سوره الفتح (48) آیه 6

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 6

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 7
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 5

عربی

وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً

بدون حرکات عربی

و يعذّب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظّانّين باللّه ظنّ السّوء عليهم دائرة السّوء و غضب اللّه عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنّم و ساءت مصيرا

خوانش

WayuAAaththiba almunafiqeena waalmunafiqati waalmushrikeena waalmushrikati alththanneena biAllahi thanna alssaw-i AAalayhim da-iratu alssaw-i waghadiba Allahu AAalayhim walaAAanahum waaAAadda lahum jahannama wasaat maseeran

آیتی

و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که بر خدا بدگمانند، عذاب کند بر گردشان بدي حلقه زند و خدا بر آنها خشم گرفت و لعنتشان کرد وجهنم را برايشان آماده کرده است و جهنم بد سرانجامي است

خرمشاهی

و تا مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرك و زنان مشرك را كه در باره خداوند بدانديشند، عذاب كند; پيش آمد بد روزگار بر آنان باد و خداوند بر آنان خشم گرفته و لعنت آورده و برايشان دوزخ را آماده ساخته است و بد سرانجامى است.

کاویانپور

و نيز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را مجازات مى‏كند زيرا آنان به خدا بدگمان شدند، روزگار مصيبت بار در انتظار آنهاست و خدا بآنان خشم گرفته و آنها را لعن كرده است و دوزخ را كه مكان بسيار بديست براى (مجازات) آنان آماده نموده است.

انصاریان

و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می برند عذاب کند؛ پیشامد بد زمانه فقط بر خودشان باد. خدا بر آنان خشم گرفته، و لعنتشان کرده است و دوزخ را برای آنان آماده نموده و بد بازگشت گاهی است.

سراج

و تا آنكه عذاب كند مردان منافق و آنان منافقه و مردان مشرك و آنان مشركه را گمان برندگان بخداى گمان بد بر اين گمان بد برندگان گردش بد است و خشم گرفت خدا برايشان و لعنتشان كرده آماده ساخت براى ايشان دوزخ را و بد بازگشتگاهى است دوزخ

فولادوند

و [تا] مردان و زنان نفاق‏پيشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد برده‏اند، عذاب كند؛ بد زمانه بر آنان باد. و خدا بر ايشان خشم نموده و لعتشان كرده و جهنم را براى آنان آماده گردانيده و [چه‏] بد سرانجامى است ،

پورجوادی

و نيز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه بر خدا بدگمانند عذاب كند، بدا بر حال ايشان، خداوند بر آنها خشم گرفت و از رحمت خود دورشان كرد و جهنم را براى آنها آماده ساخته و چه بد سرانجامى است.

حلبی

و عذاب كند مردان دو رو و زنان دو رو را و مردان مشرك و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد دارند، و بر آنها باد گردش بد [روزگار]، و خدا بر آنها خشم گيرد، و آنها را لعنت كند، و دوزخ را براى آنها آماده كرده، و [آن‏] بد جايگاهيست.

اشرفی

و عذاب كند مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرك و زنان مشرك را كه گمان برند بخدا گمان بد بر آنهاست گردش بد و خشم كرد خدا برايشان و لعنت كرد ايشانرا و مهيا كرد براى ايشان دوزخ را و بد است آن از لحاظ بازگشت

خوشابر مسعود انصاري

و تا به مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك كه به خداوند گمان بد برده‏اند، عذاب دهد. مصيبت ناگوار بر آنان باد. و خداوند بر آنان خشمگين شده و آنان را لعنت كرده و دوزخ را براى آنان آماده ساخته است و بد جايگاهى است

مکارم

و (نیز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می‌برند مجازات کند؛ (آری) حوادث ناگواری (که برای مؤمنان انتظار می‌کشند) تنها بر خودشان نازل می‌شود! خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای آنان آماده کرده؛ و چه بد سرانجامی است!

مجتبوی

و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خداى گمان بد مى‏برند عذاب كند. گردنده بد- پيشامد بد- بر آنان باد، و خداى بر آنان خشم گرفت و لعنتشان كرد و برايشان دوزخ را آماده ساخته است، و بد بازگشتگاهى است.

