سوره التحريم (66) آیه 6

قرآن، سوره التحريم (66) آیه 6

آیه پسین: سوره التحريم (66) آیه 7
آیه پیشین: سوره التحريم (66) آیه 5

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا وقودها النّاس و الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo qoo anfusakum waahleekum naran waqooduha alnnasu waalhijaratu AAalayha mala-ikatun ghilathun shidadun la yaAAsoona Allaha ma amarahum wayafAAaloona ma yu/maroona

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، خود و خانواده خود را از آتشي که هيزم آن مردم و سنگها هستند نگه داريد فرشتگاني درشت گفتار و سختگير بر آن آتش موکلند هر چه خدا بگويد نافرماني نمي کنند و همان مي کنند که به آن مامور شده اند

خرمشاهی

اى مؤمنان خود و خانواده تان را از آتشى حفظ كنيد كه هيزم آن مردم و سنگها هستند و فرشتگانى درشتخو و سخت رو بر آن گمارده اند كه از خداوند در آنچه فرمانشان دهد سرپيچى نمى كنند، و هر چه به ايشان فرمان داده مى شود، انجام دهند.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن آدميان و آتشزنه آن سنگ جهنم است، دور نگاه داريد. بر آن آتش دوزخ فرشتگانى سختدل و خشن مأمورند و هرگز در اجراى اوامر خدا كوتاهى نميورزند و آنچه به آنها امر شود فورا انجام مى‏دهند.

انصاریان

ای مؤمنان! خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها است، حفظ کنید. بر آن فرشتگانی خشن و سخت گیر گمارده شده اند که از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپیچی نمی کنند، و آنچه را به آن مأمورند، همواره انجام می دهند.

سراج

اى آنانكه ايمان آورده‏ايد نگاه داريد خويشتن و خاندان خود را از آتشى كه افروزنده آن مردم و سنگ (كبريت) است بر آن آتش فرشتگانى درشت خوى سختگير موكلند نافرمانى نمى‏كنند خداى را در آن كارهائى كه فرمانشان دهد و مى‏كنند آنچه مأمور باشند

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خودتان و كسانتان را از آتشى كه سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ كنيد: بر آن [آتش‏] فرشتگانى خشن [و] سختگير [گمارده شده‏] اند. از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى‏كنند و آنچه را كه مأمورند انجام مى‏دهند.

پورجوادی

اى مؤمنان! خود و خويشانتان را از آتشى كه هيمه آن مردم و سنگهاست حفظ كنيد، آتشى كه فرشتگان گمارده شده بر آن خشن و سخت گيرند و هرگز در اجراى فرمان خدا نافرمانى نمى‏كنند و هر چه دستور يافته‏اند به اجرا در مى‏آورند.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خودتان و كسانتان را از آتشى نگاه داريد كه هيزم آن [تنهاى‏] مردم و [پاره‏هاى‏] سنگ است. بر آن فرشتگان درشت گفتار سخت كردار [گماشته‏اند]، خداى را در آنچه فرمانشان مى‏دهد نافرمانى نمى‏كنند، و مى‏كنند آنچه را كه فرمان مى‏يابند.

اشرفی

اى آنان كه ايمان آورديد نگهداريد خود و كسانتانرا از آتشى كه هيمه آن مردمان و سنگ است بر آن ملائكه هائيست درشت سخن سخت گير نافرمانى نمى‏كنند خدا را در آنچه كه امر كند ايشانرا و مى كنند آنچه را كه مأمورند

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، خودتان و خانواده‏تان را از آتشى حفظ كنيد كه آتش افروزش مردم و سنگها خواهند بود. [نيز] بر آن فرشتگان درشتخو و سخت‏رو [گمارده‏اند] كه خداوند را در آنچه به آنان فرمان دهد، نافرمانى نكنند. و آنچه را كه فرمان مى‏يابند، انجام مى‏دهند.

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی‌کنند و آنچه را فرمان داده شده‌اند (به طور کامل) اجرا می‌نمایند!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خود و خانواده خود را از آتشى كه هيمه آن مردم و سنگ- كافران و بتها- باشند نگاه داريد كه بر آن فرشتگانى درشت‏خو و سختگير نگهبانند كه خداى را در آنچه به آنان فرمايد نافرمانى نكنند و هر چه فرمايندشان همان كنند.

مصباح زاده

اى آنان كه ايمان آورديد نگهداريد خود و كسانتان را از آتشى كه هيمه آن مردمان و سنگ است بر آن ملائكه‏هائيست درشت سخن سخت گير نافرمانى نمى‏كنند خدا را در آنچه كه امر كند ايشان را و مى‏كنند آنچه را كه مأمورند

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد بازداريد خود و خاندان خويش را از آتشى كه سوخت آن مردمان است و سنگ بر آن است فرشتگانى دژم (درشت خوى) سخت گيرانى كه نافرمانى نكنند خدا را آنچه فرمايدشان و بكنند آنچه را كه فرموده شوند

قمشه ای

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خود را با خانواده خویش از آتش دوزخ نگاه دارید چنان آتشی که مردم (دل‌سخت کافر) و سنگ (خارا) آتش‌افروز اوست و بر آن دوزخ فرشتگانی بسیار درشت‌خو و دل‌سخت مأمورند که هرگز نافرمانی خدا را (در اجرای قهر و غضب حق) نخواهند کرد و آنچه به آنها حکم شود انجام دهند.

