سوره الصف (61) آیه 14

قرآن، سوره الصف (61) آیه 14

آیه پسین: سوره الجمعة (62) آیه 1
آیه پیشین: سوره الصف (61) آیه 13

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا كونوا أنصار اللّه كما قال عيسى ابن مريم للحواريّين من أنصاري إلى اللّه قال الحواريّون نحن أنصار اللّه فآمنت طائفة من بني إسرائيل و كفرت طائفة فأيّدنا الّذين آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo koonoo ansara Allahi kama qala AAeesa ibnu maryama lilhawariyyeena man ansaree ila Allahi qala alhawariyyoona nahnu ansaru Allahi faamanat ta-ifatun min banee isra-eela wakafarat ta-ifatun faayyadna allatheena amanoo AAala AAaduwwihim faasbahoo thahireena

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، ياران خدا باشيد ، همچنان که عيسي بن مريم به حواريان گفت : چه کساني مرا در راه خدا ياري مي کنند ؟ حواريان گفتند : ما ياران خدا هستيم پس گروهي از بني اسرائيل ايمان آوردند و گروهي کافر شدند ما کساني را که ايمان آورده بودند بر ضد دشمنانشان مدد کرديم تا پيروز شدند

خرمشاهی

اى مؤمنان ياوران [دين] خدا باشيد، چنانكه عيسى بن مريم به حواريون گفت چه كسانى در راه دين خدا ياوران منند؟ حواريون گفتند ما ياوران [دين] خداونديم; سپس گروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و گروهى [انكار و] كفر ورزيدند; آنگاه مؤمنان را در برابر دشمنشان يارى دا

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ياران خدا باشيد. چنان كه عيسى ابن مريم به حواريون گفت: كيست كه دين خدا را يارى دهد؟ حواريون گفتند: ما ياران خدائيم. پس گروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و گروهى كافر شدند. ما هم آنها را كه ايمان آورده بودند قدرت بخشيديم تا بر دشمنان پيروز شدند.

انصاریان

ای اهل ایمان! یاران خدا باشید، همان گونه که عیسی پسر مریم به حواریون گفت: یاران من در راه خدا چه کسانی اند؟ حواریون گفتند: ما یاران خداییم. پس طایفه ای از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند؛ در نتیجه کسانی را که ایمان آوردند، بر ضد دشمنانشان یاری دادیم تا پیروز شدند.

سراج

اى آنانكه گرويده‏ايد باشيد ياوران خدا (پيامبرش را يارى كنيد) چنانكه گفت عيسى پسر مريم به حواريون (به خواص ياران خود) كيست يارى كنندگان من در سلوك براه خدا و توجه به سوى او گفتند حواريون ما يارى دهندگان (دين) خدائيم پس گرويدند گروهى از بنى اسرائيل (به عيسى) و كافر شد گروهى ديگر پس نيرو بخشيديم آنان را كه ايمان آورده بودند (بعيسى) بر دشمنانشان پس گشتند مؤمنان غلبه كنندگان بر كافران

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ياران خدا باشيد، همان گونه كه عيسى‏بن‏مريم به حواريون گفت: «ياران من در راه خدا چه كسانى‏اند؟» حواريون گفتند: «ما ياران خداييم.» پس طايفه‏اى كفر ورزيدند، و كسانى را كه گرويده بودند، بر دشمنانشان يارى كرديم تا چيره شدند.

پورجوادی

اى مؤمنان! ياوران خدا باشيد، همانطور كه عيسى پسر مريم به حواريون گفت: «ياوران من در راه خدا كيانند؟» حواريون گفتند: «ما ياوران خدا هستيم.» گروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و گروهى كافر شدند. ما مؤمنان را در برابر دشمنانشان تأييد كرديم و سرانجام بر آنها پيروز شدند.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! ياران خدا باشيد، آن چنان كه عيسى پسر مريم حواريان خويش را گفت: ياران من بسوى خدا كيستند؟ حواريان گفتند: ما ياران خداييم. پس گروهى از بنى اسرائيل ايمان آوردند، و گروهى كفر ورزيدند. پس كسانى را كه ايمان آوردند بر دشمنانشان قوّت داديم، و [آنها] غلبه يافتند.

