سوره الفتح (48) آیه 20

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 20

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 21
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 19

عربی

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وَ كَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتَقِيماً

بدون حرکات عربی

وعدكم اللّه مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه و كفّ أيدي النّاس عنكم و لتكون آية للمؤمنين و يهديكم صراطا مستقيما

خوانش

WaAAadakumu Allahu maghanima katheeratan ta/khuthoonaha faAAajjala lakum hathihi wakaffa aydiya alnnasi AAankum walitakoona ayatan lilmu/mineena wayahdiyakum siratan mustaqeeman

آیتی

خدا به شما وعده غنايم بسيار داده است که به چنگ مي آوريد ، و اين ، غنيمت را زودتر ارزاني داشت و شما را از آسيب مردمان امان بخشيد ، تا براي مؤمنان عبرتي باشد و به راه راست هدايتتان کند

خرمشاهی

خداوند به شما غنايم بسيارى وعده كرده است كه بر آن دست مى يابيد، و اين را براى شما پيش انداخت; و دستان مردم [مخالف] را از شما باز داشت، تا اين امر نشانه عبرتى براى مؤمنان باشد، و تا شما را به راهى راست هدايت كند.

کاویانپور

خدا براى شما (سپاهيان اسلام) اخذ غنائم جنگى بيشمارى را وعده ميدهد و اين غنائم جنگى خيبر را براى شما تعجيل در انجام آن فرمود و دست تجاوز جماعت شرور را از سر شما كوتاه نمود تا براى مؤمنين نشانه‏اى از رحمت خدا باشد و خدا شما را براه راست (و سعادت ابدى) هدايت ميفرمايد.

انصاریان

خدا غنیمت های فراوانی را در آینده به شما وعده داده است که به دست می آورید، و این یک غنیمت را [که فتح خیبر است] برای شما پیش انداخت، و دست های [تجاوز و ستم] مردم را از شما باز داشت تا این [پیروزی ها] برای مؤمنان نشانه ای [از حقّانیّت دین و یاری خدا] باشد و تا شما را به راهی راست هدایت کند.

سراج

وعده كرده است به شما خدا غنيمتهاى بسيار كه خواهيد گرفت آنها را و شتاب كرد براى شما اين (غنيمتها) را و بازداشت دستهاى مردم را از شما و تا باشد آن غنيمت نشانه‏اى براى مؤمنان و تا راهنمائى كند شما را براهى راست

فولادوند

و خدا به شما غنيمتهاى فراوان [ديگرى‏] وعده داده كه به زودى آنها را خواهيد گرفت، و اين [پيروزى‏] را براى شما پيش انداخت، و دستهاى مردم را از شما كوتاه ساخت، و تا براى مؤمنان نشانه‏اى باشد و شما را به راه راست هدايت كند.

پورجوادی

خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده است كه به چنگ مى‏آوريد و اين را براى شما زودتر فراهم ساخت و شما را از آسيب مردمان در امان داشت تا عبرتى براى مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدايت كند،

حلبی

خدا شما را غنيمت‏هاى بسيار وعده داد كه آن را بگيريد، و آنها را براى شما به شتاب داد، و دستهاى مردمان [مكّه‏] را از شما بازداشت، تا مردمان را آيتى باشد، و [او] شما را به راه راست هدايت مى‏كند.

اشرفی

وعده كرد شما را خدا غنيمت‏هاى بسيار كه برگيريد آنرا پس بتعجيل داد براى شما اين را و بازداشت دستهاى مردم را از شما و تا باشد آيتى براى مؤمنان و هدايت كند شما را براهى راست

خوشابر مسعود انصاري

خداوند به شما غنيمتهاى فراوانى وعده داده است كه به آنها دست مى‏يابيد، و اين [غنيمت‏] را هر چه زودتر به شما داد و دست مردم [مخالف‏] را از شما باز داشت. و تا براى مؤمنان نشانه‏اى باشد و شما را به راه راست هدايت كند

مکارم

خداوند غنایم فراوانی به شما وعده داده بود که آنها را به دست می‌آورید، ولی این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت؛ و دست تعدّی مردم [= دشمنان‌] را از شما بازداشت تا نشانه‌ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدایت کند!

