سوره الطلاق (65) آیه 4

قرآن، سوره الطلاق (65) آیه 4

آیه پسین: سوره الطلاق (65) آیه 5
آیه پیشین: سوره الطلاق (65) آیه 3

عربی

وَ اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاتُ الأَْحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً

بدون حرکات عربی

و اللاّئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر و اللاّئي لم يحضن و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ و من يتّق اللّه يجعل له من أمره يسرا

خوانش

Waalla-ee ya-isna mina almaheedi min nisa-ikum ini irtabtum faAAiddatuhunna thalathatu ashhurin waalla-ee lam yahidna waolatu al-ahmali ajaluhunna an yadaAAna hamlahunna waman yattaqi Allaha yajAAal lahu min amrihi yusran

آیتی

اگر در ترديد هستيد ، از ميان زنانتان آنهايي که از حيض مايوس شده اندو آنهايي که هنوز حيض نشده اند عده شان سه ماه است و عده زنان آبستن همان وضع حمل است و هر که از خدا بترسد ، خدا کارش را آسان خواهد کرد

خرمشاهی

و از زنان شما كسانى كه از حيض مأيوسند، اگر در كارشان شك داريد، بدانيد كه عده آنان سه ماه [/سه پاكى] است; همچنين [است امر] زنانى كه حيض نديده اند; و بارداران، سرآمد عده شان اين است كه وضع حمل كنند; و هر كس از خداوند پروا كند، [او] در كارش آسانى پديد آورد.

کاویانپور

و از زنان شما آنهايى كه حيض‏شان قطع شده و شما شك داريد (و نميدانيد حامله هستند يا بطور عادى قطع شده است) و نيز زنانى كه هنوز به سن حيض شدن نرسيده‏اند. پس از طلاق بايد مدت سه ماه عده نگه دارند. ولى عده زنان حامله تا هنگام فارغ شدن آنهاست و هر كه از خدا بترسد، خدا تسهيلاتى در كارهايش بوجود مى‏آورد.

انصاریان

و از زنان شما آنانی که از عادت ماهیانه ناامیدند، اگر شک دارید [که به سبب رسیدن به سن یائسگی یا عاملی دیگر است] عدّه آنان [پس از طلاق] سه ماه است. و [هم چنین عدّه] زنانی که [با وجود سن معمولی] عادت نشده اند [سه ماه است] و [پایان] عدّه زنان باردار، روزی است که وضع حمل می کنند. و هر که از خدا پروا کند برای او در کارش آسانی قرار می دهد.

سراج

و آنانكه نوميد شدند از حيض از زنان شما اگر ترديد داريد (كه بسبب پيرى است يا بعارضه ديگر) پس عده ايشان سه ماه است و زنانى كه حايض نشدند (عده آنها نيز سه ماه است) و زنان باردار عده ايشان آنست كه بنهند بار خود را و هر كه بترسد از خدا بگرداند خدا براى او از كارش آسانى را

فولادوند

و آن زنان شما كه از خون‏ديدن [ماهانه‏] نوميدند، اگر شك داريد [كه خون مى‏بينند يا نه؟] عدّه آنان سه ماه است، و [دخترانى‏] كه [هنوز] خون نديده‏اند [نيز عدّه‏شان سه ماه است‏]، و زنان آبستن مدّتشان اين است كه وضع حمل كنند، و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد.

پورجوادی

زنانى كه از عادت ماهانه محرومند- اگر در وضع آنها شك داريد- و نيز آنها كه حيض نشده‏اند عده‏شان سه ماه است. عده زنان باردار تا زمان فارغ شدن است، هر كس از خدا بترسد خداوند كار را بر او آسان گيرد.

حلبی

و زنانى از شما كه [به سبب سالخوردگى‏] از حيض نوميد شده باشند، اگر شكّ كنيد «عدّه» آنان سه ماه است و [همچنين‏اند] آنان كه [به سن‏] حيض نرسيده باشند. [امّا] آنان كه بار دارند عدّه آنها [تا وقتى است‏] كه بار خودشان را بنهند. و هر كس از خدا بترسد خدا در كار او، او را آسانى دهد.

اشرفی

و آنزنان كه نوميد شدند از حيض از آنان شما اگر شك داريد پس عده ايشان سه ماه است و آنزنان كه حائض نشوند و صاحبان حمل‏ها مدتشان آنست كه فرو گذارند بار خودشان را و كسى كه بپرهيزد از خدا ميگرداند براى او از امرش آسان

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى از زنانتان كه از حيض نااميد شده‏اند، اگر شك كرديد، عدّه آنان سه ماه است و [نيز] آنان كه به سنّ حيض نرسيده‏اند. و عدّه بارداران [تا وقتى است‏] كه حمل خود را بگذارند. و كسى كه از خداوند پروا بدارد، برايش در كار او آسانى پديد مى‏آورد

مکارم

و از زنانتان، آنان که از عادت ماهانه مأیوسند، اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) شک کنید، عده آنان سه ماه است، و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده‌اند؛ و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند؛ و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان می‌سازد!