اشرفی

اى آنان كه ايمان آورديد باشيد ياوران خدا همچنانكه گفت عيسى پسر مريم حواريين را كه كيست انصار من بسوى خدا گفتند حواريون كه مائيم ياوران خدا پس ايمان آوردند گروهى از بنى اسرائيل و كافر شدند گروهى پس پيروزى داديم آنانرا كه ايمان آوردند بر دشمنانشان پس گرديدند غالبان

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، ياوران [دين‏] خدا باشيد. چنان كه عيسى بن مريم به حواريان گفت: ياوران من [در دعوت‏] به سوى خدا چه كسانى هستند؟ حواريان گفتند: ما ياوران [دين‏] خداييم. آن گاه گروهى از بنى اسراييل ايمان آوردند و گروهى كفر ورزيدند. در نهايت مؤمنان را بر دشمنانشان توان داديم و پيروز شدند .

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! یاوران خدا باشید همان‌گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: «چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند؟!» حواریون گفتند: «ما یاوران خدائیم» در این هنگام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند؛ ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأیید کردیم و سرانجام بر آنان پیروز شدند!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ياران [دين‏] خداى باشيد چنانكه عيسى پسر مريم به حواريان- پيروان ويژه خود- گفت: ياران من به سوى خدا- براى خدا و در راه خدا- كيانند؟ حواريان گفتند: ماييم ياران خداى. پس گروهى از فرزندان اسرائيل ايمان آوردند و گروهى كافر شدند پس كسانى را كه ايمان آوردند بر دشمنانشان يارى و نيرو داديم تا چيره و پيروز شدند.

مصباح زاده

اى آنان كه ايمان آورديد باشيد ياوران خدا همچنانكه گفت عيسى پسر مريم حواريين را كه كيست انصار من بسوى خدا گفتند حواريون كه مائيم ياوران خدا پس ايمان آوردند گروهى از بنى اسرائيل و كافر شدند گروهى پس پيروزى داديم آنان را كه ايمان آوردند بر دشمنانشان پس گرديدند غالبان

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد باشيد ياوران خدا چنانكه گفت عيسى ابن مريم به حواريّون كيست ياوران من بسوى خدا گفتند حواريّون مائيم ياوران خدا پس ايمان آوردند گروهى از بنى اسرائيل و كفر ورزيدند گروهى پس كمك كرديم آنان را كه ايمان آوردند بر دشمنشان پس بامداد كردند پيروزمندان

قمشه ای

ای اهل ایمان، شما هم یاران خدا باشید چنان که عیسی مریم به حواریین گفت: کیست مرا برای خدا یاری کند؟آنها گفتند: ما یاران خداییم. پس (با آن همه معجزات) طایفه‌ای از بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و طایفه‌ای کافر شدند، ما هم آنان را که ایمان آوردند مؤید و منصور گردانیدیم تا بر دشمنشان ظفر یافتند.

رشاد خليفه

اي كساني كه ايمان آورده ايد، حاميان خدا باشيد، مانند حواريون عيسي، پسر مريم. هنگامي كه او به آنها گفت: چه كساني در راه خدا از من حمايت مي كنند؟ آنها گفتند: ما حاميان خدا هستيم. سپس، گروهي از بني اسراييل ايمان آوردند و گروه ديگر كافر شدند. ما كساني را كه ايمان آوردند، در مقابل دشمنانشان كمك كرديم تا آنكه پيروز شدند.

Literal

You, you those who believed, be God’s supporters , as/like Jesus Mary’s son said to the faithful and pure friends/deciples : «Who (are) my victoriors/supporters to God?» The faithful and pure friends/deciples said: «We are God’s victoriors/supporters .» So a group of people from Israel’s sons and daughters believed, and a group of people disbelieved, so We supported those who believed over their enemy, so they became conquering/defeating

Al-Hilali Khan

O you who believe! Be you helpers (in the Cause) of Allah as said Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), to AlHawareeoon (the disciples): «Who are my helpers (in the Cause) of Allah?» AlHawareeeen (the disciples) said: «We are Allahs helpers» (i.e. we will strive in His Cause!). Then a group of the Children of Israel believed and a group disbelieved. So We gave power to those who believed against their enemies, and they became the uppermost.

