سوره الحشر (59) آیه 23

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 23

آیه پسین: سوره الحشر (59) آیه 24
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 22

عربی

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

بدون حرکات عربی

هو اللّه الّذي لا إله إلاّ هو الملك القدّوس السّلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر سبحان اللّه عمّا يشركون

خوانش

Huwa Allahu allathee la ilaha illa huwa almaliku alquddoosu alssalamu almu/minu almuhayminu alAAazeezu aljabbaru almutakabbiru subhana Allahi AAamma yushrikoona

آیتی

اوست خداي يگانه که هيچ خداي ديگري جز او نيست ، فرمانروا است ، پاک است ، ، عاري از هر عيب است ، ايمني بخش است ، نگهبان است ، پيروزمند است ، با جبروت است و بزرگوار است و از هر چه براي او شريک قرارمي دهند منزه است

خرمشاهی

اوست خداوند كه خدايى جز او نيست، فرمانرواى قدوس سلام مؤمن مهيمن پيروزمند جبار صاحب كبرياست; پاك و برتر است خداوند از آنچه براى او شريك مى انگارند.

کاویانپور

او خداست كه جز او هيچ معبودى نيست. شاه با اقتدار جهان و پاك از هر نقص و مبرا از هر عيب، ايمنى بخش، گواه، توانا، با جلال و جبروت، عظيم الشأن منزه است از آنچه شريكش مى‏سازند.

انصاریان

اوست خدایی که جز او هیچ معبودی نیست، همان فرمانروای پاک، سالم از هر عیب و نقص، ایمنی بخش، چیره و مسلط، شکست ناپذیر، جبران کننده، شایسته بزرگی و عظمت است. خدا از آنچه شریک او قرار می دهند، منزّه است.

سراج

او آن خدائى است كه نيست هيچ معبود بسزائى جز او پادشاهى كه پاك (از اوصافى كه او را نسزد) و سالم (از هر عيبى) ايمنى بخش گواه (نگهبان) غالب بصلاح آرنده كارهاى در هم شكسته سزاوار صفات تعظيم منزه است خدا از آنچه شريك او مى‏سازند

فولادوند

اوست خدايى كه جز او معبودى نيست، همان فرمانرواى پاك سلامت‏[بخش، و] مؤمن [به حقيقت حقه خود كه‏] نگهبان، عزيز، جبّار [و] متكبّر [است‏]. پاك است خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند.

پورجوادی

او خدايى است كه جز او معبودى نيست، فرمانروا، منزه، ايمنى بخش، گواه، پيروزمند و شايسته بزرگى و بى‏انباز.

حلبی

او خدايى است كه معبودى جز او نيست، پادشاه پاكيزه از [عيب‏ها]، بخشنده ايمنى، نگاهدارنده بى همتاى بزرگوار با كبرياست، پاك است خدا از آنچه [او را] انباز مى‏گيرند

اشرفی

اوست خدائى كه نيست الهى جز او پادشاه مبرى از نقص و عيب سلام امان دهنده نگهبان عزيز بزرگوار در نهايت كبرياء منزه است خدا از آنچه شرك مى‏ورزند

خوشابر مسعود انصاري

اوست خدايى كه معبود [راستينى‏] جز او نيست. پادشاه پاك سالم [از هر عيب‏] ايمنى دهنده نگهبان پيروزمند جبّار متكبّر. خداوند از آنچه شرك مى‏آورند پاك است

مکارم

و خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزّه است، به کسی یتم نمی‌کند، امنیّت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست‌ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می‌کند، و شایسته عظمت است؛ خداوند منزّه است از آنچه شریک برای او قرارمی‌دهند!

مجتبوی

اوست خداى يكتا كه جز او خدايى نيست پادشاه [بسزا و راستين‏]، پاك از هر عيب- و وصفى كه در خور نباشد-، ايمنى‏بخش، نگاهبان [بر همه چيز]، تواناى بى‏همتا، بر همه چيره، در خور كبريا و بزرگى، پاك و منزه است خداى از آنچه [با او] انباز مى‏گيرند.

