سوره الحديد (57) آیه 4

قرآن، سوره الحديد (57) آیه 4

آیه پسین: سوره الحديد (57) آیه 5
آیه پیشین: سوره الحديد (57) آیه 3

عربی

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الأَْرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما يَعْرُجُ فِيها وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

بدون حرکات عربی

هو الّذي خلق السّماوات و الأرض في ستّة أيّام ثمّ استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض و ما يخرج منها و ما ينزل من السّماء و ما يعرج فيها و هو معكم أين ما كنتم و اللّه بما تعملون بصير

خوانش

Huwa allathee khalaqa alssamawati waal-arda fee sittati ayyamin thumma istawa AAala alAAarshi yaAAlamu ma yaliju fee al-ardi wama yakhruju minha wama yanzilu mina alssama-i wama yaAAruju feeha wahuwa maAAakum ayna ma kuntum waAllahu bima taAAmaloona baseerun

آیتی

اوست که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس به عرش پرداخت هر چه را، در زمين فرو رود و هر چه را از زمين بيرون آيد و هر چه را از آسمان فرو آيد و هر چه را بر آسمان بالا رود ، مي داند و هر جا که باشيد همراه شماست و به هر کاري که مي کنيد بيناست

خرمشاهی

اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر عرش استيلا يافت; مى داند كه چه چيزى وارد زمين مى شود و چه چيزى از آن بيرون مى رود; و آنچه از آسمان فرو مى آيد و آنچه به آن فرا مى رود; و او هر جا كه باشيد با شماست، و خداوند به آنچه مى كنيد بيناست.

کاویانپور

خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، سپس به تدبير عرش عظيم پرداخت. هر چه در زمين فرو رود و آنچه از آن بيرون آيد و هر چه از آسمان نازل شود و آنچه از آن بالا رود، همه را خدا ميداند و در هر كجا باشيد او با شماست و خدا از آنچه انجام ميدهيد بخوبى آگاه است.

انصاریان

اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر تخت فرمانروایی و تدبیر امور آفرینش چیره و مسلط شد. آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود، و آنچه در آن بالا می رود می داند. و او با شماست هرجا که باشید، و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست.

سراج

او آن خدائى است كه آفريد آسمانها و زمين را (بقدرت كامله) در (مقدار) شش روز پس مستولى شد بر عرش (و زمام تدبير امور كائنات را بدست گرفت) مى‏داند آنچه در آيد در زمين و آنچه برون آيد از آن و آنچه فرود آيد از آسمان و آنچه بالا رود در آسمان و خدا با شماست (به علم و قدرت) هر كجا باشيد و خدا به آنچه مى‏كنيد بيناست

فولادوند

اوست آن كس كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد؛ آنگاه بر عرش استيلا يافت. آنچه در زمين درآيد و آنچه از آن برآيد و آنچه در آن بالارود [همه را] مى‏داند. و هر كجا باشيد او با شماست، و خدا به هر چه مى‏كنيد بيناست.

پورجوادی

اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، و بر عرش استيلا يافت. آنچه را بر زمين فرو رود و آنچه را از زمين برون آيد و آنچه را از آسمان نازل شود و آنچه را بر آسمان بالا رود مى‏داند. هر كجا باشيد با شماست و خداوند به كردارتان واقف است.

حلبی

اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس آهنگ آفرينش عرش كرد. مى‏داند هر چه در زمين فرو شود و آنچه از آن بيرون آيد و آنچه از آسمان فرو ريزد و آنچه در آن بالا رود و او با شماست هر كجا كه باشيد و خدا بدانچه مى‏كنيد بيناست.

اشرفی

اوست كه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز پس مستولى شد بر عرش ميداند آنچه در شود در زمين و آنچه درآيد از آن و آنچه فرود آيد از آسمان و آنچه بالا رود در آن و او با شما است هر جا باشيد و خدا بآنچه مى‏كنيد بيناست

خوشابر مسعود انصاري

اوست كسى كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد، آن گاه بر عرش استيلا يافت. آنچه را كه وارد زمين مى‏شود و آنچه را كه از آن خارج مى‏گردد و آنچه را كه از آسمان فرود مى‏آيد و آنچه را كه در آن فرا مى‏رود، مى‏داند. او- هر جا كه باشيد- با شماست. و خداوند به آنچه مى‏كنيد، بيناست

مکارم

او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز [= شش دوران‌] آفرید؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به تدبیر جهان پرداخت)؛ آنچه را در زمین فرو می‌رود می‌داند، و آنچه را از آن خارج می‌شود و آنچه از آسمان نازل می‌گردد و آنچه به آسمان بالا می‌رود؛ و هر جا باشید او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام می‌دهید بیناست!

