سوره الحشر (59) آیه 24

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 24

آیه پسین: سوره الممتحنة (60) آیه 1
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 23

عربی

هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

بدون حرکات عربی

هو اللّه الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السّماوات و الأرض و هو العزيز الحكيم

خوانش

Huwa Allahu alkhaliqu albari-o almusawwiru lahu al-asmao alhusna yusabbihu lahu ma fee alssamawati waal-ardi wahuwa alAAazeezu alhakeemu

آیتی

اوست خدايي که آفريدگار است ، صورت بخش است ، اسمهاي نيکو از آن اوست هر چه در آسمانها و زمين است تسبيحگوي او هستند و او پيروزمند و حکيم است

خرمشاهی

اوست خداوند آفريدگار پديدآور صورتگر، او راست نامهاى نيك; آنچه در آسمانها و زمين است او را تسبيح مى گويد، و اوست پيروزمند فرزانه.

کاویانپور

او خداست كه آفريننده جهان و بوجود آورنده انسان و نگارنده صورتهاست. اسامى نيكو مخصوص اوست. هر كه در آسمانها و در زمين است همه ستايشگر و تسبيحگوى او هستند و او تواناى با حكمت است.

انصاریان

اوست خدا، آفریننده، نوساز، صورتگر، همه نام های نیکو ویژه اوست. آنچه در آسمان ها و زمین است همواره برای او تسبیح می گویند، و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است.

سراج

او خدائيست آفريدگار پديد آرنده نگارنده صورتها تنها از آن خداست نامهاى نيكو به پاكى ستايش مى‏كنند او را آنچه در آسمانها و زمين است و او غالب (در كار خودش شكست نمى‏خورد) و درست كردار است (و معانى ديگر نيز براى اين نامها گفته‏اند)

فولادوند

اوست خداى خالق نوساز صورتگر [كه‏] بهترين نامها [و صفات‏] از آنِ اوست. آنچه در آسمانها و زمين است [جمله‏] تسبيح او مى‏گويند و او عزيز حكيم است.

پورجوادی

او خدايى است هستى بخش، به وجود آورنده، نقش بند هستى و دارنده نيكوترين نامها كه آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح‏گوى او هستند و او پيروزمند فرزانه است.

حلبی

اوست خداى آفريدگار پديد آورنده صورت بخش، كه نامهاى نيكوتر او راست، او را به پاكى مى‏ستايند آنچه در آسمانها و زمين است، و او بيهمتاى استوار كار است.

اشرفی

اوست خدائى آفريننده پديد آورنده صورت بخش او راست نامهاى نيكو تسبيح ميكند او را آنچه در آسمانها و زمين است و اوست عزيز درستكردار

خوشابر مسعود انصاري

اوست خداوند آفريدگار نو آفرين نقشبند. او نامهاى نيك دارد. آنچه در آسمانها و زمين است او را به پاكى ياد مى‏كند. و اوست پيروزمند فرزانه

مکارم

او خداوندی است خالق، آفریننده‌ای بی‌سابقه، و صورتگری (بی‌نظیر)؛ برای او نامهای نیک است؛ آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می‌گویند؛ و او عزیز و حکیم است!

مجتبوی

اوست خداى آفريدگار، هستى‏بخش، نگارنده صورتها، او راست نامهاى بهين آنچه در آسمانها و زمين است او را به پاكى مى‏ستايند، و اوست تواناى بى‏همتا و داناى با حكمت.

مصباح زاده

اوست خدائى آفريننده پديد آورنده صورت بخش او راست نامهاى نيكو تسبيح ميكند او را آنچه در آسمانها و زمين است و اوست عزيز درستكردار

معزی

او است خداوند آفريدگار پديدآرنده پيكرساز او را است نامهاى نكو تسبيح گويدش آنچه در آسمانها و زمين است و او است عزّتمند حكيم

قمشه ای

اوست خدای آفریننده عالم امکان و پدید آرنده جهان و جهانیان، نگارنده صورت خلقان، او را نامهای نیکو بسیار است، آنچه در آسمانها و زمین است همه به تسبیح و ستایش او مشغولند و اوست یکتا خدای مقتدر حکیم.

رشاد خليفه

اوست خداي واحد؛ آفريننده، آغازكننده، طراح. زيباترين نام ها متعلق به اوست. هرچه در آسمان ها و زمين است، همواره به تجليل او مشغولند. اوست قادر متعال، حكيم ترين.

Literal

He is God, the creator , the creator , the shaper/former/image maker , for Him (are) the names the good/most beautiful , what (is) in the skies/space and the earth/Planet Earth, praise/glorify to Him, and He is the glorious/mighty , the wise/judicious.413

Al-Hilali Khan

He is Allah, the Creator, the Inventor of all things, the Bestower of forms. To Him belong the Best Names . All that is in the heavens and the earth glorify Him. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Arthur John Arberry

He is God, the Creator, the Maker, the Shaper. To Him belong the Names Most Beautiful. All that is in the heavens and the earth magnifies Him; He is the All-mighty, the All-wise.