مصباح زاده

اوست خدائى كه نيست الهى جز او پادشاه مبرى از نقص و عيب سلام امان دهنده نگهبان عزيز بزرگوار در نهايت كبرياء منزه است خدا از آنچه شرك مى‏ورزند

معزی

او است خدائى كه نيست خدائى جز او پادشاه پاك سلام امان دهنده نگهبان عزّتمند فرمانفرماى بزرگ جوى منزّه است خدا از آنچه شرك ورزند

قمشه ای

اوست خدای یکتایی که غیر او خدایی نیست، سلطان مقتدر عالم، پاک از هر نقص و آلایش، منزّه از هر عیب و ناشایست، ایمنی بخش دلهای هراسان، نگهبان جهان و جهانیان، غالب و قاهر بر همه خلقان، با جبروت و عظمت، بزرگوار و برتر (از حدّ فکرت) ، زهی منزّه و پاک خدای یکتا که از هر چه بر او شریک پندارند منزّه و (از آنچه در وهم و خیال و عقل اندیشند) مبرّ است.

رشاد خليفه

اوست خداي واحد؛ خداي ديگري در كنار او نيست. پادشاه، مقدس ترين، صلح، مؤمن ترين، مافوق، صاحب اقتدار، قدرتمندترين، برجسته ترين. تجليل خداي را؛ بسيار بالاتر از آنكه شريكاني داشته باشد.

Literal

He is God, which (there is) no God except Him, the king/owner/possessor , the holy/sanctimonious/ glorified , the safety/security/peace , the confirmer/believer , the guardian/protector , the glorious/mighty , the almighty/tremendous , the greatened/proud/arrogant , God’s praise/glory from what they share/make partners (with Him).

Al-Hilali Khan

He is Allah than Whom there is La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) the King, the Holy, the One Free from all defects, the Giver of security, the Watcher over His creatures, the All-Mighty, the Compeller, the Supreme. Glory be to Allah! (High is He) above all that they associate as partners with Him.

Arthur John Arberry

He is God; there is no god but He. He is the King, the All-holy, the All-peaceable, the All-faithful, the All-preserver, the All-mighty, the All-compeller, the All-sublime. Glory be to God, above that they associate!

Asad

God is He save whom there is no deity: the Sovereign Supreme, the Holy, the One with whom all salvation rests, [Lit., «the Salvation» (as-salam): see note on 5:16.] the Giver of Faith, the One who determines what is true and false, [For this rendering of muhaymin, see 5:48 – where this term is applied to the Quran – and the corresponding note.] the Almighty, the One who subdues wrong and restores right, the One to whom all greatness belongs! [Since the verb jabara – from which the noun jabbar is derived – combines the concepts of «setting right» or «restoring» (e.g., from a state of brokenness, ill-health, or misfortune) and of «compelling» or «subduing (someone or something) to one’s will», I believe that the term al-jabbar, when applied to God, is best rendered as above.] Utterly remote is God, in His limitless glory, from anything to which men may ascribe a share in His divinity!

Dr. Salomo Keyzer

Hij is God, buiten wien geen god is: de Koning, de Heilige, de Verlosser, de Getrouwe, de Beschermer, de Sterke, de Vermogende, de Verhevenste. God is verre verheven boven de afgoden, welke zij met hem vereenigen.

Free Minds

He is God; there is no other god beside Him. The King, the Holy, the Peace, the Faithful, the Supreme, the Noble, the Powerful, the Dignified. God be glorified; far above what they set up.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Allah, Colui all’infuori del Quale non c’è altro dio, il Re, il Santo, la Pace, il Fedele, il Custode, l’Eccelso, Colui che costringe al Suo volere, Colui che è cosciente della Sua grandezza. Gloria ad Allah, ben al di là di quanto Gli associano.

Hilali Khan

He is Allah than Whom there is La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He) the King, the Holy, the One Free from all defects, the Giver of security, the Watcher over His creatures, the All-Mighty, the Compeller, the Supreme. Glory be to Allah! (High is He) above all that they associate as partners with Him.

Kuliev E.

Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи.

