سوره التحريم (66) آیه 11

قرآن، سوره التحريم (66) آیه 11

آیه پسین: سوره التحريم (66) آیه 12
آیه پیشین: سوره التحريم (66) آیه 10

عربی

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

و ضرب اللّه مثلا للّذين آمنوا امرأت فرعون إذ قالت ربّ ابن لي عندك بيتا في الجنّة و نجّني من فرعون و عمله و نجّني من القوم الظّالمين

خوانش

Wadaraba Allahu mathalan lillatheena amanoo imraata firAAawna ith qalat rabbi ibni lee AAindaka baytan fee aljannati wanajjinee min firAAawna waAAamalihi wanajjinee mina alqawmi alththalimeena

آیتی

و خدا براي کساني که ايمان آورده اند ، زن فرعون را مثل مي زند آنگاه ، که گفت : اي پروردگار من ، براي من در بهشت نزد خود خانه اي بنا کن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستمکاره برهان

خرمشاهی

و نيز خداوند در باره مؤمنان مثلى مى زند و آن همسر فرعون است كه [در اوج سختى كشيدن] گفت پروردگارا براى من در نزد خودت، خانه اى در بهشت بنا كن; و مرا از شر فرعون و عمل او رهايى ده، و از قوم ستمكار نجاتم بخش.

کاویانپور

و خدا در مورد اهل ايمان (شرح حال) آسيه زن فرعون را مثل زد. هنگامى كه (از شوهر كافرش بيزارى جست و) گفت: پروردگارا، (من از قصر و كاخهاى فرعون گذشتم) براى من نزد خودت خانه‏اى در بهشت عطا فرما و مرا از شر فرعون و كردار او نجات بده و مرا از گروه ستمكاران رهايى بخش.

انصاریان

و خدا برای مؤمنان همسر فرعون را مثل زده است هنگامی که گفت: پروردگارا! برای من نزد خودت خانه ای در بهشت بنا کن ومرا از فرعون وکردارش رهایی بخش ومرا از مردم ستمکار نجات ده.

سراج

و بيان كرد خدا مثلى براى آنان كه گرويدند همسر فرعون (آسيه بنت مزاحم) را آن دم كه گفت پروردگارا بنا كن براى من نزد خود خانه‏اى در بهشت و برهان مرا (از بودن با) فرعون و كردارش و نجات ده مرا از گروه ستمكاران

فولادوند

و براى كسانى كه ايمان آورده‏اند، خدا همسر فرعون را مثل آورده، آنگاه كه گفت: «پروردگارا، پيش خود در بهشت خانه‏اى برايم بساز، و مرا از فرعون و كردارش نجات ده، و مرا از دست مردم ستمگر برهان.»

پورجوادی

خداوند براى مؤمنان مثلى زد: هنگامى كه همسر فرعون گفت پروردگارا نزد خودت در بهشت خانه‏اى براى ما بساز و مرا از فرعون و كردار او نجات بده و از قوم ستمگر رهايى بخش

حلبی

و خدا مثلى [ديگر] زد براى كسانى كه ايمان آوردند: زن فرعون را چون گفت: پروردگار من! مرا نزد خود در بهشت خانه‏اى بساز، و مرا از فرعون و كردار او رهايى ده، و [نيز] از گروه ستمكاران خلاصم كن،

اشرفی

و زد خدا مثلى براى آنان كه گرويدند زن فرعون را آنگاه كه گفت پروردگارا بنا كن براى من نزد خودت خانه در بهشت و نجاتم ده از فرعون و كردار او و نجاتم ده از گروه ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند درباره مؤمنان [نيز] مثلى مى‏زند: زن فرعون را. هنگامى كه گفت: پروردگارا، برايم در نزد خود در بهشت خانه‏اى بساز. و مرا از فرعون و عمل او برهان و مرا از [دست‏] گروه ستمكاران نجات بده

مکارم

و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در آن هنگام که گفت: «پروردگارا! خانه‌ای برای من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!»

