مُهرِ [تیره بختی] نهاد، و بر چشم [دلش] پرده ای قرار داده است، پس چه کسی است که بعد از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکّر [حقایق] نمی شوید؟

سراج

آيا مى‏بينى آن را كه گرفت معبود خود را آرزوى خود و گمراهش كرد خدا (به عنوان مجازات) در حاليكه بگمراهيش دانا بود و مهر نهاد بر گوش او و بر دل او و نهاد بر ديده او پرده‏اى پس كيست كه رهبريش كند از پس (گمراه كردن) خداى آيا شما پند نمى‏گيريد

فولادوند

پس آيا ديدى كسى را كه هوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانيده و بر گوش او و دلش مُهر زده و بر ديده‏اش پرده نهاده است؟ آيا پس از خدا چه كسى او را هدايت خواهد كرد؟ آيا پند نمى‏گيريد؟

پورجوادی

آيا آن كس را ديده‏اى كه هواى نفس خويش را معبود خود قرار داد، و خدا او را آگاهانه در گمراهى واگذاشت و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر ديدگانش پرده افكند؟ اگر خدا هدايت نكند چه كسى او را هدايت خواهد كرد، چرا پند نمى‏گيرند؟

حلبی

آيا نبينى كسى را كه آرزوى خود را پروردگار خود گرفت، و خدا او را با [وجود] دانشى گمراه كرد، و بر گوش او و دل او مهر نهاد، و بر ديده‏اش پوششى قرار داد، و او را جز خدا كه مى‏تواند راه نمايد؟ آيا پند نمى‏گيريد؟

اشرفی

آيا پس ديدى آنرا كه گرفت الهش را خواهشش و اضلال كردش خدا بر علمى و مهر نهاد بر گوشش و دلش و قرار داد بر چشمش پرده پس كيست كه هدايت كند او را از بعد خدا آيا پس پند نميگيريد

خوشابر مسعود انصاري

آيا ديده‏اى كسى را كه خواسته [هاى نفسانى‏] اش را معبود خود گرفت و خداوند با وجود دانش او را بيراه گذارد و بر گوش و دل او مهر نهاد و بر ديده‏اش پرده قرار داد؟ پس چه كسى پس از خدا او را هدايت كند؟ آيا پند نمى‏گيريد؟

مکارم

آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهی (بر اینکه شایسته هدایت نیست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده‌ای افکنده است؟! با این حال چه کسی می‌تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکّر نمی‌شوید؟!

مجتبوی

آيا ديدى كسى را كه خداى خود را خواهش و هوس دل خويش گرفت و خدا از روى دانش گمراهش كرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر چشمش پرده افكند؟ پس كيست كه او را پس از [فرو گذاشتن‏] خدا راه نمايد؟ آيا پند نمى‏گيريد؟

مصباح زاده

آيا پس ديدى آنرا كه گرفت الهش را خواهشش و اضلال كردش خدا بر علمى و مهر نهاد بر گوشش و دلش و قرار داد بر چشمش پرده پس كيست كه هدايت كند او را از بعد خدا آيا پس پند نمى‏گيريد

معزی

آيا ديدى آن را كه برگرفت خداى خويش را هوس خويش و گمراهش ساخت خدا با دانائى و مُهر نهاد بر گوش او و دلش و نهاد بر ديده او پرده اى پس كه رهبريش كند پس از خدا آيا يادآور نمى شوند

قمشه ای

(ای رسول ما) آیا می‌نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او را دانسته (و پس از اتمام حجت) گمراه ساخته و مهر (قهر) بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وی پرده ظلمت کشیده؟پس او را بعد از خدا دیگر که هدایت خواهد کرد؟آیا متذکر این معنی نمی‌شوید؟

رشاد خليفه

آيا توجه كرده اي به كسي كه غرورش خداي اوست؟ درنتيجه، خدا با وجود دانشش، او را به گمراهي مي فرستد، بر شنوايي و فكر او مهر مي زند و بر ديدگانش پرده مي افكند. پس چه كسي مي تواند پس از چنين تصميمي از جانب خدا او را هدايت كند؟ آيا توجه نمي كنيد؟

Literal

Did you see/understand who took (idolized) his self attraction for desire (as) his god? And God misguided him on knowledge, and He sealed/stamped on his hearing/listening/sense of hearing and His heart/mind ,and He made/put on his eye sight/understanding a cover, so who guides him from after God? So do you not mention/remember ?

Al-Hilali Khan

Have you seen him who takes his own lust (vain desires) as his ilah (god), and Allah knowing (him as such), left him astray, and sealed his hearing and his heart, and put a cover on his sight. Who then will guide him after Allah? Will you not then remember?

Arthur John Arberry

Hast thou seen him who has taken his caprice to be his god, and God has led him astray out of a knowledge, and set a seal upon his hearing and his heart, and laid a covering on his eyes? Who shall guide him after God? What, will you not remember?

Asad

HAST THOU ever considered [the kind of man] who makes his own desires his deity, and whom God has [thereupon] let go astray, knowing [that his mind is closed to all guidance], [Thus Razi, evidently reflecting the views of Zamakhshari, which have been quoted at length in my note on 14:4.] and whose hearing and heart He has sealed, and upon whose sight He has placed a veil? [See note on 2:7] Who, then, could guide him after God [has abandoned him]? Will you not, then, bethink yourselves?

Dr. Salomo Keyzer

Wat denkt gij? Hij, die zijne eigene lust boven God verkiest, en dien God voorbedachtelijk heeft doen dwalen, en wiens ooren en wiens hart hij heeft dichtgezegeld, en over wiens oogen hij een sluier heeft geworpen, wie zal dien richten, nadat God hem aan zijn lot zal hebben overgelaten?

