سوره الصف (61) آیه 6

قرآن، سوره الصف (61) آیه 6

آیه پسین: سوره الصف (61) آیه 7
آیه پیشین: سوره الصف (61) آیه 5

عربی

وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ

بدون حرکات عربی

و إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إنّي رسول اللّه إليكم مصدّقا لما بين يديّ من التّوراة و مبشّرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلمّا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين

خوانش

Wa-ith qala AAeesa ibnu maryama ya banee isra-eela innee rasoolu Allahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya mina alttawrati wamubashshiran birasoolin ya/tee min baAAdee ismuhu ahmadu falamma jaahum bialbayyinati qaloo hatha sihrun mubeenun

آیتی

و عيسي بن مريم گفت : اي بني اسرائيل ، من پيامبر خدا بر شما هستم ، توراتي را که پيش از من بوده است تصديق مي کنم ، و به پيامبري که بعد ازمن مي آيد و نامش احمد است ، بشارتتان مي دهم چون آن پيامبر با آيات روشن خود آمد ، گفتند : اين جادويي است آشکار

خرمشاهی

و چنين بود كه عيسى بن مريم گفت اى بنى اسرائيل من پيامبر خداوند به سوى شما هستم، [و] استواردارنده توراتى كه پيشاروى من است و بشارتگر به پيامبرى كه پس از من مى آيد و نامش احمد است; آنگاه چون برايشان پديده هاى شگرف آورد، گفتند اين جادوى آشكار است.

کاویانپور

و نيز هنگامى كه عيسى ابن مريم گفت: اى بنى اسرائيل، من فرستاده خدا بسوى شما هستم و حقانيت تورات را كه در پيشروى منست تصديق ميكنم و نيز شما را به پيامبرى بزرگوار كه اسم او احمد است و بعد از من خواهد آمد، بشارت ميدهم و چون او با آيات روشن قرآن آمد، گفتند اين سحريست آشكار.

انصاریان

و [یاد کن] هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی اسرائیل! به یقین من فرستاده خدا به سوی شمایم، تورات را که پیش از من بوده، تصدیق می کنم، و به پیامبری که بعد از من می آید و نامش « احمد » است، مژده می دهم. پس هنگامی که [احمد] دلایل روشن برای آنان آورد، گفتند: این جادویی است آشکار!!

سراج

و (ياد كن) آنرا كه گفت عيسى پسر مريم اى بنى اسرائيل بيگمان من فرستاده خدايم به سوى شما در حاليكه باور دارنده‏ام آن چيزى را كه پيش منست از تورات و مژده دهنده‏ام به پيامبرى كه مى‏آيد از پس زمان من كه نام او احمد است و آن هنگام كه آمد احمد به سوى بنى اسرائيل با معجزه‏هاى روشن گفتند اين جادوئى آشكار است

فولادوند

و هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت: «اى فرزندان اسرائيل، من فرستاده خدا به سوى شما هستم. تورات را كه پيش از من بوده تصديق مى‏كنم و به فرستاده‏اى كه پس از من مى‏آيد و نام او «احمد» است بشارتگرم.» پس وقتى براى آنان دلايل روشن آورد، گفتند: «اين سحرى آشكار است.»

پورجوادی

هنگامى كه عيسى پسر مريم گفت: «اى بنى اسرائيل من كه فرستاده خدا به سوى شما هستم توراتى را كه نزد من است تصديق مى‏كنم و نيز بشارت دهنده رسولى هستم كه بعد از من مى‏آيد، و نامش احمد است.» هنگامى كه معجزه‏ها آورد گفتند: «اين جادوى آشكار است.»

حلبی

و [ياد كن‏] چون عيسى پسر مريم گفت: اى بنى اسرائيل، بيگمان من پيامبر خدا بسوى شما هستم، [و] تصديق كننده‏ام آنچه را كه پيش از من بود از تورات، و بشارت دهنده‏ام به پيامبرى كه پس از من بيايد، [و] نام او «احمد» است. پس چون معجزات را بر ايشان آورد گفتند: اين سحرى آشكار است.

