سوره المجادلة (58) آیه 10

قرآن، سوره المجادلة (58) آیه 10

آیه پسین: سوره المجادلة (58) آیه 11
آیه پیشین: سوره المجادلة (58) آیه 9

عربی

إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

إنّما النّجوى من الشّيطان ليحزن الّذين آمنوا و ليس بضارّهم شيئا إلاّ بإذن اللّه و على اللّه فليتوكّل المؤمنون

خوانش

Innama alnnajwa mina alshshaytani liyahzuna allatheena amanoo walaysa bidarrihim shay-an illa bi-ithni Allahi waAAala Allahi falyatawakkali almu/minoona

آیتی

هر آينه نجوا کردن کار شيطان است که مي خواهد مؤمنان را محزون کند و، حال آنکه هيچ زياني ، جز به فرمان خداوند ، به آنها نمي رساند و مؤمنان بايد که بر خدا توکل کنند

خرمشاهی

نجوا تنها از سوى شيطان است تا مؤمنان را غمگين كند، و هيچ زيان رسان به آنان نيست، مگر به اذن الهى; و مؤمنان بايد فقط بر خداوند توكل كنند.

کاویانپور

همانا نجوا كار شيطان (و شيطان صفتان) است كه ميخواهد اهل ايمان را مأيوس كند، در صورتى كه هيچ ضرر و زيانى بآنان نميرساند مگر آنكه خواست خدا باشد و مؤمنين بايد تنها بر خدا توكل كنند.

انصاریان

جز این نیست که گفتگوی محرمانه [بی منطق و رازگویی بی دلیل] از [ناحیه] شیطان است تا مؤمنان را اندوهگین کند، ولی نمی تواند هیچ گزندی به آنان برساند مگر به فرمان خدا. و مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند [که توکل کننده به خدا از گزند شیطان مصون است.]

سراج

فقط راز گفتن (چنانى) از وسوسه شيطان است تا اندوهگين سازد آنان را كه گرويده‏اند و نيست زيان رساننده مؤمنان را به هيچ مقدار مگر به فرمان (و خواست) خدا و تنها بر خدا بايد توكل كنند مؤمنان

فولادوند

چنان نجوايى صرفاً از [القاآت‏] شيطان است، تا كسانى را كه ايمان آورده‏اند دلتنگ گرداند، و[لى‏] جز به فرمان خدا هيچ آسيبى به آنها نمى‏رساند، و مؤمنان بايد بر خدا اعتماد كنند.

پورجوادی

نجوا مسلما كار شيطان است كه مى‏خواهد مؤمنان را محزون كند ولى جز به اذن خدا نمى‏تواند ضررى به آنها برساند. بنا بر اين مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند.

حلبی

جز اين نيست كه «نجوى» از [كارهاى‏] شيطان است، تا كسانى را كه ايمان آورده‏اند اندوهگين كند، و به ايشان زيان نتواند رسانيد مگر به اذن خدا، و مؤمنان بايد بر خدا توكّل كنند.

اشرفی

جز اين نيست كه اين راز گوئى از شيطانست تا غمگين شوند آنان كه گرويدند و نيست كه ضرر رساند ايشانرا بچيزى مگر باذن خدا و بر خدا بايد توكل كنند گروندگان

خوشابر مسعود انصاري

جز اين نيست كه راز گويى [در امور پيش گفته‏] از [كارهاى‏] شيطان است تا مؤمنان را اندوهگين سازد و جز به اراده خداوند نمى‏تواند هيچ زيانى به آنان برساند و مؤمنان بايد كه بر خداوند توكل كنند

مکارم

نجوا تنها از سوی شیطان است؛ می‌خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند؛ ولی نمی تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز بفرمان خدا؛ پس مؤمنان تنها بر خدا توکّل کنند!

مجتبوی

جز اين نيست كه راز گفتن- راز بد و بيهوده- از شيطان است تا كسانى را كه ايمان آورده‏اند اندوهگين كند و حال آنكه جز به اذن- علم و خواست- خدا هيچ زيانى به ايشان نمى‏رساند. و مؤمنان بايد بر خدا توكل كنند.

مصباح زاده

جز اين نيست كه اين رازگوئى از شيطانست تا غمگين شوند آنان كه گرويدند و نيست كه ضرر رساند ايشان را بچيزى مگر باذن خدا و بر خدا بايد توكل كنند گروندگان

معزی

جز اين نيست كه رازگوئى از شيطان است تا اندوهگين سازد آنان را كه ايمان آوردند و نيست زيان رساننده آنان به چيزى جز به دستور خدا و بر خدا پس بايد توكّل كنند مؤمنان

قمشه ای

همیشه نجوا و راز گفتن از (نفوس شریره) شیطان است که می‌خواهد مؤمنان را دلتنگ و پریشان خاطر کند در صورتی که هیچ زیان به آنها نمی‌رساند جز آنکه امر خدا باشد، و مؤمنان باید همیشه بر خدا توکل کنند.

رشاد خليفه

توطئه مخفيانه ايده شيطان است كه مي خواهد از اين طريق به كساني كه ايمان آوردند، صدمه بزند. اگرچه، او نمي تواند برخلاف خواست خدا به آنها آسيبي برساند. مؤمنان بايد به خدا اعتماد كنند.

Literal

But/indeed the confidential talk/secret conversation (is) from the devil, to sadden/make grievous those who believed, and (he) is not with harming them a thing except with God’s permission/pardon, and on God so should rely/depend the believers.