مجتبوی

و آن زنانى از شما كه از حيض- قاعدگى- نااميد شده باشند، اگر شك داشتيد- علت آن ندانستيد- پس عده [طلاق‏] ايشان سه ماه است و نيز زنانى كه حيض نديده‏اند- با آنكه در سنين حيض‏ديدن هستند-. و زنان باردار سرآمدشان اين است كه بار خود را بنهند. و هر كه از خداى پروا كند- به طاعت او- او را در كارش آسانى پديد آرد.

مصباح زاده

و آنزنان كه نوميد شدند از حيض از زنان شما اگر شك داريد پس عده ايشان سه ماه است و آنزنان كه حائض نشوند و صاحبان حمل‏ها مدتشان آنست كه فرو گذارند بار خودشان را و كسى كه بپرهيزد از خدا ميگرداند براى او از امرش آسان

معزی

و آنان كه نوميد شدند از خون ديدن از زنان شما اگر شكّ آورديد پس عدّه ايشان سه ماه است و آنان كه حيض نشدند (خون نديدند) و زنان باردار سرآمد ايشان آن است كه نهند بار خود را و آنكو بترسد خدا را قرار دهد براى او از كارش گشايشى

قمشه ای

و از زنان شما آنان که از حیض (و فرزند، به ظاهر) نومیدند اگر باز شک (در تحقق سنّ یأسشان) دارید عدّه (طلاق) آنان سه ماه است و نیز زنانی که حیض ندیده (لیکن در سنّ حیض باشند آنها هم سه ماه عدّه نگه دارند) ، و زنان حامله مدّت عدّه‌شان تا وقت زاییدن است. و هر که متّقی و خداترس باشد خدا (مشکلات) کار او را آسان می‌گرداند.

رشاد خليفه

و اما براي زناني كه به يائسگي رسيده اند، اگر هر شكي داريد، عده آنها بايد سه ماه باشد. و اما كساني كه عادت ماهانه نمي شوند و بفهمند كه حامله هستند، عده آنها تا موقعي است كه وضع حمل كنند. هر كس هيبت و حرمت خدا را ارج نهد، او همه چيز را برايش آسان مي كند.

Literal

And those (F) who became infertile/despaired from the menstruation from your women, if you became doubtful/suspicious, so their term/count (is) three months, and those (F) who did not menstruate, and (those) of the pregnant , their term/time (is) that (E) they (F) give birth/drop their (F) off spring/loads/pregnancies , and who fears and obeys God, He makes/puts from his matter/affair ease/flexibility.

Al-Hilali Khan

And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the Iddah (prescribed period), if you have doubts (about their periods), is three months, and for those who have no courses ((i.e. they are still immature) their Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death) . And for those who are pregnant (whether they are divorced or their husbands are dead), their Iddah (prescribed period) is until they deliver (their burdens), and whosoever fears Allah

Arthur John Arberry

As for your women who have despaired of further menstruating, if you are in doubt, their period shall be three months; and those who have not menstruated as yet. And those who are with child, their term is when they bring forth their burden. Whoso fears God, God will appoint for him, of His command, easiness.

Asad

Now as for such of your women as are beyond, the age of monthly courses, as well as for such as do not have any courses, 10 their waiting-period – if you have any doubt [about it] – shall be three [calendar] months; and as for those who are with child, the end of their waiting-term shall come when they deliver their burden. And for everyone who is conscious of God, He makes it easy to obey His commandment:

Dr. Salomo Keyzer

Wat uwe vrouwen betreft die, uithoofde van haren ouderdom aan hare regels wanhopen; indien gij daaromtrent in twijfel verkeert, laat haar bepaalde tijd dan drie maanden zijn, en laat dit eveneens de bepaalde tijd wezen voor degenen, die hare regels nog niet hebben gehad. Maar wat haar betreft, die zwanger zijn, heur bepaalde tijd zal wezen, als zij verlost zullen zijn. En voor dengeen, die God vreest, zal hij zijn gebod gemakkelijk maken.

Free Minds

As for the women who have reached menopause, if you have any doubts, their interim shall be three months. And as for those whose menstruation has ceased, and those who are already pregnant, their interim is until they give birth. And anyone who reverences God, He makes his matters easy for him.

Hamza Roberto Piccardo

Se avete qualche dubbio a proposito di quelle delle vostre donne che non sperano più nel mestruo, il loro termine sia di tre lunazioni. Lo stesso valga per quelle che non hanno ancora il mestruo. Quelle che sono incinte avranno per termine il parto stesso. A chi teme Allah, Egli facilita i suoi intenti.

Hilali Khan

And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the Iddah (prescribed period), if you have doubts (about their periods), is three months, and for those who have no courses ((i.e. they are still immature) their Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death) . And for those who are pregnant (whether they are divorced or their husbands are dead), their Iddah (prescribed period) is until they deliver (their burdens), and whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make his matter easy for him.