اشرفی

و چون گفت عيسى پسر مريم اى بنى اسرائيل بدرستيكه من فرستاده خدايم بسوى شما تصديق كننده آنچه كه پيش از من بود از تورية و مژده دهنده رسولى كه مى‏آيد بعد از من نام او احمد است پس چون آمد ايشانرا با معجزه‏ها گفتند اين سحريست آشكار

خوشابر مسعود انصاري

و چنين بود كه عيسى بن مريم گفت: اى بنى اسرائيل، من فرستاده خداوند به سوى شما هستم، تصديق كننده آنچه از تورات كه پيشاروى من است و مژده دهنده به رسولى كه پس از من مى‏آيد كه نامش «احمد» است. پس چون با معجزه‏ها به سوى آنان آمد، گفتند: اين جادويى آشكار است

مکارم

و (به یاد آورید) هنگامی را که عیسی بن مریم گفت: «ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق‌کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده [= تورات‌] می‌باشم، و بشارت‌دهنده به رسولی که بعد از من می‌آید و نام او احمد است!» هنگامی که او [= احمد] با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: «این سحری است آشکار»!

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه عيسى پسر مريم گفت: اى فرزندان اسرائيل، من فرستاده خدا به سوى شمايم، باوردارنده آنچه در پيش من است كه تورات است، و مژده‏دهنده‏ام به پيامبرى كه پس از من مى‏آيد، نام او احمد است پس چون با نشانه‏هاى روشن بديشان آمد، گفتند: اين جادويى است هويدا.

مصباح زاده

و چون گفت عيسى پسر مريم اى بنى اسرائيل بدرستى كه من فرستاده خدايم بسوى شما تصديق كننده آنچه كه پيش از من بود از توراة و مژده دهنده رسولى كه ميايد بعد از من نام او احمد است پس چون آمد ايشان را با معجزه‏ها گفتند اين سحريست آشكار

معزی

و هنگامى كه گفت عيسى ابن مريم اى بنى اسرائيل همانا منم فرستاده خدا بسوى شما تصديق كننده آنچه پيش روى من است از تورات و مژده دهنده به فرستاده اى كه بيايد پس از من نام او است احمد تا گاهى كه بيامدشان به تابشها (به نشانيها) گفتند اين است جادوئى آشكار

قمشه ای

و هنگامی که عیسی مریم به بنی اسرائیل گفت: من همانا رسول خدا به سوی شما هستم و به حقانیت کتاب تورات که مقابل من است تصدیق می‌کنم و نیز (شما را) مژده می‌دهم که بعد از من رسول بزرگواری که نامش (در انجیل من) احمد است بیاید. چون آن رسول ما با آیات و معجزات به سوی خلق آمد گفتند: این سحری آشکار است.

رشاد خليفه

به ياد آور كه عيسي، پسر مريم، گفت: اي بني اسراييل، من رسول خدا براي شما هستم، تورات را تصديق مي كنم و مژده مي دهم به رسولي كه پس از من خواهد آمد كه نامش حتي ستوده تر (احمد) خواهد بود. سپس، هنگامي كه او مدرك هاي روشن را به آنها نشان داد، گفتند: اين شعبده اي است شگرف.

Literal

And when Jesus Mary’s son said: «You Israel’s sons and daughters, that I am God’s messenger to you, confirming to what (is) between my hands from the Torah, and an announcer of good news with a messenger (that) comes from after me, his name (is) Ahmad .» So when he came to them with the evidences, they said: «That (is) clear/evident magic/sorcery.»

Al-Hilali Khan

And (remember) when Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), said: «O Children of Israel! I am the Messenger of Allah unto you confirming the Taurat ((Torah) which came) before me, and giving glad tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmed . But when he (Ahmed i.e. Muhammad SAW) came to them with clear proofs, they said: «This is plain magic.»