مجتبوی

اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز- شش دوره- بيافريد، سپس بر عرش- مقام فرمانروايى و تدبير امور- برآمد. آنچه در زمين فرو رود و آنچه از آن بيرون آيد، و هر چه از آسمان فرود آيد و هر چه در آن بالا رود، همه را مى‏داند، و او هر جا كه باشيد با شماست، و خدا بدانچه مى‏كنيد بيناست.

مصباح زاده

اوست كه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز پس مستولى شد بر عرش ميداند آنچه درشود در زمين و آنچه در آيد از آن و آنچه فرود آيد از آسمان و آنچه بالا رود در آن و او با شما است هر جا باشيد و خدا بانچه مى‏كنيد بيناست

معزی

او است آنكه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز سپس استوار شد بر عرش داند آنچه را فرو رود در زمين و آنچه برون آيد از آن و آنچه فرود آيد از آسمان و آنچه بالا رود در آن و او با شما است هر جا باشيد و خدا است بدانچه مى كنيد بينا

قمشه ای

اوست خدایی که آسمانها و زمین را در شش روز (و شش مرتبه کلی ظهور وجود) بیافرید آن‌گاه بر عرش (تدبیر عالم) قرار گرفت، او هر چه در زمین فرو رود و هر چه از آن برآید و آنچه از آسمان نازل شود و آنچه به آن بالا رود همه را می‌داند و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر چه کنید بیناست.

رشاد خليفه

اوست يکتايي که آسمان ها و زمين را در شش روز آفريد، (سپس اقتدار را در دست گرفت. او از هرچه داخل زمين مي شود و هرچه از آن بيرون مي آيد، و آنچه از آسمان فرود مي آيد و آنچه به سوي آسمان بالا مي رود، باخبر است. هر جا که باشيد او با شماست. خدا بر تمام اعمالتان بيناست.

Literal

He is who created the skies/space and the earth/Planet Earth in six days/times, then He aimed/tended to on the throne , He knows what enters/penetrates in the earth/Planet Earth, and what gets out/emerges from it, and what descends from the sky/space, and what ascends/climbs in it, and He is with you wherever you were, and God (is) with what you make/do seeing/ knowing .

Al-Hilali Khan

He it is Who created the heavens and the earth in six Days and then Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). He knows what goes into the earth and what comes forth from it, what descends from the heaven and what ascends thereto. And He is with you (by His Knowledge) wheresoever you may be. And Allah is the All-Seer of what you do.

Arthur John Arberry

It is He that created the heavens and the earth in six days then seated Himself upon the Throne. He knows what penetrates into the earth, and what comes forth from it, — what comes down from heaven, and what goes up unto it. He is with you wherever you are; and God sees the things you do.

Asad

He it is who has created the heavens and the earth in six aeons, and is established on the throne of His almightiness. [Cf. the identical phrase in 7:54 and the corresponding note.] He knows all that enters the earth, and all that comes out of it, as well as all that descends from the skies, and all that ascends to them. [See note on 34:2.] And He is with you wherever you may be; and God sees all that you do.

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het, die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en daarop zijn troon beklom. Hij kent datgene wat in de aarde gaat, en datgene wat daaruit voortkomt; datgene, wat van den hemel nederdaalt en datgene wat er in opstijgt, en hij is met u, waar gij ook moogt zijn; want God ziet wat gij doet.

Free Minds

He is the One who created the heavens and the Earth in six days, then He settled over the dominion. He knows everything that enters into the land, and everything that comes out of it, and everything that comes down from the sky, and everything that climbs into it. And He is with you wherever you may be. God is Seer of everything you do.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che in sei giorni ha creato i cieli e la terra, poi Si è innalzato sul trono. Egli conosce ciò che penetra nella terra e ciò che ne esce, quel che scende dal cielo e quel che vi ascende; Egli è con voi ovunque voi siate. Allah osserva ciò che fate.

Hilali Khan

He it is Who created the heavens and the earth in six Days and then Istawa (rose over) the Throne (in a manner that suits His Majesty). He knows what goes into the earth and what comes forth from it, what descends from the heaven and what ascends thereto. And He is with you (by His Knowledge) wheresoever you may be. And Allah is the All-Seer of what you do.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он знает о том, что входит в землю, и о том, что выходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, потом воссел на Трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите.

