سوره محمد (47) آیه 26

قرآن، سوره محمد (47) آیه 26

آیه پسین: سوره محمد (47) آیه 27
آیه پیشین: سوره محمد (47) آیه 25

عربی

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَْمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ

بدون حرکات عربی

ذلك بأنّهم قالوا للّذين كرهوا ما نزّل اللّه سنطيعكم في بعض الأمر و اللّه يعلم إسرارهم

خوانش

Thalika bi-annahum qaloo lillatheena karihoo ma nazzala Allahu sanuteeAAukum fee baAAdi al-amri waAllahu yaAAlamu israrahum

آیتی

و اين بدان سبب است که به آن گروه که آيات خدا را ناخوش مي داشتند ،مي ، گفتند : ما در پاره اي از کارها فرمانبردار شما هستيم و خدا از رازشان آگاه است

خرمشاهی

اين از آن است كه به كسانى كه [وحى] فرو فرستاده الهى را ناخوش داشته اند، گويند كه در بعضى كارها از شما اطاعت خواهيم كرد; و خداوند پنهانكاريشان را مى داند.

کاویانپور

اين بخاطر آنست كه منافقان به مخالفان قرآن گفتند: ما با شما در بعضى امور موافقيم و خدا به اسرار نهانى آنها كاملا آگاه است.

انصاریان

این به سبب آن است که آنان به کسانی [چون مشرکان و کافران] که نازل شدن وحی را خوش نداشتند، گفتند: [ما] در بعضی از امور [که بر ضد مؤمنان است] از شما اطاعت خواهیم کرد. در حالی که خدا اسرارشان را می داند.

سراج

اين بجهت آنست كه گفتند به آنانى كه كراهت داشتند آنچه را كه فرو فرستاده خدا بزودى فرمانبريم شما را در پاره‏اى از كارها و خدا مى‏داند پنهانيهاى ايشان را

فولادوند

چرا كه آنان به كسانى كه آنچه را خدا نازل كرده خوش نمى‏داشتند، گفتند: «ما در كار [مخالفت‏] تا حدودى از شما اطاعت خواهيم كرد.» و خدا از همداستانى آنان آگاه است.

پورجوادی

ارتداد آنها اين بود كه به كسانى كه نسبت به آيات خدا كراهت داشتند گفتند: «ما در پاره‏اى از كارها از شما پيروى مى‏كنيم.» خداوند اسرار آنها را مى‏داند.

حلبی

اين، بدان سبب است كه آنان به كسانى كه نمى‏پسنديدند آنچه را كه خدا فرستاد، گفتند: در برخى از كار [ها] شما را فرمان بريم، و خدا رازهاى آنان را مى‏داند.

اشرفی

آن به اين است كه گفتند آنانرا كه ناخوش داشتند آنچه فرستاد خدا بزودى فرمان بريم شما را در بعضى از امر و خدا ميداند راز گفتن ايشانرا

خوشابر مسعود انصاري

اين از آن است كه آنان به كسانى كه [وحى‏] فروفرستاده الهى را ناخوش داشتند، گفتند: در برخى امور از شما فرمان خواهيم برد. و خداوند نهانكارى آنان را مى‏داند

مکارم

این بخاطر آن است که آنان به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت داشتند گفتند: «ما در بعضی از امور از شما پیروی می‌کنیم؟» در حالی که خداوند پنهانکاری آنان را می‌داند.

مجتبوی

اين همه از آن روست كه آنان به كسانى كه آنچه را خداى فرو فرستاده ناخوش داشتند گفتند: ما در برخى از كارها شما را فرمان خواهيم برد، و خدا نهان‏داشتن آنها- پنهان سخن‏گفتن و رازهاى آنان- را مى‏داند.

مصباح زاده

آن باينست كه گفتند آنان را كه ناخوش داشتند آنچه فرستاد خدا بزودى فرمان بريم شما را در بعضى از امر و خدا ميداند راز گفتن ايشان را

معزی

اين بدان است كه گفتند بدانان كه ناخوش داشتند آنچه را خدا فرستاد زود است فرمانبردارى كنيم شما را در پاره اى از كار و خدا داند نهان داشتن آنان را

قمشه ای

این (برگشتن از دین) برای آن بود که آن منافقان به دشمنان قرآن (پنهانی) گفتند: ما البته با شما (بر مخالفت محمّد) تا بتوانیم موافقت می‌کنیم. و خدا از این سخن پنهانی آنها آگاه است.

رشاد خليفه

زيرا به کساني که از آنچه خدا نازل کرده است، نفرت داشتند، گفتند: ما در برخي از موارد از شما اطاعت مي کنيم. خدا از دسيسه هاي پنهاني آنها کاملاً آگاه است.

Literal

That is with that they said to those who hated what God descended: «We will obey you in some (of) the matter/affair.» And God knows their secrets.

