سوره الفتح (48) آیه 24

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 24

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 25
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 23

عربی

وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً

بدون حرکات عربی

و هو الّذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم عليهم و كان اللّه بما تعملون بصيرا

خوانش

Wahuwa allathee kaffa aydiyahum AAankum waaydiyakum AAanhum bibatni makkata min baAAdi an athfarakum AAalayhim wakana Allahu bima taAAmaloona baseeran

آیتی

اوست که چون در بطن مکه بر آنها پيروزيتان داد ، دست آنها را از شما، ودست شما را از آنها بازداشت و خدا به کارهايي که مي کرديد آگاه و بينا بود

خرمشاهی

و هموست كه پس از آنكه شما را بر ايشان پيروزى داد، در ميان مكه دستان ايشان را از شما، و دستان شما را از ايشان باز داشت، و خداوند به آنچه مى كنيد بيناست.

کاویانپور

او خدايى است كه دست تجاوز كافران را از سر شما و دست شما را پس از پيروزى (و فتح مكه) از سر آنان كوتاه كرد و خدا بر اعمال شما بينا و آگاه است.

انصاریان

و اوست که پس از آنکه شما را [بی جنگ و خونریزی] بر دشمن پیروز و مسلط کرد، دست های آنان را از [جنگ با] شما و دست های شما را از [جنگ با] آنان در دل مکه [که منطقه حدیبیه است] باز داشت؛ و خدا همواره به آنچه انجام می دهید بیناست.

سراج

و اوست آن خدائى كه بازداشت دستهاى كفار مكه را از شما (تا صلح كردند) و نيز دستهاى شما را از ايشان در وادى مكه (حديبيه) از پس آنكه پيروزى داد شما را برايشان و پيوسته خدا بآنچه مى‏كنيد بيناست

فولادوند

و اوست همان كسى كه در دل مكه -پس از پيروزكردن شما بر آنان- دستهاى آنها را از شما و دستهاى شما را از ايشان كوتاه گردانيد، و خدا به آنچه مى‏كنيد همواره بيناست.

پورجوادی

او بود كه در درون مكه شما را بر آنها پيروز كرد و دست شما را از آنها و دست آنها را از شما كوتاه كرد و خدا به كارهايى كه مى‏كرديد آگاه و بيناست.

حلبی

و اوست كه دستهاى آنان را از شما بازداشت، و دستهاى شما را از آنان، به وادى مكّه، پس از آنكه شما را بر آنان پيروز گردانيد، و خدا بدانچه مى‏كنيد بيناست.

اشرفی

و اوست كه بازداشت دستهاى ايشانرا از شما و دستهاى شما را از ايشان در وادى مكه از بعد آنكه پيروزى داد شما را برايشان و باشد خدا بآنچه ميكنيد بينا

خوشابر مسعود انصاري

و اوست كسى كه دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در ميان مكّه پس از آنكه شما را بر آنان پيروز گرداند، بازداشت و خداوند به آنچه مى‏كنيد بيناست

مکارم

او کسی است که دست آنها را از شما، و دست شما را از آنان در دل مکّه کوتاه کرد، بعد از آنکه شما را بر آنها پیروز ساخت؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست!

مجتبوی

و اوست كه دستهاى آنان را از شما و دستهاى شما را از آنان در وادى مكه- زمين نزديك مكه در حديبيه- باز داشت پس از آنكه شما را بر آنها پيروزى داد- و توانستيد بى جنگ و خونريزى به سرزمين آنها در آييد- و خدا بدانچه مى‏كنيد بيناست.

مصباح زاده

و اوست كه باز داشت دستهاى ايشان را از شما و دستهاى شما را از ايشان در وادى مكه از بعد آنكه پيروزى داد شما را بر ايشان و باشد خدا بانچه ميكنيد بينا

معزی

و اوست آنكه باز داشت دستهاى ايشان را از شما و دستهاى شما را از ايشان در شكم مكّه از پس آنكه پيروزى داد شما را بر ايشان و خدا است بدانچه كنيد بينا

قمشه ای

و او خدایی است که دست کفّار را از سر شما و دست شما را هم به زمین مکّه پس از فیروزیتان از سر آنها کوتاه کرد (که به امر خدا پیغمبر روز فتح مکّه برای حفظ جان دشمنان خانه‌هایی را پناه قرار داد) و خدا به هر چه می‌کنید بیناست.

رشاد خليفه

اوست يكتايي كه پس از آنكه در وادي مكه به شما پيروزي عطا كرده بود، دست آنها را از تعدي عليه شما و دست شما را از تعدي عليه آنها كوتاه كرد. خدا بر تمام اعمالتان كاملاً بيناست.