M.-N.O. Osmanov

Он – Аллах, нет бога, кроме Него. Он – властелин, пресвятой, дарующий безопасность, надежный, хранитель, великий, могущественный, возвеличенный. Пречист он от того, чему поклоняются наряду с Ним.

Mohammad Habib Shakir

He is Allah, besides Whom there is no god; the King, the Holy, the Giver of peace, the Granter of security, Guardian over all, the Mighty, the Supreme, the Possessor of every greatness Glory be to Allah from what they set up (with Him).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He is Allah, than Whom there is no other Allah, the Sovereign Lord, the Holy One, Peace, the Keeper of Faith, the Guardian, the Majestic, the Compeller, the Superb. Glorified be Allah from all that they ascribe as partner (unto Him).

Palmer

He is God than whom there is no god; the King, the Holy, the Peace-Giver, the Faithful, the Protector, the Mighty, the Repairer, the Great!- celebrated be the praises of God above what they join with Him.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Öyle Allah ki O, ilah yok O’ndan gayrı! Melik, Kuddûs, Selâm, Mümin, Müheymin, Azîz, Cebbâr, Mütekebbir. Allah, onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır.

Qaribullah

He is Allah, there is no god except He. He is the King, the Pure, the Peace, the Confirmer, the Watchful, the Almighty, the Compeller, the Sublime. Exalted is Allah, above all that they associate!

QXP

He is Allah, other than Whom there is no god (‹no deity, no Law-giver and no one worthy of worship or obedience). The King Supreme, the Impeccable, the Peace and the Source of all peace, the Guardian of Faith and Security, the Watcher of the Universe, the Majestic, the All Powerful, the Superb. Glorious is Allah, far Above what they ascribe unto Him.

Reshad Khalifa

He is the One GOD; there is no other god beside Him. The King, the Most Sacred, the Peace, the Most Faithful, the Supreme, the Almighty, the Most Powerful, the Most Dignified. GOD be glorified; far above having partners.

Rodwell

He is God beside whom there is no god: He is the King, the Holy, the Peaceful, the Faithful, the Guardian, the Mighty, the Strong, the Most High! Far be the Glory of God from that which they unite with Him!

Sale

He is God, besides whom there is no God: The King, the Holy, the Giver of peace, the Faithful, the Guardian, the Powerful, the Strong, the most High. Far be God exalted above the idols which they associate with Him!

Sher Ali

HE is ALLAH and there is no god beside HIM, the Sovereign, the Holy One, the Source of peace, the Bestower of security, the Protector, the Mighty, the Subduer, the Exalted. Holy is ALLAH, far above that which they associate with HIM.

Unknown German

Er ist Allah, außer Dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Eigner des Friedens, der Gewährer von Sicherheit, der Beschützer, der Allmächtige, der Verbesserer, der Majestätische. Hoch erhaben ist Allah über all das, was sie anbeten!

V. Porokhova

И Он – Аллах! ■ Кроме Него, другого божества не существует. ■ Он – Царь, Он – свят, ■ Источник совершенства, ■ Он мир дарит, ■ Заповедает веру и блюдет сохранность; ■ Верховный судия, ■ Что власти безграничной преисполнен. ■ Хвала же Господу! ■ Он выше всех божеств, ■ Что люди измышляют в равные Ему!

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһудан башка һич Илаһә юк, мәгәр Ул – Үзе генәдер, Ул – ике дөньяга патша, Ул – һәр кимчелектән гаять пакь, Ул – тынычтыр, Ул – ышанычлыдыр, Ул – һәр нәрсәне саклаучы, Ул – һәр эштә җиңүче, Ул – Үзе теләгәнне мәхлукка көчләп эшләтүче, Ул – олугъланучы вә Аллаһ мөшрикләр сыйфатлаган тиңдәшлек сыйфатларыннан пакь.

جالندہری

وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بادشاہ (حقیقی) پاک ذات (ہر عیب سے) سلامتی امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا۔ خدا ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے

طاہرالقادری

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، (حقیقی) بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم (اور سلامتی دینے والا) ہے، امن و امان دینے والا (اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا) ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزّت والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے، اللہ ہر اُس چیز سے پاک ہے جسے وہ اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.