سوره الجاثية (45) آیه 32

قرآن، سوره الجاثية (45) آیه 32

آیه پسین: سوره الجاثية (45) آیه 33
آیه پیشین: سوره الجاثية (45) آیه 31

عربی

وَ إِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

بدون حرکات عربی

و إذا قيل إنّ وعد اللّه حقّ و السّاعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما السّاعة إن نظنّ إلاّ ظنّا و ما نحن بمستيقنين

خوانش

Wa-itha qeela inna waAAda Allahi haqqun waalssaAAatu la rayba feeha qultum ma nadree ma alssaAAatu in nathunnu illa thannan wama nahnu bimustayqineena

آیتی

چون گفته مي شد که وعده خدا حق است و در قيامت ترديدي نيست ، مي گفتيد ، ما نمي دانيم قيامت چيست ؟ جز گماني نمي بريم و به يقين نرسيده ايم

خرمشاهی

و چون گفته مى شد كه وعده الهى حق است و در قيامت شكى نيست، مى گفتيد نمى دانيم قيامت ديگر چيست؟ [آن ر] جز گمانى نمى پنداريم، و ما [در حق آن] باورمند نيستيم.

کاویانپور

و چون به شما گفته شد كه وعده و وعيد خدا راست و درست است و قيامت حتمى است و در آن ترديدى نيست، شما گفتيد: ما نميدانيم كه قيامت چيست، فقط احتمال ميدهيم ولى بآن يقين نداريم.

انصاریان

وچون می گفتند: یقیناً وعده خدا حق است و در وقوع قیامت هیچ شکی نیست، می گفتید: ما نمی دانیم قیامت چیست [و برپا شدنش را گمان نمی بریم] مگر گمانی ضعیف و غیر قابل اعتماد، و نمی توانیم به آن یقین پیدا کنیم!

سراج

و چون گفته مى‏شد (به شما) بيگمان وعده خدا (بحشر و حساب) راست است و رستاخيز به هيچ ترديدى نيست در آن مى‏گفتيد نمى‏دانيم كه چه چيز است رستاخيز گمان نبريم (برستاخيز) مگر گمانى (از شما) و نيستيم ما يقين دارنده

فولادوند

و چون گفته شد: «وعده خدا راست است و شكى در رستاخيز نيست»، گفتيد: «ما نمى‏دانيم رستاخيز چيست. جز گمان نمى‏ورزيم و ما يقين نداريم.»

پورجوادی

و چون گفته مى‏شد كه وعده خدا راست است و در قيامت شكى نيست، مى‏گفتيد: «ما نمى‏دانيم قيامت چيست؟» ما فقط گمانى داريم و به يقين نرسيده‏ايم.

حلبی

و چون [به شما] گفته مى‏شد كه وعده خدا راست است، و در رستاخيز شكى نيست، مى‏گفتيد: نمى‏دانيم كه رستاخيز چيست؟ ما [اين سخن را] جز پندارى گمان نمى‏كنيم، و ما هرگز يقين نداريم.

اشرفی

و چون گفته شود كه وعده خدا حقست و قيامت كه نيست شكى در آن گوئيد ندانيم كه چيست قيامت نمى‏پنداريم مگر گمانى و نيستيم ما يقين دارندگان

خوشابر مسعود انصاري

و چون گفته مى‏شد: وعده خداوند حقّ است. و در قيامت شكّى [روا] نيست. مى‏گفتيد: نمى‏دانيم قيامت چيست؟ [آن را] جز گمانى [ضعيف‏] نمى‏پنداريم. و ما يقين كننده نيستيم

مکارم

و هنگامی که گفته می‌شد: «وعده خداوند حقّ است، و در قیامت هیچ شکّی نیست» ، شما می‌گفتید: «ما نمی‌دانیم قیامت چیست؟ ما تنها گمانی در این باره داریم، و به هیچ‌وجه یقین نداریم!»

مجتبوی

و هنگامى كه گفته مى‏شد: همانا وعده خدا راست است و رستاخيز شكى در آن نيست، مى‏گفتيد: ما نمى‏دانيم رستاخيز چيست. ما جز پندارى گمان نبريم، و ما [بدان‏] باور بى‏گمان نداريم.

مصباح زاده

و چون گفته شود كه وعده خدا حقست و قيامت كه نيست شكى در آن گوئيد ندانيم كه چيست قيامت نمى‏پنداريم مگر گمانى و نيستيم ما يقين دارندگان

معزی

و هر گاه گفته مى شد كه وعده خدا است حقّ و ساعت نيست شكّى در آن مى گفتيد ندانيم چيست ساعت نپنداريم جز گمانى و نيستيم ما يقين دارندگان

قمشه ای

و چون به شما گفته شد که وعده خدا حق است و در قیامت هیچ شک و ریب نیست شما گفتید: قیامت چیست؟نمی‌فهمیم، بس خیالی پیش خود می‌کنیم و به آن هیچ یقین نداریم.

رشاد خليفه

هنگامي كه اعلام شد وعده خدا حقيقت دارد و آن ساعت (قضاوت) اجتناب ناپذير است، شما گفتيد: ما نمي دانيم آن ساعت چيست! ما درباره آن فقط حدس مي زنيم؛ ما يقين نداريم.

Literal

And if (it) was said: «That truly God’s promise (is) truth , and the Hour/Resurrection (there is) no doubt/suspicion in it.» You said: «We do not know what (is) the Hour/Resurrection , that we assume/suppose except thought/assumption , and we (are) not with being sure/certain.»