Arthur John Arberry

O believers, be you God’s helpers, as Jesus, Mary’s son, said to the Apostles. ‹Who will be my helpers unto God?› The Apostles said, ‹We will be helpers of God.› And a party of the Children of Israel believed, and a party disbelieved. So We confirmed those who believed against their enemy, and they became masters.

Asad

O YOU who have attained to faith! Be helpers [in the cause of God – even as Jesus, the son of Mary, said unto the white-garbed ones, 14 «Who will be my helpers in God’s cause?» – whereupon the white-garbed [disciples] replied, «We shall be [thy] helpers [in the cause] of God!» And so [it happened that] some of the children of Israel came to believe [in the apostleship of Jesus], whereas others denied the truth. 15 But [now] We have given strength against their foes unto those who have [truly] attained to faith: 16 and they have become the ones that shall prevail.

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! weest gij Gods helpers, gelijk Jezus, de zoon van Maria, tot de apostelen zeide: Wie wil mijn helper ten behoeve van God zijn? De apostelen antwoordden: Wij zullen Gods helpers zijn. Aldus geloofde een deel van de kinderen Israls, en een ander deel geloofde niet; maar hen die geloofden, versterkten wij boven hunne vijanden, waardoor zij de overwinning over hen behaalden.

Free Minds

O you who believe, be God’s supporters, as Jesus the son of Mary said to his disciples: "Who are my supporters towards God?" The disciples said: "We are God’s supporters." Thus, a group from the Children of Israel believed, and another group rejected. So We supported those who believed against their enemy, and they were successful.

Hamza Roberto Piccardo

O credenti, siate gli ausiliari di Allah, così come Gesù figlio di Maria chiedeva agli apostoli: «Chi sono i miei ausiliari [nella causa di] Allah?». Risposero gli apostoli: «Noi siamo gli ausiliari di Allah». Una parte dei Figli di Israele credette, mentre un’altra parte non credette. Aiutammo coloro che credettero contro il loro nemico ed essi prevalsero.

Hilali Khan

O you who believe! Be you helpers (in the Cause) of Allah as said Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), to AlHawareeoon (the disciples): "Who are my helpers (in the Cause) of Allah?" AlHawareeeen (the disciples) said: "We are Allahs helpers" (i.e. we will strive in His Cause!). Then a group of the Children of Israel believed and a group disbelieved. So We gave power to those who believed against their enemies, and they became the uppermost.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха. Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), сказал апостолам: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы ответили: «Мы – помощники Аллаха». Часть сынов Исраила (Израиля) уверовала, а другая часть не уверовала. Мы поддержали тех, которые уверовали, в борьбе с их врагами, и они вышли победителями.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаху, подобно тому как спросил у апостолов ‹Иса, сын Марйам: «Кто мои помощники на пути к Аллаху?» Апостолы ответили: «Мы – помощники Аллаху». И тогда уверовала некая часть из сынов Исраила, а другая часть не уверовала. Мы поддержали тех, которые уверовали [в ‹Ису] против их врагов, и они одержали верх.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! be helpers (in the cause) of Allah, as~ Isa son of Marium said to (his) disciples: Who are my helpers in the cause of Allah? The disciples said: We are helpers (in the cause) of Allah. So a party of the children of Israel believed and another party disbelieved; then We aided those who believed against their enemy, and they became uppermost.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Be Allah’s helpers, even as Jesus son of Mary said unto the disciples: Who are my helpers for Allah? They said: We are Allah’s helpers. And a party of the Children of Israel believed, while a party disbelieved. Then We strengthened those who believed against their foe, and they became the uppermost.

Palmer

O ye who believe! be ye the helpers of God! as Jesus son of Mary said to the apostles, ‹Who are my helpers for God?› Said the apostles, ‹We are God’s helpers!› And a party of the children of Israel believed, and a party misbelieved. And we aided those who believed against their enemies, and they were on the morrow superior!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman sahipleri! Allah’ın yardımcıları olun! Hani, Meryem oğlu İsa, havarilere: «Allah’a gidişte benim yardımcılarım kimdir?» demişti de, havariler: «Biz, Allah’ın yardımcılarıyız!» cevabını vermişlerdi. Bunun ardından, İsrailoğullarından bir zümre iman etmiş, bir zümre de küfre sapmıştı. Nihayet biz, iman sahiplerini düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler.

