سوره الحجرات (49) آیه 2

قرآن، سوره الحجرات (49) آیه 2

آیه پسین: سوره الحجرات (49) آیه 3
آیه پیشین: سوره الحجرات (49) آیه 1

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النّبيّ و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo la tarfaAAoo aswatakum fawqa sawti alnnabiyyi wala tajharoo lahu bialqawli kajahri baAAdikum libaAAdin an tahbata aAAmalukum waantum la tashAAuroona

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، صداي خود را از صداي پيامبر بلندتر، مکنيدو همچنان که با يکديگر بلند سخن مي گوييد با او به آواز بلند سخن مگوييد، که اعمالتان ناچيز شود و آگاه نشويد

خرمشاهی

اى كسانى كه ايمان آورده ايد صداهايتان را از صداى پيامبر بلندتر مسازيد; و در سخن با او، مانند بلند حرف زدنتان با همديگر، بلند حرف مزنيد. مبادا كه اعمالتان تباه شود و آگاه نباشيد.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هيچگاه صداى خود را بلندتر از صداى پيامبر نكنيد و او را همانند صدا كردن همديگر خطاب مكنيد كه اعمال نيك شما باطل و از بين ميرود در حالى كه شما نميدانيد.

انصاریان

ای مؤمنان! صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نکنید، و آن گونه که با یکدیگر بلند سخن می گویید با او بلند سخن نگویید، مبادا آنکه اعمالتان تباه و بی اثر شود و شما تباهی آن را درک نکنید.

سراج

اى آنانكه گرويده‏ايد بلند مكنيد آوازهاى خويش را بالاى آواز پيغمبر و آشكار مسازيد براى او سخن را همچون آشكار خواندن برخى از شما برخى را تا باطل نشود عملهاى شما در حاليكه شما نمى‏دانيد

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد، و همچنانكه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مى‏گوييد با او به صداى بلند سخن مگوييد، مبادا بى‏آنكه بدانيد كرده‏هايتان تباه شود.

پورجوادی

اى مؤمنان! صدايتان را از صداى پيامبر فراتر نكنيد و همانطور كه با يكديگر بلند سخن مى‏گوييد با او بلند سخن نگوييد، مبادا بى‏آن كه متوجه شويد اعمالتان ضايع شود.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد آوازتان را برتر از آواز پيامبر مكنيد، و در گفتار او را بلند خطاب مكنيد، چنان كه همديگر را بلند مى‏خوانيد كه اعمالتان تباه گردد، و شما در نيابيد.

اشرفی

اى آنكسانيكه ايمان آورده‏ايد بلند نسازيد آوازهاتان را بالاى آواز پيغمبر و بلند خطاب مكنيد او را در گفتار چون بلند گفتن بعضى از شما بعض دگر را كه ناچيز شود كردارهاتان و شما نمى‏دانيد

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، صداى خود را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد و- مانند بلند سخن گفتن با همديگر- با او بلند سخن مگوييد. كه مبادا- در حالى كه شما نمى‏دانيد- اعمالتان از بين برود

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید، و در برابر او بلند سخن مگویید (و داد و فریاد نزنید) آن گونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا می‌کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی‌دانید!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، آوازهاى خود را از آواز پيامبر بلندتر مكنيد، و با او بلند سخن مگوييد مانند بلند سخن‏گفتن برخى از شما با برخ ديگر، كه كردارهاى شما تباه و بيهوده مى‏شود و خود آگاه نيستيد.

مصباح زاده

اى آنكسانيكه ايمان آورده‏ايد بلند نسازيد آوازهاتان را بالاى آواز پيغمبر و بلند خطاب مكنيد او را در گفتار چون بلند گفتن بعضى از شما بعض دگر را كه ناچيز شود كردارهاتان و شما نمى‏دانيد

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد بلند نكنيد آواز خويش را بالاى آواز پيمبر و بلند با وى سخن نگوئيد مانند بلند سخن گفتن برخى از شما با برخى نبادا تباه شود كارهاى شما و شما درنيابيد

قمشه ای

ای اهل ایمان، فوق صوت پیغمبر صدا بلند مکنید و بر او فریاد بر مکشید چنانکه با یکدیگر بلند سخن می‌گویید، که اعمال نیکتان (در اثر بی ادبی) محو و باطل شود و شما فهم نکنید.

رشاد خليفه

اي كساني كه ايمان آورده ايد، صداي خود را از صداي پيامبر بالاتر نبريد و بر سر او فرياد نزنيد، آن گونه كه بر سر يكديگر فرياد مي زنيد، تا مبادا اعمالتان باطل شود، در حالي كه درك نمي كنيد.

Literal

You, you those who believed, do not raise your voices above the prophet’s voice , and do not publicize/declare (address openly) to him with the declaration/statement as/like publicizing/declaring/loudness some of you to some (to each other), that (E) your deeds waste/invalidate , and you do not know/sense/feel.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Raise not your voices above the voice of the Prophet (SAW), nor speak aloud to him in talk as you speak aloud to one another, lest your deeds may be rendered fruitless while you perceive not.

