سوره المجادلة (58) آیه 2

قرآن، سوره المجادلة (58) آیه 2

آیه پسین: سوره المجادلة (58) آیه 3
آیه پیشین: سوره المجادلة (58) آیه 1

عربی

الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

بدون حرکات عربی

الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلاّ اللاّئي ولدنهم و إنّهم ليقولون منكرا من القول و زورا و إنّ اللّه لعفوّ غفور

خوانش

Allatheena yuthahiroona minkum min nisa-ihim ma hunna ommahatihim in ommahatuhum illa alla-ee waladnahum wa-innahum layaqooloona munkaran mina alqawli wazooran wa-inna Allaha laAAafuwwun ghafoorun

آیتی

از ميان شما کساني که زنانشان را ظهار مي کنند بدانند که زنانشان ، مادرانشان نشوند ، مادرانشان فقطزناني هستند که آنها را زاييده اند ، و سخني ناپسند و دروغ است که مي گويند و خدا از گناهان در گذرنده است و آمرزنده است

خرمشاهی

كسانى كه از ميان شما با زنانشان ظهار مى كنند، [بدانند كه] آن زنان [با اين ماجرا در حكم] مادران آنان نيستند; مادران آنان جز كسانى كه آنان را زاده اند، نيستند; و ايشان [با اين عمل] سخنى ناپسند و ناحق مى گويند; و بيگمان خداوند بخشاينده آمرزگار است.

کاویانپور

كسانى از شما كه زنان خود را «ظهار» ميكنند (به زنان خود ميگويند: از اين به بعد تو بجاى مادر من هستى و با اداى اين جمله طلاقش ميدهند) با گفتن آن كلام مادر آنها نميشنوند. مادر آنها جز آنكه آنها را زائيده‏اند، نيستند. شوهران آنها گفتار ناپسند و سخنان دروغ بر زبان ميآورند. البته خدا گذشت كننده و آمرزنده است.

انصاریان

کسانی از شما که با زنان خود « ظهار » می کنند [یعنی بر پایه فرهنگ جاهلی می گویند: تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، پس آمیزش با تو بر من حرام ابدی است] زنانشان مادرانشان نیستند، مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاده اند، و آنان بی تردید سخنی ناپسند و دروغ می گویند و مسلماً خدا بسیار باگذشت و بسیار آمرزنده است.

سراج

آنانكه ظهار مى‏كنند از شما مردان همسران خود را (معنى ظهار را در حاشيه قرآن بخوانيد) نيستند آن همسران مادران ايشان نيستند مادران ايشان مگر آن زنانى كه بزاده‏اند ايشان را و البته شوهرانشان مى‏گويند ناپسند از گفتار و دروغ را (چه همسر هرگز به گفتن اين جمله مادر نمى‏شود) و البته خدا درگذرنده آمرزنده است

فولادوند

از ميان شما كسانى كه زنانشان را «ظهار» مى‏كنند [و مى‏گويند: پشت تو چون پشت مادر من است‏] آنان مادرانشان نيستند. مادران آنها تنها كسانى‏اند كه ايشان را زاده‏اند، و قطعاً آنها سخنى زشت و باطل مى‏گويند، و[لى‏] خدا مسلماً درگذرنده آمرزنده است.

پورجوادی

آنان كه زنانشان را ظهار كنند زنان آنها مادرشان نشوند مادرانشان فقط كسانى هستند كه آنها را زاييده‏اند، آنها سخنى ناپسند و دروغ مى‏گويند، خداوند بخشنده آمرزنده است.

حلبی

كسانى از شما كه با زنان خود «ظهار» كنند [و آنان را چون پشت مادرانشان بر خود حرام بخوانند، بايد بدانند كه‏] آنها مادرانشان نيستد، مادرانشان آنهايند كه ايشان را زاده‏اند، و بيگمان آنان سخن ناپسند و دروغ مى‏گويند، و همانا خدا بخشاينده آمرزگار است.

اشرفی

آنان كه ظهار كنند از شما از زنانشان نيستند آنها مادران ايشان نباشند مادران ايشان جز آنانيكه زادند ايشان را و بدرستيكه ايشان ميگويند ناپسندى از گفتار و دروغى و بدرستيكه خدا در گذرنده و آمرزنده است

خوشابر مسعود انصاري

كسانى از شما كه با زنانشان ظهار مى‏كنند، آنان مادرانشان نيستند. مادرانشان جز كسانى نيستند كه آنان را زاده‏اند. و آنان سخن زشت و دروغ مى‏گويند. و خداوند بخشنده آمرزگار است

مکارم

کسانی که از شما نسبت به همسرانشان «ظهار» می‌کنند (و می‌گویند: «أَنتِ عَلیَّ کَظهَرِ أُمّی = تو نسبت به من بمنزله مادرم هستی»)، آنان هرگز مادرانشان نیستند؛ مادرانشان تنها کسانی‌اند که آنها را به دنیا آورده‌اند! آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند؛ و خداوند بخشنده و آمرزنده است!

