سوره محمد (47) آیه 12

قرآن، سوره محمد (47) آیه 12

آیه پسین: سوره محمد (47) آیه 13
آیه پیشین: سوره محمد (47) آیه 11

عربی

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الأَْنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُمْ

بدون حرکات عربی

إنّ اللّه يدخل الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار و الّذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النّار مثوى لهم

خوانش

Inna Allaha yudkhilu allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati jannatin tajree min tahtiha al-anharu waallatheena kafaroo yatamattaAAoona waya/kuloona kama ta/kulu al-anAAamu waalnnaru mathwan lahum

آیتی

خدا کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته مي کنند ، به ، بهشتهايي که نهرها در آن جاري است داخل خواهد کرد ولي کافران از اين جهان متمتع مي شوند و چون چارپايان مي خورند و جايگاهشان آتش است

خرمشاهی

بيگمان خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته كرده اند، به بوستانهايى درمى آورد كه جويباران از فرو دست آن جارى است; و كافران [از ظواهر زندگى] بهره برمى گيرند و همانگونه كه چارپايان مى خورند، مى خورند [و مى خوابند] و آتش [دوزخ] جايگاه ايشان است

کاویانپور

البته خدا كسانى را كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، در بهشتهايى كه در آن نهرها جاريست داخل ميسازد و كسانى كه كفر را انتخاب كردند (از زندگى دنيا) برخوردار ميشوند و ميخورند بدانسان كه حيوانات نشخوار ميكنند و سرانجام منزل آنها آتش دوزخ خواهد بود.

انصاریان

بی تردید خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، در بهشت هایی کهاز زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است در می آورد، و در حالی که کافران همواره سرگرم بهره گیری از [کالا و لذت های زودگذر] دنیایند و می خورند، همان گونه که چهارپایان می خورند و جایگاهشان آتش است.

سراج

البته خدا در مى‏آورد آنان را كه ايمان آورده‏اند و كردند كارهاى شايسته به بوستانهائى كه مى‏رود از زير (قصرها و درختان) آن جويهاى آب و آنانكه كافر شده‏اند برخوردارى يابند (بمتاع دنيا) و بخورند همانگونه كه مى‏خورند چهارپايان و آتش دوزخ جايگاهى است براى ايشان

فولادوند

خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، در باغهايى كه از زير [درختان‏] آنها نهرها روان است درمى‏آورد، و [حال آنكه‏] كسانى كه كافر شده‏اند، [در ظاهر] بهره مى‏برند و همان گونه كه چارپايان مى‏خورند، مى‏خورند، و[لى ]جايگاه آنها آتش است.

پورجوادی

خداوند كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته كنند به باغهايى وارد خواهد كرد كه جويها در آن روان است، ولى بهره كافران زندگى و خوردن چون چارپايان است و در آتش جايگاه دارند.

حلبی

بيگمان خدا كسانى را كه ايمان آوردند. و كارهاى شايسته كردند، به بهشت‏هايى در آورد، كه از زير آنها نهرها روان مى‏شود و كسانى كه كافر شدند [از نعمت دنيا] برخوردار شوند و مانند چهارپايان بخورند، ولى [سرانجام‏] آتش جايگاه آنان است.

اشرفی

بدرستيكه خدا داخل ميگرداند آنانرا كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها و آنان كه كافر شدند كامرانى ميكنند و ميخورند همچنانكه مى‏خورند چهارپايان و آتش است مقام از براى ايشان

خوشابر مسعود انصاري

بى گمان خداوند آنان را كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته كرده‏اند به باغهايى در مى‏آورد كه از فرودست آن جويباران روان است. و كافران [در دنيا] بهره‏مند مى‏شوند و مى‏خورند چنان كه چارپايان مى‏خورند و آتش [دوزخ‏] جايگاه آنان است

مکارم

خداوند کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهایی از بهشت می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ در حالی که کافران از متاع زودگذر دنیا بهره می‌گیرند و همچون چهارپایان می‌خورند، و سرانجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست!

مجتبوی

همانا خدا كسانى را كه ايمان آوردند و كارهاى نيك و شايسته كردند به بهشتهايى درآرد كه از زير آنها جويها روان است. و كسانى كه كافر شدند [از دنيا] كام و بهره مى‏گيرند و همانند چارپايان مى‏خورند و آتش دوزخ جايگاهشان است.

مصباح زاده

بدرستى كه خدا داخل ميگرداند آنان را كه ايمان آوردند و كردند كارهاى شايسته در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها و آنان كه كافر شدند كامرانى ميكنند و ميخورند همچنانكه مى‏خورند چهارپايان و آتش است مقام از براى ايشان

معزی

همانا خدا درآورد آنان را كه ايمان آوردند و كردارهاى شايسته كردند باغهائى كه روان است زير آنها جويها و آنان كه كفر ورزيدند كامرانى كنند و خورند بدانسان كه خورند دامها و آتش است جايگاهى براى آنان

قمشه ای

البته خدا آنان را که ایمان آورده و نیکوکار شوند در بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است داخل گرداند و آنان که به راه کفر شتافتند به تمتّع و شهوت‌رانی و شکم‌پرستی مانند حیوانات پردازند و عاقبت منزل آنها آتش دوزخ خواهد بود.

رشاد خليفه

خدا، افراد با ايماني را که زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي گيرند، به باغ هاي بهشت وارد کند که نهرها در آن روانند. و اما کساني که کافرند، مانند حيوانات زندگي مي کنند و مي خورند، سپس عاقبتشان آتش دوزخ است.

