بایگانی برچسب‌ها: تصویر-اخلاق

عروس بچه ها، تصاویری از کودک آزاری در افغانستان

child_brides01

غلام حیدر 11 ساله در شرف ازدواج با فیض محمد 40 ساله. او آرزو داشت یک آموزگار شود اما پس از نامزدی دیگر به مدرسه نرفت.

child_brides02

در افغانستان برخی از دختران در کودکی ازدواج داده میشوند

child_brides03

دوستان و بستگان دور هم آمده اند تا ازدواج غلام را جشن بگیرند. پدر عروس محمد حیدر 32 ساله از اینکه کودکش در این سن پایین قرار است ازدواج کند خوشحال نیست اما به دلیل فقر چاره ای ندارد.

child_brides04

مجبین محمد 13 ساله، در سمت چپ شوهرش، شش ماه پس از ازدواج. محمد فضل 45 ساله، همسر اولش و فرزند او

child_brides05

مجبین به دلیل قرض ناشی از شرط بندی به ازدواج داده شده بود.

child_brides07

دختران کارگران در سرزمینی که تداوم حیات نیازمند کار سخت روی زمینهای نیم هکتاری است کارگران ارزشمندی هستند. اما او در خانه شوهرش ارزشمند تر است. او میتواند سکس داشته باشد و بچه بیاورد.

child_brides08

روشن قاسم 11 ساله، بزودی با سعید محمد 55 ساله ازدواج خواهد کرد و به او، همسر نخستش، سه پسرش و یک دخترش که هم سن روشن است خواهد پیوست.

child_brides09

شوهران معمولاً آنقدر پیر نیستند که بتوانند پدر یا پدربزرگ همسرانشان باشند، اما پیدا کردن زوجهای اینچنینی نیز دشوار نیست.

منبع، نیویورک تایمز، مرور شده در 28 دسامبر 2013

http://www.nytimes.com/2006/07/09/magazine/09BRI.html?_r=0

کمربسته حضرت ابوالفضل

اين عکسها از يک معرکه گيری در جنوب تهران هست. مرد سنگدلی که ميکروفون دستش است داد ميزد که کودکی که ميخواهد دستش را زير ماشين بگذارد پسرش هست، اما واقعيت اين بود که پسرک مظلوم در مقابل پول ناچيزی از يک خانواده نگونبخت اجاره شده بود، اگرچه اين مسئله در اساس کار غير انسانی وی تغيير بوجود نميآورد. مردک ميکروفون بدست داد و قال راه انداخته بود که پسرش کمر بسته حضرت ابوالفضل ميباشد. آری لحظاتی بعد ماشين از روی دستان ضريف و شکننده کودک خرد سال رد شد و همانطور که در انتهای عکسها مشاهده ميکنيد گريه و فرياد وی که ناشی از درد اين عمل وحشيانه بود برخاست. اين معرکه گيری ها در شهرهای مختلف خيلی رواج پيدا کرده است . مردمِ بيکار و خسته از يکنواختی درد آور زندگی ته جيب خود را دستی ميزنند تا اگر پول خردی داشته باشند به اين کودگ «کمر بسته ابولفضل » صدقه ای بدهند.

kar_kodak_1kar_kodak_2kar_kodak_3kar_kodak_4kar_kodak_5kar_kodak_6kar_kodak_7kar_kodak_8