Arthur John Arberry

O believers, raise not your voices above the Prophet’s voice, and be not loud in your speech to him, as you are loud one to another, lest your works fail while you are not aware.

Asad

O you who have attained to faith! Do not raise your voices above the voice of the Prophet, [This has both a literal and a figurative meaning: literal in the case of the Prophet’s Companions, and figurative for them as well as for believers of later times – implying that one’s personal opinions and predilections must not be allowed to overrule the clear-cut legal ordinances and/or moral stipulations promulgated by the Prophet (cf. 4:65 and the corresponding note).] and neither speak loudly to him, as you would speak loudly to one another, [I.e., address him, or (in later times) speak of him, with unbecoming familiarity.] lest all your [good] deeds come to nought without your perceiving it.

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! verheft uwe stem niet boven de stem van den profeet, en spreekt niet luid tot hem, zooals gij luide onder elkander spreekt, opdat uwe werken niet ijdel worden, zonder dat gij het bemerkt.

Free Minds

O you who believe, do not raise your voices above the voice of the prophet, nor shall you speak loudly at him as you would speak loudly to each other, lest your works become nullified while you do not perceive.

Hamza Roberto Piccardo

O credenti, non alzate la vostra voce al di sopra di quella del Profeta, e non alzate con lui la voce come l’alzate quando parlate tra voi, ché rischiereste di rendere vane le opere vostre a vostra insaputa.

Hilali Khan

O you who believe! Raise not your voices above the voice of the Prophet (SAW), nor speak aloud to him in talk as you speak aloud to one another, lest your deeds may be rendered fruitless while you perceive not.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обр
ащаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка и не разговаривайте с ним так же громко, как говорите между собой, а не то ваши дела будут тщетны и вы даже не будете знать[об этом].

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! do not raise your voices above the voice of the Prophet, and do not speak loud to him as you speak loud to one another, lest your deeds became null while you do not perceive.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Lift not up your voices above the voice of the Prophet, nor shout when speaking to him as ye shout one to another, lest your works be rendered vain while ye perceive not.

Palmer

O ye who believe! raise not your voices above the voice of the prophet, and do not speak loud to him as ye speak loud to one another, lest your works become vain, while ye do not perceive.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Seslerinizi o Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin! Kiminizin kiminize bağırarak konuştuğu gibi, onun huzurunda sözü yükseltmeyin! Yoksa siz hiç farkında olmadan amelleriniz eriyip gider.

Qaribullah

Believers, do not raise your voices above the voice of the Prophet, nor speak loudly to him as you do to one another lest your works should be annulled without your knowledge.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! Raise not your voices above the voice of the Prophet, nor shall you speak loudly to him, as you would speak loudly to one another, lest your works be rendered vain while you perceive not. (In my opinion, this verse applies today as well. We must be respectful whenever we speak of or even think of him).

Reshad Khalifa

O you who believe, do not raise your voices above the voice of the prophet, nor shall you shout at him as you shout at each other, lest your works become nullified while you do not perceive.

Rodwell

O Believers! raise not your voices above the voice of the Prophet, neither speak loud to him as ye speak loud one to another, lest your works come to nought, and ye unaware of it.

Sale

O true believers, raise not your voices above the voice of the prophet; neither speak loud unto him in discourse, as ye speak loud unto one another, lest your works become vain, and ye perceive it not.

Sher Ali

O ye who believe ! raise not your voices above the voice of the Prophet, nor speak loudly to him as you speak loudly to one another, lest your works come to naught while you perceive not.

Unknown German

O die ihr glaubt, erhebt nicht eure Stimmen über die Stimme des Propheten und sprecht nicht so laut zu ihm, wie ihr laut zueinander redet, auf daß eure Werke nicht eitel werden, ohne daß ihr es merkt.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Не возвышайте голос свой ■ Над голосом Господнего пророка ■ И громким голосом речь не ведите с ним, ■ Как вы порою обращаетесь друг к другу, ■ Чтобы поступки ваши тщетными не стали, ■ А вы к тому ж не ведали об этом.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр, тавышларыгызны пәйгамбәр тавышыннан артык күтәрмәгез, вә бер-берегезгә кычкырып сөйләгәнегез кеби пәйгамбәргә кычкырып сөйләмәгез, гамәлләрегезнең юкка чыгу ихтималы булганы өчен, әмма үзегез юкка чыкканны сизмәссез.

جالندہری

اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو

طاہرالقادری

اے ایمان والو! تم اپنی آوازوں کو نبیِ مکرّم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور اُن کے ساتھ اِس طرح بلند آواز سے بات (بھی) نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے سارے اعمال ہی (ایمان سمیت) غارت ہو جائیں اور تمہیں (ایمان اور اعمال کے برباد ہوجانے کا) شعور تک بھی نہ ہو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.