سوره الجاثية (45) آیه 24

قرآن، سوره الجاثية (45) آیه 24

آیه پسین: سوره الجاثية (45) آیه 25
آیه پیشین: سوره الجاثية (45) آیه 23

عربی

وَ قالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا وَ ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ

بدون حرکات عربی

و قالوا ما هي إلاّ حياتنا الدّنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلاّ الدّهر و ما لهم بذلك من علم إن هم إلاّ يظنّون

خوانش

Waqaloo ma hiya illa hayatuna alddunya namootu wanahya wama yuhlikuna illa alddahru wama lahum bithalika min AAilmin in hum illa yathunnoona

آیتی

و گفتند : جز زندگي دنيوي ما هيچ نيست مي ميريم و زنده مي شويم و مارا جز دهر هلاک نکند آنان را بدان دانشي نيست و جز در پنداري نيستند

خرمشاهی

و گويند حياتى جز زندگى دنيوى ما در كار نيست، كه زنده مى شويم و مى ميريم و چيزى جز روزگار ما را نابود نمى كند، و آنان را به اين امر علم نيست; چيزى جز پنداربافى نمى كنند.

کاویانپور

كافران گفتند: غير از زندگى اين دنيا، زندگى ديگرى نخواهيم داشت (زندگى اين دنيا چيزى جز تولد و مرگ بيش نيست) متولد ميشويم و سپس ميميريم و ما را فقط روزگار (پير ميكند و) از بين ميبرد. آنان براى اثبات اين ادعا دليل منطقى ندارند و تنها از تخيلات واهى پيروى ميكنند.

انصاریان

گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیای ما نیست که [همواره گروهی از ما] می میریم و [گروهی] زندگی می کنیم، و ما را فقط روزگار هلاک می کند. آنان را نسبت به آنچه می گویند یقینی در کار نیست، آنان فقط حدس و گمان می زنند.

سراج

و كافران گفتند نيست زندگانى مگر زندگانى دنيا مى‏ميريم و زنده مى‏شويم و هلاك نمى‏كند ما را مگر روزگار و نيست ايشان را باين گفتار هيچ دانشى نيستند ايشان مگر آنكه گمان مى‏كنند

فولادوند

و گفتند: «غير از زندگانى دنياى ما [چيز ديگرى‏] نيست؛ مى‏ميريم و زنده مى‏شويم، و ما را جز طبيعت هلاك نمى‏كند.» و[لى‏] به اين [مطلب‏] هيچ دانشى ندارند [و] جز [طريق‏] گمان نمى‏سپرند.

پورجوادی

گفتند: «جز زندگى دنيا چيزى در كار نيست، زندگى مى‏كنيم و مى‏ميريم و جز دهر (طبيعت) هلاكمان نمى‏كند.» آنان بدان علم ندارند و جز در وهم و خيال نيستند.

حلبی

و گفتند: [زندگانيى‏] جز اين زندگانى دنيا نيست. مى‏ميريم و زنده مى‏شويم، و ما را جز روزگار هلاك نمى‏كند. و ايشان را بدين [سخن‏] كه مى‏گويند دانشى نيست، و آنان جز گمان ندارند.

اشرفی

و گفتند نيست آن جز زندگانى ما در دنيا ميميريم و زنده مى‏شويم و هلاك نميكند ما را مگر زمانه و نيست ايشانرا بآن هيچ دانشى نيستند ايشان مگر كه گمان ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

و گفتند: آن (زندگى) جز زندگانى اين جهانى ما نيست. مى‏ميريم و زنده مى‏شويم و جز زمانه ما را هلاك نمى‏سازد. و آنان به اين [امر] هيچ علمى ندارند. آنان جز گمان نمى‏پردازند

مکارم

آنها گفتند: «چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست؛ گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای آنها را می‌گیرند؛ و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی‌کند!» آنان به این سخن که می‌گویند علمی ندارند، بلکه تنها حدس می‌زنند (و گمانی بی‌پایه دارند)!

مجتبوی

و [كافران‏] گفتند: اين- يعنى زندگى- نيست مگر زندگى ما در اين جهان، مى‏ميريم و زنده مى شويم و ما را جز دهر- روزگار و زمانه- هلاك نكند، و آنان را هيچ دانشى به آن نيست، آنان جز در گمان و پندار نيستند.

مصباح زاده

و گفتند نيست آن جز زندگانى ما در دنيا ميميريم و زنده ميشويم و هلاك نميكند ما را مگر زمانه و نيست ايشان را بان هيچ دانشى نيستند ايشان مگر كه گمان ميكنند

معزی

و گفتند نيست آن جز زندگانى نزديك ما مى ميريم و زنده شويم و نميراند ما را جز روزگار و نيستشان به اين دانشى نيستند آنان جز پندارندگان

قمشه ای

و کافران گفتند که زندگی ما جز همین نشأه دنیا و مرگ و حیات طبیعت نیست و جز دهر و طبیعت کسی ما را نمی‌میراند. و این سخن نه از روی علم و دلیل بلکه از روی جهل و وهم و خیال می‌گویند.

