سوره المجادلة (58) آیه 18

قرآن، سوره المجادلة (58) آیه 18

آیه پسین: سوره المجادلة (58) آیه 19
آیه پیشین: سوره المجادلة (58) آیه 17

عربی

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْ‏ءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ

بدون حرکات عربی

يوم يبعثهم اللّه جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم و يحسبون أنّهم على شي‏ء ألا إنّهم هم الكاذبون

خوانش

Yawma yabAAathuhumu Allahu jameeAAan fayahlifoona lahu kama yahlifoona lakum wayahsaboona annahum AAala shay-in ala innahum humu alkathiboona

آیتی

روزي که خدا همه آنها را زنده مي کند ، همچنان که براي شما قسم مي ، خوردند براي او هم قسم خواهند خورد و مي پندارند که سودي خواهند برد آگاه باشيد که دروغگويانند

خرمشاهی

روزى كه خداوند همگى آنان را برانگيزد، آنگاه [مشركان] براى او به همان گونه سوگند باد مى كنند كه براى شما ياد مى كنند و گمان مى كنند كه حقى در دست دارند، بدانيد كه آنان دروغگويانند.

کاویانپور

روزى كه خدا تمام مخلوقات را محشور و جمع مى‏نمايد آنان بدروغ براى خدا سوگند ياد ميكنند، بدانسان كه براى شما سوگند دروغ ياد كردند. آنها گمان ميكنند (كه با توسل بدروغ) نجات خواهند يافت. آگاه باشيد آنان مردمانى دروغگو (و بى‏پروايى) هستند.

انصاریان

روزی که خدا همه آنان را برمی انگیزد، پس همان گونه که برای شما سوگند دروغ می خوردند، برای خدا هم سوگند دروغ می خورند، و گمان می کنند که با سوگند دروغ می توانند در عرصه محشر، سودی را برای خود جلب کنند و زیانی را از خویش بگردانند، آگاه باش که آنان همان دورغگویانند!

سراج

(ياد كن) روزى را كه برانگيزاند همه منافقان را خدا (از گورها) پس سوگند ياد كنند براى خدا همانگونه كه سوگند ياد مى‏كنند (در دنيا) براى شما و مى‏پندارند كه ايشان بر چيزى هستند بدانيد كه بيگمان تنها ايشان دروغگويانند

فولادوند

روزى كه خدا همه آنان را برمى‏انگيزد، همان‏گونه كه براى شما سوگند ياد مى‏كردند براى او [نيز] سوگند ياد مى‏كنند و چنان پندارند كه حق به جانب آنهاست. آگاه باش كه آنان همان دروغگويانند.

پورجوادی

روزى كه خدا همه آنها را برانگيزد، براى خدا نيز سوگند ياد كنند همانگونه كه براى شما ياد كردند و گمان كنند كه كارى از پيش خواهند برد، بدانيد كه آنها دروغگويانند.

حلبی

[ياد كن‏] روزى را كه خدا همه آنها را بر انگيزد، و [آنها] براى او سوگند خورند چنان كه براى شما سوگند مى‏خورند، و گمان مى‏كنند ايشان بر چيزى هستند. [بدون ايمان نزد خدا ارجى دارند، نه بلكه ايشان ارجى ندارند، و] آگاه باشيد كه آنها دروغگويانند.

اشرفی

روزى كه بر انگيزد ايشانرا خدا همگى را پس سوگند ياد ميكنند براى او همچنانكه سوگند ياد ميكنند براى شما و مى پندارند كه ايشان بر چيزى‏اند بدانيد كه ايشان آنهايند دروغگويان

خوشابر مسعود انصاري

روزى كه خداوند همگى آنان را برانگيزد آن گاه برايش سوگند ياد مى‏كنند چنان كه براى شما سوگند ياد مى‏كنند. و مى‏پندارند كه آنان حقى در دست دارند. بدان آنانند كه دروغگويند

مکارم

(به خاطر بیاورید) روزی را که خداوند همه آنها را برمی‌انگیزد، آنها برای خدا نیز سوگند (دروغ) یاد می‌کنند همان‌گونه که (امروز) برای شما یاد می‌کنند؛ و گمان می‌کنند کاری می‌توانند انجام دهند؛ بدانید آنها دروغگویانند!

مجتبوی

روزى كه خدا همه آنان- منافقان- را برانگيزد، پس براى خدا سوگند مى‏خورند چنانكه [امروز] براى شما سوگند مى‏خورند، و مى‏پندارند كه بر چيزى دست دارند- يعنى از سوگند خود سودى مى‏برند- آگاه باشيد كه آنها دروغگويانند.

مصباح زاده

روزى كه برانگيزد ايشان را خدا همگى را پس سوگند ياد ميكنند براى او همچنانكه سوگند ياد ميكنند براى شما و مى پندارند كه ايشان بر چيزى‏اند بدانيد كه ايشان آنهايند دروغگويان

معزی

روزى كه برانگيزدشان خدا همگى پس سوگند ياد كنند برايش چنانكه سوگند ياد كنند براى شما و گمان كنند كه ايشانند بر چيزى همانا ايشانند دروغگويان

قمشه ای

روزی که خدا همه آنها را (برای انتقام) برانگیزد پس چنان که برای شما قسم یاد می‌کنند برای خدا هم به دروغ سوگند می‌خورند و می‌پندارند که اثری بر آنها خواهد داشت. الا (ای اهل ایمان) بدانید که آنها بسیار مردم دروغگویی هستند.