مصباح زاده

و عذاب كند مردان منافق و زنان منافق و مردان مشرك و زنان مشرك را كه گمان برند بخدا گمان بد بر آنهاست گردش بد و خشم كرد خدا بر ايشان و لعنت كرد ايشان را و مهيا كرد براى ايشان دوزخ را و بد است آن از لحاظ بازگشت

معزی

و عذاب كند مردان و زنان منافق (دوروى) و مردان و زنان مشرك را آنان كه به خدا گمان بد برند بر ايشان بار گردش بد (پيش آمد بد) و خشم گيرد خدا بر ايشان و لعن كند ايشان را و آماده سازد براى ايشان دوزخ را و چه زشت است جايگاهى

قمشه ای

و نیز خدا خواهد تا همه منافقان و مشرکان را از مرد و زن عذاب کند که آنها به خدا بد گمان بودند (و وعده فتح خدا را دروغ پنداشتند) در صورتی که (وعده خدا صدق است و) روزگار بد و هلاکت ابد بر خود آنهاست و خدا بر آنان خشم و لعن کرد و جهنم را که بسیار بد منزلگاهی است بر ایشان مهیّا ساخت.

رشاد خليفه

و او مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را به كيفر خواهد رساند، زيرا آنها درباره خدا افكاري پليد در سر پرورانده اند. پليدي شان دامنگير خودشان خواهد شد، زيرا خدا از آنها خشمگين است، آنها را محكوم مي كند و جهنم را براي آنها آماده كرده است. چه سرنوشت شومي!

Literal

And He tortures the hypocrites (M) and the hypocrites (F), and the sharers/takers of partners with God (M) and the sharers/takers of partners with God (F), the thinkers/assumers with (of) God the bad’s/evil’s thought/assumption , on them (is) the bad’s/evil’s circle/disaster, and God became angry/angered on them, and He cursed/humiliated them , and He prepared for them Hell , and it was a bad/evil end/destination.

Al-Hilali Khan

And that He may punish the Munafiqoon (hypocrites), men and women, and also the Mushrikoon men and women, who think evil thoughts about Allah, for them is a disgraceful torment, and the Anger of Allah is upon them, and He has cursed them and prepared Hell for them, and worst indeed is that destination.

Arthur John Arberry

and that He may chastise the hypocrites, men and women alike, and the idolaters men and women alike, and those who think evil thoughts of God; against them shall be the evil turn of fortune. God is wroth with them, and has cursed them, and has prepared for them Gehenna — an evil homecoming!

Asad

And [God has willed] to impose suffering [in the life to come] on the hypocrites, both men and women, and on those who ascribe divinity to aught beside Him, both men and women: all who entertain evil thoughts about God. [I.e., who deny His existence or man’s responsibility to Him, or offend against the concept of His oneness.] Evil encompasses them from all sides, and God’s condemnation rests upon them; and He has rejected them [from His grace], and has readied hell for them: and how evil a journey’s end!

Dr. Salomo Keyzer

Hij zal de huichelachtige mannen en de huichelachtige vrouwen straffen, en de afgodendienaars en de afgodendienaressen, die eene slechte meening van God hebben. Zij zullen den tegenspoed ondervinden, en God zal toornig omtrent hen zijn en hen vloeken; hij heeft de hel voor hen gereed gemaakt, dat zal een ellendig verblijf wezen.

Free Minds

And He will punish the hypocrite men and the hypocrite women, and the idolater men and the idolater women, who think evil thoughts about God. Their evil will come back to them, and God wa
s angry with them, and He has cursed them and prepared for them Hell. What a miserable destiny!

Hamza Roberto Piccardo

e per castigare gli ipocriti e le ipocrite, gli associatori e le associatrici che hanno cattiva opinione di Allah. Che la sventura si abbatta su di loro! Allah è adirato contro di loro, li ha maledetti e ha preparato per loro l’Inferno: qual triste avvenire!

Hilali Khan

And that He may punish the Munafiqoon (hypocrites), men and women, and also the Mushrikoon men and women, who think evil thoughts about Allah, for them is a disgraceful torment, and the Anger of Allah is upon them, and He has cursed them and prepared Hell for them, and worst indeed is that destination.

Kuliev E.

И чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них Геенну. Как же скверно это место прибытия!

M.-N.O. Osmanov

чтобы подвергнуть наказанию мунафиков, мужчин и женщин, многобожников, мужчин и женщин, которые думают дурное об Аллахе. Но на них обрушатся удары судьбы, а Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них ад. Скверная это обитель!

