سوره الأحقاف (46) آیه 9

قرآن، سوره الأحقاف (46) آیه 9

آیه پسین: سوره الأحقاف (46) آیه 10
آیه پیشین: سوره الأحقاف (46) آیه 8

عربی

قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ وَ ما أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ

بدون حرکات عربی

قل ما كنت بدعا من الرّسل و ما أدري ما يفعل بي و لا بكم إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليّ و ما أنا إلاّ نذير مبين

خوانش

Qul ma kuntu bidAAan mina alrrusuli wama adree ma yufAAalu bee wala bikum in attabiAAu illa ma yooha ilayya wama ana illa natheerun mubeenun

آیتی

بگو : من از ميان ديگر پيامبران بدعتي تازه نيستم و نمي دانم که بر من ، ،يا بر شما چه خواهد رفت من از چيزي جز آنچه به من وحي مي شود ، پيروي نمي کنم و من جز بيم دهنده اي آشکار نيستم

خرمشاهی

بگو [من] پديده اى نوظهور در ميان پيامبران نيستم، و نمى دانم بر من و بر شما چه خواهد رفت; تنها از وحيى كه به من مى شود، پيروى مى كنم; و من جز هشداردهنده اى آشكار نيستم.

کاویانپور

بگو، من اولين پيامبر نيستم و نميدانم كه سرانجام كار من با شما چه خواهد شد. تنها از آنچه به من وحى ميشود، پيروى ميكنم و غير از آنكه مردم را با بيان و دليل روشن آگاه كنم و (از كيفر اعمال قبيح) بترسانم، وظيفه‏اى ندارم.

انصاریان

بگو: از میان فرستادگان خدا فرستاده ای نوظهور نیستم [که گفتار و کردارم مخالف گفتار و کردار آنان باشد، بلکه به من هم چون آنان وحی می شود] و نمی دانم با من و شما [در دنیا و آخرت] چه خواهد شد، من فقط از آنچه به من وحی شده پیروی می کنم، و من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم.

سراج

(اى پيامبر به مشركان) بگو من نيستم نو در آمده از پيامبران و نمى‏دانم چه خواهند كرد با من (در دنيا) و نه با شما پيروى نمى‏كنم جز آنچه را كه وحى مى‏شود بسوى من و نيستم من مگر بيم كننده‏اى (از عذاب خدا) آشكارا

فولادوند

بگو: «من از [ميان‏] پيامبران، نودرآمدى نبودم و نمى‏دانم با من و با شما چه معامله‏اى خواهد شد. جز آنچه را كه به من وحى مى‏شود، پيروى نمى‏كنم؛ و من جز هشداردهنده‏اى آشكار [بيش‏] نيستم.»

پورجوادی

بگو: «من از ميان پيامبران، اولين پيامبر نيستم و نمى‏دانم كه با من و شما چه خواهد شد، من تنها از چيزى پيروى مى‏كنم كه به من وحى مى‏شود و جز هشدار دهنده آشكارى نيستم.»

حلبی

بگو: من نخستين پيامبر نيستم، و [من‏] نمى‏دانم كه [روز رستاخيز] بر من و بر شما چه خواهند كرد، پيروى نمى‏كنم مگر آنچه را كه به سوى من وحى مى‏شود، و من جز بيم دهنده‏اى آشكار نيستم.

اشرفی

بگو نيستم من نو درآمدى از رسولان و ندانم كه چه كرده شود با من و نه با شما و پيروى نميكنم مگر آنچه وحى كرده مى‏شود بمن و نيستم من مگر بيم دهنده آشكار

خوشابر مسعود انصاري

بگو: من از ميان پيامبران [پديده‏اى‏] نو ظهور نيستم و نمى‏دانم كه با من و شما چگونه رفتار خواهد شد. جز از آنچه به من وحى مى‏شود، پيروى نمى‏كنم و من جز هشدار دهنده‏اى آشكار نيستم

مکارم

بگو: «من پیامبر نوظهوری نیستم؛ و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد؛ من تنها از آنچه بر من وحی می‌شود پیروی می‌کنم، و جز بیم‌دهنده آشکاری نیستم!»

مجتبوی

بگو: من نوآمده‏اى از پيامبران نيستم- نخستين پيامبرى نيستم كه مبعوث شده‏ام پيش از من پيامبران بوده‏اند-، و نمى‏دانم كه با من و با شما چه خواهند كرد. پيروى نمى‏كنم مگر آنچه را كه به من وحى مى‏شود، و من جز بيم‏دهنده‏اى آشكار نيستم.

مصباح زاده

بگو نيستم من نو در آمدى از رسولان و ندانم كه چه كرده شود با من و نه با شما و پيروى نميكنيم مگر آنچه وحى كرده مى‏شود بمن و نيستم من مگر بيم دهنده آشكار

معزی

بگو نيستم من نوظهورى (تازه درآمدى) از پيغمبران و ندانم چه كرده مى شود به من و نه به شما پيروى نكنم جز آنچه را وحى شود بسويم و نيستم من جز ترساننده آشكار

قمشه ای

بگو: من از بین رسولان، اولین پیغمبر نیستم (که تازه در جهان آوازه رسالت بلند کرده باشم تا تعجب و انکار کنید) و نمی‌دانم که با من و شما عاقبت چه می‌کنند؟من جز آنچه بر من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم و جز آنکه با بیان روشن (خلق را آگاه کنم و از خدا) بترسانم وظیفه‌ای ندارم.

رشاد خليفه

بگو: من با رسولان ديگرفرقي ندارم. من هيچ نمي دانم كه چه اتفاقي براي من يا شما خواهد افتاد. من فقط از آنچه بر من وحي شده است، پيروي مي كنم. من بيش از هشداردهنده اي آشكار نيستم.