مجتبوی

و خدا براى كسانى كه ايمان آورده‏اند مَثَلى آورده است: زن فرعون را، آنگاه كه گفت: پروردگارا، براى من نزد خويش در بهشت خانه‏اى بساز و مرا از فرعون و كردار او برهان، و مرا از گروه ستمكاران برهان

مصباح زاده

و زد خدا مثلى براى آنان كه گرويدند زن فرعون را آنگاه كه گفت پروردگارا بنا كن براى من نزد خودت خانه در بهشت و نجاتم ده از فرعون و كردار او و نجاتم ده از گروه ستمكاران

معزی

و زده است خدا مثلى براى آنان كه ايمان آوردند زن فرعون را گاهى كه گفت پروردگارا بساز برايم نزد خويش خانه اى در بهشت و برهانم از فرعون و كردارش و برهانم از گروه ستمگران

قمشه ای

و باز خدا برای مؤمنان (آسیه) زن فرعون را مَثَل آورد هنگامی که (از شوهر کافرش بیزاری جست و) عرض کرد: بار الها (من از قصر فرعونی و عزت دنیوی او گذشتم) تو خانه‌ای برای من نزد خود در بهشت بنا کن و مرا از شرّ فرعون (کافر) و کردارش و از قوم ستمکار نجات بخش.

رشاد خليفه

و خدا از كساني كه ايمان آوردند، زن فرعون را مثال مي زند. او گفت: پروردگار من، نزد خودت در بهشت خانه اي براي من بساز و مرا از دست فرعون و كارهايش نجات ده؛ مرا از مردم ستمكار برهان.

Literal

And God gave an example/proverb to those who believed, Pharaoh’s woman (wife) when she said: «My Lord build/construct for me at You a house/home in the Paradise and save/rescue me from Pharaoh and his deed, and save/rescue me from the nation the unjust/oppressive .»

Al-Hilali Khan

And Allah has set forth an example for those who believe, the wife of Firaun (Pharaoh), when she said: «My Lord! Build for me a home with You in Paradise, and save me from Firaun (Pharaoh) and his work, and save me from the people who are Zalimoon (polytheists, wrong-doers and disbelievers in Allah).

Arthur John Arberry

God has struck a similitude for the believers — the wife of Pharaoh, when she said, ‹My Lord, build for me a house in Paradise, in Thy presence, and deliver me from Pharaoh and his work, and do Thou deliver me from the people of the evildoers.›

Asad

And for those who have attained to faith God has propounded a parable in [the story of] Pharaoh’s wife^ 23 as she prayed «O my Sustainer! Build Thou for me a mansion in the paradise [that is] with Thee, and save me from Pharaoh and his doings, and save me, from all evildoing folk!

Dr. Salomo Keyzer

God stelde ook de vrouw van Pharao als een voorbeeld aan hen die gelooven, toen zij zeide: Heer, bouw mij een huis bij u in het paradijs, verlos mij van Pharao en zijne daden, en bevrijd mij van de onrechtvaardigen.

Free Minds

And God cites as an example of those who believed the wife of Pharaoh. She said: "My Lord, build a home for me near You in Paradise, and save me from Pharaoh and his works; and save me from the transgressing people."

Hamza Roberto Piccardo

Allah ha proposto ai credenti l’esempio della moglie di Faraone, quando invocò: «Signore, costruiscimi vicino a Te una casa nel Giardino. Salvami da Faraone e dalle sue opere sue. Salvami dagli ingiusti».

Hilali Khan

And Allah has set forth an example for those who believe, the wife of Firaun (Pharaoh), when she said: "My Lord! Build for me a home with You in Paradise, and save me from Firaun (Pharaoh) and his work, and save me from the people who are Zalimoon (polytheists, wrong-doers and disbelievers in Allah).

Kuliev E.

Аллах привел в качестве примера о верующих жену Фараона. Вот она сказала: «Господи! Спаси меня от Фараона и его деяний! Возведи для меня дом в Раю возле Тебя и спаси меня от несправедливых людей!»

M.-N.O. Osmanov

Для тех, кто уверовал, привел Аллах как назидательный пример жену Фир’ауна, которая говорила: «Господи! Избавь меня от Фир’ауна и деяний его! Возведи мне жилище в раю при Тебе, избавь меня от народа нечестивого!»