رشاد خليفه

آن روز خواهد آمد كه خدا همه آنها را برمي انگيزد. سپس، آنها به او سوگند خواهند خورد، همان طور كه اكنون به شما سوگند مي خورند و فكر مي كنند كه واقعاً راست مي گويند. مسلماً، آنها درو‎غگويان واقعي هستند.

Literal

A day/time God sends/resurrects them all/all together, so they swear to Him, as/like they swear to you, and they think/suppose, that they are on a thing; are they not, that they truly they are the liars/deniers/falsifiers?

Al-Hilali Khan

On the Day when Allah will resurrect them all together (for their account), then they will swear to Him as they swear to you (O Muslims). And they think that they have something (to stand upon). Verily, they are liars!

Arthur John Arberry

Upon the day when God shall raise them up all together, and they will swear to Him, as they swear to you, and think they are on something. Surely, they are the liars!

Asad

On the Day when God will raise them all from the dead, they will swear before Him as they [now] swear before you, thinking that they are on firm ground [in their assumptions]. [Namely, that their preference of worldly benefits to a spiritual commitment is «reasonable» and, therefore, morally «justified». It is to this flagrant self-deception that the next sentence refers.] Oh, verily, it is they, they who are the [greatest] liars! [The definite article al prefixed to the participial noun kadhihun indicates that the people thus characterized have reached the utmost degree of self-deception; hence my interpolation of the adjective «greatest» in consonance with Zamakhshari’s interpretation of the above phrase.]

Dr. Salomo Keyzer

Op een zekeren dag zal God hen allen opwekken; dan zullen zij bij hen zweren, zooals zij het thans bij u doen, denkende dat dit hun van dienst zal wezen. Zijn zij geene leugenaars?

Free Minds

The Day will come when God resurrects them all. Then they will swear to Him, just as they swear to you, thinking that they actually are right! Indeed, they are the liars.

Hamza Roberto Piccardo

Il Giorno in cui Allah li resusciterà tutti, giureranno [davanti] a Lui come giuravano [davanti] a voi, credendo di basarsi su qualcosa [di vero]. Non sono forse loro i bugiardi?

Hilali Khan

On the Day when Allah will resurrect them all together (for their account), then they will swear to Him as they swear to you (O Muslims). And they think that they have something (to stand upon). Verily, they are liars!

Kuliev E.

В тот день, когда Аллах воскресит их всех, они станут клясться перед Ним, подобно тому, как клянутся перед вами, полагая, что это поможет им. Воистину, они – лжецы.

M.-N.O. Osmanov

В тот день, когда Аллах воскресит их всех, они станут клясться перед Ним, подобно тому как клянутся перед вами, и при этом полагают, что они правы. Так знайте: они – лжецы.

Mohammad Habib Shakir

On the day that Allah will raise them up all, then they will swear to Him as they swear to you, and they think that they have something; now surely they are the liars.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

On the day when Allah will raise them all together, then will they swear unto Him as they (now) swear unto you, and they will fancy that they have some standing. Lo! is it not they who are the liars?

Palmer

On the day when God raises them all together, then will they swear to Him as they swore to you; and they will think that they rest on somewhat.- Ay, verily, they are liars!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah onları tekrar dirilttiği gün, size yemin ettikleri gibi O’na da yemin edecekler ve bir şey yaptıklarını sanacaklar. Dikkat edin, onlar yalancıların ta kendileridir.

Qaribullah

On the Day when Allah shall raise them all up, they will swear to Him as they now swear to you thinking that they are upon something. Indeed, they are the liars!

QXP

On the Day, when Allah will raise them together, all of them, they will then swear unto Him as they now swear unto you – deeming themselves to be accepted as reliable. Nay! Verily, it is they, they who are the liars.

Reshad Khalifa

The Day will come when GOD resurrects them all. They will swear to Him then, just as they swear to you now, thinking that they really are right! Indeed, they are the real liars.

Rodwell

On the day when God shall raise them all, they will swear to Him as they now swear to you, deeming that it will avail them. Are they not – yes they – the liars?

Sale

On a certain day God shall raise them all: Then will they swear unto Him, as they swear now unto you, imagining that it will be of service to them. Are they not liars?

Sher Ali

On the day when ALLAH will raise them all together, they will swear to HIM, even as they now swear to you, and they will think that they have something to stand upon. Now, surely, it is they who are the liars.

Unknown German

Am Tage, da Allah sie versammeln wird allzumal, da werden sie Ihm schwören, wie sie euch schwören, und sie werden wähnen, sie stünden auf etwas. Horchet! sie sind es sicherlich, die Lügner sind.

V. Porokhova

В тот День, ■ Когда Аллах их воскресит (на Суд), ■ Они пред Ним будут давать всё те же клятвы, ■ Которые дают (сейчас) пред вами, ■ Считая, что имеют то, что им поможет. ■ Увы! Какие же лжецы они!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ кыямәт көнендә аларның барын да кубарыр, һәм алар без мөэминнәрбез, монафикъ түгелләрбез, дип Аллаһуга ант итәрләр, дөньяда вакытларында сезгә ялганлап ант иткәннәре кеби, алар үзләренең ялган иманнарыннан файда күрәбез дип уйлыйлар, әйә алар чын ялганчылар түгелләрме?

جالندہری

جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے (اسی طرح) خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ (ایسا کرنے سے) کام لے نکلے ہیں۔ دیکھو یہ جھوٹے (اور برسر غلط) ہیں

طاہرالقادری

جس دن اللہ اُن سب کو (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھائے گا تو وہ اُس کے حضور (بھی) قَسمیں کھا جائیں گے جیسے تمہارے سامنے قَسمیں کھاتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی (اچھی) شے (یعنی روِش) پر ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.