سوره الفتح (48) آیه 5

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 5

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 6
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 4

عربی

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و يكفّر عنهم سيّئاتهم و كان ذلك عند اللّه فوزا عظيما

خوانش

Liyudkhila almu/mineena waalmu/minati jannatin tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha wayukaffira AAanhum sayyi-atihim wakana thalika AAinda Allahi fawzan AAatheeman

آیتی

و تا مردان و زنان مؤمن را به بهشتهايي داخل کند که در آن نهرها جاري است و در آنجا جاويدانند و گناهانشان را بزدايد و اين در نزد خدا کاميابي بزرگي است

خرمشاهی

تا سرانجام مردان مؤمن و زنان مؤمن را به بوستانهايى كه جويباران از فرودست آن جارى است درآورد، كه جاودانه در آنجا هستند، و تا سيئاتشان را از ايشان بزدايد، و اين نزد خداوند رستگارى بزرگى است.

کاویانپور

و مردان و زنان با ايمان را براى هميشه در بهشتهايى كه در آن نهرها جاريست داخل مى‏سازد و از تقصيرات آنان ميگذرد. در حقيقت اين رستگارى در پيشگاه خدا سعادت و پيروزى بزرگى است.

انصاریان

تا مردان و زنان مؤمن را در بهشت هایی درآورد که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است در حالی که در آن جاودانه اند، و گناهانشان را از آنان محو کند، و این [سرانجام نیک] نزد خدا کامیابی بزرگ است.

سراج

تا در آورد مردان مؤمن و آنان مؤمنه را به بوستانهائى كه مى‏رود از زير (درختان و قصرهاى) آن جويهاى آب در حاليكه هميشه مى‏مانند در آن و تا آنكه بپوشاند از ايشان بديهاى ايشان را و هست اين وعده نزد خدا رستگارى بزرگ

فولادوند

تا مردان و زنانى را كه ايمان آورده‏اند در باغهايى كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است، درآورد و در آن جاويدان بدارد، و بديهايشان را از آنان بزدايد؛ و اين [فرجام نيك‏] در پيشگاه خدا كاميابى بزرگى است.

پورجوادی

تا مردان و زنان با ايمان را به باغهايى وارد كند كه جويباران در آن جارى است و جاودان در آنجا باشند و گناهانشان را ببخشد و اين نزد خدا كاميابى بزرگى است

حلبی

تا مردان مؤمن و زنان مؤمن را به بهشتهايى در آورد، كه از زير آنها نهرها روان است، و گناهان آنها را بر ايشان مى‏پوشاند، و اين نزد خدا رستگارى بزرگى است.

اشرفی

تا داخل كند مردان با ايمان و زنان با ايمان را در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانيان در آن و نابود كند از ايشان گناهانشان را و باشد آن نزد خدا كاميابى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

تا سرانجام مردان و زنان مؤمن را به باغهايى در آورد كه از فرودست آن جويباران روان است كه جاودانه در آنجا خواهند بود. و بديهايشان را از آنان بزدايد و اين [دست آورد] در نزد خدا پيروزى بزرگى است

مکارم

هدف (دیگر از آن فتح مبین) این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغهایی (از بهشت) وارد کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است، در حالی که جاودانه در آن می‌مانند، و گناهانشان را می‌بخشد، و این نزد خدا رستگاری بزرگی است!

مجتبوی

تا مردان و زنان مؤمن را به بهشتهايى درآرد كه از زير [درختان‏] آنها جويها روان است، در آنجا جاويدانند، و بديهاشان را از ايشان بزدايد. و اين در نزد خدا رستگارى و كاميابى بزرگى است.

مصباح زاده

تا داخل كند مردان با ايمان و زنان با ايمان را در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانيان در آن و نابود كند از ايشان گناهانشان را و باشد آن نزد خدا كاميابى بزرگ

معزی

تا درآرد مردان و زنان مؤمن را به بهشتهائى كه روان است زير آنها جويها جاودانان در آنها و بزدايد از ايشان بديهاى ايشان را و آن است نزد خدا رستگارى بزرگ

قمشه ای

این (فتح یا فزودن ایمان) برای آن است که خدا می‌خواهد مردان و زنان مؤمن را تا ابد در بهشت‌هایی که زیر درختانش نهرها جاری است داخل گرداند و گناهانشان را تمام ببخشد و این به حقیقت نزد خدا فیروزی بزرگ است.

رشاد خليفه

او مسلماً مردان و زنان مؤمن را به باغ هايي با نهرهاي روان داخل خواهد كرد، جايي كه در آن جاودان مي مانند. او گناهانشان را پاك خواهد كرد و اين از نظر خدا، پيروزي بزرگي است.

Literal

To enter the believers (M) and the believers (F) treed gardens/paradises, the rivers/water-ways run/flow from below/beneath it, immortally/eternally in it, and He covers/substitutes from them their sins/crimes, and that was/is at God a great success/triumph .

