سوره الفتح (48) آیه 18

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 18

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 19
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 17

عربی

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً

بدون حرکات عربی

لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم و أثابهم فتحا قريبا

خوانش

Laqad radiya Allahu AAani almu/mineena ith yubayiAAoonaka tahta alshshajarati faAAalima ma fee quloobihim faanzala alsakeenata AAalayhim waathabahum fathan qareeban

آیتی

خدا از مؤمنان آن هنگام که در زير درخت با تو بيعت کردند ، خشنود گشت و دانست که در دلشان چه مي گذرد پس آرامش بر آنها نازل کرد و به فتحي نزديک پاداششان داد ،

خرمشاهی

به راستى كه خداوند از مؤمنان، آنگاه كه با تو در زير آن درخت بيعت كردند، خشنود شد، و دانست كه در دلهايشان چيست، و آنگاه آرامش [خود] را بر آنان نازل كرد و به پيروزى اى نزديك پاداششان داد.

کاویانپور

خدا از مؤمنينى كه زير درخت (معهود حديبيه) با تو بيعت كردند، بحقيقت خشنود گشت و از خلوص قلبى آنان آگاه بود كه وقار و آرامش بر ايشان نازل كرد و آنها را بفتحى نزديك بشارت داد.

انصاریان

یقیناً خدا از مؤمنان هنگامی که زیر آن درخت [که در منطقه حدیبیه بود] با تو بیعت می کردند خشنود شد، و خدا آنچه را [از خلوص نیّت و پاکی قصد] در دل هایشان بود می دانست، در نتیجه آرامش را بر آنان نازل کرد، و پیروزی نزدیکی را [که پیروزی در خیبر بود] به آنان پاداش داد.

سراج

بعزتم سوگند خوشنود گشت خدا از مؤمنان آنگه كه بيعت كردند با تو در زير درخت (سمره) پس مى‏داند خدا آنچه كه در دلهاى ايشان است پس فرود آورد آرامش را برايشان و پاداششان داد فتحى نزديك (فتح خيبر)

فولادوند

به راستى خدا هنگامى كه مؤمنان، زير آن درخت با تو بيعت مى‏كردند از آنان خشنود شد، و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پيروزى نزديكى به آنها پاداش داد.

پورجوادی

خداوند از مؤمنانى كه زير درخت با تو بيعت كردند خشنود شد و مى‏دانست در دلشان چه مى‏گذرد لذا آرامش بر آنها نازل كرد و به فتحى نزديك

حلبی

بيگمان خدا از مؤمنان خشنود گشت چون با تو زير درخت بيعت كردند، و آنچه در دلهايشان بود بدانست، پس بر ايشان آرامشى فرو فرستاد، و ايشان را با پيروزى نزديكى پاداش داد،

اشرفی

بتحقيق خوشنود شد خدا از مؤمنان وقتى كه بيعت كردند با تو در زير آندرخت پس ميداند آنچه در دلهاى ايشانست پس فرو فرستاد آرامش خاطر برايشان و پاداششان داد فتحى نزديك

خوشابر مسعود انصاري

به راستى خداوند از مؤمنان هنگامى كه زير درخت با تو بيعت مى‏كردند خشنود شد، و معلوم داشت كه در دلهايشان چيست، در نتيجه بر آنان آرامش فرود آورد و فتحى نزديك را به آنان پاداش داد

مکارم

خداوند از مؤمنان -هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند- راضی و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود می‌دانست؛ از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود؛

مجتبوی

هر آينه خداى از مؤمنان خشنود شد آنگاه كه با تو در زير آن درخت- در حديبيه- بيعت مى‏كردند، آنچه را در دلهاشان بود- از راستى و پاكى نيت و وفا- دانست، پس آرامش را بر آنان فرو آورد و ايشان را پيروزيى نزديك- فتح خيبر- پاداش داد،

مصباح زاده

بتحقيق خوشنود شد خدا از مؤمنان وقتى كه بيعت كردند با تو در زير آن درخت پس ميداند آنچه در دلهاى ايشانست پس فرو فرستاد آرامش خاطر بر ايشان و پاداششان داد فتحى نزديك

معزی

همانا خوشنود شد خدا از مؤمنان گاهى كه پيمان بستند (بيعت كردند) با تو زير آن درخت پس دانست آنچه در دلهاى ايشان است پس فرود آورد آرامش را بر ايشان و پاداش داد بديشان پيروزئى نزديك را

قمشه ای

خدا از مؤمنانی که زیر درخت (معهود حدیبیّه) با تو بیعت کردند به حقیقت خشنود گشت و از وفا و خلوص قلبی آنها آگاه بود که وقار و اطمینان کامل بر ایشان نازل فرمود و به فتحی نزدیک (که فتح خیبر بود) پاداش داد.

رشاد خليفه

خدا از مؤمناني که زير درخت با تو پيمان وفاداري بستند، خوشنود است. او مي دانست که در قلبشان چه بود و درنتيجه، به لطف خود، به آنها رضايت خاطر عطا کرد و با يک پيروزي فوري پاداش آنها را داد.

Literal

God had (E) accepted/approved of the believers, when/if they pledge/swear to you under the trees, so He knew what (is) in their hearts/minds , so He descended the tranquillity/calm on them, and He rewarded/compensated them a near/close opening/victory.