مجتبوی

كسانى از شما كه آنان خويش را ظهار كنند آن زنان مادرانشان نيستند. مادرانشان جز زنانى كه آنان را زاده‏اند نباشند و هر آينه آنان سخنى ناشايست و دروغ مى‏گويند، و خدا درگذرنده و آمرزگار است.

مصباح زاده

آنان كه ظهار كنند از شما از زنانشان نيستند آنها مادران ايشان نباشند مادران ايشان جز آنانيكه زادند ايشان را و بدرستى كه ايشان ميگويند ناپسندى از گفتار و دروغى و بدرستى كه خدا در گذرنده و آمرزنده است

معزی

آنان كه ظهار مى كنند از شما از زنان خويش نيستند آن زنان مادران ايشان نيستند مادرانشان مگر آنان كه زائيدندشان و هر آينه گويند ناپسندى از سخن و دروغى را و همانا خدا است گذشت كننده آمرزشگر

قمشه ای

کسانی از شما که با زنان خود ظهار کنند آنها مادر حقیقی شوهران نخواهند شد بلکه مادر ایشان جز آن که آنها را زاییده نیست و این مردم سخنی ناپسند و باطل می‌گویند، و خدا را عفو و بخشش بسیار است.

رشاد خليفه

در ميان شما كساني كه از زنان خود به عنوان مادرانشان دوري مي كنند (با اعلام اينكه روابط جنسي با آنها حرام است) کاملاً مي دانند كه آنها مادرانشان نيستند. مادران آنها زناني هستند كه آنها را به دنيا آوردند. درواقع، آنها مرتكب كفر و دروغ شده اند. خداست بخشنده، عفوكننده.

Literal

Those who declare their wives as forbidden for them as their mothers (forbidden pre-Islamic form of divorce) from you from their women (wives), they (F) are not their mothers, that truly their mothers (are not) except who (F) gave birth to them, and that they truly say a defiance of God and His orders/an obscenity from the words/opinion and belief and falsehood , and that truly God (is) often forgiving/ pardoning, forgiving.

Al-Hilali Khan

Those among you who make their wives unlawful (Az-Zihar ??O) to them by saying to them «You are like my mothers back.» They cannot be their mothers. None can be their mothers except those who gave them birth. And verily, they utter an ill word and a lie. And verily, Allah is Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.

Arthur John Arberry

Those of you who say, regarding their wives, ‹Be as my mother’s back,› they are not truly their mothers; their mothers are only those who gave them birth, and they are surely saying a dishonourable saying, and a falsehood. Yet surely God is All-pardoning, All-forgiving.

Asad

As for those of you who [henceforth] separate themselves from their wives by saying, «Thou art as unlawful to me as my mother», [For this explanatory rendering of the verb yuzahirun, see note on 33:4. My interpolation of the word «henceforth» is necessary in view of the fact that the custom of zihar – in its sense of a definitive act of divorce – had been abolished by verses 2 – 4 of the present surah.] [let them bear in mind that] they can never be [as] their mothers: none are their mothers save those who gave them birth: and so, behold, they but utter a saying that runs counter to reason, [For this particular rendering of the term munkar, see the second note on 16:90.] and is [therefore] false. But, behold, God is indeed an absolver of sins, much-forgiving:

Dr. Salomo Keyzer

Wat degenen onder u betreft, die van hunne vrouwen scheiden, met de verklaring, dat zij haar daarna als hunne moeders zullen beschouwen, laat hen weten, dat zij hunne moeders niet zijn. Hunne moeders zijn slechts zij, die hen baarden, en zij spreken waarlijk onrechtvaardig en logentaal; Maar God is barmhartig en vergevensgezind.

Free Minds

Those among you who estrange their wives by saying to them: "You are as my mother". They can never be as their mothers, for their mothers are the women who gave birth to them. Indeed, they are uttering what is strange and a falsehood. And God is Pardoner, Forgiver.

Hamza Roberto Piccardo

Quanti fra voi che ripudiano le loro mogli dicendo: «Sii per me come la schiena di mia madre» [sappiano che] esse non sono affatto le loro madri. Le loro madri sono quelle che li hanno partoriti. In verità proferiscono qualcosa di riprovevole e una menzogna. Tuttavia Allah è indulgente, perdonatore.

Hilali Khan

Those among you who make their wives unlawful (Az-Zihar ) to them by saying to them "You are like my mothers back." They cannot be their mothers. None can be their mothers except those who gave them birth. And verily, they utter an ill word and a lie. And verily, Allah is Oft-Pardoning, Oft-Forgiving.

Kuliev E.

