سوره الأحقاف (46) آیه 8

قرآن، سوره الأحقاف (46) آیه 8

آیه پسین: سوره الأحقاف (46) آیه 9
آیه پیشین: سوره الأحقاف (46) آیه 7

عربی

أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

بدون حرکات عربی

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من اللّه شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني و بينكم و هو الغفور الرّحيم

خوانش

Am yaqooloona iftarahu qul ini iftaraytuhu fala tamlikoona lee mina Allahi shay-an huwa aAAlamu bima tufeedoona feehi kafa bihi shaheedan baynee wabaynakum wahuwa alghafooru alrraheemu

آیتی

يا مي گويند : اين کتاب ، دروغي است که خود بافته است بگو : اگر من آن را چون دروغي به هم بافته باشم ، شما نمي توانيد خشم خدا را از من باز داريد خدا از آن طعنها که بدان مي زنيد آگاه تر است و شهادت او ميان من و شما کافي است و اوست آمرزنده مهربان

خرمشاهی

يا گويند آن را برساخته است. بگو اگر آن را برساخته باشم، در برابر خداوند چيزى به سود من نداريد، او به آنچه به آن مى پردازيد آگاه تر است; او در ميان من و شما گواه بس، و او آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

يا اينكه ميگويند: او بر خدا نسبت دروغ ميدهد. بآنان بگو، اگر من بر خدا نسبت دروغ بدهم (خدا از من انتقام ميگيرد و) شما قادر نيستيد از عذاب خدا بر من چيزى بكاهيد و خدا از سخنانى كه بر عليه من بزبان ميآوريد بخوبى آگاه است و گواهى او را ميان من و شما كافى است و او بسيار آمرزنده مهربانست.

انصاریان

بلکه می گویند: این قرآن را از نزد خود ساخته و به خدا نسبت داده است. بگو: اگر آن را از نزد خود ساخته و به خدا نسبت داده باشم [و خدا بخواهد برای این کار مرا به عذابی سخت گرفتار کند] شما نمی توانید برای من چیزی از عذاب خدا را دفع کنید، خدا به باطلی که در آن فرو می روید [و آن طعنه زدن به قرآن و جادو خواندن آن است] داناتر است، و کافی است که خدا میان من و شما گواه باشد، و او بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

بلكه گويند محمد (ص) بربسته قرآن را بخدا بگو بر بستم آن را پس شما مالك نباشيد براى من از خدا چيزى را (قادر بر دفع عذاب از من نيستيد) خدا داناتر است به سخنانى كه فرو مى‏رويد در آن بس است خدا از نظر گواه بودن ميان من و ميان شما و او آمرزنده و بخشاينده است

فولادوند

يا مى‏گويند: «اين [كتاب‏] را بربافته است.» بگو: «اگر آن را بربافته باشم؛ در برابر خدا اختيار چيزى براى من نداريد. او آگاه‏تر است به آنچه [با طعنه‏] در آن فرو مى‏رويد. گواه بودن او ميان من و شما بس است، و اوست آمرزنده مهربان.»

پورجوادی

يا مى‏گويند: «از خود بافته است.» بگو: «اگر آن را از خود بافته باشم شما قادر نيستيد از من در برابر خدا حمايت كنيد، او بر آنچه شما مى‏گوييد آگاه‏تر است و شهادت او ميان من و شما كافى است و او آمرزنده مهربان است.»

حلبی

يا مى‏گويند كه: آن را [بدروغ‏] بر بافته است. بگو: اگر آن قرآن را من فرا بافته باشم، [خدا از من انتقام كشد و] شما [در رفع عذاب‏] خدا مرا حمايت نتوانيد كرد، او داناتر است بدانچه [شما] در آن سخن مى‏گوييد. او را بسنده است كه گواه ميان من و ميان شما باشد، و او آمرزگار مهربان است.

اشرفی

بلكه ميگويند بدروغ بست آنرا بگو اگر دروغ بستم آنرا پس مالك نمى‏باشيد مرا از خدا چيزى او داناتر است بآنچه سخن مى‏كنيد در آن كافيست او از لحاظ گواه ميان من و ميان شما و اوست آمرزنده مهربان

خوشابر مسعود انصاري

يا مى‏گويند: [پيامبر خود] آن را بر ساخته است. بگو: اگر آن را برساخته باشم، در برابر خداوند براى [شفاعت‏] من اختيارى نداريد. او به گفتگوى شما درباره آن [قرآن‏] داناتر است. گواه بودن او در ميان من و شما، كافى است. و اوست آمرزگار مهربان

مکارم

بلکه می‌گویند: «این آیات را بر خدا افترا بسته است!» بگو: «اگر من آن را بدروغ به خدا نسبت داده باشم (لازم است مرا رسوا کند و) شما نمی‌توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید! او کارهایی را که شما در آن وارد می‌شوید بهتر می‌داند؛ همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد؛ و او آمرزنده و مهربان است!»