مجتبوی

خدا به شما غنيمتهاى بسيار را وعده داده است كه مى‏گيريد، و اين را زود به شما ارزانى داشت و دستهاى مردم را از شما باز داشت [تا همپيمانان يهود ترسيده به جنگ بيرون نيايند]، و تا نشانه‏اى براى مؤمنان باشد و شما را به راهى راست رهبرى كند.

مصباح زاده

وعده كرد شما را خدا غنيمت‏هاى بسيار كه بر گيريد آنرا پس بتعجيل داد براى شما اين را و بازداشت دستهاى مردم را از شما و تا باشد آيتى براى مؤمنان و هدايت كند شما را براهى راست

معزی

وعده داد شما را خدا خواسته هائى (برده هائى) فراوان كه به چنگ آريد آنها را پس شتافت براى شما در اين و باز داشت دستهاى مردم را از شما و تا باشد آيتى براى مؤمنان و رهبرى كند شما را به راهى راست

قمشه ای

خدا به شما (لشکر اسلام) وعده گرفتن غنیمتهای بسیار داده که این (یک غنیمت خیبر) را برای شما تعجیل در انجام آن فرمود و دست مردم (کافر) را از سر شما کوتاه کرد (تا همپیمانان یهود عبرت گیرند) و تا (این فتح و غنیمت) آیت و دلیل اهل ایمان (بر صدق وعده خدا) باشد و خدا شما را به راه راست هدایت فرماید.

رشاد خليفه

خدا به شما وعده داده است كه غنايم بسياري به دست خواهيد آورد. او اين چنين، در اين دنيا نيز به شما منفعت هايي رسانيده است و دست مردم را از تعدي عليه شما كوتاه كرده است و اين را نشانه اي براي مؤمنان قرار داده است. او اين چنين شما را در راهي مستقيم هدايت مي كند.

Literal

God promised you many winnings/spoils of war , you take/receive it, so He hurried/hastened for you this, and He prevented/stopped the peoples› hands from you, and for it to be an evidence/sign to the believers, and He guides you (to) a straight/direct way/path .

Al-Hilali Khan

Allah has promised you abundant spoils that you will capture, and He has hastened for you this, and He has restrained the hands of men from you, that it may be a sign for the believers, and that He may guide you to a Straight Path.

Arthur John Arberry

God has promised you many spoils to take; these He has hastened to you, and has restrained the hands of men from you, and that it may be a sign to the believers, and to guide you on a straight path,

Asad

[O you who believe!] God has promised you many war-gains which you shall yet achieve; and He has vouchsafed you these [worldly gains] well in advance, [Sc., «of what is to come to you in the hereafter».] and has stayed from you the hands of [hostile] people, so that this [your inner strength] may become a symbol to the believers [who will come after you], and that He may guide you all on a straight way.

Dr. Salomo Keyzer

God beloofde u, dat gij een grooten buit zoudt verkrijgen, en hij gaf u dezen werkelijk en hij hield de handen der menschen van u terug , opdat het een teeken voor de ware geloovigen zou zijn, en om u op den rechten weg te leiden.

Free Minds

God has promised you abundant spoils that you will take. Thus He has hastened this for you, and He has withheld the people’s hands against you; that it may be a sign for the believers, and that He may guide you to a straight path.

Hamza Roberto Piccardo

Allah vi promette l’abbondante bottino che raccoglierete, ha propiziato questa [tregua] e ha trattenuto le mani di [quegli] uomini, affinché questo sia un segno per i credenti e per guidarvi sulla Retta via.

Hilali Khan

Allah has promised you abundant spoils that you will capture, and He has hastened for you this, and He has restrained the hands of men from you, that it may be a sign for the believers, and that He may guide you to a Straight Path.

Kuliev E.

Аллах обещал вам многочисленные трофеи, которые вы возьмете. Он ускорил для вас это и убрал от вас руки людей, чтобы это стало знамением для верующих и чтобы наставить вас на прямой путь.