Al-Hilali Khan

That He may admit the believing men and the believing women to Gardens under which rivers flow (i.e. Paradise), to abide therein forever, and to expiate from them their sins, and that is with Allah, a supreme success,

Arthur John Arberry

and that He may admit the believers, men and women alike, into gardens underneath which rivers flow, therein to dwell forever, and acquit them of their evil deeds; that is in God’s sight a mighty triumph;

Asad

[and] that He might admit the believers, both men and women, into gardens through which running waters flow, therein to abide, and that He might efface their [past bad] deeds: and that is, in the sight of God, indeed a triumph supreme!

Dr. Salomo Keyzer

Dat hij de ware geloovigen van beiderlei kunne in tuinen leide, waardoor rivieren stroomen, om daarin voor eeuwig te wonen, en dat hij hen reinige van hunne slechte daden. Dit zal eene groote gelukzaligheid van God wezen.

Free Minds

That He may admit the believing men and believing women into Gardens with rivers flowing beneath them, abiding eternally therein, and He will remit their sins from them. And with God this is a great triumph.

Hamza Roberto Piccardo

[lo ha fatto] per far entrare i credenti e le credenti nei Giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, per mondarli dei loro peccati – questo è successo enorme presso Allah –

Hilali Khan

That He may admit the believing men and the believing women to Gardens under which rivers flow (i.e. Paradise), to abide therein forever, and to expiate from them their sins, and that is with Allah, a supreme success,

Kuliev E.

И чтобы ввести верующих мужчин и верующих женщин в Райские сады, в которых текут реки, где они пребудут вечно, и чтобы простить им их злодеяния. Это перед Аллахом является великим преуспеянием.

M.-N.O. Osmanov

[Мы даровали тебе явную победу], чтобы ввести верующих мужчин и женщин в сады, в которых текут ручьи, для вечного пребывания их там, чтобы смыть с них [грех] за злые деяния (и это перед Аллахом – в
еликое преуспеяние),

Mohammad Habib Shakir

That He may cause the believing men and the believing women to enter gardens beneath which rivers flow to abide therein and remove from them their evil; and that is a grand achievement with Allah

Mohammed Marmaduke William Pickthall

That He may bring the believing men and the believing women into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide, and may remit from them their evil deeds – That, in the sight of Allah, is the supreme triumph –

Palmer

to make the believers, men and women, enter into gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for aye; and to cover for them their offences; for that with God is a grand bliss:

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnanmış erkekleri ve inanmış kadınları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokması içindir bu. Sürekli kalıcıdırlar orada. Ve onların çirkin davranışlarını örtüp gizlemesi içindir. İşte bu, Allah katında çok büyük bir kurtuluş ve eriştir.

Qaribullah

(From His Wisdom) He admits the believers, both men and women, into Gardens underneath which rivers flow, there to live for ever, and acquit them of their sins that with Allah is a mighty triumph

QXP

Thus He will admit the believing men and the believing women into Gardens beneath which rivers flow, wherein they shall abide. And He will absolve their faults and imperfections. And that is, with Allah, the Supreme Triumph. (11:115).

Reshad Khalifa

He will certainly admit the believing men and women into gardens with flowing streams, wherein they abide forever. He will remit their sins. This is, in the sight of GOD, a great triumph.

Rodwell

And that He may bring the believing men and the believing women into gardens ‹neath whose trees the rivers flow, to dwell therein for ever, and that He may cancel their evil deeds: for this is the great bliss with God:

Sale

That He may lead the true believers of both sexes into gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for ever; and may expiate their evil deeds from them: — This will be great felicity with God: —

Sher Ali

That HE may cause the believing men and the believing women to enter the Gardens beneath which streams flow, wherein they will abide, and that HE may remove their evils from them – and that, in the sight of ALLAH, is the supreme achievement;

Unknown German

Daß Er die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen einführe in Gärten, durch die Ströme fließen, ewig darin zu weilen, und daß Er ihre Missetaten von ihnen nehme – und das ist vor Allah die höchste Glückseligkeit –

V. Porokhova

Чтоб верующих женщин и мужчин ■ Он ввел в Сады, реками омовенны, ■ Где пребывать навечно им; ■ Избавил (всех их) от (содеянного) зла, – ■ Сие у Господа – великое признание и дар.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ мөэмин ирләрнең вә мөэминә хатыннарның иманнарына куәт бирде, аларны җәннәтләргә кертмәк өчен, ул җәннәтләрнең асларыннан елгалар агадыр, алар анда мәңге калырлар, дәхи иманнарына куәт бирде аларның гөнаһларын җуяр өчен, бу эш мөэминнәр өчен Аллаһ хозурында олугъ бәхеткә ирешүдер.

جالندہری

(یہ) اس لئے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کردے۔ اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے

طاہرالقادری

(یہ سب نعمتیں اس لئے جمع کی ہیں) تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں (وہ) ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور (مزید یہ کہ) وہ ان کی لغزشوں کو (بھی) ان سے دور کر دے (جیسے اس نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں)۔ اور یہ اﷲ کے نزدیک (مومنوں کی) بہت بڑی کامیابی ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.