Arthur John Arberry

And when Jesus son of Mary said, ‹Children of Israel, I am indeed the Messenger of God to you, confirming the Torah that is before me, and giving good tidings of a Messenger who shall come after me, whose name shall be Ahmad.› Then, when he brought them the clear signs, they said, ‹This is a manifest sorcery.›

Asad

And [this happened, too,] when Jesus, the son of Mary, said: «O children of Israel! Behold, I am an apostle of God unto you, [sent] to confirm the truth of whatever there still remains 5 of the Torah, and to give [you] the glad tiding of an apostle who shall come after me, whose name shall be Ahmad.» 6 But when he [whose coming Jesus had foretold] came unto them 7 with all evidence of the truth, they said: «This [alleged message of his] is [nothing but] spellbinding eloquence!»

Dr. Salomo Keyzer

En toen Jezus, de zoon van Maria, zeide: O kinderen Israls! waarlijk, ik ben Gods gezant, tot u gezonden, om de wet te bevestigen, die voor mij werd geopenbaard, en brengende goede tijdingen nopens een profeet, die na mij zal worden gezonden, en wiens naam Ahmed zal wezen. En toen hij hun duidelijke wonderen toonde, zeiden zij: Dit is klaarblijkelijk tooverij.

Free Minds

And when Jesus, son of Mary, said: "O children of Israel, I am God’s messenger to you, authenticating what is present with me of the Torah and bringing good news of a messenger to come after me whose name will be acclaimed." But when he showed them the clear proofs, they said: "This is clearly magic."

Hamza Roberto Piccardo

E quando Gesù figlio di Maria disse: «O Figli di Israele, io sono veramente un Messaggero di Allah a voi [inviato], per confermare la Torâh che mi ha preceduto, e per annunciarvi un Messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà «Ahmad»». Ma quando questi giunse loro con le prove incontestabili, dissero: «Questa è magia evidente».

Hilali Khan

And (remember) when Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), said: "O Children of Israel! I am the Messenger of Allah unto you confirming the Taurat ((Torah) which came) before me, and giving glad tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmed . But when he (Ahmed i.e. Muhammad SAW) came to them with clear proofs, they said: "This is plain magic."

Kuliev E.

А вот Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал: «О сыны Исраила (Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)». Когда же он явился к ним с ясными знамениями, они сказали: «Это – очевидное колдовство».

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни,] как ‹Иса, сын Марйам, сказал: «О сыны Исраила! Воистину, я – посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что было в Торе до меня, и сообщающий вам благую весть о посланнике, который явится после меня и имя которому – Ахмад». А когда явился он к ним с ясными знамениями, они заявили: «Это – явное чародейство».

Mohammad Habib Shakir

And when Isa son of Marium said: O children of Israel! surely I am the messenger of Allah to you, verifying that which is before me of the Taurat and giving the good news of an Messenger who will come after me, his name being Ahmad, but when he came to them with clear arguments they said: This is clear magic.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when Jesus son of Mary said: O Children of Israel! Lo! I am the messenger of Allah unto you, confirming that which was (revealed) before me in the Torah, and bringing good tidings of a messenger who cometh after me, whose name is the Praised One. Yet when he hath come unto them with clear proofs, they say: This is mere magic.

Palmer

And when Jesus the son of Mary said, ‹O children of Israel! verily, I am the apostle of God to you, verifying the law that was before me and giving you glad tidings of an apostle who shall come after me, whose name shall be Ahmed!› – but when he did come to them with manifest signs, they said, ‹This is manifest sorcery!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Meryem oğlu İsa’nın da şöyle dediğini hatırla: «Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim.» Fakat İsa’nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirdiğinde: «Bu, katıksız bir büyüdür!» dediler.