رشاد خليفه

آنها گفتند: ما فقط در اين دنيا زندگي مي كنيم؛ ما زندگي مي كنيم و مي ميريم و فقط گذشت زمان باعث مرگ ما مي شود! آنها در اين باره هيچ دانش موثقي ندارند؛ آنها فقط حدس مي زنند.

Literal

And they said: «It is not except our life the present/worldly life, we die and we live, and nothing makes us die/destroys us except the long time.» And (there is) no knowledge with that for them, that truly they are except assuming/supposing .

Al-Hilali Khan

And they say: «There is nothing but our life of this world, we die and we live and nothing destroys us except Ad-Dahr (the time). And they have no knowledge of it, they only conjecture.

Arthur John Arberry

They say, ‹There is nothing but our present life; we die, and we live, and nothing but Time destroys us.› Of that they have no knowledge; they merely conjecture.

Asad

And yet they say: «There is nothing beyond our life in this world. We die as we come to life, [I.e., by accident, or as an outcome of blind forces of nature.] and nothing but time destroys us.» But of this they have no knowledge whatever: they do nothing but guess.

Dr. Salomo Keyzer

Zij zeggen: er is geen ander leven, buiten ons tegenwoordig leven. Wij sterven en wij leven, en niets dan de tijd vernietigt ons. Maar zij hebben geene kennis van deze zaak; zij volgen slechts eene ijdele meening.

Free Minds

And they said: "There is nothing but this worldly life; we die and we live and nothing destroys us except the passing of time!" And they have no knowledge about this; they only conjecture.

Hamza Roberto Piccardo

Dicono: «Non c’è che questa vita terrena: viviamo e moriamo; quello che ci uccide è il tempo che passa». Invece non possiedono nessuna scienza, non fanno altro che illazioni.

Hilali Khan

And they say: "There is nothing but our life of this world, we die and we live and nothing destroys us except Ad-Dahr (the time). And they have no knowledge of it, they only conjecture.

Kuliev E.

Они сказали: «Есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничего, кроме времени». У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения.

M.-N.O. Osmanov

Они утверждают: «Ничего нет, кроме нашей жизни в этом мире. Мы умираем и рождаемся, и губит нас только время». Но они ничего не ведают об этом, а только строят догадки.

Mohammad Habib Shakir

And they say: There is nothing but our life in this world; we live and die and nothing destroys us but time, and they have no knowledge of that; they o
nly conjecture.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they say: There is naught but our life of the world; we die and we live, and naught destroyeth us save time; when they have no knowledge whatsoever of (all) that; they do but guess.

Palmer

They say, ‹It is only our life in this world, we die and we live, and naught destroys us but time!› But they have no knowledge of this; they do but suspect.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dediler ki: «Şu dünya hayatımızdan başkası yok. Ölüyoruz, diriliyoruz. Bizi zamandan başkası helâk etmiyor.» Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Sadece sanıda bulunuyorlar.

Qaribullah

They say: ‹There is nothing except this life, we die and we live, it is only time that destroys us. ‹ Surely, of this they have no knowledge, they are just guessing.

QXP

And yet they say, «There is nothing beyond our life of this world. We die as we come to life (per chance) and nothing destroys us but Time.» But of that they have no knowledge. They do nothing but make a wild guess.

Reshad Khalifa

They said, «We only live this life; we live and die and only time causes our death!» They have no sure knowledge about this; they only conjecture.

Rodwell

And they say, «There is only this our present life: we die and we live, and nought but time destroyeth us.» But in this they have no knowledge: it is merely their own conceit.

Sale

They say, there is no other life, except our present life: We die, and we live; and nothing but time destroyeth us. But they have no knowledge in this matter; they only follow a vain opinion.

Sher Ali

And they say, `There is nothing for us but this our present life; we die and we live; and nothing but time destroys us.› But they have no real knowledge of it; they do nothing but conjecture.

Unknown German

Und sie sprechen: «Es gibt nichts als dies unser Leben hienieden; wir sterben und wir leben, und nichts als die Zeit vernichtet uns.» Jedoch sie haben kein Wissen davon; sie vermuten bloß.

V. Porokhova

И говорят они: ■ «Нет ничего, помимо нашей жизни в этом мире. ■ Мы умираем и живем, ■ И губит нас лишь время века!» ■ Но нет об этом знания у них. ■ Сие – лишь их предположенье.

Yakub Ibn Nugman

Кыямәтне вә терелүне инкяр итүчеләр әйттеләр: «Без бу дөньяда гына яшибез, икенче дөнья юк, бәгъзеләребез үләдер, ә бәгъзеләребез анасыннан туып тереләдер, вә безне үтермидер һичнәрсә, мәгәр заманаларның үтүе белән картаеп үләбез аннан соң терелү булмый», – дип. Аларның бу сөйләгән сүзләре белемсез вә дәлилсездер, алар сукыр фикерләре белән шулай зан кылалар.

جالندہری

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ (یہیں) مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں۔ صرف ظن سے کام لیتے ہیں

طاہرالقادری

اور وہ کہتے ہیں: ہماری دنیوی زندگی کے سوا (اور) کچھ نہیں ہے ہم (بس) یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانے کے (حالات و واقعات کے) سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا (گویا خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے ہیں)، اور انہیں اس (حقیقت) کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.