سوره الأحقاف (46) آیه 21

قرآن، سوره الأحقاف (46) آیه 21

آیه پسین: سوره الأحقاف (46) آیه 22
آیه پیشین: سوره الأحقاف (46) آیه 20

عربی

وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَْحْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

بدون حرکات عربی

و اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف و قد خلت النّذر من بين يديه و من خلفه ألاّ تعبدوا إلاّ اللّه إنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

خوانش

Waothkur akha AAadin ith anthara qawmahu bial-ahqafi waqad khalati alnnuthuru min bayni yadayhi wamin khalfihi alla taAAbudoo illa Allaha innee akhafu AAalaykum AAathaba yawmin AAatheemin

آیتی

برادر قوم عاد را به ياد بياور که چون قوم خود را در احقاف بيم داد و، پيش از او پيامبراني بودند و رفتند و پس از او پيامبراني آمدند که جز خداي يکتا را نپرستيد که من از عذاب روزي بزرگ بر شما بيمناکم

خرمشاهی

و از برادر عاديان [=هود] ياد كن كه قومش را در احقاف هشدار داد; و پيشاپيش وى و پس از وى هشداردهندگانى به ميان آمده بودند [و گفت] جز خداوند را مپرستيد، كه من بر شما از عذاب روزى سهمگين مى ترسم.

کاویانپور

(يا پيامبر) از هود برادر قوم عاد ياد كن هنگامى كه در سرزمين احقاف بقومش اخطار كرد. البته پيامبرانى قبل از هود و بعد از او براى آگاه سازى مردم آمدند. هود گفت: اى جماعت، غير از خدا كسى را نپرستيد. در واقع من براى شما از عذاب روز بزرگ همى ترسم.

انصاریان

و [سرگذشت هود] برادر قوم عاد را یاد کن، هنگامی که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد، و بی تردید بیم دهندگانی پیش از او و پس از او [در آن سرزمین] گذشته بودند که فقط خدا را بپرستید؛ زیرا من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم.

سراج

و ياد كن برادر عاد (هود پيمبر را) آنگه كه وى بيم كرد گروه خود را در سرزمين احقاف و حال آنكه گذشته بودند پيمبران بيم كننده پيش از هود و از پس او نيز (آمدند) به آنكه نپرستيد جز خداى را زيرا من مى‏ترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ

فولادوند

و برادر عاديان را به ياد آور، آنگاه كه قوم خويش را در ريگستان بيم داد -در حالى كه پيش از او و پس از او [نيز] قطعاً هشداردهندگانى گذشته بودند- كه: «جز خدا را مپرستيد؛ واقعاً من بر شما از عذاب روزى هولناك مى‏ترسم.»

پورجوادی

برادر عاديان را به يادآور كه چون قومش را در ريگستانها هشدار داد- و پيش و بعد از او هشدار دهندگانى آمده بودند:- كه جز خدا را نپرستيد و من از عذاب روزى‏گران بر شما بيمناكم.

حلبی

و ياد كن برادر [قوم‏] عاد [يعنى هود] را چون گروه خود را به ريگهاى انبوه [نزديك حضرموت ولايت يمن‏] بيم داد، در حالى كه پيامبران [ديگر] پيش از او و پس از او آمده بودند [و همه گفته بودند]: جز خدا را مپرستيد، بيگمان من بر شما از عذاب روزى بزرگ مى‏ترسم،

اشرفی

و ياد كن برادر عاد را هنگامى كه بيم داد قومش را در رملها و بتحقيق درگذشتند بيم دهندگان از پيش رويش و از پشت سرش كه نپرستيد مگر خدا را بدرستيكه من ميترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و برادر [قوم‏] عاد [- هود] را ياد كن چون در سرزمين احقاف به قومش هشدار داد و به راستى پيش از او و پس از او هشدار دهندگانى گذشته بودند [با اين پيام‏] كه: جز خدا را نپرستيد. من از عذاب روزى بزرگ بر شما بيمناكم

مکارم

(سرگذشت هود) برادر قوم عاد را یاد کن، آن زمان که قومش را در سرزمین «احقاف» بیم داد در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته‌های دور و نزدیک آمده بودند که: جز خدای یگانه را نپرستید! (و گفت:) من بر شما از عذاب روزی بزرگ می‌ترسم!