Al-Hilali Khan

This is because they said to those who hate what Allah has sent down: «We will obey you in part of the matter,» but Allah knows their secrets.

Arthur John Arberry

That is because they said to those who were averse to what God sent down, ‹We will obey you in some of the affair›; and God knows their secrets.

Asad

[they do turn their backs on it] inasmuch as [Lit., «this, because…,» etc.] they are wont to say unto those who abhor all that God has revealed, «We will comply with your views on some points.» [Lit., «in some [or «parts of»] the matter»: i.e., «although we cannot agree with you [atheists] as regards your denial of God, or of resurrection, or of the fact of revelation as such, we do agree with you that Muhammad is an impostor and that the Quran is but his invention» (Razi). By «those who turn their backs [on this message] after guidance has been vouchsafed to them» are meant, in the first instance, the hypocrites and half-hearted followers of Islam at the time of the Prophet who refused to fight in defense of the Faith, in a wider sense, however, this definition applies to all people, at all times, who are impressed by the teachings of the Quran but nevertheless refuse to accept it as God-inspired and, therefore, morally binding.] But God knows their secret thoughts:

Dr. Salomo Keyzer

Dit zal hen overkomen, omdat zij in het geheim zeggen tot hen, die het door God geopenbaarde verachten: Wij zullen u in een gedeelte der zaak volgen. Maar God kent hunne geheimen.

Free Minds

That is because they said to those who hated what God had sent down: "We will obey you in certain matters." And God knows their secrets.

Hamza Roberto Piccardo

Perché hanno detto a coloro che hanno ripulsa di quello che Allah ha fatto scendere: «Vi obbediremo in una parte della questione». Allah ben conosce i loro segreti.

Hilali Khan

This is because they said to those who hate what Allah has sent down: "We will obey you in part of the matter," but Allah knows their secrets.

Kuliev E.

Это – потому, что они сказали тем, которые возненавидели ниспосланное Аллахом: «Мы будем повиноваться вам в некоторых делах». Аллах знает то, что они скрывают.

M.-N.O. Osmanov

Это потому, что они (т. е. мунафики] сказали тем, которым ненавистно ниспосланное Аллахом: «Мы повинуемся вам в некоторых делах». Но Аллах ведает то, что они содержат втайне.

Mohammad Habib Shakir

That is because they say to t
hose who hate what Allah has revealed: We will obey you in some of the affairs; and Allah knows their secrets.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

That is because they say unto those who hate what Allah hath revealed: We will obey you in some matters; and Allah knoweth their secret talk.

Palmer

That is for that they say to those who are averse from what God has revealed, ‹We will obey you in part of the affair!› but God knows their secrets!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bu şundandır: Bunlar, Allah’ın indirdiğinden tiksinenlere, «Bazı işlerde size itaat edeceğiz.» demişlerdi. Fakat Allah onların gizlediklerini biliyor.

Qaribullah

That is because they say to those averse to what Allah has sent down ‹We shall obey you in some of the matters. ‹ Allah knows their secrets.

QXP

This, because they say to those who resent the Qur’an, «We will be with you in part of your plans.» And Allah fully knows their secret consultations.

Reshad Khalifa

This is because they said to those who hated what GOD has sent down, «We will obey you in certain matters.» GOD fully knows their secret conspiracies.

Rodwell

This – because they say to those who abhor what God hath sent down, «We will comply with you in part of what ye enjoin.» But God knoweth their secret reservations.

Sale

This shall befall them, because they say privately unto those who detest what God hath revealed, we will obey you in part of the matter. But God knoweth their secrets.

Sher Ali

That is because they said to those who hate what ALLAH has revealed, `We will obey you in some matters, and ALLAH knows their secrets.

Unknown German

Dies, weil sie zu denen, die das hassen, was Allah herniedersandte, sprachen: «Wir wollen euch in einigen Sachen folgen.» Und Allah kennt ihre Heimlichkeiten.

V. Porokhova

И это – потому, что говорили они тем, ■ Кто ненависть питает к тому, что им низвел Аллах: ■ «Мы будем вам повиноваться в некотором деле». ■ Аллах же знает тайны их.

Yakub Ibn Nugman

Ул имансызлыкка кайтучы кешеләр – Аллаһ иңдергән Коръәнне мәкъруһ күргән мөшрикләргә әйттеләр: «Без сезгә иярәбез, бәгъзе эшләрдә сезгә итагать итәбез, ягъни Ислам диненә зарар итү эшләрендә. Шуның өчен Аллаһ аларны имансызлыкка кайтарды. Аллаһ аларның мөшрикләр белән яшерен сөйләшкән сүзләрен беләдер.

جالندہری

یہ اس لئے کہ جو لوگ خدا کی اُتاری ہوئی (کتاب) سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے۔ اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے

طاہرالقادری

یہ اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اﷲ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اﷲ ان کے خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.