رشاد خليفه

اي كساني كه ايمان آورده ايد، خود و خانواده خود را از آتش دوزخي كه سوخت آن مردم و سنگ هاست، حفظ كنيد. نگهبانان آن فرشتگان سخت گير و نيرومندي هستند كه هرگز از خدا نافرماني نمي كنند؛ آنچه را كه به آنها فرمان داده شود، اجرا مي كنند.

Literal

You, you those who believed, protect your selves and your families/people (from) a fire, its fuel (is) the people and the stones, on it (are) angels hard/rough , strong (severe), they do not disobey God what He ordered/commanded them, and they make/do what they are ordered/commanded.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire (Hell) whose fuel is men and stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe, who disobey not, (from executing) the Commands they receive from Allah, but do that which they are commanded.

Arthur John Arberry

Believers, guard yourselves and your families against a Fire whose fuel is men and stones, and over which are harsh, terrible angels who disobey not God in what He commands them and do what they are commanded.

Asad

O YOU who have attained to faith! Ward off from yourselves and those who are close to you 11 that fire [of the hereafter] whose fuel is human beings and stones: 12 [lording] over it are angelic powers awesome [and] severe, 13 who do not disobey God in whatever He has commanded them, but [always] do what they are bidden to do.

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! redt uwe zielen en die uwer gezinnen, van het vuur, dat door menschen en steenen wordt gevoed, waarover onvermurwbare en vreeselijke engelen zijn geplaatst, die God niet ongehoorzaam zijn, in hetgeen hij hun heeft bevolen; maar die volvoeren, wat hun werd geboden.

Free Minds

O you who believe, protect yourselves and your families from a Fire whose fuel is people and rocks. Guarding it are stern and powerful Angels who do not disobey God in what He commanded them; and they carry out what they are commanded to.

Hamza Roberto Piccardo

O credenti, preservate voi stessi e le vostre famiglie, da un fuoco il cui combustibile saranno uomini e pietre e sul quale vegliano angeli formidabili, severi, che non disobbediscono a ciò che Allah comanda loro e che eseguono quello che viene loro ordinato.

Hilali Khan

O you who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire (Hell) whose fuel is men and stones, over which are (appointed) angels stern (and) severe, who disobey not, (from executing) the Commands they receive from Allah, but do that which they are commanded.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, топливом для которого служат люди и камни. К нему приставлены ангелы – суровые, сильные, которые не отступают от повелений Аллаха и выполняют то, что им велят.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! save yourselves and your families from a fire whose fuel is men and stones; over it are angels stern and strong, they do not disobey Allah in what He commands them, and do as they are commanded.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Ward off from yourselves and your families a Fire whereof the fuel is men and stones, over which are set angels strong, severe, who resist not Allah in that which He commandeth them, but do that which they are commanded.

Palmer

O ye who believe! save yourselves and your families from the fire, whose fuel is men and stones;- over it are angels stout and stern; they disobey not God in what He bids them, but they do what they are bidden!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman sahipleri! Kendilerinizi ve ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki, yakıtı insanlarla taşlardır. O ateşin başında çok katı, çok sert melekler vardır. Onlar, kendilerine emir verdiği konuda Allah’a isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar.

Qaribullah

Believers, guard yourselves and your families against the Fire the fuel of which is people and stones, over which there are harsh, and stern angels who never disobey Allah in that which He orders and do what they are ordered.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! (Family life must be a matter of trust and confidence) so guard yourselves and your families against a Fire whose fuel is people and their stone hearted leaders. The guardians of this Fire are the invincible, changeless Divine Laws that never fail to execute Allah’s Ordinance, and carry it out without exception.

Reshad Khalifa

O you who believe, protect yourselves and your families from the Hellfire whose fuel is people and rocks. Guarding it are stern and powerful angels who never disobey GOD; they do whatever they are commanded to do.

Rodwell

O Believers! save yourselves and your families from the fire whose fuel is men and stones, over which are set angels fierce and mighty: they disobey not God in what He hath commanded them, but execute His behests.

Sale

O true believers, save your souls, and those of your families, from the fire whose fuel is men and stones, over which are set angels fierce and terrible; who disobey not God in what He hath commanded them, but perform what they are commanded.

Sher Ali

O ye who believe ! Save yourselves and your families from a Fire whose fuel is men and stones over which are appointed angels, stern and severe, who disobey not ALLAH in what HE commands them and do as they are commanded.

Unknown German

O ihr, die ihr glaubt, rettet euch und die Euren vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, wor?trenge, gewaltige Engel gesetzt sind, die Allah nicht ungehorsam sind in dem, was Er ihnen befiehlt, und die alles vollbringen, was ihnen befohlen wird.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Уберегите и себя, и семьи ваши от Огня, ■ Для коего растопкой будут люди и каменья, ■ Над коим ангелы – суровы, непреклонны – ■ Не нарушают то, что повелел Аллах, ■ И исполняют все, что Он прикажет.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр үзегезне һәм өй җәмәгатегезне җәһәннәм утыннан саклагыз, ягъни үзегез шәригать хөкемнәрен дөрес үтәп җәмәгатьләрегезгә шәригать хөкемнәрен дөрес өйрәтегез, ул утның утыны – кешеләр һәм ташлардыр. Ул җәһәннәмгә билгеләнгән ґәзаб фәрештәләре бар, алар җәһәннәм әһеленә каты сүзле, каты куллы ґәзаб кылуда бик куәтлеләрдер, алар үзләренә булган боерыкларда Аллаһуга һич хилафлык кылмаслар, Аллаһудан нинди боерык булса – шуны эшләрләр.

جالندہری

مومنو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش (جہنم) سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے (مقرر) ہیں جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں

طاہرالقادری

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے (مقرر) ہیں جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اﷲ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.