مجتبوی

و ياد كن برادر قوم عاد- هود- را آنگاه كه قوم خود را در سرزمين احقاف بيم مى‏داد- و پيش از او و پس از او بيم‏كنندگان بگذشتند- كه جز خداى را نپرستيد، كه من بر شما از عذاب روزى بزرگ مى‏ترسم.

مصباح زاده

و ياد كن برادر عاد را هنگامى كه بيم داد قومش را در رملها و بتحقيق در گذشتند بيم دهندگان از پيش رويش و از پشت سرش كه نپرستيد مگر خدا را بدرستى كه من ميترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ

معزی

و ياد كن برادر عاد را گاهى كه ترسانيد قومش را در اَحقاف و هر آينه گذشته بودند ترسانندگان از پيش رويش و از پشت سرش كه پرستش نكنيد جز خدا را همانا مى ترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ

قمشه ای

و یاد آر حال هود پیغمبر قوم عاد را که چون در سرزمین احقاف امتش را وعظ و اندرز کرد و (از قهر خدا) بترسانید و پیش از هود و بعد از او هم بسیار پیمبر بر انذار خلق آمد. باری هود قومش را گفت: هرگز جز خدای عالم کسی را نپرستید که من بر شما از عذاب روز بزرگ قیامت می‌ترسم.

رشاد خليفه

به ياد آور كه برادر عاد در تپه هاي شني قوم خود را هشدار مي داد- هشدارهاي بي شماري نيز پيش از او و پس از او داده شده بود: شما نبايد غير از خدا را پرستش كنيد. من براي شما از عذاب روزي عظيم مي ترسم.

Literal

And remember Aad’s brother when He warned/gave notice (to) his nation by the long winding sand (patterns/dunes), and the warnings/notices had past/expired from between his hands and from behind him (the warnings were given before and during his time): «That you not worship except God, that I, I fear on (for) you a great day’s/time’s torture.»

Al-Hilali Khan

And remember (Hood) the brother of Ad, when he warned his people in Al-Ahqaf (the curved sand-hills in the southern part of Arabian Peninsula). And surely, there have passed away warners before him and after him (saying): «Worship none but Allah; truly, I fear for you the torment of a mighty Day.»

Arthur John Arberry

And remember the brother of Ad, when he warned his people beside the sand-dunes — and already warners had passed away alike before him and behind him — saying, ‹Serve none but God! Truly I fear for you the chastisement of a dreadful day.

Asad

AND REMEMBER that brother of [the tribe of] Ad, [I.e., the Prophet Hud (see note on 7:65). The mention of Hud and the tribe of Ad connects with the last sentence of the preceding verse, inasmuch as this tribe «transgressed all bounds of equity all over their lands»

Dr. Salomo Keyzer

Gedenk den broeder van Ad, toen hij in Alahkaf tot zijn volk predikte, waar voor hem en na hem predikers waren, zeggende: Vereert niemand buiten God; waarlijk, ik vrees voor u de straf van den grooten dag.

Free Minds

And recall that the brother of `Aad warned his people at the dunes, while numerous warnings were also delivered before him and with him: "You shall not serve except God. For I fear for you the retribution of a great day."

Hamza Roberto Piccardo

E ricorda il fratello degli ‹Âd, quando ammonì il suo popolo presso Al -‹Ahqâf ; vennero prima di lui e dopo di lui gli ammonitori. Disse: «Non adorate altri che Allah. Temo per voi il castigo di un Giorno terribile».

Hilali Khan

And remember (Hood) the brother of Ad, when he warned his people in Al-Ahqaf (the curved sand-hills in the southern part of Arabian Peninsula). And surely, there have passed away warners before him and after him (saying): "Worship none but Allah; truly, I fear for you the torment of a mighty Day."

Kuliev E.

Помяни брата адитов. Вот он предостерег свой народ среди барханов, хотя перед ним и позади него уже были предостережения: «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха! Воистину, я боюсь, что вас постигнут мучения в Великий день».