Mohammad Habib Shakir

And (that) He may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the polytheistic men and the polytheistic women, the entertainers of evil thoughts about Allah. On them is the evil turn, and Allah is wroth with them and has cursed them and prepared hell for them, and evil is the resort.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the idolatrous men and the idolatrous women, who think an evil thought concerning Allah. For them is the evil turn of fortune, and Allah is wroth against them and hath cursed them, and hath made ready for them hell, a hapless journey’s end.

Palmer

and to torment the hypocrites, men and women, and the idolaters, men and women, who think evil thoughts of God;- over them is a turn of evil fortune, and God will be wrath with them and curse them, and has prepared for them hell, and an evil journey shall it be!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve Allah hakkında kötü sanılar besleyen erkek münafıklarla kadın münafıklara ve erkek putperestlerle kadın putperestlere, o kötülük girdabı başlarına dönesilere azap etsin diyedir bu. Allah onlara öfkelenmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Kötü bir varış yeridir o.

Qaribullah

and that He might punish the hypocrites and the idolaters, both men and women, and those who think evil thoughts of Allah. An evil turn (of fortune) will befall them. The Wrath of Allah is on them, and He has cursed them and prepared for them Gehenna (Hell), an evil arrival!

QXP

And He will punish the hypocrite men and the hypocrite women and the idolater men and idolater women who hold evil assumptions and plans against Allah. Around them is a circle of their disruptive deeds, and Allah’s Disapproval is upon them and He deprives them of His Grace. For them He has readied Hell, and how miserable is that as a destination!

Reshad Khalifa

And He will requite the hypocrite men and women and the idol worshipping men and women, for they have harbored evil thoughts about GOD. Their evil will backfire against them. For GOD is angry with them, condemns them, and has prepared for them Gehenna. What a miserable destiny!

Rodwell

And that He may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the men and women who join other gods with God, and think evil thoughts of Him. Theirs shall be a round of evil; and God is angry with them and curseth them, and hath prepared Hell for them: and, an evil journey thither!

Sale

And that He may punish the hypocritical men, and the hypocritical women, and the idolaters, and the idolatresses, who conceive an ill opinion of God. They shall experience a turn of evil fortune; and God shall be angry with them, and shall curse them, and hath prepared hell for them; an ill journey shall it be thither!

Sher Ali

And that HE may punish the hypocritical men and the hypocritical women, and the idolatrous men and the idolatrous women, who entertain evil thoughts concerning ALLAH. On them shall fall an evil calamity, and the wrath of ALLAH is upon them. And HE has cursed them. And has prepared Hell for them. And that, indeed, is an evil destination.

Unknown German

Und die Heuchler und Heuchlerinnen und die Götzendiener und Götzendienerinnen strafe, die schlimme Gedanken über Allah hegen. Auf solche wird ein böses Unheil niederfallen; Allah ist zornig über sie. Er hat sie von Sich gewiesen und hat die Hölle für sie bereitet. Und eine üble Bestimmung ist das.

V. Porokhova

Чтоб наказал Он лицемеров, женщин и мужчин, ■ И многобожников, мужчин и женщин, ■ Кто злое думает о Нем. ■ Падет на них кольцом все зло, ■ Гнев Господа на них, – ■ Он проклял их и уготовил Ад им – ■ Такое скверное пристанище (для скверных)!

Yakub Ibn Nugman

Вә мөэминнәрнең иманын куәтләде, монафикъ ирләрне вә монафика хатыннарны һәм мөшрик ирләрне вә мөшрикә хатыннарны ґәзаб кылмак өчен, Аллаһ пәйгамбәргә һәм мөселманнарга ярдәм бирмәс, дип, Аллаһуга яман зан кылдылар, Аллаһуга яман зан кылулары, үзләренә явызлык булып кайтыр, вә аларга Аллаһ ачуланды вә рәхмәтеннән ерак кылды вә аларга җәһәннәмне хәзерләде, ул җәһәннәм ни яман урындыр.

جالندہری

اور (اس لئے کہ) منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے۔ ان ہی پر برے حادثے واقع ہوں۔ اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ تیار کی۔ اور وہ بری جگہ ہے

طاہرالقادری

اور (اس لئے بھی کہ ان) منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اﷲ کے ساتھ بُری بدگمانیاں رکھتے ہیں، انہی پر بُری گردش (مقرر) ہے، اور ان پر اﷲ نے غضب فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لئے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.