Al-Hilali Khan

Indeed, Allah was pleased with the believers when they gave their Baia (pledge) to you (O Muhammad SAW) under the tree, He knew what was in their hearts, and He sent down As-Sakinah (calmness and tranquillity) upon them, and He rewarded them with a near victory,

Arthur John Arberry

God was well pleased with the believers when they were swearing fealty to thee under the tree, and He knew what was in their hearts, so He sent down the Shechina upon them, and rewarded them with a nigh victory

Asad

INDEED, well-pleased was God with the believers when they pledged their allegiance unto thee [O Muhammad] under that tree, [I.e., at Hudaybiyyah (see introductory note). for He knew what was in their hearts; and so He bestowed inner peace upon them from on high, and rewarded them with [the glad tiding of] a victory soon to come [Most of the commentators assume that this relates to the conquest of Khaybar, which took place a few months after the Truce of Hudaybiyyah. It is probable, however, that the implication is much wider than that – namely, a prophecy of the almost bloodless conquest of Mecca in the year 8 H., the victorious establishment of Islam in all of Arabia and, finally, the tremendous expansion of the Islamic Commonwealth under the Prophet’s immediate successors.]

Dr. Salomo Keyzer

God was den waren geloovigen genegen, toen zij u getrouwheid zwoeren onder den boom, en hij kende datgene, wat in hunne harten was; daarom zond hij gerustheid des gemoeds op hen neder, en beloonde hij hen met eene spoedige overwinning.

Free Minds

God is pleased with the believers who pledged allegiance to you under the tree. He thus knew what was in their hearts, so He sent down tranquility upon them, and rewarded them with a near victory.

Hamza Roberto Piccardo

Già Allah si è compiaciuto dei credenti quando ti giurarono [fedeltà] sotto l’albero. Sapeva quello che c’era nei loro cuori e fece scendere su di loro la Pace: li ha ricompensati con un’imminente vittoria

Hilali Khan

Indeed, Allah was pleased with the believers when they gave their Baia (pledge) to you (O Muhammad SAW) under the tree, He knew what was in their hearts, and He sent down As-Sakinah (calmness and tranquillity) upon them, and He rewarded them with a near victory,

Kuliev E.

Аллах остался доволен в
рующими, когда они присягали тебе под деревом в Худейбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой и вознаградил их близкой победой

M.-N.O. Osmanov

Аллах был доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом. Ему было ведомо, что у них в сердцах, и Он ниспослал им [душевный] покой и вознаградил их близкой победой

Mohammad Habib Shakir

Certainly Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance to you under the tree, and He knew what was in their hearts, so He sent down tranquillity on them and rewarded them with a near victory,

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance unto thee beneath the tree, and He knew what was in their hearts, and He sent down peace of reassurance on them, and hath rewarded them with a near victory;

Palmer

God was well pleased with the believers when they did swear allegiance to thee beneath the tree; and He knew what was in their hearts, and He sent down His shechina upon them and rewarded them with a victory nigh at hand,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, Allah müminlerden, o ağacın altında sana bey’at ettikleri sırada hoşnut olmuştur. Onların gönüllerindekini bilmiş, üzerlerine huzur ve sükûn indirmiş ve kendilerine yakın bir fetih nasip etmiştir.

Qaribullah

Allah was pleased with the believers when they swore allegiance to you under the tree and He knew what was in their hearts. Therefore, He sent down tranquility upon them and rewarded them with a victory close by

QXP

Indeed, Allah was pleased with the believers when they pledged allegiance unto you (O Messenger) under that shady tree. For, He knew what was in their hearts, and so He sent down upon them inner peace, and rewarded them by opening the gates to a quick Victory. (48:10).

Reshad Khalifa

GOD is pleased with the believers who pledged allegiance to you under the tree. He knew what was in their hearts and, consequently, He blessed them with contentment, and rewarded them with an immediate victory.

Rodwell

Well pleased now hath God been with the believers when they plighted fealty to thee under the tree; and He knew what was in their hearts: therefore did He send down upon them a spirit of secure repose, and rewarded them with a speedy victory,

Sale

Now God was well pleased with the true believers, when they sware fidelity unto thee under the tree; and He knew that which was in their hearts: Wherefore He sent down on them tranquillity of mind, and rewarded them with a speedy victory,

Sher Ali

Surely, ALLAH was well-pleased with the believers when they were swearing allegiance to thee under the Tree, and HE knew what was in their hearts, and HE sent down tranquility on them, and HE rewarded them with a victory at hand,

Unknown German

Allah war wohl zufrieden mit den Gläubigen, da sie dir Treue gelobten unter dem Baum, und Er wußte, was in ihren Herzen war, dann senkte Er die Ruhe auf sie und belohnte sie mit einem Sieg, der nahe zur Hand war,

V. Porokhova

И было Божие довольствие на тех благочестивых, ■ Кто присягал тебе под деревом (на верность). ■ Он знал, что было в их сердцах, ■ И Он низвел в них Свой покой ■ И наградил их скорою победой

Yakub Ibn Nugman

Сугыштан кайтмыйча, үлгәнче мөшрикләр белән сугышырга, дип, агач төбендә сиңа бәйґәт бирүче сахабәләрдән Аллаһ, шиксез, разый булды, Аллаһ аларның күңелләрендәге яхшы ниятләрен белде, аларга күңел тынычлыгын бирде һәм тиздән Мәккә фәтех ителәчәк мөселманнар кулына үтәчәк, дип аларны шатландырды.

جالندہری

(اے پیغمبر) جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا۔ اور جو (صدق وخلوص) ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کرلیا۔ تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی

طاہرالقادری

بیشک اﷲ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ (حدیبیہ میں) درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو (جذبۂ صِدق و وفا) ان کے دلوں میں تھا اﷲ نے معلوم کر لیا تو اﷲ نے ان (کے دلوں) پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتحِ (خیبر) کا انعام عطا کیا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.