سوره محمد (47) آیه 2

قرآن، سوره محمد (47) آیه 2

آیه پسین: سوره محمد (47) آیه 3
آیه پیشین: سوره محمد (47) آیه 1

عربی

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْ

بدون حرکات عربی

و الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و آمنوا بما نزّل على محمّد و هو الحقّ من ربّهم كفّر عنهم سيّئاتهم و أصلح بالهم

خوانش

Waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati waamanoo bima nuzzila AAala muhammadin wahuwa alhaqqu min rabbihim kaffara AAanhum sayyi-atihim waaslaha balahum

آیتی

خدا گناه کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند و بدانچه بر محمد نازل شده که آن حق است و از جانب پروردگارشان ايمان آورده اند ، از آنها زدود و کارهايشان را به صلاح آورد

خرمشاهی

و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، و به آنچه بر محمد فرو فرستاده شده -كه حق است و از جانب پروردگارشان- باور داشتند، گناهانشان را از آنان زدود و كار و بار ايشان به صلاح آورد.

کاویانپور

و كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و به قرآنى كه بر محمد صلّى اللَّه عليه و آله نازل گشته ايمان آوردند كه البته بر حق و از جانب پروردگارشان مى‏باشد خدا از گناهان آنها درگذشت و كارشان را اصلاح فرمود.

انصاریان

و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و به آنچه بر محمّد نازل شده که از سوی پروردگارشان حق است گرویدند، خدا گناهانشان را از آنان محو کرد و حالشان را اصلاح نمود.

سراج

و آنانكه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته و ايمان آوردند به آنچه فرود آمده بر محمد ص و آن راست است از جانب پروردگارشان بسترد خدا از ايشان گناهانشان را و بصلاح آورد حالشان را

فولادوند

و آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند و به آنچه بر محمد [ص‏] نازل آمده گرويده‏اند -[كه‏] آن خود حق [و] از جانب پروردگارشان است- [خدا نيز] بديهايشان را زدود و حال [و روز]شان را بهبود بخشيد.

پورجوادی

كسانى كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند و به آنچه به حق از جانب پروردگارشان بر محمد نازل شده است ايمان آورده‏اند، خداوند گناهانشان را بپوشاند و كارشان را اصلاح كند

حلبی

و كسانى كه ايمان آوردند، و كارهايى شايسته كردند، و بدانچه بر محمّد (ص) فرود آمد ايمان آوردند- و آن حقّ است از سوى پروردگارشان- خدا گناهانشان را از ايشان فرو پوشد، و حال ايشان را نيكو گرداند.

اشرفی

و آنان كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته و ايمان آوردند بآنچه نازل شده بر محمد (صلى الله عليه و آله) و او حقست از پروردگارشان محو كرد از ايشان گناهانشان را و اصلاح كرد حالشانرا

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند و به آنچه بر محمد (ص) فروفرستاده شده- كه آن از سوى پروردگارشان حقّ است- ايمان آوردند، [خداوند] گناهانشان را از آنان زدود و كار و بارشان را به صلاح آورد

مکارم

و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر محمد (ص) نازل شده -و همه حقّ است و از سوی پروردگارشان- نیز ایمان آوردند، خداوند گناهانشان را می‌بخشد و کارشان را اصلاح می‌کند!

مجتبوی

و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند و به آنچه بر محمد (ص) فروفرستاده شده- قرآن- كه راست و درست است از پروردگارشان، ايمان آوردند، بديهاشان را از آنها بزدود و حال و كارشان را به سامان آورد.

مصباح زاده

و آنان كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته و ايمان آوردند بانچه نازل شده بر محمد (صلى الله عليه و آله) و او حقست از پروردگارشان محو كرد از ايشان گناهانشان را و اصلاح كرد حالشان را

معزی

و آنان كه ايمان آوردند و كردار شايسته كردند و ايمان آوردند بدانچه فرستاده شد بر محمد «ص» و آن است حقّ از پروردگارشان بسترد از ايشان بديهاى ايشان را و بساز آفريدگار بار ايشان را

قمشه ای

و آنان که گرویدند و نیکوکار شدند و به قرآنی که بر محمّد (صلی اللّه علیه و آله و سلم) نازل شد که البته بر حق و از جانب خدایشان بود ایمان آوردند خدا از گناهانشان درگذشت و امر (دنیا و دین) آنها را اصلاح فرمود.

رشاد خليفه

كساني كه ايمان دارند و اعمال پرهيزكارانه انجام مي دهند و به آنچه بر محمد نازل شد- كه حقيقتي است از جانب پروردگارشان- ايمان مي آورند، گناهانشان بخشوده خواهد شد و خداوند به آنها رضايت خاطر عطا مي كند.

Literal

And those who believed and made/did the correct/righteous deeds, and believed with what was descended on Mohammad, and it is the truth from their Lord, He covered/substituted from them their sins/crimes, and He corrected/repaired their mind/thought/condition .