Literal

Say: «I was not (a) new invention/unprecedented from the messengers, and I do not know what will be made/done with me, nor with you, that I follow except what is being inspired/transmitted to me, and I am not except a clear/evident warner/giver of notice.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW):»I am not a new thing among the Messengers (of Allah) (i.e. I am not the first Messenger) nor do I know what will be done with me or with you. I only follow that which is revealed to me, and I am but a plain warner.»

Arthur John Arberry

Say: ‹I am not an innovation among the Messengers, and I know not what shall be done with me or with you. I only follow what is revealed to me; I am only a clear warner.›

Asad

Say: «I am not the first of [God’s] apostles; [Thus Tabari, Baghawi, Razi, Ibn Kathir, implying – as Razi stresses – «I am but a human being like all of God’s message-bearers who preceded me». Alternatively, the phrase may be rendered as «I am no innovator among the apostles» – i.e., «I am not preaching anything that was not already preached by all of God’s apostles before me» (Razi and Baydawi): which coincides with the Quranic doctrine of the identity of the ethical teachings propounded by all of God’s prophets.] and [like all of them,] I do not know what will be done with me or with you: for I am nothing but a plain warner.» [I.e., «What will happen to all of us in this world» (Tabari, quoting with approval this interpretation of Al-Hasan al-Basri), or «both in this world and in the hereafter» (Baydawi). Either of these two interpretations implies a denial on the Prophet’s part of any foreknowledge of the future and, in a wider sense, any knowledge of «that which is beyond the reach of human perception» (al-ghayb): cf. 6:50 or 7:188.]

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: ik ben niet alleen onder de gezanten; ik weet niet wat met mij, of met u, hiernamaals zal worden gedaan; ik volg niets dan hetgeen mij is geopenbaard (ik ben niets meer dan een openbaar waarschuwer).

Free Minds

Say: "I am no different from the other messengers, nor do I know what will happen to me or to you. I only follow what is inspired to me. I am no more than a clear warner"

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Non costituisco un’innovazione rispetto agli inviati né conosco quel che avverrà a me e a voi. Non faccio che seguire quello che mi è stato rivelato. Non sono che un ammonitore esplicito».

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW):"I am not a new thing among the Messengers (of Allah) (i.e. I am not the first Messenger) nor do I know what will be done with me or with you. I only follow that which is revealed to me, and I am but a plain warner."

Kuliev E.

Скажи: «Я не являюсь первым из посланников и не знаю, что произойдет со мной и с вами. Я следую только тому, что внушается мне в откровении. Я – всего лишь разъясняющий и предостерегающий увещеватель».

M.-N.O. Osmanov

Я ведь не был первым [по времени] среди посланников и не знаю, что будет [в дальнейшем] со мной и с вами. Я следую только тому, что внушено мне в откровении. На меня [возложено] лишь ясное увещевание».

Mohammad Habib Shakir

Say: I am not the first of the messengers, and I do not know what will be done with me or with you: I do not follow anything but that which is revealed to me, and I am nothing but a plain warner.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: I am no new thing among the messengers (of Allah), nor know I what will be done with me or with you. I do but follow that which is inspired in me, and I am but a plain warner.

Palmer

Say, ‹I am not an innovator among the apostles; nor do I know what will be done with me or with you if I follow aught but what I am inspired with; nor am I aught but a plain warner.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.»

Qaribullah

Say: ‹I am not an innovation among the Messengers; nor know what will be done with me or you. I follow only what is revealed to me; I am only a clear warner. ‹

QXP

Say, «I am not the first of the Messengers, and I cannot predict what will encounter me and encounter you. I do but follow what is revealed unto me, and I am but a plain Warner.»

Reshad Khalifa

Say, «I am not different from other messengers. I have no idea what will happen to me or to you. I only follow what is revealed to me. I am no more than a profound warner.»

Rodwell

SAY: I am no apostle of new doctrines: neither know I what will be done with me or you. Only what is revealed to me do I follow, and I am only charged to warn openly.

Sale

Say, I am not singular among the Apostles; neither do I know what will be done with me or with you hereafter: I follow no other than what is revealed unto me; neither am I any more than a public warner.

Sher Ali

Say, `I am no innovation among Messengers, nor do I know what will be done with me or with you. I only follow what is revealed to me; and I am but a plain Warner.›

Unknown German

Sprich: «Ich bin keine neue Erscheinung unter den Gesandten, und ich weiß nicht, was mit mir oder mit euch geschehen wird. Ich folge bloß dem, was mir offenbart ward; und ich bin nur ein aufklärender Warner.»

V. Porokhova

Среди посланников Господних ■ Я – не носитель новоявленного (Слова). ■ Не знаю я, что будет сделано со мной и с вами. ■ Я только следую тому, что мне открыто. ■ Я – лишь увещеватель явный».

Yakub Ibn Nugman

Син аларга әйт: «Мин пәйгамбәрләрдән әүвәлге пәйгамбәр түгелмен, дөньяда һәм ахирәттә сезгә вә миңа Аллаһ ни кылыр белмим, мин Аллаһудан үземә вәхий ителгән аятьләргә генә иярәмен, һәм мин Коръәнне кабул итмәүчеләрне җәһәннәм ґәзабы белән куркытучы гынамын.

جالندہری

کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا (کیا جائے گا) میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے

طاہرالقادری

آپ فرما دیں کہ میں (انسانوں کی طرف) کوئی پہلا رسول نہیں آیا (کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو) اور میں اَزخود (یعنی محض اپنی عقل و درایت سے) نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا، (میرا علم تو یہ ہے کہ) میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے (وہی مجھے ہر شے کا علم عطا کرتی ہے) اور میں تو صرف (اس علم بالوحی کی بنا پر) واضح ڈر سنانے والا ہوں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.