M.-N.O. Osmanov

Вспомни [, Мухаммад,] брата ‹адитов, как он предупредил свой народ в ал-Ахкафе, когда увещевания произносились прежде него и после него, [возвестив]: «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха! Воистину, я опасаюсь, что вас постигнет наказание в великий день».

Mohammad Habib Shakir

And mention the brother of Ad; when he warned his people in the sandy plains,– and indeed warners came before him and after him– saying Serve none but Allah; surely I fear for you the punishment of a grievous day.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And make mention (O Muhammad) of the brother of A’ad when he warned his folk among the wind-curved sandhills – and verily warners came and went before and after him – saying: Serve none but Allah. Lo! I fear for you the doom of a tremendous Day.

Palmer

Remember too the brother of ‹Ad when he warned his people at El A’hqaf,- though warners have passed away before him and after him,- ‹Serve not other than God; verily, I fear for you the torment of a mighty day!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Âd kavminin kardeşini de an! O, kendinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçtiği Ahkaf’ta, toplumunu şöyle uyarmıştı: «Allah’tan başkasına kulluk/ibadet etmeyin! Gerçek şu ki, ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum.»

Qaribullah

Remember Aad’s brother who warned his nation in (the valley of) Al Ahqaf. Warners had already preceded and succeeded him saying: ‹Worship none except Allah! (he said) ‹Indeed, I fear for you the punishment of a Dreadful Day. ‹

QXP

And remember the brother of Aad when he warned his people in their Land of Sand-dunes. And, verily, Warners came and went before and after him, saying, «Serve none but Allah. Behold, I fear for you the retribution of a Tremendous Day.»

Reshad Khalifa

Recall that the brother of `Aad warned his people at the dunes – numerous warnings were also delivered before him and after him: «You shall not worship except GOD. I fear for you the retribution of a great day.»

Rodwell

Remember, too, the brother of Ad when he warned his people in AL AHKAF – and before and since his time there have been warners – «Worship none but God: verily I fear for you the punishment of the great day.»

Sale

Remember the brother of Ad, when he preached unto his people in al Ahkaf, — and there were preachers before him, and after him, — saying, worship none but God: Verily I fear for you the punishment of a great day.

Sher Ali

And remember the brother of Ad, when he warned his people among the sand-hills – and warners there have been before him and after him – saying, `Worship none but ALLAH. I fear for you the punishment of a great day.›

Unknown German

Und gedenke des Bruders der Àd, da er sein Volk warnte bei den windgewellten Sandhügeln – und Warner sind schon vor ihm gewesen und nach ihm – (und sprach): «Dienet Allah allein, denn ich fürchte für euch die Strafe am Großen Tag.»

V. Porokhova

И вспомните о брате из народа Ад. ■ Вот он предупреждал народ свой в Аль Ахкаф, ■ Где увещатели прошли и до него, и после: ■ «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха! ■ Боюсь я кары Дня Великого для вас».

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м, кешеләргә Гад кавеменең кардәше Һуд пәйгамбәрне зекер ит: «Һуд үзенең кавемен бер комлыкта Аллаһ ґәзабы белән сөйләп куркытты». Гад кавеме Йәмәндә хәҗәр дип аталган җирдә бер комлыкта яшиләр иде». Бу кавемгә Һудтан элек вә соңра пәйгамбәрләр килеп Аллаһ ґәзабы илә куркыттылар, аларның һәрбере: «Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз, башка һичбер затька коллык кылмагыз, әгәр Аллаһудан башкага гыйбадәт кылсагыз кыямәт көненең олугъ ґәзабы сезгә килүдән куркабыз», – диделәр.

جالندہری

اور (قوم) عاد کے بھائی (ہود) کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزرچکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے

طاہرالقادری

اور (اے حبیب!) آپ قومِ عاد کے بھائی (ہود علیہ السلام) کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے (عُمان اور مَہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی) اَحقاف میں اپنی قوم کو (اَعمالِ بد کے نتائج سے) ڈرایا حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد (بھی کئی) ڈرانے والے (پیغمبر) گزر چکے تھے کہ تم اﷲ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے (ہولناک) دن کا عذاب (نہ) آجائے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.