Al-Hilali Khan

But those who believe and do righteous good deeds, and believe in that which is sent down to Muhammad (SAW), for it is the truth from their Lord, He will expiate from them their sins, and will make good their state.

Arthur John Arberry

But those who believe and do righteous deeds and believe in what is sent down to Muhammad — and it is the truth from their Lord — He will acquit them of their evil deeds, and dispose their minds aright.

Asad

whereas those who have attained to faith and do righteous deeds, and have come to believe in what has been bestowed from on high on Muhammad – for it is the truth from their Sustainer – [shall attain to God’s grace:] He will efface their [past] bad deeds, and will set their hearts at rest. [Lit., «will set aright their hearts» or «their minds», inasmuch as one of the several meanings of the term bal is the «heart» or «mind» of man (Jawhari).]

Dr. Salomo Keyzer

Maar wat hen betreft, die godvruchtig zijn, rechtvaardigheid uitoefenen, en de openbaring gelooven, welke aan Mahomet werd nedergezonden (want het is de waarheid van hunnen Heer), hij zal hen van hunne slechte daden zuiveren, en hun hart ten goede neigen.

Free Minds

And those who believe and do good works, and believe in what was sent down to Mohammed, for it is the truth from their Lord, He cancels for them their sins, and relieves their concern.

Hamza Roberto Piccardo

Rimetterà i peccati e volgerà al bene lo spirito di coloro che credono e compiono il bene e credono in quel che è stato rivelato a Muhammad. Questa è la verità che proviene dal loro Signore,

Hilali Khan

But those who believe and do righteous good deeds, and believe in that which is sent down to Muhammad (SAW), for it is the truth from their Lord, He will expiate from them their sins, and will make good their state.

Kuliev E.

Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, ниспосланную Мухаммаду от их Господа.

M.-N.O. Osmanov

Он отпускает грехи и улучшает положение тех, которые уверовали, творили добрые дела и уверовали в то, что ниспослано Мухаммаду, а это – истина от их Господа.

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who believe and do good, and believe in what has been revealed to Muhammad, and it is the very truth from their Lord, He will remove their evil from them and improve their condition.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And those who believe and do good works and believe in that which is revealed unto Muhammad – and it is the truth from their Lord – He riddeth them of their ill-deeds and improveth their state.

Palmer

But those who believe and do right and believe in what is revealed to Mohammed,- and it is the truth from their Lord,- He will cover for them their offences and set right their mind.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İman edip barışa/hayra yönelik işler yapanlar ve Muhammed’e indirilene -ki o onların Rablerinden bir haktır- inanmış olanlara gelince, Allah onların çirkin davranışlarını örtmüş ve gönüllerini barışa yöneltmiştir.

Qaribullah

As for the believers who do good works and believe in what is sent down to Muhammad which is the truth from their Lord He will acquit them of their sins and repair their condition.

QXP

Whereas those who attain faith and help enhance the society, and believe in what has been revealed to Muhammad – for he is the Truth from their Lord – He will absolve their imperfections, erase the imprints of their faults, and direct their hearts and minds unto rightful contentment.

Reshad Khalifa

Those who believe and work righteousness, and believe in what was sent down to Muhammad – which is the truth from their Lord – He remits their sins, and blesses them with contentment.

Rodwell

But whoso believe, and do things that are right, and believe in what hath been sent down to MUHAMMAD – for it is the truth from their Lord – their sins will He cancel, and dispose their hearts aright.

Sale

But as to those who believe, and work righteousness, and believe in the revelation which hath been sent down unto Mohammed, — for it is the truth from their Lord, — He will expiate their evil deeds from them, and will dispose their heart aright.

Sher Ali

But as for those who believe and do righteous deeds and believe in that which has been revealed to Muhammad – and it is the truth from their Lord – HE removes from them their sins and sets right their affairs.

Unknown German

Die aber gläubig sind und gute Werke tun und an das glauben, was auf Mohammed herabgesandt ward – und es ist die Wahrheit von ihrem Herrn -, denen nimmt Er ihre Sünden hinweg und bessert ihren Stand.

V. Porokhova

А с тех, которые уверовали (в Бога) и добрые дела вершат ■ И верят в то, что Мухаммаду в Откровении дано, – ■ А это – Истина от их Владыки, – ■ Сотрет Господь их прегрешенья ■ И добрым сделает их состоянье (деяний, тела и души).

Yakub Ibn Nugman

Әмма хак ышанучылар изге гамәлләр кылдылар, вә Мухәммәд г-мгә иңдерелгән Коръәнгә ышандылар, бит Коръәннең Аллаһудан иңдерелгәнлеге хак, Аллаһ аларның гөнаһларын җуйды, бетерде вә һәр эшләрен исълах кылды, юлга салды.

جالندہری

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو (کتاب) محمدﷺ پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کردیئے اور ان کی حالت سنوار دی

طاہرالقادری

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس (کتاب) پر ایمان لائے جو محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے اﷲ نے ان کے گناہ ان (کے نامۂ اعمال) سے مٹا دیئے اور ان کا حال سنوار دیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.