Al-Hilali Khan

And when it was said: «Verily! Allahs Promise is the truth, and there is no doubt about the coming of the Hour,» you said; «We know not what is the Hour, we do not think it but as a conjecture, and we have no firm convincing belief (therein).»

Arthur John Arberry

And when it was said, «God’s promise is true, and the Hour, there is no doubt of it,» you said; «We know not what the Hour may be; we have only a surmise, and are by no means certain.»

Asad

for when it was said, `Behold, God’s promise always comes true, and there can be no doubt about [the coming of] the Last Hour› – you would answer, `We do not know what that Last Hour may be: we think it is no more than an empty guess, and [so] we are by no means convinced!'»

Dr. Salomo Keyzer

En toen tot u werd gezegd: Waarlijk, de belofte van God was waar; en wat het uur des oordeels betreft, dit is ontwijfelbaar, antwoorddet gij: Wij weten niet wat het uur des oordeels is; wij hebben slechts eene onzekere meening, en wij hebben daaromtrent geene zekerheid.

Free Minds

And when it was said: "Surely God’s promise is the truth, and there is no doubt about the coming of the Hour," you said: "We do not know what the Hour is! We are full of conjecture about it; we are not certain."

Hamza Roberto Piccardo

Quando si diceva: «In verità la promessa di Allah è veritiera e non c’è dubbio alcuno sull’Ora», voi rispondevate: «Non sappiamo cos’è l’Ora, facciamo solo supposizioni, senza peraltro esserne convinti».

Hilali Khan

And when it was said: "Verily! Allahs Promise is the truth, and there is no doubt about the coming of the Hour," you said; "We know not what is the Hour, we do not think it but as a conjecture, and we have no firm convincing belief (therein)."

Kuliev E.

Когда вам говорили, что обещание Аллаха истинно и что в Часе нет сомнения, вы говорили: «Мы не знаем, что такое Час. Мы полагаем, что это – всего лишь предположения. Мы не имеем твердой убежденности»».

M.-N.O. Osmanov

Когда было сказано: «Воистину, обещание Аллаха -истина, и нет сомнения в том, что настанет [Судный] час», – вы ответили: «Мы не знаем, что такое [Судный] час. Мы полагаем, что это – всего лишь догадки, и мы не уверены [в том, что он настанет]»».

Mohammad Habib Shakir

And when it was said, Surely the promise of Allah is true and as for the hour, there is no doubt about it, you said: We do not know what the hour is; we do not think (that it will come to pass) save a passing thought, and we are not at all sure.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when it was said: Lo! Allah’s promise is the truth, and there is no doubt of the Hour’s coming, ye said: We know not what the Hour is. We deem it naught but a conjecture, and we are by no means convinced.

Palmer

And when it was said, ‹Verily, the promise of God is true, and the Hour there is no doubt therein;› ye said, ‹We know not what the Hour is, we only suspect, and we are not sure.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hani, size, «Hiç kuşkusuz, Allah’ın vaadi haktır, kıyamet saatinde de şüphe yoktur» dendiğinde, siz şöyle demiştiniz: «Saat nedir, bilmiyoruz. Sadece bir şeyler var sanıyoruz; kesin bir bilgimiz olmadığı için inanmıyoruz.»

Qaribullah

When it was said: ‹The promise of Allah is true, and of the Hour there is no doubt, ‹ you replied: ‹We do not know what the Hour is, we guess, assuming, and we are by no means certain. ‹

QXP

And when it was said, «Behold, Allah’s Promise always comes true and there is no doubt about the Hour – you would reply, «We do not know what the Hour is. We think it could be conjecture, however, we are not certain!»

Reshad Khalifa

When it is proclaimed that GOD’s promise is the truth and that the Hour (of Judgment) is inevitable, you said, «We do not know what the Hour is! We are full of conjecture about it; we are not certain.»

Rodwell

And when it was said, «Verily the Promise of God is truth; and as to the Hour, there is no doubt of it;» ye said, «We know not what the hour is – we conceive it a mere conceit, – we have no assurance of it.»

Sale

And when it was said unto you, verily the promise of God is true; and as to the hour of judgement, there is no doubt thereof: Ye answered, we know not what the hour of judgement is: We hold an uncertain opinion only; and we are not well assured of this matter.

Sher Ali

`And when it was said to you, `The promise of ALLAH is certainly true, and as to the Hour, there is no doubt about its coming,› you said, `We know not what the Hour is; we think it to be nothing but a conjecture, and we have no certainty concerning it.›

Unknown German

Und als gesprochen wurde: «Die Verheißung Allahs ist wahr, und über die «Stunde» ist kein Zweifel», da spracht ihr: «Wir wissen nicht, was die «Stunde» ist; wir halten (sie) für einen Wahn, und wir sind nicht überzeugt.»»

V. Porokhova

Когда вам говорили: ■ «Обетование Господне есть Истина сама, ■ И Час – в нем нет сомненья», ■ Вы отвечали: ■ «Не знаем мы, что есть сей Час, ■ Мы думаем, что это – лишь одно из мнений, ■ И нет у нас уверенности в нем».

Yakub Ibn Nugman

Ий имансызлар, әгәр сезгә әйтелсә, кешеләрне тергезеп кубару белән Аллаһуның вәгъдәсе хактыр, һәм кыямәтнең булачагында шик юк дип, сез әйттегез: «Без кыямәтнең нәрсә икәнен белмибез, без аны зан гына итәбез шуңа күрә без ышанучылардан түгелбез», – дип.

جالندہری

اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا

طاہرالقادری

اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت (کے آنے) میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اُسے وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم (اِس پر) یقین کرنے والے نہیں ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.