M.-N.O. Osmanov

Аллах обещал вам богатую добычу, которую вы захватите, и Он ускорил для вас [получение ее]. Он отвратил от вас десницы врагов, чтобы вы были для верующих примером, достойным подражания, и чтобы наставить вас на прямой путь.

Mohammad Habib Shakir

Allah promised you many acquisitions which you will take, then He hastened on this one for you and held back the hands of men from you, and that it may be a sign for the believers and that He may guide you on a right path.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah promiseth you much booty that ye will capture, and hath given you this in advance, and hath withheld men’s hands from you, that it may be a token for the believers, and that He may guide you on a right path.

Palmer

God promised you many spoils and hastened this on for you, and restrained men’s hands from you; and it may be a sign for the believers and guide you in a right way;-

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etti. Şunu da size aceleden verdi ve insanların ellerini de sizden uzak tuttu ki bu, inananlara bir ibret olsun ve Allah sizi dosdoğru yola kılavuzlasın.

Qaribullah

Allah has promised that you take many spoils. He has hastened this to you, and restrained the hands of people from you so that He makes it a sign to the believers and to guide you on a Straight Path.

QXP

Allah promises you a great many gains that you shall acquire, and has given you these ones just to begin with. And He has restrained the aggressive hands of people from you, that it may be a Sign for the believers (of all times) and so that He may light up for you a Straight Path. (‹Huda› and derivatives = Lead, guide, show the way, enlighten, light up the way, walk ahead, be a beacon).

Reshad Khalifa

GOD has promised you many spoils that you will gain. He thus advanced some benefits for you in this life, and He has withheld the people’s hands of aggression against you, and has rendered this a sign for the believers. He thus guides you in a straight path.

Rodwell

God promised you the taking of a rich booty and sped it to you; and He withheld men’s hands from you, for a sign to the faithful, and that He might guide you along the right way: –

Sale

God promised you many spoils which ye should take; but He gave you these by way of earnest: And He restrained the hands of men from you: That the same may be a sign unto the true believers; and that He may guide you into the right way.

Sher Ali

ALLAH has promised you great spoils that you will take and HE has given you this in advance, and has restrained the hands of men from you, that it may be a Sign for the believers, and that HE may guide you on a right path;

Unknown German

Allah hat euch viel Beute verheißen, die ihr machen sollt, und einstweilen hat Er euch dies gegeben und hat die Hände der Menschen von euch abgehalten, daß es ein Zeichen für die Gläubigen sei und daß Er euch leite auf den geraden Weg.

V. Porokhova

Аллах вам обещал богатую добычу, ■ Которую возьмете вы, ■ И Он уже вам (часть) ее ускорил, ■ (Когда) от вас Он руки недругов отвел, ■ Чтобы знамением для верующих это стало ■ И чтоб направить вас на правый путь.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ сезгә күп табыш малларын вәгъдә кылды, алырсыз ул табышларны Хәйбәрдән, һәм ашыктырды сезгә ул табышны, вә дошман булган кешеләрнең кулларын сездән тыйды, ягъни табыш малын алудан сезне туктата алмаслар. Аллаһ бу табыш малларын бирде, пәйгамбәрнең хаклыгына мөэминнәргә дәлил булсын өчен һәм сез мөселманнарны туры юлга күндермәк өчен.

جالندہری

خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا کہ تم ان کو حاصل کرو گے سو اس نے غنیمت کی تمہارے لئے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لئے (خدا کی) قدرت کا نمونہ ہو اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے

طاہرالقادری

اور اﷲ نے (کئی فتوحات کے نتیجے میں) تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے مگر اس نے یہ (غنیمتِ خیبر) تمہیں جلدی عطا فرما دی اور (اہلِ مکہّ، اہلِ خیبر، قبائل بنی اسد و غطفان الغرض تمام دشمن) لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لئے (آئندہ کی کامیابی و فتح یابی کی) نشانی بن جائے۔ اور تمہیں (اطمینانِ قلب کے ساتھ) سیدھے راستہ پر (ثابت قدم اور)گامزن رکھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.