Qaribullah

Believers, be the helpers of Allah. When (Prophet) Jesus, the son of Mary said to the disciples: ‹Who will be my helpers unto Allah? ‹ The disciples replied: ‹We will be the helpers of Allah. ‹ A party of the Children of Israel believed, and a party disbelieved. So, We supported those who believed against their enemy, and they overcame.

QXP

O You who have chosen to be blessed with belief! Be Allah’s helpers. As an example – Jesus son of Mary said to the disciples, «Who are my helpers for Allah?» They said, «We are Allah’s helpers.» Thus a group from the Children of Israel accepted him, and another group rejected him. Then We strengthened those who believed, against their foe, and they became triumphant.

Reshad Khalifa

O you who believe, be GOD’s supporters, like the disciples of Jesus, son of Mary. When he said to them, «Who are my supporters towards GOD,» they said, «We are GOD’s supporters.» Thus, a group from the Children of Israel believed, and another group disbelieved. We helped those who believed against their enemy, until they won.

Rodwell

O ye who believe! be helpers (ansars) of God; as said Jesus the son of Mary to his apostles, «Who will come to the help of God?» «We,» said the apostles, «will be helpers of God.» And a part of the children of Israel believed, and a part believed not. But to those who believed gave we the upperhand over their foes, and soon did they prove victorious.

Sale

O true believers, be ye the assistants of God; as Jesus the son of Mary said to the Apostles, who will be my assistants with respect to God? The Apostles answered, we will be the assistants of God. So a part of the children of Israel believed, and a part believed not: But We strengthened those who believed, above their enemy; wherefore they became victorious over them.

Sher Ali

O ye who believe ! be helpers of ALLAH, as said Jesus, son of Mary, to his disciples, `Who are my helpers in the cause of ALLAH ?› The disciples said, `We are helpers of ALLAH.› So a party of the Children of Israel believed while a party disbelieved. Then WE aided those who believed against their enemy, and they became predominant.

Unknown German

O die ihr glaubt, seid Allahs Helfer, wie Jesus, Sohn der Maria, zu den Jüngern sprach: «Wer sind meine Helfer für Allah?» Die Jünger sprachen: «Wir sind Allahs Helfer.» So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein Teil ungläubig blieb. Da verliehen Wir denen, die glaubten, Stärke gegen ihren Feind, und sie wurden siegreich.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Станьте помощниками (мне) на промысле Аллаха, – ■ Как Иса, сын Марйам, сказал апостолам своим: ■ «Кто будет мне помощником в Господнем деле?» ■ Апостолы сказали: «Помощники в деле Аллаха – мы!» ■ И вот тогда ■ Часть сыновей Исраиля уверовали (в Бога), ■ Другие же – в неверии осталась. ■ Мы дали верующим силу над врагами, ■ И стали победители они.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр, Аллаһ дине Исламга ярдәм бирүчеләр булыгыз, Мәрьям угълы Гыйса үзенә ияргән хәварийунга әйткән кеби: «Аллаһ дине исламны таратырга куәтләргә миңа кем ярдәм бирә? Ихласлы хәварийуннәр Аллаһ диненә без ярдәм бирүчеләрбез», – диделәр. Исраил балаларыннан бер таифә иман китереп мөселман булдылар, вә бер таифә иман китермәделәр, кәфер булып калдылар. Иман китергән таифәгә куәт вә ярдәм бирдек, дошманнарын җиңеп өстен булырга, һәм алар өскә чыгып Ислам динен тарату белән дөньяга фаш булдылар.

جالندہری

مومنو! خدا کے مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف (بلانے میں) میرے مددگار ہوں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہوگئے

طاہرالقادری

اے ایمان والو! تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسٰی ابن مریم (علیہما السلام) نے (اپنے) حواریوں سے کہا تھا: اللہ کی (راہ کی) طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا: ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کافر ہوگیا، سو ہم نے اُن لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے اُن کے دشمنوں پر مدد فرمائی پس وہ غالب ہوگئے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.