Mohammad Habib Shakir

And Allah sets forth an example to those who believe the wife of Firon when she said: My Lord! build for me a house with Thee in the garden and deliver me from Firon and his doing, and deliver me from the unjust people:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Allah citeth an example for those who believe: the wife of Pharaoh when she said: My Lord! Build for me a home with thee in the Garden, and deliver me from Pharaoh and his work, and deliver me from evil-doing folk;

Palmer

And God strikes out a parable for those who believe: the wife of Pharaoh, when she said, ‹My Lord, build for me a house with Thee in Paradise, and save me from Pharaoh and his works, and save me from the unjust people!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, iman edenlerle ilgili olarak da Firavun’un karısını örnek verdi. Hani, o şöyle demişti: «Ey Rabbim! Benim için katında, cennette bir barınak yap; beni, Firavun’dan, onun yapıp ettiğinden kurtar; beni zulme sapmış topluluktan da kurtar.»

Qaribullah

But to those who believe Allah has given as an example Pharaoh’s wife, who said: ‹My Lord, build me a house before You in Paradise and save me from Pharaoh and his work, and save me from a harmdoing nation. ‹

QXP

And Allah gives an example for those who have chosen to be graced with belief: The wife of Pharaoh when she said, «My Lord! Build for me a mansion in the Paradise, and save me from Pharaoh and his doings, and save me from the oppressors.»

Reshad Khalifa

And GOD cites as an example of those who believed the wife of Pharaoh. She said, «My Lord, build a home for me at You in Paradise, and save me from Pharaoh and his works; save me from the transgressing people.»

Rodwell

God also holdeth forth to those who believe the example of the wife of Pharaoh, when she said, «Lord, build me an house with thee in Paradise, and deliver me from Pharaoh and his doings; and deliver me from the wicked:»

Sale

God also propoundeth as a similitude unto those who believe, the wife of Pharaoh; when she said, Lord, build me an house with thee in paradise; and deliver me from Pharaoh and his doings, and deliver me from the unjust people:

Sher Ali

And ALLAH holds forth as an example, for those who believe, the wife of Pharaoh when she said, `My Lord ! build for me a house with Thee in the Garden; and deliver me from Pharaoh and his work, and deliver me from the wrongdoing people;

Unknown German

«»Und Allah legt denen, die glauben, das Beispiel von Pharaos Frau vor, als sie sagte: «»Mein Herr! Baue mir ein Haus bei Dir im Paradies und befreie mich von Pharao und seinen Taten und befreie mich von dem Volk der Ungerechten!»»

V. Porokhova

И предлагает праведным Аллах в пример ■ Жену (египетского) Фараона. ■ И молвила она: ■ «О мой Господь! Ты водрузи в Своем ■ Раю мне дом, ■ Избавь меня от Фараона и его деяний, ■ Спаси меня от нечестивых».

Yakub Ibn Nugman

Янә Аллаһ мисал итеп зекер итте хакны кабул итүче мөэминнәргә Фиргаун хатыны Асиянең кыйссасын. Асия әйтте: «Ий Раббым минем өчен Үзеңнең хозурыңда җәннәттә бер өй бина кылгыл, вә мине Фиргауннән вә аның ґәзабыннан коткар һәм Фиргауннең залим булган кавеменнән мине коткар», – дип. (Асия Фиргауннән яшереп Аллаһуга гыйбадәт кылыр иде, Фиргаун Асиянең ислам динендә икәнен белгәч, Аллаһны ташла миннән башка сиңа Аллаһ юк, дип кулларын вә аякларын тактага кадаклап ґәзаблый башлады. Шул вакытта Аллаһ Асиягә җәннәттәге урынын күрсәтте, Асия Фиргауннең ґәзабын сизмичә рәхәтләнеп җан тәслим кылды.)

جالندہری

اور مومنوں کے لئے (ایک) مثال (تو) فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال (زشت مآل) سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما

طاہرالقادری

اور اللہ نے اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں زوجۂ فرعون (آسیہ بنت مزاحم) کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا: اے میرے رب! تو میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اُس کے عملِ (بد) سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے (بھی) بچا لے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.