Al-Hilali Khan

Secret counsels (conspiracies) are only from Shaitan (Satan), in order that he may cause grief to the believers. But he cannot harm them in the least, except as Allah permits, and in Allah let the believers put their trust .

Arthur John Arberry

Conspiring secretly together is of Satan, that the believers may sorrow; but he will not hurt them anything, except by the leave of God. And in God let the believers put all their trust.

Asad

[All other kinds of] secret confabulations are but of Satan’s doing, so that he might cause grief to those who have attained to faith; yet he cannot harm them in the least, unless it be by God’s leave: in God, then, let the believers place their trust! [I.e., in and by itself, the force of evil epitomized in the concept of «Satan» has no power whatever: cf. 14:22 – «I had no power at all over you: I but called you – and you responded unto me. Hence, blame not me, but blame yourselves.» (See also Razi’s views quoted in my note on the above-mentioned verse.) As regards the problem of God’s «letting» or «allowing» a person to go astray (implied in the phrase «unless it be by God’s leave»), see note on 14:4.]

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, de verboden gesprekken der ongeloovigen gaan van Satan uit, ten einde de ware geloovigen te grieven; maar niemand zal hen in het minst kunnen deren, tenzij met verlof van God: laat dus de geloovige op God vertrouwen.

Free Minds

Secret meetings are from the devil, to cause grief to those who believed. However, he cannot harm them except if God wills. In God the believers shall put their trust.

Hamza Roberto Piccardo

Il conciliabolo non è altro che opera di Satana, per affliggere i credenti ; ma in nulla può nuocer loro senza il permesso di Allah. Confidino dunque in Allah i credenti.

Hilali Khan

Secret counsels (conspiracies) are only from Shaitan (Satan), in order that he may cause grief to the believers. But he cannot harm them in the least, except as Allah permits, and in Allah let the believers put their trust .

Kuliev E.

Тайная беседа – от сатаны, стремящегося опечалить тех, которые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха.

M.-N.O. Osmanov

Тайная беседа – порождение шайтана, чтобы [посредством нее] заставить скорбеть тех, которые уверовали. Но она нисколько не повредит им, если не будет на то воли Аллаха, и пусть верующие уповают на Аллаха.

Mohammad Habib Shakir

Secret counsels are only (the work) of the Shaitan that he may cause to grieve those who believe, and he cannot hurt them in the least except with Allah’s permission, and on Allah let the believers rely.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! Conspiracy is only of the devil, that he may vex those who believe; but he can harm them not at all unless by Allah’s leave. In Allah let believers put their trust.

Palmer

Privy talk is only from the devil, and those who do believe may grieve: it cannot hurt them at all, except by the permission of God: and upon God let the believers rely.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Fısıltı, inananları kederlendirmek için ancak şeytandan gelir. Bununla birlikte o, Allah’ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar veremez. Müminler sadece Allah’a güvenip dayansınlar!

Qaribullah

Talking together maliciously in secret is from satan, so that believers should sorrow, yet he can not harm them at all, except by the permission of Allah. In Allah let the believers put their trust.

QXP

Behold, conspiracy comes forth from selfish desire, in the end causing grief to the believers, but it cannot harm them contrary to Divine Laws. Hence, in Allah should the believers put their trust. (Satan or the selfish desire cannot overwhelm the believers unless they forsake Divine Commands (15:42), (17:65), (38:83)).

Reshad Khalifa

Secret conspiracy is the devil’s idea, through which he seeks to hurt those who believed. However, he cannot hurt them against GOD’s will. In GOD the believers shall trust.

Rodwell

Only of Satan is this clandestine talk, that he may bring the faithful to grief: but, unless by God’s permission, not aught shall he harm them! in God then let the faithful trust.

Sale

Verily the clandestine discourse of the infidels proceedeth from Satan, that he may grieve the true believers: But there shall be none to hurt them in the least, unless by the permission of God; wherefore in God let the faithful trust.

Sher Ali

Holding of secret counsels for evil purposes is only of Satan, that he may cause grief to those who believe; but it cannot harm them in the least, except by ALLAH’s leave. And in ALLAH should the believers put their trust.

Unknown German

Geheime Verschwörung ist allein von Satan, auf daß er die betrübe, die gläubig sind; doch er kann ihnen nicht den geringsten Schaden zufügen, es sei denn mit Allahs Erlaubnis. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen.

V. Porokhova

Беседы тайные идут от Сатаны, ■ Чтобы внести разлад средь верных. ■ Но он не повредит им (никогда) ■ Без изволения Аллаха, – ■ Так пусть же полагаются лишь на Аллаха ■ Все, кто уверовал (в Него).

Yakub Ibn Nugman

Яшерен яман сүзләр белән сөйләшмәк фәкать шайтаннандыр, ул шайтан мөэминнәргә һич тә зарар китерүче түгел, мәгәр Аллаһ теләге белән генә китерер, шулай булгач мөэминнәр Аллаһуга тәвәккәл кылсыннар вә эшләрен Аңа тапшырсыннар!

جالندہری

کافروں کی) سرگوشیاں تو شیطان (کی حرکات) سے ہیں (جو) اس لئے (کی جاتی ہیں) کہ مومن (ان سے) غمناک ہوں مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو مومنو کو چاہیئے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں

طاہرالقادری

(منفی اور تخریبی) سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے حالانکہ وہ (شیطان) اُن (مومنوں) کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.