Kuliev E.

Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела.

M.-N.O. Osmanov

Те из ваших жен, у которых прекратились месячные, если вы сомневаетесь [по возрасту в их беременности], то установленный им срок [до вступления в новый брак] – три месяца, как и для тех, которые не достигли [возраста] месячных. Для тех же жен, которые беременны, установленный срок – до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто боится Аллаха, Он дарует облегчение в его трудностях.

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months, along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.

Palmer

And such of your women as despair of menstruation,- if ye doubt, then their term is three months; and such as have not menstruated too. And those who are heavy with child their appointed time is when they have laid down their burden; and whosoever fears God, He will make for him an easy affair.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Âdetten kesilen kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde kuşkuya düşerseniz, onların iddetleri üç aydır. Hiç âdet görmemiş kadınların süreleri de böyledir. Gebe olan kadınların süreleri ise yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah’tan sakınırsa, O ona işinde bir kolaylık nasip eder.

Qaribullah

As for your women who have despaired of further menstruating, if you are in doubt, then their waiting period is three months as well as those who have not yet menstruated. As for those who are pregnant, their term shall be the time they deliver their burden. Allah will ease (matters) by His order for whosoever fears Him.

QXP

And such of your women as no longer expect menstruation, as well as those women who do not have menstruation (for any physiological reason), to resolve your doubts, their waiting period is ordained to be three months. And for those who are pregnant, the waiting period ends when they deliver their burden. And anyone who is mindful of Allah, He will make his situation easy for him.

Reshad Khalifa

As for the women who have reached menopause, if you have any doubts, their interim shall be three months. As for those who do not menstruate, and discover that they are pregnant, their interim ends upon giving birth. Anyone who reverences GOD, He makes everything easy for him.

Rodwell

As to such of your wives as have no hope of the recurrence of their times, if ye have doubts in regard to them, then reckon three months, and let the same be the term of those who have not yet had them. And as to those who are with child, their period shall be until they are delivered of their burden. God will make His command easy to him who feareth Him.

Sale

As to such of your wives as shall despair having their courses, by reason of their age; if ye be in doubt thereof, let their term be three months: And let the same be the term of those who have not yet had their courses. But as to those who are pregnant, their term shall be, until they be delivered of their burden. And whoso feareth God, unto him will He make his command easy.

Sher Ali

And if you are in doubt as to the prescribed period for such of your women as have despaired of monthly courses, then know that the prescribed period for them is three months, and also for such as do not have their monthly courses yet. And as for those who are with child, their period shall be until they are delivered of their burden. And whoso fears ALLAH, HE will provide facilities for him in his affair.

Unknown German

Wenn ihr im Zweifel seid (über) jene eurer Frauen, die keine monatliche Reinigung mehr erhoffen, (dann wisset, daß) ihre Frist drei Monate ist, und (das gleiche gilt für) die, die noch keine Reinigung hatten. Und für die Schwangeren soll ihre Frist so lange währen, bis sie sich ihrer Bürde entledigt haben. Und dem, der Allah fürchtet, wird Er Erleichterung verschaffen in seinen Angelegenheiten.

V. Porokhova

Для женщин, у которых по годам уж завершен их рЕгул, ■ Но если все ж у вас сомненья есть, ■ Срок (ожидания развода) – три месяца, ■ Как равно и для тех, у коих еще не было регула. ■ Тех женщин, кто во чреве жизнь несет, ■ Вам нужно ждать, пока они не сложат ношу. ■ Но облегчит все тяготы Господь ■ Тем, кто страшится Его гнева.

Yakub Ibn Nugman

Хатыннарыгыздан картлык сәбәпле күремнән туктаган хатыннар һәм күрем күрми торган бик яшь хатыннар талак ителсәләр, гыйддәтләре хакында шикләнсәгез, аларның гыйддәтләре өч айдыр, вә йөкле хатыннарның гыйддәтләре балаларын тудырганчыдыр. Вә берәү Аллаһудан курыкса, хатын корсагындагы баласын яшермәсә, Аллаһ аның һәр эшендә җиңеллек бирер.

جالندہری

اور تمہاری (مطلقہ) عورتیں جو حیض سے ناامید ہوچکی ہوں اگر تم کو (ان کی عدت کے بارے میں) شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا (ان کی عدت بھی یہی ہے) اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل (یعنی بچّہ جننے) تک ہے۔ اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کردے گا

طاہرالقادری

اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہو (کہ اُن کی عدّت کیا ہوگی) تو اُن کی عدّت تین مہینے ہے اور وہ عورتیں جنہیں (ابھی) حیض نہیں آیا (ان کی بھی یہی عدّت ہے)، اور حاملہ عورتیں (تو) اُن کی عدّت اُن کا وضعِ حمل ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے (تو) وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.