Те из вас, которые объявляют своих жен запретными для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их жены – не матери им, ведь их матерями являются только женщины, которые их родили. Воистину, Аллах – Снисходительный, Прощающий.

M.-N.O. Osmanov

Те из вас, которые называют своих жен как бы хребтом своих матерей, [не правы] – в действительности их жены, [конечно], не матери им, ведь их матери – только те женщины, которые их родили. [А утверждающие иное] утверждают предосудительно и лживо. Воистину, Аллах – прощающий, снисходительный.

Mohammad Habib Shakir

(As for) those of you who put away their wives by likening their backs to the backs of their mothers, they are not their mothers; their mothers are no others than those who gave them birth; and most surely they utter a hateful word and a falsehood and most surely Allah is Pardoning, Forgiving.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Such of you as put away your wives (by saying they are as their mothers) – They are not their mothers; none are their mothers except those who gave them birth – they indeed utter an ill word and a lie. And lo! Allah is Forgiving, Merciful.

Palmer

Those among you who back out of their wives they are not their mothers: their mothers are only those who gave them birth; and, verily, they speak a wrong speech and a false. Verily, God both pardons and forgives.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İçinizden, kadınlarına zıhar edenlerin, o kadınlar anneleri değildir. Onların anneleri ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Böyleleri, kabul edilemez bir söz ve boş bir lakırdı sarf ediyorlar. Bununla birlikte Allah, gerçekten çok affedici, çok bağışlayıcıdır.

Qaribullah

Those of you who say to their wives, ‹Be as my mother’s back, ‹ indeed, they are not their mothers. Their mothers are only those who gave birth to them. Indeed they speak dishonorably and falsely. But Allah is the Pardoning, the Forgiving.

QXP

Those of you who make senseless declarations about their wives, they by no means become their mothers. Their mothers are only those who gave birth to them. And so, behold, they only utter what is contrary to reason, and thus, false. And behold, Allah is Absolver of faults, Forgiving. (The procedure of divorce has been clearly expounded in (2:228-230), (4:3), (4:19), (4:35), (4:128), (33:4), (65:1-2)).

Reshad Khalifa

Those among you who estrange their wives (by declaring them as forbidden in sex) as their mothers know full well that they are not their mothers. Their mothers are the women who gave birth to them. Indeed, they are committing a blasphemy and a falsehood. GOD is Pardoner, Forgiver.

Rodwell

As to those of you who put away their wives by saying, «Be thou to me as my mother’s back» their mothers they are not; they only are their mothers who gave them birth! they certainly say a blameworthy thing and an untruth: But truly, God is Forgiving, Indulgent.

Sale

As to those among you who divorce their wives, by declaring that they will thereafter regard them as their mothers; let them know that they are not their mothers. They only are their mothers who brought them forth; and they certainly utter an unjustifiable saying, and a falsehood: But God is gracious and ready to forgive.

Sher Ali

Those among you who put away their wives by calling them mothers – they do not thereby become their mothers ; their mothers are only those who gave them birth. They certainly utter words that are manifestly evil and untrue; but, surely, ALLAH is the Effacer of sins, Most Forgiving.

Unknown German

Die unter euch, die ihre Frauen Mütter nennen – sie werden nicht ihre Mütter; ihre Mütter sind einzig jene, die sie geboren haben; und sie äußern da nur Worte, die unziemlich und unwahr sind; doch wahrlich, Allah ist Tilger der Sünden, allverzeihend.

V. Porokhova

А те из вас, ■ Кто отвергает жен своих зихар(ом), ■ (Назвав их матери своей хребтом), ■ Позорные и ложные слова глаголют. ■ Ведь ни одна из них ■ Их матерью не может быть, ■ Помимо той, которая дала им жизнь, – ■ Аллах, поистине, всемилостив и всепрощающ!

Yakub Ibn Nugman

«Сезләрдән бәгъзе ирләр хатыннарының әгъзаларын аналарының әгъзасына охшаталар, ул охшатылган хатыннар ирләренең аналары түгелләр, һичбер хатын аларга ана түгел фәкать үзләрен тудырган аналары анадыр. Хатыннарын аналарына охшатучы ирләр, әлбәттә, һич тә ярамаган һәм ялган сүзне әйтәләр. Аның белән хатыннары талак булмас. Тәхкыйк Аллаһ кичерүче вә гөнаһларны ярлыкаучыдыр.

جالندہری

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں (ہوجاتیں)۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ بےشک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور خدا بڑا معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے

طاہرالقادری

تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظِہار کر بیٹھتے ہیں (یعنی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو)، تو (یہ کہنے سے) وہ اُن کی مائیں نہیں (ہوجاتیں)، اُن کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے اُن کو جَنا ہے، اور بیشک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بیشک اﷲ ضرور درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.