Qaribullah

And when (Prophet) Jesus, the son of Mary said: ‹Children of Israel, I am sent to you by Allah to confirm the Torah that was before me, and to give news of a Messenger (Prophet Muhammad) who will come after me whose name shall be Ahmad. ‹ Yet when he came to them with clear proofs, they said: ‹This is clear sorcery. ‹

QXP

And (the same happened when) Jesus son of Mary said, «O Children of Israel! Behold, I am a Messenger of Allah unto you. I confirm the Divine Origin of the Torah, and give you the glad news of a Messenger to come after me whose name shall be Ahmad (the Praised One.») But when he has come unto them with the self-evident Truth, the People of the Scripture say, «It is obviously a magical lie.»

Reshad Khalifa

Recall that Jesus, son of Mary, said, «O Children of Israel, I am GOD’s messenger to you, confirming the Torah and bringing good news of a messenger to come after me whose name will be even more praised (Ahmad).» Then, when he showed them the clear proofs, they said, «This is profound magic.»

Rodwell

And remember when Jesus the son of Mary said, «O children of Israel! of a truth I am God’s apostle to you to confirm the law which was given before me, and to announce an apostle that shall come after me whose name shall be Ahmad!» But when he (Ahmad) presented himself with clear proofs of his mission, they said, «This is manifest sorcery!»

Sale

And when Jesus the Son of Mary said, O children of Israel, verily I am the Apostle of God sent unto you, confirming the law which was delivered before me, and bringing good tidings of an Apostle who shall come after me, and whose name shall be Ahmed. And when he produced unto them evident miracles, they said, this is manifest sorcery.

Sher Ali

And call to mind when Jesus, son of Mary, said, `O children of Israel, surely, I am ALLAH’s Messenger unto you, fulfilling that which is before me of the prophecies of the Torah, and giving glad tidings of a Messenger who will come after me, his name being Ahmad. And when he came to them with clear proofs, they said, this is manifest sorcery.›

Unknown German

Und (gedenke der Zeit) da Jesus, Sohn der Maria, sprach: «O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter an euch, Erfüller dessen, was von der Thora vor mir ist, und Bringer der frohen Botschaft von einem Gesandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmad sein.» Und als er zu ihnen kam mit deutlichen Zeichen, sprachen sie: «Das ist offenkundiger Betrug.»

V. Porokhova

И (вспомните), как Иса, сын Марйам, сказал: ■ «Сыны Исраиля! ■ Я к вам посланник от Аллаха, ■ Чтоб истину Закона – (Торы) – утвердить, ■ Ниспосланного вам до моего прихода, ■ И сообщить вам благостную Весть, ■ Что вслед за мной придет посланник, ■ Имя которому – Ахмад». ■ И вот когда он им знаменья ясные представил, ■ Они сказали: ■ «Сие есть, несомненно, колдовство!»

Yakub Ibn Nugman

Дәхи Мәрьям угълы – Гыйса пәйгамбәр әйтте: «Ий Ягькуб балалары, тәхкыйк мин Аллаһудан сезгә җибәрелгән пәйгамбәрмен, миннән элек иңдерелгән Тәүратны тәсдыйк иткәнем һәм миннән соң килә торган пәйгамбәр белән сөенеч биргәнем хәлдә – аның исеме Әхмәд (Мухәммәд). Гыйса пәйгамбәр аларга аятьләр вә могъҗизалар белән килде исә, бу ачык сихер диделәр.

جالندہری

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریمؑ کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کے اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور) جو (کتاب) مجھ سے پہلے آچکی ہے (یعنی) تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمدﷺ ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ (پھر) جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے

طاہرالقادری

اور (وہ وقت بھی یاد کیجئے) جب عیسٰی بن مریم (علیہما السلام) نے کہا: اے بنی اسرائیل! بیشک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا (رسول) ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اُس رسولِ (معظّم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی (آمد آمد) کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں جن کا نام (آسمانوں میں اس وقت) احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے، پھر جب وہ (رسولِ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) واضح نشانیاں لے کر اُن کے پاس تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے: یہ تو کھلا جادو ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.