Literal

That truly God enters those who believed and made/did the correct/righteous deeds treed gardens the rivers flow/run from beneath it, and those who disbelieved live long/enjoy and eat as/like the camels/livestock eat, and the fire (is a) home/dwelling for them .

Al-Hilali Khan

Certainly! Allah will admit those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to Gardens under which rivers flow (Paradise), while those who disbelieve enjoy themselves and eat as cattle eat, and the Fire will be their abode.

Arthur John Arberry

God shall surely admit those who believe and do righteous deeds into gardens underneath which rivers flow. As for the unbelievers, they take their enjoyment and eat as cattle eat; and the Fire shall be their lodging.

Asad

Verily, God will admit all who attain to faith and do righteous deeds into gardens through which running waters flow, whereas they who are bent on denying the truth shall have – even though they may enjoy their life [in this world] and eat as cattle eat – the fire [of the hereafter] for their abode.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, God zal hen, die gelooven en goede werken doen, binnenleiden in tuinen waardoor rivieren stroomen; maar laat de ongeloovigen zwelgen in genot, en eten zooals de redelooze dieren eten; hun verblijf zal het hellevuur wezen.

Free Minds

God admits those who believe and do good works to paradises with rivers flowing beneath them. As for those who reject, they are enjoying and eating as the cattle eat, and the Fire will be their abode.

Hamza Roberto Piccardo

Quanto a coloro che credono e fanno il bene, Allah li farà entrare nei Giardini dove scorrono i ruscelli. Coloro che non credono avranno effimero godimento e mangeranno come mangia il bestiame: il Fuoco sarà il loro asilo.

Hilali Khan

Certainly! Allah will admit those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, to Gardens under which rivers flow (Paradise), while those who disbelieve enjoy themselves and eat as cattle eat, and the Fire will be their abo
de.

Kuliev E.

Воистину, Аллах введет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, в Райские сады, в которых текут реки. А неверующие пользуются благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, Аллах вводит тех, кто уверовал и вершил добрые дела, в сады, в которых текут ручьи, в то время как тем, которые не уверовали, услаждают себя всячески и едят по-скотски, обителью будет адский огонь.

Mohammad Habib Shakir

Surely Allah will make those who believe and do good enter gardens beneath which rivers flow; and those who disbelieve enjoy themselves and eat as the beasts eat, and the fire is their abode.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! Allah will cause those who believe and do good works to enter Gardens underneath which rivers flow; while those who disbelieve take their comfort in this life and eat even as the cattle eat, and the Fire is their habitation.

Palmer

Verily, God causes those who believe and do right to enter into gardens beneath which rivers flow; but those who misbelieve enjoy themselves and eat as the cattle eat; but the fire is the resort for them!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şu bir gerçek ki, Allah, iman edip barışa/hayra yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Küfre sapanlarsa zevk edip eğlenmeye bakarlar; davarların yediği gibi yer-içerler. Varacakları yer ateştir onların.

Qaribullah

Allah will indeed admit those who believe and do good works into Gardens underneath which rivers flow. As for the unbelievers, they take their fill of pleasure and eat as the cattle eat, but the Fire shall be their lodging!

QXP

Verily, Allah will admit all those who accept His Message and fulfill the needs of others into Gardens beneath which rivers flow. But those who deny the Truth, may partake of life and eat like the cattle (live and) eat, and the Fire will be their abode. (Living without a Noble Ideology reduces human beings to a subhuman existence).

Reshad Khalifa

GOD admits those who believe and lead a righteous life into gardens with flowing streams. As for those who disbelieve, they live and eat like the animals eat, then end up in the hellfire.

Rodwell

Verily God will bring those who believe, and do the things that are right, into the Gardens, beneath whose shades the rivers flow: but they who believe not, take their fill, and eat as the beasts eat! And their dwelling-place the fire!

Sale

Verily God will introduce those who believe, and do good works, into gardens beneath which rivers flow: But the unbelievers indulge themselves in pleasures, and eat as beasts eat; and their abode shall be hell fire.

Sher Ali

Verily, ALLAH will cause those who believe and do good works to enter the Gardens underneath which streams flow; While those who disbelieve enjoy themselves and eat even as the cattle eat, and the Fire will be their last resort.

Unknown German

Allah wird jene, die glauben und gute Werke tun, in Gärten führen, die Ströme durchfließen; die aber ungläubig sind, die genießen und fressen wie das Vieh, und das Feuer wird ihre Wohnstatt sein.

V. Porokhova

Тех, кто уверовал (в Аллаха) и добрые дела творит, ■ Аллах, поистине, введет в Сады, реками омовенны, ■ А те, которые Его отвергли, ■ Сладятся и едят, как ест (голодный) скот. ■ Огонь – им (вечная) обитель.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһу тәгалә иман китереп изге гамәлләр, яхшы эшләр кылган мөэминнәрне, әлбәттә, асларыннан елгалар ага торган җәннәтләргә кертәчәк. Әмма кәферләр дөнья нигъмәтләре белән файдаланалар, вә хайваннар ашаган кеби ашыйлар – эчәләр, шуның өчен аларның барачак урыннары утдыр.

جالندہری

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا۔ اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور (اس طرح) کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں۔ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے

طاہرالقادری

بیشک اﷲ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور (دنیوی) فائدے اٹھا رہے ہیں اور (اس طرح) کھا رہے ہیں جیسے چوپائے (جانور) کھاتے ہیں سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.