Free Minds

Have you seen the one who took his ego as his god, and God led him astray, despite his knowledge, and He sealed his hearing and his heart, and He made a veil on his eyes? Who then can guide him after God? Will you not remember?

Hamza Roberto Piccardo

Non ha visto quello che assume a divinità le sue passioni? Allah scientemente lo allontana, suggella il suo udito e il suo cuore e stende un velo sui suoi occhi. Chi lo potrà dirigere dopo che Allah

Hilali Khan

Have you seen him who takes his own lust (vain desir
es) as his ilah (god), and Allah knowing (him as such), left him astray, and sealed his hearing and his heart, and put a cover on his sight. Who then will guide him after Allah? Will you not then remember?

Kuliev E.

Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помяните назидание?

M.-N.O. Osmanov

Разве ты не видел того, кто избрал своим богом низменное желание; кого Аллах, исходя из Своего знания, сбил с пути, наложил на его уши и сердце печать, а на глаза опустил завесу? Кто же наставит его на прямой путь после того, что сделал с ним Аллах? Неужели же вы (т. е. неверные) не образумитесь?

Mohammad Habib Shakir

Have you then considered him who takes his low desire for his god, and Allah has made him err having knowledge and has set a seal upon his ear and his heart and put a covering upon his eye. Who can then guide him after Allah? Will you not then be mindful?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hast thou seen him who maketh his desire his god, and Allah sendeth him astray purposely, and sealeth up his hearing and his heart, and setteth on his sight a covering? Then who will lead him after Allah (hath condemned him)? Will ye not then heed?

Palmer

Hast thou considered him who takes his lusts for his god, and God leads him astray wittingly, and has set a seal upon his hearing and his heart, and has placed upon his eyesight dimness? who then shall guide him after God? Will they not then mind?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kendisinin ilahı olarak kendi duygu ve arzusunu almış kişiyi gördün mü? Allah onu bir ilim üzerine saptırmış, kulağı ve kalbi üzerine mühür basmış, gözünün üstüne de bir perde çekmiştir. Allah’tan sonra ona kim kılavuzluk edecektir. Hâlâ düşünüp ibret almıyor musunuz?

Qaribullah

Have you seen he who took his desire for a god? With knowledge, Allah has led him astray, setting a seal upon his hearing and heart, and has made a veil over his eyes, who then shall guide him after Allah? Will you not then remember!

QXP

Have you ever noted him who makes his desire his god? Consequently Allah lets him go astray despite his knowledge. The Divine Law seals his hearing and heart, and places a veil on his sight. Then who will lead him after he has left Allah? Will you not then take this admonition to heart? (46:26).

Reshad Khalifa

Have you noted the one whose god is his ego? Consequently, GOD sends him astray, despite his knowledge, seals his hearing and his mind, and places a veil on his eyes. Who then can guide him, after such a decision by GOD? Would you not take heed?

Rodwell

What thinkest thou? He who hath made a God of his passions, and whom God causeth wilfully to err, and whose ears and whose heart he hath sealed up, and over whose sight he hath placed a veil – who, after his rejection by God, shall guide such a one? Will ye not then be warned?

Sale

What thinkest thou? He who taketh his own lust for his God, and whom God causeth knowingly to err, and whose ears, and whose heart He hath sealed up, and over whose eyes He hath cast a vail; who shall direct him, after God shall have forsaken him? Will ye not therefore be admonished?

Sher Ali

Hast thou considered the case of him who has taken his own low desire for his god, and whom ALLAH has adjudged as having gone astray on the basis of HIS perfect knowledge, and whose ears and whose heart HE has sealed up, and on whose eyes HE has put a covering. Who, then, will guide him after ALLAH has so decreed concerning him ? Will you not then take heed ?

Unknown German

Hast du den gesehen, der sich sein eigen Gelüst zum Gott nimmt und den Allah zum Irrenden erklärt auf Grund (Seines) Wissens und dem Er Ohren und Herz versiegelt und auf dessen Augen Er eine Decke gelegt hat? Wer sollte ihn wohl richtig führen außer Allah? Wollt ihr euch da nicht ermahnen lassen?

V. Porokhova

Видал ли ты того, ■ Кто богом свои страсти сделал? ■ Аллах же, ведая об этом, ■ Блуждать (в грехах) его оставил, ■ Печать на слух и сердце наложил, ■ Закрыл завесою глаза. ■ Кто ж после Господа укажет ему путь? ■ Ужель об этом вам не поразмыслить?

Yakub Ibn Nugman

Күрәсеңме нәфес һавасын Аллаһ урнына тотучыны, ул юк-бар нәрсәгә табыныр яки, Аллаһ динен нәфесе теләгәнчә үзгәртер һәм бозар, Аллаһ ул кешене адаштырыр, ул кешенең азгынлыкта булачагын алдан ук белгән хәлдә, вә аның колагына һәм күңеленә пәрдә кылыр хак сүзне ишетмәс, һидәяткә төшенмәс, вә күзенә пәрдә кылды – гыйбрәтләрне күрмәс. Ул кешене Аллаһ адаштырганнан соң кем аны туры юлга күндерә алыр? Әйә сезләр вәгазьләнмисезме?

جالندہری

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے تو) خدا نے (بھی) اس کو گمراہ کردیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے۔ بھلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟

طاہرالقادری

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے اور اس کے کان اور اس کے دل پر مُہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر اُسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.