Asad

He is God, the Creator, the Maker who shapes all forms and appearances! [Thus Baydawi. The two terms al-bari («the Maker») and al-musawwir («the Shaper», i.e., of all forms and appearances) evidently constitute here one single unit.] His [alone] are the attributes of perfection. [For this rendering of al-asma al-husna, see note on 7:180.] All that is in the heavens and on earth extols His limitless glory: for He alone is almighty, truly wise!

Dr. Salomo Keyzer

Hij is de eenige God, de Schepper, de Maker, de Vormer. Hij heeft de meest uitmuntende namen. Alles wat in den hemel of op aarde is, prijst hem. Hij is de Machtige, de Wijze.

Free Minds

He is God; the Creator, the Initiator, the Designer. To Him belong the most beautiful names. Glorifying Him is everything in the heavens and the Earth. He is the Noble, the Wise.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Allah, il Creatore, Colui che dà inizio a tutte le cose, Colui che dà forma a tutte le cose. A Lui [appartengono] i nomi più belli. Tutto ciò che è nei cieli e sulla terra rende gloria a Lui. Egli è l’Eccelso, il Saggio.

Hilali Khan

He is Allah, the Creator, the Inventor of all things, the Bestower of forms. To Him belong the Best Names . All that is in the heavens and the earth glorify Him. And He is the All-Mighty, the All-Wise.

Kuliev E.

Он – Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. У Него – самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он – Могущественный, Мудрый.

M.-N.O. Osmanov

Он – Аллах, творец, создатель, дарующий облик. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Славят Его те, что на небесах и на земле, Он – великий, мудрый.

Mohammad Habib Shakir

He is Allah the Creator, the Maker, the Fashioner; His are the most excellent names; whatever is in the heavens and the earth declares His glory; and He is the Mighty, the Wise.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He is Allah, the Creator, the Shaper out of naught, the Fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifieth Him, and He is the Mighty, the Wise.

Palmer

He is God, the Creator, the Maker, the Fashioner; His are the excellent names! His praises whatever are in the heavens and the earth do celebrate; for God is the mighty, the wise!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’tır O! Haalik, Bâri›, Musavvir’dir O! En güzel isimler/Esmâül Hüsna O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nu tespih eder. Azîz’dir O, Hakîm’dir.

Qaribullah

He is Allah, the Creator, the Originator, the Shaper. To Him belong the Most Beautiful Names. All that is in the heavens and earth exalt Him. He is the Almighty, the Wise.

QXP

He is Allah, the Supreme Creator, the Shaper out of nothing, the Designer. His Names are the Most Beautiful Names, and His alone are the Attributes of Perfection. All things in the heavens and the earth constantly work to manifest His Glory and to fulfill His Plan. And He is Almighty, the Wise. (He runs the Universe in His Infinite Power with His Infinite Wisdom).

Reshad Khalifa

He is the One GOD; the Creator, the Initiator, the Designer. To Him belong the most beautiful names. Glorifying Him is everything in the heavens and the earth. He is the Almighty, Most Wise.

Rodwell

He is God, the Producer, the Maker, the Fashioner! To Him are ascribed excellent titles. Whatever is in the Heavens and in the Earth praiseth Him. He is the Mighty, the Wise!

Sale

He is God, the Creator, the Maker, the Former. He hath most excellent names. Whatever is in heaven and earth praiseth Him: And He is the Mighty, the Wise.

Sher Ali

HE is ALLAH, the creator, the Maker, the Fashioner. HIS are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifies HIM, and HE is the Mighty, the Wise.

Unknown German

Er ist Allah, der Schöpfer, der Bildner, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preist Ihn, und Er ist der Allmächtige, der Allweise.

V. Porokhova

И Он – Аллах, Творец (Вселенной), ■ Создатель (совершенного порядка в ней), ■ Образователь (высших форм и видов), – ■ К Нему прекраснейшие имена восходят, ■ И все, что в небесах и на земле, ■ Хвалу и славу воздает Аллаху, ■ (Кто безгранично) мудр и велик!

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ халык кылучы, юктан бар итүче, һәрнәрсәне сурәтләүче, вә Аның күркәм исемнәре бар, җирдә вә күкләрдә булган һәр мәхлук Аны мактап тәсбих әйтә, вә Ул – Аллаһ бик куәтле, һәр эштә өстен вә хикмәт белән эш кылучы.

جالندہری

وہی خدا (تمام مخلوقات کا) خالق۔ ایجاد واختراع کرنے والا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے

طاہرالقادری

وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا (یعنی ایجاد فرمانے والا) ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ (الغرض) سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لئے وہ (سب) چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے بڑی حکمت والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.