مجتبوی

بلكه مى‏گويند كه آن (قرآن) را بربافته است، بگو: اگر من آن را بربافته باشم پس [به عذابى گرفتار شوم كه‏] شما در برابر خدا چيزى را براى من در توان نداريد. او داناتر است بدانچه در باره آن گفت‏وگو مى‏كنيد- طعن مى‏زنيد و آن را جادو مى‏ناميد-، او ميان من و شما گواهى بسنده است، و او آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

بلكه ميگويند بدروغ بست آنرا بگو اگر دروغ بستم آنرا پس مالك نمى‏باشيد مرا از خدا چيزى او داناتر است بانچه سخن ميكنيد در آن كافيست او از لحاظ گواه ميان من و ميان شما و اوست آمرزنده مهربان

معزی

يا گويند به دروغش آوردى بگو اگر دروغش آرم دارا نباشيد براى من از خدا چيزى را او داناتر است بدانچه فرورويد در آن بس است او گواهى ميان من و شما و او است آمرزگار مهربان

قمشه ای

بلکه کافران می‌گویند که (محمّد) خود این آیات قرآن را فرا بافته است. بگو: اگر این قرآن را من از خود بافته باشم شما از قهر خدا هیچ قدرت بر نجات من ندارید، او به افکاری که در آن فرو می‌روید داناتر است، گواه میان من و شما هم او کافی است و اوست خدای بسیار آمرزنده و مهربان.

رشاد خليفه

هنگامي كه مي گويند: او اين را از خود ساخته است. بگو: اگر من اين را از خود ساخته باشم، پس شما نمي توانيد در مقابل خدا از من حفاظت كنيد. او از تمام حيله هايتان كاملاً آگاه است. او به عنوان شاهد ميان من و شما كافي است. اوست آمرزنده، مهربان ترين.

Literal

Or they say: «He fabricated/cut and split it.» Say: «If I fabricated/cut and split it, so you do not own/possess for me from God a thing. He is more knowledgeable with what you rush/hurry in it, enough/sufficient with Him (as) a witness/testifier between me and between you, and He is the forgiving, the merciful.»

Al-Hilali Khan

Or say they: «He (Muhammad SAW) has fabricated it.» Say: «If I have fabricated it, still you have no power to support me against Allah. He knows best of what you say among yourselves concerning it (i.e. this Quran)! Sufficient is He for a witness between me and you! And He is the Oft-Forgiving, the Most Merciful.»

Arthur John Arberry

Or do they say, ‹He has forged it›? Say: ‹If I have forged it, you have no power to help me against God. He knows very well what you are pressing upon; He suffices as a witness between me and you; He is the All-forgiving, the All-compassionate.›

Asad

Or do they say, «He has invented all this»? Say [O Muhammad]: «Had I invented it, you would not be of the least help to me against God. [Sc., «then why should I have invented all this for your sake?»] He is fully aware of that [slander] into which you so recklessly plunge: enough is He as a witness between me and you! And [withal,] He alone is truly-forgiving, a true dispenser of grace.» [The implication is, «May God forgive you, and grace you with His guidance» (Zamakhshari).]

Dr. Salomo Keyzer

Zullen zij zeggen: Mahomet heeft het (den Koran) uitgedacht? Antwoord: indien ik het heb versierd, waarlijk, dan zult gij geenerlei gunst voor mij van God verkrijgen. Doch hij kent de beleedigende taal, welke gij daaromtrent uitspreekt. Hij is een toereikende getuige tusschen mij en u, en hij is barmhartig en genadig.

Free Minds

Or do they Say: "He fabricated this!" Say: "If I fabricated this, then you cannot protect me at all from God. He is fully aware of what you say. He suffices as a witness between me an
d you. He is the Forgiver, the Merciful."

Hamza Roberto Piccardo

Oppure dicono: «L’ha inventato lui». Di›: «Se l’avessi inventato io, non potreste fare nulla per me contro [la punizione di] Allah. Egli ben conosce quello che propalate ed è testimone sufficiente tra me e voi». Egli è il Perdonatore, il Misericordioso.

Hilali Khan

Or say they: "He (Muhammad SAW) has fabricated it." Say: "If I have fabricated it, still you have no power to support me against Allah. He knows best of what you say among yourselves concerning it (i.e. this Quran)! Sufficient is He for a witness between me and you! And He is the Oft-Forgiving, the Most Merciful."

Kuliev E.

Или же они говорят: «Он измыслил его». Скажи: «Если я измыслил его, то вы нисколько не защитите меня от Аллаха. Ему лучше знать о том, о чем вы разглагольствуете. Довольно того, что Он является Свидетелем между мною и вами. Он – Прощающий, Милосердный».