Mohammad Habib Shakir

He it is who created the heavens and the earth in six periods, and He is firm in power; He knows that which goes deep down into the earth and that which comes forth out of it, and that which comes down from the heaven and that which goes up into it, and He is with you wherever you are; and Allah sees what you do.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He it is Who created the heavens and the earth in six Days; then He mounted the Throne. He knoweth all that entereth the earth and all that emergeth therefrom and all that cometh down from the sky and all that ascendeth therein; and He is with you wheresoever ye may be. And Allah is Seer of what ye do.

Palmer

He it is who created the heavens and the earth in six days, then He made for the throne; and He knows what goes into the earth and what goes forth therefrom, and what comes down from the sky and what goes up therein, and He is with you wheresoe’er ye be: for God on what ye do doth look!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O, odur ki, göklerle yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. O, nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Allah, işleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir.

Qaribullah

He created the heavens and the earth in six days, and willed to the Throne. He knows what penetrates the earth and all that emerges from it; all that descends from heaven and all that ascends to it. He is with you wherever you are. Allah sees the things you do.

QXP

He it is Who has created the heavens and the earth in six stages, and is established on the Throne of His Almightiness of Supreme Control. (7:54), (10:3), (13:2), (20:5), (25:59), (32:4), (57:4). He knows all that enters the earth and all that comes forth from it, and all that descends from the sky, and all that ascends therein. And He is with you wherever you may be. And Allah is Seer of what you do.

Reshad Khalifa

He is the One who created the heavens and the earth in six days, then assumed all authority. He knows everything that enters into the earth, and everything that comes out of it, and everything that comes down from the sky, and everything that climbs into it. He is with you wherever you may be. GOD is Seer of everything you do.

Rodwell

It is He who in six days created the Heavens and the Earth, then ascended His throne. He knoweth that which entereth the earth, and that which goeth forth from it, and what cometh down from Heaven, and what mounteth up to it; and wherever ye are, He is with you; and God beholdeth all your actions!

Sale

It is He who created the heavens and the earth in six days; and then ascended his throne. He knoweth that which entereth into the earth, and that which issueth out of the same; and that which descendeth from heaven, and that which ascendeth thereto: And He is with you, wheresoever ye be: For God seeth that which ye do.

Sher Ali

HE it is Who created the heavens and the earth in six periods, then HE settled Himself on the Throne. HE knows what enters the earth and what comes out of it, and what comes down from the heaven and what goes up into it. And HE is with you wheresoever you may be. And ALLAH sees all that you do.

Unknown German

Er ist es, Der die Himmel und die Erde erschuf in sechs Zeiten, dann setzte Er Sich auf den Thron. Er weiß, was in die Erde eingeht und was aus ihr hervorkommt, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Und Er ist mit euch, wo immer ihr sein mögt. Und Allah sieht alles, was ihr tut.

V. Porokhova

Он – Тот, Кто небеса и землю сотворил ■ За шесть (небесных) дней ■ И утвердил Свое державие на Троне. ■ Он знает, что уходит в землю ■ И что выходит из нее; ■ Он знает, что нисходит с неба ■ И что стремится к небесам. ■ И где б вы ни были, всегда Он с вами ■ И зрит незримо все, что делаете вы.

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ җирне вә күкләрне алты көн эчендә төзеде, соңра ґәрешне касъ кылып аңа бәйләнеше булган эшне йөретте, Ул беләдер җиргә кергән нәрсәне вә җирдән чыккан нәрсәне, дәхи күктән иңгән нәрсәне һәм күккә ашкан нәрсәне беләдер, вә Ул кайда гына булсагыз да сезнең белән бергәдер. Ул – Аллаһ сезнең эшләгән эшләрегезне күрүчедер.

جالندہری

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اُترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے

طاہرالقادری

وہی ہے جِس نے آسمانوں اور زمین کو چھ اَدوار میں پیدا فرمایا پھر کائنات کی مسندِ اقتدار پر جلوہ افروز ہوا (یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا)، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے اور جو کچھ آسمانی کرّوں سے اترتا (یا نکلتا) ہے یا جو کچھ ان میں چڑھتا (یا داخل ہوتا) ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو (اسے) خوب دیکھنے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.