Literal

And He is who prevented/stopped their hands from you, and your hands from them with inside Mecca from after that He gave you victory/triumph on them, and God was/is with what you make/do seeing/knowing .

Al-Hilali Khan

And He it is Who has withheld their hands from you and your hands from them in the midst of Makkah, after He had made you victors over them. And Allah is Ever the All-Seer of what you do.

Arthur John Arberry

It is He who restrained their hands from you, and your hands from them, in the hollow of Mecca, after that He made you victors over them. God sees the things you do.

Asad

And He it is who, in the valley of Mecca, stayed their hands from you, and your hands from them, after He had enabled you to vanquish them; and God saw indeed what you were doing. [Shortly before the Truce of Hudaybiyyah was concluded, a detachment of Quraysh warriors – variously estimated at between thirty and eighty men – attacked the Prophet’s camp, but his practically unarmed followers overcame them and took them prisoner; after the signing of the treaty the Prophet released them unharmed (Muslim, Nasai, Tabari).]

Dr. Salomo Keyzer

Hij was het die hunne handen van u afhield, en hen voor de uwe beschermde, in de vallei van Mekka, nadat hij u de overwinning over hen had geschonken ; en God zag hetgeen gij deedt.

Free Minds

And He is the One who withheld their hands against you, and your hands against them in the interior of Mecca, after He had made you victorious over them. God is Seer of what you do.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che nella valle di Mecca ha trattenuto da voi le loro mani e da loro le vostre, dopo avervi concesso la supremazia. Allah osserva quel che fate.

Hilali Khan

And He it is Who has withheld their hands from you and your hands from them in the midst of Makkah, after He had made you victors over them. And Allah is Ever the All-Seer of what you do.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто убрал их руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки после того, как Он позволил вам одержать над ними верх. Аллах видит то, что вы совершаете.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, который отвратил их десницы от вас и ваши десницы от них в долине Мекки после того, как по Его воле вы одержали победу над ними. Аллах видит все, что вы вершите.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who held back their hands from you and your hands from them in the valley of Mecca after He had given you victory over them; and Allah
is Seeing what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And He it is Who hath withheld men’s hands from you, and hath withheld your hands from them, in the valley of Mecca, after He had made you victors over them. Allah is Seer of what ye do.

Palmer

He it was who restrained their hands from you, and your hands from them in the mid-valley of Mecca after He had given you the victory over them; for God on what ye do doth look!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O odur ki, sizi onlara galip getirdikten sonra Mekke’nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan uzak tuttu. Allah, yapmakta olduklarınızı iyice görmektedir.

Qaribullah

It was He who restrained their hands from you and your hands from them in the hollow (Hudaibiah) of Mecca after He had given you victory over them. Allah sees the things you do.

QXP

And He it is Who has withheld their hands against you, and your hands against them in the Valley of Makkah after He has given you victory over them. And Allah was indeed Watcher over all your actions.

Reshad Khalifa

He is the One who withheld their hands of aggression against you, and withheld your hands of aggression against them in the valley of Mecca, after He had granted you victory over them. GOD is Seer of everything you do.

Rodwell

And He it was who held their hands from you and your hands from them in the valley of Mecca, after that He had given you the victory over them: for God saw what ye did.

Sale

It was He who restrained their hands from you, and your hands from them, in the valley of Mecca; after that He had given you the victory over them: And God saw that which ye did.

Sher Ali

And HE it is Who withheld their hands from you and your hands from them in the valley of Mecca, after HE had given you victory over them. And ALLAH sees all that you do.

Unknown German

Und Er ist es, Der ihre Hände von euch abhielt und eure Hände von ihnen in dem Tale von Mekka, nachdem Er euch Sieg über sie gegeben. Und Allah sieht alles, was ihr tut.

V. Porokhova

Он – Тот, Кто удержал от вас их руки, ■ А их отвел от ваших рук в долине Мекки ■ После того, как дал победу вам над ними, – ■ Ведь зрит Аллах во все, что делаете вы.

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ кәферләрнең кулын сездән һәм сезнең кулыгызны алардан тыйды, Мәккә янында ягъни Хөдәйбиядә, сезне аларга өстен кылганыннан соң. Ягъни Аллаһ Хөдәйбия бәйгәтеннән соң Мәккә мөшрикләре белән сугышуны насыйб итмәде, бәлки алар белән ун ел сугышмый торуны килешеп солых ясауны насыйб итте. Аллаһ сезнең кылган эшләрегезне күрүче булды.

جالندہری

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان (کافروں) پر فتحیاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے

طاہرالقادری

اور وہی ہے جس نے سرحدِ مکّہ پر (حدیبیہ کے قریب) ان (کافروں) کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان (کے گروہ) پر غلبہ بخش دیا تھا۔ اور اﷲ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.