M.-N.O. Osmanov

Или же говорят: «Он (т. е. Мухаммад) измыслил его (т. е. Коран)». Отвечай [, Мухаммад]: «Если я измыслил его, вы нисколько не защитите меня [за это] перед Аллахом. Он лучше всех знает то, о чем вы распространяетесь. Да будет единственно Он свидетелем между мной и вами. Он – прощающий, милостивый.

Mohammad Habib Shakir

Nay! they say: He has forged it. Say: If I have forged it, you do not control anything for me from Allah; He knows best what you utter concerning it; He is enough as a witness between me and you, and He is the Forgiving, the Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Or say they: He hath invented it? Say (O Muhammad): If I have invented it, still ye have no power to support me against Allah. He is Best Aware of what ye say among yourselves concerning it. He sufficeth for a witness between me and you. And He is the Forgiving, the Merciful.

Palmer

Or do they say, ‹He has forged it?› Say, ‹If I have forged ye cannot obtain for me aught from God; He knows best what ye utter concerning it; He is witness enough between me and you, and He is the forgiving, the merciful.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yahut da şöyle diyorlar: «Uyduruyor onu!» De ki: «Eğer uydursaydım onu, hiçbir şeye sahip olamazdınız Allah’tan kurtarmak için beni. İçine gömüldüğünüz yaygarayı en iyi bilen O’dur. Benimle sizin aranızda tanık olarak O yeter. Çok affedici, çok merhametlidir O.»

Qaribullah

Or, do they say: ‹He has forged it? ‹ Say: ‹If I have forged it, then you have no power to help me against Allah, He knows what you say. It is sufficient that He is the Witness between me and you. He is the Forgiving, the Most Merciful. ‹

QXP

Or do they say, «He has invented all this?» Say, «If I have invented it, still you have no power to support me against Allah. He is fully Aware of your reckless flight of imagination. He suffices as a Witness between me and you. And He is the Forgiving, the Merciful.» (You shall come to know what you now don’t. And the Forgiving, the Merciful Allah has ordained the Law of Respite for you (37:175), (39:39)).

Reshad Khalifa

When they say, «He fabricated this,» say, «If I fabricated this, then you cannot protect me from GOD. He is fully aware of everything you scheme. He suffices as a witness between me and you. He is the Forgiver, Most Merciful.»

Rodwell

Will they say, «He hath devised It?» SAY: If I have devised the Koran, then not one single thing shall ye ever obtain for me from God! He best knoweth what ye utter in its regard! Witness enough is He between me and you! And He is the Gracious, the Merciful.

Sale

Will they say, Mohammed hath forged it? Answer, if I have forged it, verily ye shall not obtain for me any favour from God: He well knoweth the injurious language which ye utter concerning it: He is a sufficient witness between me and you; and He is gracious and merciful.

Sher Ali

Do they say, `He has forged it ?› Say, `If I have forged it, you cannot avail me aught against ALLAH. HE knows best what idle talk you indulge in. Sufficient is HE for a Witness between me and you. And HE is the Most Forgiving, the Merciful.›

Unknown German

Sagen sie: «Er hat es erdichtet»? Sprich: «Wenn ich es erdichtet habe, ihr könnt mir nichts nützen wider Allah. Er weiß am besten, in was für Reden ihr euch ergeht. Er genügt als Zeuge zwischen mir und euch. Und Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige.»

V. Porokhova

Иль они скажут: ■ «Он его измыслил?» ■ Скажи: «Если измыслил я его, ■ То для меня от Господа ■ Вы ни над чем не властны, ■ Он лучше знает то, ■ О чем вы так речисто говорите. ■ Достаточно Его свидетелем (иметь) ■ (В вопросах) между мной и вами. ■ Прощающ Он и милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Яки алар Мухәммәд г-м Коръәнне үзе чыгарып Аллаһуга ифтира итте дияләрме? Син аларга әйт: «Әгәр мин Коръәнне үзем чыгарып Аллаһуга ифтира итсәм, Аллаһ мине ґәзаб кылган вакытта Аның ґәзабыннан мине коткарырга кадир булмассыз, шулай булгач нигә мин ул эшкә барыйм. Ул – Аллаһ Коръән хакында сөйләгән сүзләрегезне беләдер. Минем илә сезнең арада шаһид булырга Аллаһ Үзе җитәдер. Ул ярлыкаучы вә рәхимледер», – дип.

جالندہری

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے۔ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے (بچاؤ کے) لئے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو۔ وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

کیا وہ لوگ (یہ) کہتے ہیں کہ اس (قرآن) کو (پیغمبر نے) گھڑ لیا ہے۔ آپ فرما دیں: اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ (کے عذاب) سے (بچانے کا) کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ ان (باتوں) کو خوب جانتا ہے جو تم اس (قرآن) کے بارے میں طعنہ زنی کے طور پر کر رہے ہو۔ وہی (اللہ) میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.